SlektsNytt medlemsblad

Medlemsbladet SlektsNytt kommer ut 4 ganger i året.

Slekt og Data Hedmark er et av flere distriktslag med eget medlemsblad. SlektsNytt lages av og for medlemmene i Hedmark. Bladet har stadig artikler også utenfor den lokale interesse. SlektsNytt publiseres elektronisk, og er tilgjengelig for alle medlemmer i hele landet som er pålogget nettsidene til Slekt og Data.

Ønsker du å bidra med artikler i våre kommende nummer? Send en epost til vår redaktør.

Her har du også tilgang til Disputten fra Slekt og Data Oslo/Akershus, Østfoldslekt fra Slekt og Data Østfold, DIZ fra Slekt og Data Vestfold og Slekt og Data, som er et blad for hele landet.

 

SlektsNytt

 

Kontaktpersoner

Kari Bruvold

Kari Bruvold

Redaktør SlektsNytt

red@he.slektogdata.no