Handelsmannen Eikeland

Skjoldabuen Andreas Eikeland hadde som mål å være en "selger" og startet opp en butikk i den lille bygda Skjoldavik

Nordre Kalvhagen, Fikstveit

HANDELSMANNEN EIKELAND

Tekst: Tore B. L. Erland

Skjoldabuen Andreas Eikeland hadde som mål å være en "selger" og startet opp en butikk i den lille bygda Skjoldavik. Senere var han handelsmann på Dagsland i Skjold og deretter landhandler på Saltveit i Skåre, før han ble selger hos Vestlandske Bygg.

Nordre Kalvhagen, Fikstveit. Privat bilde. Fotograf Leiv Andreas Eikeland.

Nordre Kalvhagen, Fikstveit. Privat bilde. Fotograf Leiv Andreas Eikeland.

Hauge i Haugesund

Andreas Osmundson Eikeland (Ekeland, Egeland), født 3/3-1891 på Nordre Kalvhagen, Fikstveit (116e) i Skjold, døpt 12/4-1891 og konfirmert 8/10-1905 i Skjold kirke, flyttet til Risøy i Haugesund engang mellom 1906 og 1908. Her jobbet han som bødkersvend og ble gift 12/12-1909 i Vår Frelsers kirke med Anna Lovise Endresdatter, født 26/12-1888 i Eltravåg (158) i Sveio, døpt 13/1-1889 og konfirmert 18/11-1903 i Sveio kirke. Se side 178 og punkt 158 i Sveio bind 2. Vielsen deres ble også registret i kirkeboken i Sveio kirke. Alle datoene er hentet fra kirkebøkene.

Engang før september 1910 flyttet Andreas og Anna Lovise til Hauge på Skåre da de kanskje trengte litt større plass og her ble sønnen Oskar Emil født 1910 ifølge kirkeboken og tellingen fra 1910, som nevner den lille familien på Hauge i Skåre og Andreas jobbet da fortsatt som bødkersvend. Ifølge adresseboken for Haugesund 1912/13 så bodde den lille familien fremdeles på Hauge og Andreas var nå blitt bødker.

Engang før mai 1912 så flyttet den lille familien til Grønhaug der Magnhild Bertine ble født 1912 og Anna Lovise ble født 1914 ifølge kirkeboken. I 1914 malte Ole Laurentius Frøvig, født 1877 og død 1951, et altermaleri til Torvastad kirke og Andreas var en av dem som ble brukt som modell. Han er disippelen til høyre med rød kappe. I 1916 bodde familien på Sørhaug der Karluf Andreas ble født 1916 ifølge kirkeboken.

Fikstveit i Skjold

Familien flyttet til bruk 5, Bjørkheim, på Fikstveit (52) i Skjold etter at Andreas hadde fått skjøte på gården 30/4-1917 ifølge panteregisteret nr. II AG 44, 1924, side 121 og linje 4. Han betalte 4000 kroner for gården og selgeren var hans bror Osmund Immanuel Osmundson Eikeland, født 18/5-1881 på Nordre Kalvhagen, Fikstveit (51 og 116b) i Skjold. Andreas er også nevnt på bruk 4, Kalvhagen, på Fikstveit (43) i Skjold sammen med familien. Men dette er nok feil og de bodde nok ikke der.

Andreas konfirmasjon og brudebilde med Anna Lovise. Private bilder. Fotograf Hans Joakim Norland

Andreas konfirmasjon og brudebilde med Anna Lovise. Private bilder. Fotograf Hans Joakim Norland

Ifølge panteregisteret nr. II AG 44, 1924, side 120 og linje 3 så kjøpte Sigvald Johannes Osmundson Eikeland, født 20/1-1888 på Nordre Kalvhagen, Fikstveit (69 og 116d) i Skjold, bruk 4, Kalvhagen, på Fikstveit (44) for 500 kroner 4/4-1910 av Johan Laurits Selvåg på bruk 2, på Fikstveit (32). Johan var født 16/4-1871 på Selvåg på Finnøy og hadde kommet hit i 1905. Ifølge panteregisteret så ble dette kjøpet vedtatt av Andreas Eikeland. Men dette var nok sannsynligvis det samme som å være vitne under salget og Andreas var broren til Sigvald.

Bruk 5, som ble fraskilt bruk 1 i 1909, hadde tidligere vært en del av plasset Kalvhagen. Bruk 4 hadde også tidligere vært en del av plasset Kalvhagen, der foreldrene til Andreas var husmannsfolk på den Nordre delen. Huset deres sto nok nå enten på bruk 4 eller på bruk 5. Kanskje hadde Andreas nå overtatt det gamle barndomshjemmet eller satt opp et nytt hus i nærheten.

Osmund Larsson, som var faren til Andreas, døde 1/9-1911 og det var før Andreas flyttet hit. Men hans mor, Marta Helena Johannesdatter, levde fremdeles da Andreas flyttet hit og kanskje bodde hun sammen med dem så lenge som Andreas bodde her på Fikstveit. Marta døde 20/4-1937 og bodde da fremdeles på Fikstveit (116). Alle datoer er hentet fra kirkebøkene. Ifølge adressebok for Rogaland fylke med skatteligninger fra 1928 så hadde Marta, som da var pensjonist, en formue på 8000 kroner. Hadde aksjer i et andelsselskap, Vorrenes Ysteri.

Andreas, som er både er gardbruker og bøkker på Fikstveit, og Anna Lovise får her barna Arne Ludolf, født 1918, og Inger Osmine, født 1920 ifølge kirkeboken. I 1919 var Andreas i militærtjeneste på Gimlemoen ved Kristiansand og sendte blant annet hjem et kort om dette til familien sin. Andreas solgte gården i 1921 for 6000 kroner og flytter sammen med familien til Skjold prestegård kort tid etter at datteren Inger Osmine døde 1921 på Fikstveit ifølge kirkeboken og der det også står at hun var kjøpmannsdatter. Kan det være at Andreas holdt på med flyttingen da datteren døde eller kan det være at han hadde hatt butikk på Fikstveit?

Skjoldavik i Skjold

Andreas fikk skjøte i 1922 på bruk 28, Haug, bruk 19, Foss, og bruk 6, Bergsvik, på Skjold prestegård (148 og 240) (Skjoldavik) i Skjold for 17800 kroner. Familien bosatte seg i 1921/22 på sistnevnte bruk og her startet Andreas opp en egen butikk i første etasje der han drev en "krambu". Ifølge adresse-bok for Rogaland fylke med skatteligninger fra 1924 og fra 1926 så var han da landhandler i Skjold. Ifølge tilsendt informasjon så fikk han varene sine levert enten med bil fra Haugesund eller med båt fra Stavanger. Båten la da til ved dampskipskaien, som hørte til eiendommen og lå nedenfor huset.

Krambuen i Skjoldavik cirka 1947. Privat bilde. Fotograf Oddvar Jamne.

Krambuen i Skjoldavik cirka 1947. Privat bilde. Fotograf Oddvar Jamne.

Familien bodde i andre etasje og her hadde de en flott utsikt utover Skjoldafjorden. Huset ble bygd av lafta tømmer i 1918 ifølge Norges Bebyggelse, sørlige seksjon, herredsbindet for Rogaland nordre del, side 924, og på eiendommen var det også et uthus. I Skjoldavik fikk Andreas og Anna Lovise barna Elmer Thorvald, født 1922, og Harry William (Villiam), født 1924, ifølge kirkeboken. Datteren Anna Lovise døde her i 1925 ifølge kirkeboken.

Butikken gikk dessverre meget dårlig da flere av kundene ikke hadde penger og det ble istedenfor en del bytting av varer, der kundene "betalte" med egg, melk, bær og andre ting. Ble også en del som handlet på "krita" og en del av dem igjen hadde nok kanskje ikke råd til å gjøre opp for seg. Til slutt valgte Andreas å selge butikken sammen med huset og eiendommene for 14500 kroner i 1926. Han tapte 3300 kroner på dette salget og det var nok mye penger for en som i tillegg hadde tapt en god del på butikkdriften. Kan her nevne at Skjold Samyrkelag fikk skjøte på denne tomten i 1961 og bygde etter hvert en ny storbutikk her.

Dagsland i Skjold

Familien bodde på Dagsland i Skjold mellom 1926 og 1930. Her ble datteren Anna Lovise født 1928 og døde her i 1929 ifølge kirkebøkene og dødsfaldsprotkollen. Ifølge tilsendt informasjon så bodde de på bruk 4 (Dagslandstreet nedra) og leide nok da et hus her av Rasmus Viland, som hadde flere bruk på Dagsland. Han eide blant annet bruk 4 mellom 1925 og 1935. Se side 130 og punkt 41 i Skjold bind 1. Andreas er ikke nevnt på bruk 4 i bygdeboken og det skyldes nok at han ikke hadde skjøte på verken hus eller eiendom. Dette er med på å bekrefte at de leide huset.

Huset på Dagsland bruk 4. Privat bilde. Fotograf Elmer Eikeland.

Huset på Dagsland bruk 4. Privat bilde. Fotograf Elmer Eikeland.

Familien hadde nok dårlig råd nå etter butikkdriften i Skjoldavik og har ikke funnet noe informasjon om hva de levde av mellom 1926 og 1929. Kanskje fikk de hjelp av fattigvesenet en periode? Ifølge Skjold bind 1, side 132-133 og punkt 76, så drev Andreas krambu på Dagsland omkring 1930 og var også handelsmann. Dette kan tyde på at han hadde en liten butikk i huset på bruk 4? Eller kanskje han bare var en handelsmann og solgte varer til andre butikker? Eller kanskje gjorde begge deler? Finner han ikke i adressebok for Rogaland fylke med skatteligninger fra 1930 og det kan bety at han ikke betalte skatt i 1929.

Dalen i Skjold

I Stavanger Aftenblad 10/7-1926, side 10, var det en artikkel om at Skjold herredstyre på et møte den 8/7-1926 hadde besluttet enstemmig å garantere for et lån på 3750 kroner fra Småbrukerbanken til Andreas Eikeland, som har kjøpt eiendommen Dalen for 3000 kroner. Det er påstående løe på eiendommen og det skal oppføres et nytt bolighus. Opprinnelig søkte man om et lån på 5000 kroner. Det kunne nå se ut som at Andreas hadde fått seg en ny gård og kunne bli gårdbruker igjen.

I panteregisteret nr. II AG 45, 1924, side 409, fra Karmsund sorenskriveri, står det at Anna Lovise Eikeland hadde sendt et skadesløsbrev (pantebrev) til Bergen privatbank den 4/6-1926 angående et beløp på 3500 kroner. Men det kan se ut som at dette ble avlyst/avsluttet 19/7-1927. Teksten/feltet i panteregisteret ble deretter strekket over.

Men ifølge det samme panteregisteret så var det ikke Andreas som overtok gården på Dalen. Her står det at det var Johannes Aursland, født 1899 på Aursland (17b) i Skjold, som fikk skjøte i 1927 på bruk 1 og bruk 2 på Dalen i Skjold for 3000 kroner. Det samme står på side 92 og punkt 8 i Skjold bind 1. Kan det være at Andreas fikk avslag på lånet hos Småbrukerbanken eller at han trakk seg fra kjøpet? Hvis han kjøpte gården først og deretter solgte den videre, så ville jo navnet hans ha stått oppført på panteregisteret, selv om han bare hadde gården en liten stund.

Ifølge Norges Bebyggelse, sørlige seksjon, herredsbindet for Rogaland nordre del, side 907, ble huset på gården satt opp i 1930 av lafta tømmer. Fjøs og stall ble satt opp i 1935 av mur og tømmer. I en artikkel i Stavanger Aftenblad 10/7-1926, side 10, nevnes det en påstående løe på Dalen og det kan tyde på at det lå en eldre gård på Dalen og da sannsynligvis også et eldre hus, som kanskje ble revet da det ble bygd nytt hus i 1930. Den nevnte løen ble nok også revet da det ble satt opp ny fjøs og stall i 1935. Det hadde tidligere vært husmannsgård på Dalen.

Ifølge tilsendt informasjon så bosatte Johannes seg på gården og kanskje allerede fra 1927 da han fikk skjøte. Han ble den første selveiende gårdbrukeren på Dalen ifølge Skjold bind 1, side 91, og i tillegg var han lærer (lærerpost) på Anndal skole, som lå på nabogården. Det var nok Johannes som fikk satt opp et nytt hus og fjøs på gården. Han fikk også bygd en stor kai i Dalavika, som hørte til gården.

Anndal skole. Privat bilde. Fotograf Tore B. L. Erland.

Anndal skole. Privat bilde. Fotograf Tore B. L. Erland.

Johannes, som var ungkar, ansatte Magnhild Bertine Eikeland, født 1912, som hushjelp (huspost) på gården engang mellom 1927 og 1929 ifølge tilsendt informasjon. Hun bodde da hos foreldrene sine, Andreas og Anna Lovise Eikeland, på bruk 4 på Dagsland. Johannes og Andreas ble nok venner via Magnhild Bertine, og i tillegg var Arne Ludolf Eikeland, født 1918 og broren til Magnhild Bertine, en av elevene til Johannes ifølge den samme informasjonen. Dette vennskapet var nok hovedårsaken til at Johannes og Andreas byttet hus i 1930/31. Johannes leide da hus av Rasmus Viland og Andreas leide hus av Johannes, som beholdt selve gården.

I 1931 bodde Andreas med familie på Dalen ifølge tilsendt informasjon og dette året ble sønnen Kjell Arvid født her. Ifølge adressebok for Rogaland fylke med skatteligninger fra 1934 så var Andreas handelsmann på postadressen Dagsland i 1933. Gården Dalen hadde postadresse til Dagsland der poståpneriet lå. Ifølge tilsendt informasjon så hadde ikke Andreas butikk i Dalen og det kan tyde på at han som handelsmann solgte varer til andre butikker og kanskje fikk han levert varene med båt, som anløp kaien i Dalavika. Denne kaien tilhørte gården og Andreas deltok nok også i gårdsarbeidet på gården.

Datteren Magnhild Bertine, som nå bodde i det huset der hun hadde vært huspost, var nå huspost i det huset som hun tidligere hadde bodd i på Dagsland. Hun tok seg av huset mens Johannes enten var på jobb på Anndal skole eller jobbet nede på gården sin. Han hadde en egen sykkel og brukte den blant annet til å frakte varer ifølge den tilsendte informasjonen. Kanskje han fraktet varene til Andreas? Magnhild Bertine og Johannes ble etter hvert kjærester og giftet seg i 1936.

Ting kan tyde på at det ikke gikk så bra for Andreas i Dalen og at han slet økonomisk. Kanskje gikk han konkurs? Familien valgte til slutt å flytte til Nedre Saltveit i Skåre i midten av 1933. Magnhild Bertine sluttet nok da som huspost hos Johannes og flyttet sammen med familien til Skåre. Men de to var nok blitt kjærester da og holdt kontakten. Ifølge tilsendt informasjon så flyttet Johannes til Oslo omkring 1934 for å studere og Dalen gård (bruk 1 og 2) ble da paktet vekk til Martin Alfred Kallevik, født 1905. Se side 92 og punkt 9 i Skjold bind 1. Se mer informasjon om Johannes lenger nede i artikkelen.

Skjoldavik i 1935. I midten ser man huset med Krambuen. Privat bilde. Fotograf Oddvar Jamne

Skjoldavik i 1935. I midten ser man huset med Krambuen. Privat bilde. Fotograf Oddvar Jamne

Saltveit i Skåre

I midten av 1933 flyttet familien til Nedre Saltveit i Skåre ifølge minneteksten i Haugesunds avis den 25/3-1970 etter Andreas døde. Fikk også tilsendt informasjon om dette. Dette bekreftes også av adressebok for Rogaland fylke med skatteligninger fra 1934 der det står at Anna Eikeland var landhandler på Saltveit i Skåre i 1933. Kan det være at Andreas slo seg konkurs på Dalen siden det er hans kone som nå driver butikk?

Ifølge adressebok for Rogaland fylke med skatteligninger fra 1936 så var Anna landhandler også i 1935 på Saltveit og kan hende at man bodde i det samme huset. Andreas er ikke nevnt. I adressebok for Rogaland fylke med skatteligninger fra 1938 er ingen av dem nevnt og det kan tyde på at butikken ble nedlagt 1936/37. Andreas ble ført opp som agent i kirkeboken da sønnen Oskar Emil giftet seg i 1939.

Hauge i Haugesund

Ifølge den tilsendte informasjonen så flyttet Andreas med familie til Hauge i Haugesund i 1942 og de flyttet nok i løpet av 1941 da de er oppført i adressebok for Rogaland fylke med skatteligninger fra 1942 på Hauge og Andreas var da byselger. Det samme er oppført i adressebok for Rogaland fylke med skatteligninger fra 1944. Det er blitt nevnt at familien hadde en skjult radio i huset under andre verdenskrig og at den noen ganger ble plukket i deler for å enkelt skjule delene hvis tyskerne kom. Det var nok sønnen Elmer Thorvald, som var utdannet radioreparatør, som tok seg av dette.

I adressebok for Rogaland fylke med skatteligninger fra 1947, 1949 og 1955 så nevnes Andreas fortsatt på Hauge og er nå blitt selger på Vestlandske Bygg (Steinindustri?) og arbeidet her til 1955 ifølge minneteksten i Haugesunds avis den 25/3-1970 etter Andreas døde. Men kanskje er det rette årstallet 1956 da han også nevnes som selger i adressebok for Rogaland fylke med skatteligninger fra 1957. Kan tyde på at han nå ble pensjonist da han ikke nevnes i de senere adressebøkene og i minneteksten står det at han holdt på med slektsforskning.

I 1958 kjøpte Andreas bruk 15, Soltun, på Dagsland (76) i Skjold av gårdbruker Hans S. Dagsland på bruk 2 på Dagsland (28). Dette bekreftes av grunnboken (1935-1993) for Vindafjord. Her hadde Andreas feriehytten (Synnevastovå). Hans ble født 18/8-1912 på Dagsland ifølge kirkeboken. Kan være at Andreas kjente Hans fra tidligere av da han selv hadde bodd på Dagsland og Dalen, som lå i nærheten. Se side 132 og punkt 15 i Skjold bind 1 der hele familien til Andreas og Anna står oppført. Sønnen Elmer Thorvald tok over eiendommen og feriehytten på Dagsland i 1969.

Andreas Eikeland døde 22/3-1970 og ble gravlagt 25/3-1970 på Nordre Hauge i Haugesund. Anna Lovise Eikeland døde 27/12-1965 og ble gravlagt 31/12-1965 på Nordre Hauge i Haugesund.

Alteret i Torvastad kirke. Privat bilde. Fotograf Tore B. L. Erland

Alteret i Torvastad kirke. Privat bilde. Fotograf Tore B. L. Erland

Barna

 • Oskar Emil, født 8/9-1910 på Hauge i Skåre og døpt 6/11-1910, bodde senere sammen med familien på Fikstveit (43 og 52) i Skjold, Skjold prestegård (148 og 240), Dagsland i Skjold, Dalen i Skjold og på Nedre Saltveit i Skåre. Ble gift 21/1-1939 i Haugesund med Gunda Elisabeth Larsen, født 12/9-1906 på Hasseløy i Haugesund og døpt 7/10-1906. Datoer fra kirkeboken. Familien hennes bodde på Hauge i Skåre i 1910 ifølge tellingen dette året.

  Oskar og Gunda bosatte seg på Hauge, som ble en del av Haugesund i 1911. Ifølge adresse-bøkene for Rogaland fylke med skatteligninger var Osker snekker i 1943-1946, bygningsarbeider i 1950, tømmermann i 1952 og fabrikkarbeider i 1956. Oskar døde 12/2-1986 og Gunda døde 16/5-1996 ifølge Gravminnebasen til Slekt og Data, og tilsendt informasjon.
   
 • Magnhild Bertine, født 6/5-1912 på Grønhaug i Haugesund og døpt 16/6-1912, bodde senere sammen med familien på Fikstveit (43 og 52) i Skjold, på Skjold prestegård (148 og 240), på Dagsland i Skjold, på Dalen i Skjold og på Nedre Saltveit i Skåre. Datoer fra kirkeboken. Hun jobbet som huspost på Dalen og på Dagsland i Skjold hos Johannes Aursland mellom cirka 1927 og 1933. De ble etter hvert kjærester og ifølge en annonse i Haugesunds Avis den 21/11-1936 så ble Magnhild denne dagen gift med Johannes på Sandane i Gloppen herrad i Nordfjord, der han i 1936 begynte som lektor på Firda gymnas.

  Johannes Aursland, som ifølge kirkeboken ble født 11/8-1899 på Aursland (17b) i Skjold og døpt 10/9-1899, kjøpte bruk 1 og bruk 2 på Dalen (8) i Skjold i 1927 ifølge Skjold bind 1, side 92 og punkt 8, og ifølge panteregisteret nr. II AG 45, 1924, side 409, fra Karmsund sorenskriveri. Bodde på Dalen cirka mellom 1927 og 1930, og deretter på Dagsland i Skjold mellom 1930 og 1934, der han leide hus. Han var lærer (lærerpost) på Anndal skole mellom cirka 1927 og 1934. I 1934 paktet han bort gården på Dalen til Martin Alfred Kallevik og flyttet deretter til Oslo for å studere. Ifølge tilsendt informasjon så reiste han til Uppsala i Sverige i 1935 for å studere fonetikk og var ferdig i 1936.

  Johannes og Magnhild Bertine bosatte seg på Holvik i Gloppen herrad. Se side 564 og punkt 71 i Soga om Gloppen og Breim bind 4. De bodde her til 1970 da Johannes sluttet som lektor og flyttet sammen med Magnhild Bertine til Haugesund. De solgte Dalen gård (bruk 1 og 2) i Skjold i 1947 til Eivind Dagsland, født 20/10-1914 på Dagsland (31h) i Skjold, for 13000 kroner ifølge pante-registeret nr. II AG 45, 1924, side 409, fra Karmsund sorenskriveri. Se også side 92 og punkt 10 i Skjold bind 1. Ifølge tilsendt informasjon så døde Johannes 26/3-1975 og Magnhild Bertine døde 29/4-1992.

  Ifølge Skjold bind 1, side 92 og punkt 9, så bodde Martin Alfred Kallevik, født 4/3-1905 på Sørvåg i Avaldsnes, som pakter på gården Dalen. Han leide nok gården av Johannes mellom 1934 og 1947. Vet ikke når Martin kom til Dalen. Kanskje allerede i 1934. Det var minnetekst etter han i Haugesunds avis 14/4-1981, side 3, og der sto det at han ble gift med Ragnhild Strand i 1938 i Haugesund og at han kom hjem i 1941 etter tysk fangenskap. Så kanskje har det vært andre forpaktere på gården før Martin? Men disse er ikke nevnt i bygdeboken. I 1947 ble gården solgt og Martin flyttet da til Dagsland (45) i Skjold.
   
 • Anna Lovise ble født 5/3-1914 på Grønhaug i Haugesund og døpt 13/4-1914. Bodde senere sammen med familien på Fikstveit (43 og 52) i Skjold og på Skjold prestegård (148 og 240). Hun døde her 19/5-1925 og ble gravlagt 22/5-1925. Datoene fra kirkebøkene.
 • Karluf Andreas ble født 29/5-1916 på Sørhaug i Haugesund og døpt 9/7-1916 ifølge kirkeboken. Bodde senere sammen med familien på Fikstveit (43 og 52) i Skjold, Skjold prestegård (148 og 240), Dagsland i Skjold, Dalen i Skjold og på Nedre Saltveit i Skåre. Var ugift og bodde hjemme hos foreldrene sine da han døde 30/9-1936 ifølge gravminnebasen til Slekt og Data og annonse i Haugesunds Avis 3/10-1936.
 • Arne Ludolf, født 5/3-1918 på Fikstveit i Skjold og døpt 12/5-1918, bodde senere sammen med familien på Skjold prestegård (148 og 240), Dagsland i Skjold, Dalen i Skjold og på Nedre Saltveit i Skåre. Han ble gift 26/6-1948 i Bergen domkirke med Sigrid Gerd Egenes, født 31/8-1922 i Haugesund og døpt 24/9-1922. Alle datoer hentet fra kirkebøkene.

  Ifølge adressebøkene for Rogaland fylke med skatteligninger så bodde Arne i 1943 på Hauge i Haugesund og var da baker. Har fått tilsendt informasjon om at han da jobbet i Sveio. Han står ikke oppført i 1947. Men mellom 1950 og 1970 så hadde han en tobakksbutikk, som hete Haugevegen Frukt & Tobakk, på Hauge ifølge adressebøkene. Arne døde 20/11-1989 og Sigrid døde 18/2-2009 ifølge gravminnebasen til Slekt og Data, og nettsiden til Gravplassene i Haugesund.
 • Inger Osmine, født 6/1-1920 på Fikstveit i Skjold og døpt 28/3-1920, døde 25/11-1921 på Fikstveit i Skjold og gravlagt 2/12-1921. Datoer fra kirkebøkene og i "protokol over anmeldte dødsfald i Skjolds lensmandsdistrikt" fra Skjold lensmannskontor. Ført opp som kjøpmannsdatter da hun døde.
 • Elmer Thorvald (Torvald), født 11/12-1922 på Skjold prestegård (Skjoldavik) og døpt 14/1-1923, bodde senere sammen med familien på Dagsland i Skjold, Dalen i Skjold og på Nedre Saltveit i Skåre. Datoer fra kirkeboken. Ble gift 3/11-1951 med Rigmor Thorsen, født 10/11-1921 i Haugesund. Dato fra kirkebok da de giftet seg.

  De bosatte seg på Myrå i Haugesund og ifølge adressebøkene for Rogaland fylke med skatteligninger er Elmer nevnt her mellom 1948 og 1966 da den siste boken kom ut. Han jobbet som radioreparatør og radioselger. Ifølge tilsendt informasjon var han først på Haugesund radiofabrikk på Condorbygget, deretter hos Thordal radiobutikk og tilslutt hos Brødrene Jacobsen. Kjøpte bruk 15 Soltun på Dagsland (77) i Skjold av Andreas Eikeland, som var hans far. Fikk skøyte i 1969. Se side 133 og punkt 77 i Skjold bind 1. Elmer døde 12/2-2006 og Rigmor døde 5/8-2015 ifølge gravminnebasen til Slekt og Data.
 • Harry William (Villiam), født 20/5-1924 på Skjold Prestegård (Skjoldavik) og døpt 22/6-1924, bodde senere sammen med familien på Dagsland i Skjold, Dalen i Skjold og på Nedre Saltveit i Skåre. Datoer fra kirkeboken. Ble gift 12/10-1946 i Odda ifølge annonse i Haugesunds avis 10/10-1946 med Magda Hagen, født 25/6-1924 på Lervik på Stord og døpt 12/10-1924. Datoer fra kirkeboken.

  Ifølge adressebøkene for Rogaland fylke med skatteligninger så bodde de på Hauge i 1946, i Sørhauggata i 1952, på Djupaskar i 155 og i Haraldsgata i 1962 og 1964. Harry, som jobbet som skomaker, døde 30/3-2013 og Magda døde 3/4-2016.
 • Anna Lovise, født 21/1-1928 på Dagsland i Skjold og døpt 11/3-1928, døde 20/2-1929 på Dagsland i Skjold og ble gravlagt 27/2-1929. Datoene og sted er hentet fra kirkeboken og bekreftes også av Dødsfaldsprotkol for Skjold fra Skjold lensmannskontor.
 • Kjell Arvid, født 26/11-1931 på Dalen i Skjold, bodde senere sammen med familien på Nedre Saltveit i Skåre og på Hauge i Haugesund. Dato hentet fra kirkeboken da han giftet seg. Ble gift 21/5-1952 med Ingrid Emilie Birk, født 31/1-1928 i Haugesund og døpt 11/3-1928. Hennes far Jakob Eriksen Birk var skomaker i Haugesund. Datoene hentet fra kirkebøkene.

  Ifølge adressebøkene for Rogaland fylke med skatteligninger så bodde Kjell og Ingrid i Skåregata fra 1958 og til 1966. Kjell var da sjåfør og jobbet på renseri i Haugesund. Ifølge tilsendt informasjon jobbet han senere på Sannes & co og flyttet senere til Norheim på Karmøy. Kjell døde 7/5-2017 på Norheim og Ingrid døde 22/7-2007 ifølge gravminnebasen til Slekt og Data.

Nordre Kalvhagen, Fikstveit. Privat bilde. Fotograf Leiv Andreas Eikeland.

Nordre Kalvhagen, Fikstveit. Privat bilde. Fotograf Leiv Andreas Eikeland.

Har hovedsakelig brukt skanna kirkebøker, grunnbøker, folketellinger, bygdebøker og adressebøker som kilder i denne artikkelen. Henvisninger til disse kildene er nevnt i teksten. En meget stor takk til Leiv Andreas Eikeland som har bidratt med mye informasjon og bilder. En stor takk til Helge Aursland og Sveinbjørn Johannes Aursland for deres store bidrag til artikkelen. En stor takk til familien Jamne for at jeg fikk bruke de to gamle bildene fra Skjoldavik.

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad