I 2020 blir det enda morsommere å være slektsforsker!

Arkivverket er vår nasjons hukommelse. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Disse oppbevarer mer enn 270 000 hyllemeter med arkivmateriale. De eldste fragmenter er fra før år 1000, mens de nyeste bare er noen få år gamle.

Arkivverket arbeider med å forenkle tilgangen til slektshistoriske kilder, og i første halvdel av 2020 skal alle norske kirkebøker fra 1801 til 1900-tallet være søkbare.

Hva er gevinsten?
Perioden 1801-1865 er av mange ansett som svært krevende, fordi det er et  langt opphold mellom de nasjonale folketellingene der vi finner personnavn. For mange er kirkebøkene en utfordring med sin gotiske skrift. Søkbare kilder vil gjøre det lettere å finne informasjon, og de transkriberte kildene kan hjelpe slektsforskeren på vegen til å tolke skriften i originalkilden.

Ancestry, MyHeritage og FamilySearch får, som takk for sitt bidrag, tilgang til å publisere de norske skannende og transkriberte kirkebøkene i egne kanaler.Øverst i skjemaet

Les mer om Arkivverkets samarbeid med Ancestry, My Heritage og Family Search i linken oppe til høyre.

Frivillighet
Frivillig innsats gjennom en årrekke har bidratt til at mye materiale allerede er søkbart. Det foregår nå en dugnad der folketellingen for 1920 blir transkribert, denne er planlagt ferdigstilt innen desember 2020. Folketellingen 1920 inneholder 2 649 775 personer, så det er et stort arbeid som må gjøres. Mange er i gang med arbeidet, men det er plass til flere frivillige til transkriberingen.

Les mer om dette i linken oppe til høyre.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad