Årsmøte Slekt og Data Salten 2023

Innkalling til årsmøte

Årsmøte

2. mars 2023 kl. 1900
Litteratursalen
Stormen bibliotek

  • Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før årsmøtet, dvs. senest 2. februar.
  • Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet, dvs. senest 16. februar. Innkallingen sendes til medlemmene på e-post. Se detaljer og dokumenter her.

Møtet er åpent for alle interesserte, men bare medlemmer som er tilstede har stemmerett på årsmøtet. 

Etter årsmøtet, ca. kl.1930, vil Gerd Karin Lysholm holde foredrag foredraget "Slekt på øya Tenna på Helgeland".

Årsmøtet og foredraget blir streamet, og det blir anledning til å logge seg på chat. De kan følges direkte og ses i ettertid. Du finner det her: Årsmøte 2023 og foredraget "Slekt på øya Tenna på Helgeland". 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad