Kirkebokregisterering

Kirkebokprosjektet har som målsetning å skrive av alle kirkebøker i Norge og gjøre innholdet søkbart på Digitalarkivet.

Et samarbeid med Arkivverket

Kirkebøkene er vår viktigste kilde for å finne våre forfedre. Du finner kirkebøkene digitalt tilgjengelig i Digitalarkivet, men de fleste er skannet og innholdet er - i motsetning til folketellingene - i hovedsak ikke søkbart. Håndskriften vi finner i kirkebøker og andre dokumenter fra tidlig 1800-tall er i gotisk stil og derfor også vanskelig å lese for mange.

Målsetningen med Kirkebokprosjektet er å skrive av (transkribere) de slektsrelaterte handlingene i alle kirkebøker i Norge frem til begynnelsen av 1900-tallet. Det vil gjøre innholdet lettere tilgjengelig og søkbart for alle som søker etter sine forfedre. For å få til dette trenger vi flere registratorer og korrekturlesere.

Veien frem til Digitalarkivet

Registreringsarbeidet organiseres gjennom koordinatorer i hvert distriktslag. Kontaktinformasjon til disse finner du nederst på denne siden. Koordinatorene har oversikt over hvilke registreringer som er planlagt, er under arbeid eller er ferdigstilt i sine områder. Alle opplysninger som blir lagt ut blir søkbare på Digitalarkivet.

Har du lyst til å registrere kirkebøker?

Registrering av kirkebøker vil si å skrive av (transkribere) innholdet som finnes i den originale kirkeboken. Opplysningene registrerer du i et eget program (Augustus) som du får tilgang til. Du vil også få opplæring i hvordan du bruker programmet.

Når du har registrert opplysningene sendes filen til en korrekturleser. Etter at filen er korrekturlest får du den i retur, og får mulighet til gjøre en vurdering av de endringene som er foreslått. Kanskje var det spørsmål du var usikker på, eller tilfeller hvor du stod fast som nå er løst.

Det kan lønne seg å starte med å registrere deler av en kirkebok, for eksempel de dødfødte eller begravede. Vi anbefaler også nye registratorer å begynne med kirkebøker fra rundt 1880 og utover. Før dette kan skriften å være vanskeligere å tyde og kirkebøkene ikke like oversiktlig ført. Dette varierer imidlertid fra kirkebok til kirkebok.

Har du lyst til å bli korrekturleser?

Rundt omkring i hele Norge sitter flere koordinatorer på kirkebokfiler som er ferdig registrert, men hvor vi mangler korrekturlesere. Korrekturlesing er obligatorisk for at registreringen skal komme ut på Digitalarkivet.

Rent praktisk går arbeidet ut på at alle korrekturlesere får oversendt en registrert liste man skal korrekturlese og sammenligne mot originalkilden.  For eksempel en bestemt dåpsliste. Finner man feil eller mangler noteres dette ned i et eget dokument som returneres til registrator, eventuelt koordinatoren. De gjør en siste vurdering av de endringene som er foreslått.

Har du lyst til å bidra med sluttkontroll?

Den endelige korrekturleste listen sendes til slutt til en siste kvalitetskontroll før den legges ut på Digitalarkivet. Det er laget et eget program for gjennomføring av sluttkontroll som alle som er interessert i å bidra vil få opplæring i.  For at vi skal få flest mulig filer helt til Digitalarkivet har vi et stort behov for flere personer som kan bidra i denne sluttprosessen.

Opplæring og kontaktinformasjon

Ønsker du å delta, eller i første omgang få vite mer om prosjektet, er du velkommen til å ta kontakt med din lokale koordinator. Han eller hun kan også gi deg opplæring og veiledning. Du kan også sende en e-post til kildereg@slektogdata.no

 

Lag i: E-post
Aust-Agder kildereg@aa.slektogdata.no
Buskerud kildereg@bu.slektogdata.no
Hedmark kildereg@he.slektogdata.no
Møre og Romsdal kildereg@mr.slektogdata.no
Nord kildereg@no.slektogdata.no
Nord-Trøndelag kildereg@nt.slektogdata.no
Oppland kildereg@op.slektogdata.no
Oslo/Akershus kildereg@oa.slektogdata.no
Rogaland kildereg@ro.slektogdata.no
Salten kildereg@sa.slektogdata.no
Sogn og Fjordane kildereg@sf.slektogdata.no
Sør-Trøndelag kildereg@st.slektogdata.no
Telemark kildereg@te.slektogdata.no
Vest-Agder kildereg@va.slektogdata.no
Vestfold kildereg@vf.slektogdata.no
Østfold kildereg@of.slektogdata.no

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad