Hvordan best ta bilder av gravminner?

«En stein står i ro og er enkelt å ta bilde av» er det kanskje lett å tenke – det stemmer ikke helt. Her kommer noen tips til hvordan bildene kan bli best mulig.

Når du tar bilder

 • Ta gjerne flere bilder av hver stein, slik at man plukke ut det bildet som blir best.
 • Det som gis best resultatet er når det er lett overskyet vær. Unngå skarpt sollys og lavt motlys.
 • Oppstår det skyggeparti på gravminnet bør du bruke blits til å lette opp dette partiet med.
 • Unngå refleks: Det må fotograferes i en vinkel som gir minimale reflekser fra gravminnet, spesielt på steiner med blank overflate.

Eksempler på ulike gravminner

 1. Store steiner: Man tar først et bilde som viser hele steinen. Deretter et nærbilde som viser teksten. Siden steinen er så stor kan man ikke unngå å få med andre steiner.
 2. Familiegraver: Ta alltid minst ett bilde som viser hele familiegraven. Ta deretter nærbilde(r) som viser hvert enkelt gravminne. Oversiktsbildet knyttes til alle personene. Nærbildet knyttes kun til den/de aktuelle personene som står på det enkelte gravminnet.
 3. Tildekte gravsteiner: Ta først et oversiktsbilde som viser hele gravminnet. Bøy deretter vekk vegetasjon – ta et bilde av bare teksten.
 4. Nye graver: Ved nye graver er det viktig å ikke ta bilde av blomster og minnebanner. Det beste er å kun konsentrere seg om å få tatt en nærbilde av korset.

Eksempler på store steiner, familiegraver og tildekte graver

 

Gode bilder

 • Ta bilde mest mulig rett foran gravsteinen, slik at fokuset er tydelig
 • Fotografer i overskyet vær, da unngår du gjenskinn på gravsteinen
 • Bruk et kamera med god oppløsning, slik at teksten kan leses godt. Mobiltelefon kan også brukes.

Gode bilder av gravminner

 

Unngå dårlige bilder

 1. En finger er synlig. Brukt et papir for å holde blomstene nede. Gjenskinn av fotografens bein.
 2. Bildet bør tas nærmere bakken. Fotografens fot er også med her.

Dårlige bilder av gravsteiner 1

 

 1. For lang avstand til steinen og gravene i bakgrunnen er synlige.
 2. Er for skrått og en gjenstand er kommet med.

Dårlige bilder av gravsteiner 2

 

 1. Her er det kommet blits på steinen. Dette kan redigeres bort.
 2. Bildet er tatt i motlys og solens stråler skinner inn og gir dårlig bilde. 

Dårlige bilder av gravsteiner 3

 

 1. Personer som befinner seg på gravplassen må ikke være synlig på bildene.
 2. Skyggen til fotografen er synlig, noe som er et problem på solfylte dager. Løses lett ved å stille seg på andre siden av steinen.
 3. Armen er brukt til å holde busker borte. Kunne ha zoomet inn og unngått armen.

Dårlige bilder av gravsteiner 4

 

Utydelig tekst på gravminner

 1. Tekst og bakgrunn går i ett. Ta bilde nedenfra og opp. Kontrast mellom tekst og refleks fra himmelen.
 2. Tekst og bakgrunn går i ett. Ta bilde fra siden. Kontrast mellom refleks fra himmelen og tekst.
 3. Korset er fotografert i motlys. Ved hjelp av Adobe Photoshop kan du forbedre bildet ved å gjøre det lysere, på den måten blir teksten lesbar. Likevel, krever mye arbeid hvis det er mange tilsvarende bilder.

Eksempler på utydelig tekst på gravminner

 

Bruk av blits og skyggelegging

 1. Bruk av blits kan fremheve tekst med relieff.
 2. Bruk av blits skjuler inskripsjonen og gir «nattbilder» hvis foto tas på kvelden.
 3. Må være stø på hånden/bruke stativ på grunn av lengre eksponeringstid uten blits. Ta gjerne flere bilder av samme gravminne.

Bruk av blits og skyggeleggin

Kameratekniske tips

 • Bruk et kamera som gir god bildekvalitet
 • Velg en høy oppløsning slik at en lett kan forstørre opp bildet for å tyde en eventuell svak tekst, i tillegg blir det enklere å redigere bildet.
 • Bruk samme filnavn som kameraet genererer. Viktig å huske på: Slå av tilbakestilling av filnummer i kamera. Dette for å unngå overskriving ved bytte av eventuell minnekort / lagring til disk. Fordeler: Slipper å endre navn på alle filene. Enkelt å registrere i et regneark.
 • Bildene skal ikke være merket med dato/år/klokkeslett. De skal heller ikke være merket med copyrightmerke eller navn på fotograf.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler