Gårdnavn i folketellingen 1801 for Nittedal

Den originale tellingen for Nittedal i 1801 har ikke med gårdsnavn i det første feltet (Gard = Byernes og Stedernes Navne, samt Familiernes Antal).

I den digitale versjonen av denne folketellingen på Digitalarkivet mangler dermed de fleste gårdsnavn i eget felt. Det de har gjort er å henge gardsnavnet på etternavnet med et understrekningstegn, slik: Ole Torgersen_holm (gard nr 35 i Nittedals sokn).

Dette blir derfor vanskelig å søke opp hvis man ikke er klar over det.

Det fremkommer ikke noe gardsnavn for husmenn på gårdene, men det antas at familiene som kommer bak hovedfamilien, og ikke har tilføyd noe gårdsnavn, tilhører hovedgården.

Det er vanskelig å søke på de få gårdsnavnene som er registrert i Digitalarkivet for Nittedal, og det finnes ikke gårdsnavn for husmenn o.l. i denne folketellingen. Jeg har derfor prøvd å utarbeide en liste over gårdsnummer og gårdsnavn, ved hjelp av:

Birger Kirkeby: Bygdebok for Nittedal og Hakadal, bind I utgitt 1965 og bind II utgitt 1968.

Listen er utarbeidet ved å finne igjen navn fra folketellingen under et gårdsnavn i ovennevnte bygdebok. Birger Kirkeby har imidlertid standardisert personnavnene, slik at de ofte skrives annerledes der. Det må tas forbehold om at det kan være flere personer med samme navn. Det er også svært vanskelig å finne gårdsnavn for folk som jobbet på Hakadal jernverk, også kalt Hytten. Disse personene har ofte tilhold under en av de nærliggende gårdene som tilhørte verket, for eksempel Buraas, Nes, Kapelsrud, Hellerud, Holm, Nøkleby, Elnes, Åneby, Døli, Kongsvangsskog.

De gårdene han kaller noe som slutter på -eiet (f.eks. Slattumeiet, Buråseiet, Hytteneiet) er som regel plasser som ligger under hovedgården, men uten nærmere spesifisert navn.

Listen inneholder:

  1. Familienummer (kalt gard i folketellingen)
  2. Hovedperson i familien
  3. Gardsnavn/kommentar fra Bygdeboken
  4. Familienummer til hovedgården (for plasser og husmenn m.m)
  5. Referanse til sider i bygdeboken nevnt ovenfor (kilde for gårdsnavn)

Kari Larsen har laget en liste der hun har tatt med gårdsnavnene tilknyttet personnavn basert på bygdebok for Nittedal og Hakadal bind I og II av Birger Kirkeby. 

Vi takker Kari Larsen så mye for bidraget!

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad