Medlemsfordeler

Slektsforskning forteller hvor du kommer fra og hvorfor familiehistorien ble som den ble. Som medlem i Slekt og Data får du kunnskap og inspirasjon til å begynne en spennende reise i din egen historie.

Faglig fellesskap lokalt og digitalt

I Slekt og Data er vi opptatt av at flest mulig skal finne, bevare og formidle egen person- eller slektshistorie. Som medlem i Norges største organisasjon for slektsforskere, blir du en del av et faglig fellesskap med over ti tusen andre som deler din interesse for slekts- og familiehistorie, og som kan hjelpe deg videre i jakten på å finne dine røtter.

Du får nyttige tips, hjelp til hvor og hvordan du kan søke i kilder, og ikke minst inspirasjon til å begynne en spennende reise i din egen historie.

Kurs, foredrag og aktiviteter der du bor

Alle medlemmer blir tilknyttet et av våre 18 distriktslag. I tillegg finnes også mange lokale grupper hvor du kan delta. Det er våre lokale lag og grupper som arranger ulike kurs, foredrag og medlemsmøter. Her kan du både få faglig påfyll og utveksle erfaringer med likesinnede som deler din interesse.

Som medlem kan du delta på alle arrangement som skjer over hele landet. Følg med på kurskalenderen på nettsiden så får du vite hva som skjer når og hvor. Kanskje skjer det også noe spennende i nabofylket som kan være interessant akkurat for deg? 

Medlemsblad tilsendt fire ganger i året

Slekt og Data er medlemsbladet vårt, og kommer ut fire ganger i året. Bladet skal gi god kunnskap og inspirasjon om relevante tema innen slektsforskning, men også være et blad for og om medlemmene. Alle medlemmer  får også tilgang til å laste ned tidligere numre av bladet.

Lokale medlemsblad

Flere lokallag lager egne blader som alle medlemmer får tilgang til. Bladene har lokale saker og kilder som kan være relevante for alle som har slekt i det aktuelle området.

Tilgang til nyttige artikler, fagstoff, databaser, lenkesamlinger og samtaleforum på nettsiden vår

På våre nettsider finner både nybegynnere og erfarne slektsforskere nyttige tips og råd som hjelper deg videre med din slektsforskning. Ikke minst kan du kontakte og dele informasjon med andre slektsforskere som kanskje forsker på det samme som deg.

  • Slektsforum er et av Norges største forum for utveksling av slektsopplysninger. Står du fast, trenger tydehjelp eller etterlyser en slektning? På Slektsforum kan du sende spørsmål å få hjelp av andre slektsforskere. Her kan du også søke og se om det kanskje er andre som allerede har lurt på det samme som deg.
  • Gravminner gir deg en unik mulighet til å finne slektninger i perioden etter 1900 hvor tilgangen til folketellinger og kirkebøker er begrenset.
  • Genealogiske ressurser er  en lenkesamling for slektsforskere. Det er den mest omfattende samlingen av lenker for slektshistoriske kilder i Norge;
  • Slektforskerbasen gir deg mulighet til å finne og kontakte andre forskere som forsker i samme kommuner eller på de samme gårdene som deg.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler