Kvensk og samisk navn på Slekt og Data

Suku ja Daatta skal Slekt og Data hete på kvensk. Slektsforskingsorganisasjonen har også tatt tre ulike samiske navn.

Foto: Slekt og Data

– Kvensk og samisk er offisielle språk i Norge. Vi har mange medlemmer som forsker på samisk og kvensk slekt, og for oss er det viktig å synliggjøre dette også gjennom navnet vårt, sier generalsekretær i Slekt og Data, Lina Bjelland Myrvoll.

Slekt og Data lager egne veiledere, kurs og webinarer for deg som leter etter slekten din innen ulike minoriteter i Norge.

– Vi anser arbeidet som svært viktig for formålet vårt og den samfunnsnytten vi bidrar med. Slektsforskning gir kunnskap om egen historie, styrker identitetsfølelsen og hjelper oss å forstå fortiden, og med å finne vår plass i samtiden. For mange minoriteter handler slektsforskning også om et viktig forsoningsarbeid. I tillegg er det viktig å finne frem til og bevare disse historiene, som en del av arbeidet med å ta vare på kulturarven vår, forklarer Bjelland Myrvoll.

Tre samiske navn

Totalt finnes det ti samiske språk i verden. I Norge har vi fem samiske språk, hvorav tre er i bruk. Slekt og Data har derfor, etter råd fra Sametinget, gitt Slekt og Data navn, både på nordsamisk, lulesamisk og sør-samisk.

Nordsamisk: Sohka ja Dieđut. Lulesamisk: Mátto ja Diehto. Sørsamisk: Maadtoe jïh Daata.

Samiske og kvensk navn på Slekt og Data

Kvensk og samiske navn på Slekt og Data

Kan velge

Om lokale lag, grupper og distriktslag vil ta i bruk de nye navnene er helt opp til dem selv.

– Navnene er tilgjengelige og kan brukes av dem som ønsker det, kommenterer Lina Bjelland Myrvoll.

Styret i Slekt og Data ønsker ikke å legge føringer, men er overbevist om at dette vurderer lagene best selv.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler