Kilder til død og begravelse

Her får du tips til flere kilder som gir deg informasjon om dine forfedres død og begravelse. Merk at kildeomfanget, og innholdet i disse, kan variere fra område til område.