Dødsboskifter

Slekt og Data Salten har registrert dødsboskifter og lagt den søkbare databasen på CD eller USB.

Dødsboskifter fra Nordland

En fantastisk kilde til å finne forfedre der kirkebok- og folketellingssøk ikke når fram.

Skifter i Salten

Dødsboskifter fra Salten og Ofoten.

Siste versjon 2023 (2.7) inneholder 105.290 personoppføringer i 16.479 skifter 1700-1894. Samtlige skifter har nå lenke til originalprotokollen i Digitalarkivet.

Salten fogderi dekket nåværende Salten og Ofoten; det vil si nåværende kommuner: Narvik, (med Ballangen og Tysfjord nord), Tjeldsund, Evenes, Lødingen, Steigen, Hamarøy (med Tysfjord sør), Sørfold, Fauske, Bodø (med Skjerstad), Saltdal, Beiarn og Gildeskål.

Skifter i Lofoten og Vesterålen

Siste versjon 2020 (2.8) inneholder 48.554 personer i 11.470 skifter i perioden 1673-1910.

Lofoten og Vesterålen fogderier består av disse kommunene: Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Bø, Sortland, Øksnes og Andøy.

Skifter på Helgeland

I sin tid nedla Svein Edvardsen et enormt arbeid med å registrere dødsboskifter fra Helgeland, både fra protokoller og ikke minst fra grunnlagsdokumenter i statsarkivet i Trondheim. Edvardsen utga i sin tid dette materialet i form av hefter som han solgte. Etter hans død har ikke dette vært tilgjengelig.

Slekt og Data Salten har kjøpt rettighetene til materialet og nedlagt et stort arbeid med å gjøre dette søkbart og utgi det etter samme lest som skiftene for nordfylket.

Skifter på Helgeland inneholder 188.800 personoppføringer i 26.142 skifter, 1686 - 1926.

Dette materialet har ikke kildereferanser til Digitalarkivet (da kildene i stor grad ikke er scannet).


Det registrerte skiftematerialet utgis i søkbar form som et eget program på CD (eller USB)

Prisen for Salten/Ofoten og Helgeland er kr. 400,-. Medlemmer av Slekt og Data Nordland: kr. 200,-. Oppdateringer henholdsvis kr. 200,- og kr. 100,-.

Prisen for Lofoten/Vesterålen er kr. 300,-. Medlemmer av Slekt og Data Nordland: kr. 150,-. Oppdateringer henholdsvis kr. 100,- og kr. 50,-.

Tillegg for USB: 50,-.

Bestilling: E-post: kildereg.skifte@sa.slektogdata.no


Arvid Støvers nedtegnelser fra Gildeskål

Nedtegnelsen omfatter inneholder 23.550 personer fra Gildeskål. Dette er ikke avskrifter fra dødsboskifter, men en databaseversjon av hefter utgitt av Nordlandsarkivet innsamlet av Arvid Støver, basert på flere kilder, søkbar på CD.

Prisen er kr. 150,-. Oppgradering: kr: 50,-. Tillegg for USB: 50,-. Porto tilkommer. Lik pris for medlemmer/ikke-medlemmer.

Bestilling: E-post: kildereg.skifte@sa.slektogdata.no


Vi har også digitalisert mannskapsruller for Nordland fra perioden 1806-1837. Les mer her.

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Kontaktpersoner

Magne Mæle

Magne Mæle

Kontaktperson for skifter og mannskapsruller

kildereg.skifte@sa.slektogdata.no