Digitale kilder til pasienter

Pasientjournaler er ofte vanskelig tilgjengelig for innsyn, men det ligger noen digitaliserte kilder på Digitalarkivet som du kan bruke.

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad