Hva kan skiftene si om en families velstand?

Skiftemateriale finner vi fra tidlig 1700-tall og oppover. I skiftene kan vi se hvilke eiendeler en person hadde. Dette kan fortelle deg mye om dine forfedres levevilkår.

Annonse:

banner ad