Ble noen i slekten din tvangsflyttet eller måtte flykte under 2. verdenskrig?

I denne artikkelen får du tips til hvor du kan finne dem i kildene.

Foto: Finnmark Fylkesbibliotek

350 000 forflyttede mennesker

Etter 2. verdenskrig måtte den norske staten håndtere 350 000 mennesker som hadde blitt forflyttet under krigen. Blant disse var det nordmenn i utlandet og nordmenn som var blitt tvangsflyttet i løpet av krigen. Det var også mange utlendinger som hadde flyktet eller blitt fordrevet fra sine hjemland og kom til Norge, ofte som krigsfanger eller tvangsarbeidere (displaced persons).

Som en konsekvens av dette ble Flyktnings- og fangedirektoratet opprettet i august 1945. Under direktoratet var det 18 distriktskontoret, som igjen i mange tilfeller hadde egne avdelingskontoret. Arkivmaterialet etter direktoratet er en spennende kilde.

Noen arkiver å kikke på

Det finnes flere arkiver etter direktoratet i Riksarkivet. Vi har listet opp noe av det som finnes. Der er det også en direktelink inn til de ulike arkivenes side i Arkivportalen, slik at du kan undersøke nærmere hva som finnes hvor.

  • Flyktnings- og fangedirektoratet, sentralt arkiv finner du blant annet kontrollbøker. Tyske evakueringsmyndigheter utstyrte folk med kontrollbøker som de alltid skulle bære med seg. Opplysninger om støtte, oppholdssted, reiser mv. skulle føres inn i bøkene. Etter krigen ble de videreført av norske myndigheter og hjelpeorganisasjoner. Les mer om kontrollbøkene her.
  • I arkivet etter Administrasjonskontoret finner du budsjett, regnskap, personalsaker, administrasjonsspørsmål og lignende. Arkivet omfatter årene 1945-1952. Det finnes blant annet en arkivserie som heter «Krigsskadetrygden. Oppgjør med evakuerte» her.
  • I arkivet etter Repatrieringskontoret ligger det blant annet et omfattende saksarkiv vedrørende displaced persons fra ulike land i tiden 1945-1947 og norske fanger og nordmenn i utlandet fra årene 1942-1947. Du finner også arkivsaker etter Flyktningskontoret i Stockholm her. Blant annet personmapper med avhør av norske flyktninger som ikke var ønsket i Sverige.
  • I arkivet etter Transport- og forleningskontoret finner du blant annet saker knyttet til samling, registrering, underhold og transport av displaced persons, mottak og transport av hjemvendte nordmenn og hjemsending av evakuerte. Blant annet er det en serie med reisetillatelser her.
  • I arkivet etter Sosialkontoret finner du rapporter om evakuerte og politiske fanger, og korrespondanse om disse gruppene. Blant annet registreringsskjema for evakuerte.
  • I  arkivet etter forløperne til direktoratet ligger blant annet materiale etter Hjemreisekontoret i London, hvor du finner mapper med hjemreisesøknader med tilhørende journaler og registerkort. Samt passasjerlister fra seilinger med ulike rederiers båter fra Storbritannia til Norge. Det finnes også reiselister fra Sverige.
  • I arkivet etter direktoratets distriktskontorer med forløpere ligger arkivmateriale fra alle de 18 distriktskontorene, med blant annet lister over evakuerte og politiske fanger.

(Kilde: Informasjon om direktoratet og arkivene knyttet til dette, er hentet fra Arkivportalen og Arkivverket)

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad