Kirker og gravsteder

Kirker og gravsteder er viktige kilder til informasjon. Vi har laget en oversikt med kirker og gravsteder i Rogaland som gjør det lettere å finne frem til de forskjellige stedene. Vi har også laget en kartinngang til de samme oversiktene som dermed gjør det lettere for deg som slektsgransker å finne frem til de riktige lokasjonene og de riktige dataene. Du finner lenke til kirkebøker og gravminner. Gravminneregistrering er et dugnadsarbeid som pågår kontinuerlig.

http://domkirkenogpetri.no

Kart med kirker og gravsteder i Rogaland

Slekt og Data Rogaland har oppdatert oversikten over kirker og gravsteder som har vært tilgjengelig på våre nettsider, og det arbeides med å forbedre dette kontinuerlig. Vi har nå også fått laget et eget kart på Google maps som viser lokasjon samt lenker til Slekt og Data Rogaland sine infosider om kirker og gravsted, samt lenke til Gravminnedatabasen.

Denne informasjonen er basert på tidligere nettsider fra DIS-Rogaland samt oppdateringer.

Kartet vises under her og kan åpnes i fullskjerm. 

 

 

Tabell med kirker og gravsteder i Rogaland

Tabellen under her er sortert alfabetisk på kommuner per 2019 med tilhørende kirker, kapell, kirkegårder og gravsteder.

Kommune Navn og lenke til infoside  Kartlenke  Gravminner Kirkesøk
         
Bjerkreim Bjerkreim kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Bjerkreim kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Ivesdal kapell Kartlenke   Kirkesøk
  Ivesdal kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Ørsdalen gravplass Kartlenke Gravminner  
         
Eigersund Bakkebø kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Det Almindelig Samfund kirke Kartlenke    
  Det Almindelig Samfund kirkegård Krossmoen Kartlenke Gravminner  
  Det Almindelig Samfund gravplass Husabø Kartlenke Gravminner  
  Det Almindelige Lutherske Samfund gravplass Krossmoen Kartlenke Gravminner  
  Egersund kapell Kartlenke    
  Egersund kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Egersund kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Egersund gamle kirkegård   Gravminner  
  Eigerøy arbeidskirke Kartlenke    
  Gamle Prestegårdsvei kirkegård   Gravminner  
  Helleland kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Helleland kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Menigheten Samfundet Kartlenke    
  Samfundet Årstaddalen kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Samfundet Husabø gravplass Kartlenke Gravminner  
  Samfundet Krossmoen gravplass Kartlenke Gravminner  
         
Gjesdal Brekko sportskapell Kartlenke    
  Dirdal kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Dirdal kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Gjesdal kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Gjesdal kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Oltedal kapell Kartlenke    
  Oltedal kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Oltedal kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Ålgård gamle kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Ålgård kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Ålgård kirkegård Kartlenke Gravminner  
         
Hjelmeland Fister kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Fister kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Hjelmeland kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Hjelmeland kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Jøsenfjord Kapell Kartlenke    
  Jøsenfjord gravplass Kartlenke Gravminner  
  Jøsneset kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Sandanger gravplass Kartlenke Gravminner  
  Vormedal gravplass Kartlenke Gravminner  
  Øye gravplass Kartlenke Gravminner  
  Årdal kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Årdal gamle kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Årdal kirkegård Kartlenke Gravminner  
         
Nærbø gamle kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Nærbø kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Nærbø kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Varhaug kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Varhaug kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Varhaug gamle kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Ogna kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Ogna kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Nærlandsheimen kirke (Stefanuskirken) Kartlenke    
         
Klepp Bore kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Bore gamle kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Bore kirkegård (hoved) Kartlenke Gravminner  
  Bore kirkegård (sør) Kartlenke Gravminner  
  Frøyland og Orstad kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Klepp kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Klepp kirkegård (hoved) Kartlenke Gravminner  
  Klepp kirkegård (øst) Kartlenke Gravminner  
  Klepp kirkegård (sør) Kartlenke Gravminner  
  Klepp kirkegård (vest) Kartlenke Gravminner  
  Orre gamle kirke Kartlenke Gravminner Kirkesøk
  Orre kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Orre kirkegård (hoved) Kartlenke Gravminner  
  Orre kirkegård (nord) Kartlenke Gravminner  
         
Kvitsøy Kvitsøy kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Kvitsøy kirkegård Kartlenke Gravminner  
         
Lund Lund kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Lund kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Heskestad kirke  Kartlenke   Kirkesøk
  Heskestad kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Heskestad gamle kirkegård Kartlenke Gravminner  
         
Randaberg Grødem kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Grødem kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Randaberg kirke  Kartlenke   Kirkesøk
  Randaberg kirkegård Kartlenke Gravminner  
         
Sandnes Bogafjell kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Dale kapell Kartlenke   Ikke reg
  Figgjo bedehus Kartlenke   Ikke reg
  Forsand kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Forsand kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Gand kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Gand kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Hana kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Høle kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Høle kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Høyland kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Høyland gamle kirkegård Kartlenke    
  Høyland kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Julebygda kapell Kartlenke   Kirkesøk
  Malmheim kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Lura kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Lyse kapell Kartlenke   Kirkesøk
  Lysebotn kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Riska gamle kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Riska gamle kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Riska gravlund (nye) Kartlenke Gravminner  
  Riska kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Sandnes gravlund (gammel)  Kartlenke Gravminner  
  Sandnes gravlund (ny) Kartlenke Gravminner  
  Sandnes kapell Kartlenke   Ikke reg
  Sandnes kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Soma gravlund Kartlenke Gravminner  
  Soma kapell Kartlenke   Ikke reg
  Sviland kapell Kartlenke   Kirkesøk
  Sviland kirkegård Kartlenke Gravminner  
         
Sokndal Sokndal kirke  Kartlenke   Kirkesøk
  Sokndal kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Åna Sira kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Åna Sira kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Frøyland gravplass Kartlenke Gravminner  
  Eikedal gravplass Kartlenke Gravminner  
         
Sola Sola kirkelige fellesråd gravdatabase   Gravminner  
  Ræge kapell (revet 2010) Kartlenke    
  Ræge kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Ræge kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Sola kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Sola kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Sola ruinkirke Kartlenke    
  Strandleiren kirke Kartlenke   Ikke reg
  Sørnes kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Tananger kapell Kartlenke   Kirkesøk
  Tananger kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Tananger kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Tjora gamle kirkegård Kartlenke Gravminner  
         
Stavanger        
  Askje kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Askje kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Askje kirkegård (nedre) Kartlenke Gravminner  
  Bjergøy gravplass Kartlenke Gravminner  
  Bekkefaret kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Døvekirken Kartlenke   Kirkesøk
  Domkirkegården Kartlenke Gravminner  
  Egenes gamle kirkegård Kartlenke    
  Eiganes kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Eiganes kirkegård (Britiske soldater) Kartlenke Gravminner  
  Fattigkirkegården Kartlenke    
  Fogn eldre kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Fogn kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Fogn kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Gausel kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Halsne gravplass Kartlenke Gravminner  
  Hausken kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Hausken kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Hesby kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Hesby kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Hetland kirke (Vår Frue) Kartlenke   Kirkesøk
  Hetland kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Hillevåg kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Hinna kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Hinna kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Hospitalkirkegården Kartlenke    
  Hundvåg kapell Kartlenke   Ikke reg
  Hundvåg kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Hundvåg kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Jørstad kirke Kartlenke   Ikke reg
  Jørstad kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Jåttå gravlund Kartlenke Gravminner  
  Kampen kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Kvekerkirkegård - Haukeligata Kartlenke Gravminner  
  Kvekerkirkegård - Musegata Kartlenke Gravminner  
  Lagård kapell Kartlenke   Ikke reg
  Lagård kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Ledaal gravsted Kartlenke Gravminner  
  Madla kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Madlamark kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Revheim kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Revheim kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Sankt Johannes kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Sankt Petri kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Sjernarøy kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Sjernarøy kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Stavanger Domkirke Kartlenke   Kirkesøk
  Stokka kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Sunde kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Sørbø kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Sørbø kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Talgje kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Talgje kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Tasta kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Tjensvoll gravlund Kartlenke Gravminner  
  Tjensvoll kapell Kartlenke   Ikke reg
  Tjensvoll kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Utstein klosterkirke Kartlenke   Kirkesøk
  Utstein kloster kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Utstein kloster kirkegård (privat) Kartlenke Gravminner  
  Varden kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Vardeneset kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Vassøy Kapell Kartlenke   Ikke reg
  Vestre Åmøy kapell Kartlenke   Ikke reg
  Vestre Åmøy kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Østhusvik kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Austre Åmøy gravlund Kartlenke Gravminner  
  Austre Åmøy kapell Kartlenke   Ikke reg
         
Strand Fiskå bedehus Kartlenke    
  Førland gravlund Kartlenke Gravminner  
  Idse gravplass Kartlenke Gravminner  
  Jørpeland kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Langeland kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Strand kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Strand kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Voster kirkegård Kartlenke Gravminner  
         
Time Bryne kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Time kirke Kartlenke   Kirkesøk
  Time kirkegård Kartlenke Gravminner  
  Undheim kapell Kartlenke    
  Undheim kirkegård Kartlenke Gravminner  

 

Forslag til forbedringer, kommentarer og korreksjoner bes sendt til webmaster@ro.slektogdata.no 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Kontaktpersoner

Erik Nilsen

Erik Nilsen

Gravminneleder Rogaland

gravreg@ro.slektogdata.no

Annonse:

banner ad