Østlandske Skibsassuranceforening

Østlandske Skibsassuranceforening ble etablert i 1866 i Tønsberg, og ble etterhvert en betydelig landsdekkende skipsassuranceforening. Slekt og Data Vestfold har i samarbeid med Vestfoldarkivet skannet arkivmateriale i form av forsikringsprotokoller med skipsregistre og teknisk informasjon og havaridokumenter. Her vil man kunne finne mye informasjon om skip og deres skjebne.

Skannet av Slekt og Data Vestfold

Vestfold hadde tidligere –  fra 1866 til 1893 –  også hatt en betydelig landsdekkende skipsassuranseforening – Østlandske Skibsassuranceforening – som holdt til i Tønsberg. Denne foreningen var et resultat av de brytninger som gjorde seg gjeldende innenfor skipsfartskretser i 1860-åra og bygget på svenske og nederlandske forbilder. Til forskjell fra andre norske foreninger dekket denne bare totalforlis, slik at den enkelte reder selv måtte dekke partielle skader. I likhet med flere andre foreninger valgte den å avvikle i de vanskelige 1890-årene.
Kilde: Forsikringsforeningen - Hvalfangernes Assuranceforening, gjensidig

De fremtredende Skipsrederne Christen Knudsen fra Saltrød og A.B. Bull fra Nøtterøy hadde vært blant initiativtagerne til etableringen av Den Østlandske Skibsassuranceforening i 1866.

Østlandske Skibsassuranceforening
Østlandske Skibsassuranceforening - Forsikringsprotokoll 1867-1893
Østlandske Skibs-
assuranceforening - Forsikringsprotokoll
1867-1893
Østlandske Skipsassuranse - Forsikringsprotokoll 1882-1893
Østlandske Skips-
assuranceforening - Forsikringsprotokoll
1882-1893

Innhold

Arkivet etter Østlandske Skipsassuranceforening har ytterårene 1866 til 1897 og utgjør i overkant av 18 hyllemeter. Arkivet, som er avlevert fra Vestfold Fylkesmuseum, var ved overtakelse grovordnet. Dokumentasjonen er i stor grad et resultat av de plikter en skipsfører og /eller reder hadde overfor assuranseforeningen ved skipshavarier. Innholdsmessig består arkivet av referater fra assuranseforeningens direksjon, kopibøker, korrespondanse og mer skipsspesifikk dokumentasjon. Her siktes til fartsoppgaver, veritasbesiktigelser, havaridokumentasjon m.m. Videre finnes en god del regnskapsmateriale.

Østlandske Skibsassuranceforening - Havaridokumenter
Havaridokumenter, Sigurd Slembe
Havaridokumenter,
Sigurd Slembe
Havaridokumenter, Trio
Havaridokumenter, Trio
   

Disse havariprotokollene fra Østlandske skipsassuranse er eksempler på en lang rekke slike som nå legges ut på nettsidene våre. 

Du vil finne alle kildene ved å søke i Genealogiske ressurser. 

Her vil du finne dem ved å søke på ordet havari eller ved å se på kategorien som heter Forsikringsmateriale - maritimt

 

 

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad