Ferden til 1600-tallet

De innledende filosoferingene før den saklige delen overtar er mine personlige tanker omkring vår felles hobby – at det finnes andre oppfatninger er ganske naturlig. Egotripp - ingen andre enn noen få i egen slekt er opptatt av hvem en stammer fra mer enn to –tre generasjoner bakover i tid, men hvem bryr seg om det? Nøktern til kvaliteten på det som kommer fram – det eneste en kan være sikker på er hvem som er mor til et barn – men antall barn kan være usikkert.

Annonse:

banner ad