Import av DNA-treff inn til excel

På dette webinaret viser vi hvordan du steg for steg importerer data fra MyHeritage og FTDNA inn i et excelark.