Årsmøte 2023 i Slekt og Data Hedmark

Vi tilrettelegger for deltakelse også digitalt hvis du ikke har anledning til å delta fysisk på vårt årsmøte.

Det innkalles til årsmøte 21.mars 2023 kl.18:30

Sted

Grindalsvegen 14, Elverum

 

Foredrag

Utvandring fra Norge og arkivene til Norsk utvandrermuseum.

Norsk utvandrermuseum har mange relevante kilder for slektsgranskere og nå vil vi få innblikk hva de inneholder.
Den nasjonale 200-årsmarkeringen for norsk utvandring i 2025 ledes av Norsk utvandrermuseum.

Fordragsholder er Terje Mikael Hasle Joranger, Dr. art., Fag- og forskningsdirektør Norsk utvandrermuseum. Prosjektleder for den nasjonale 2025-markeringen

Etter foredrag blir det en liten kaffepause før årsmøtet starte.

 

Saker som behandles på årsmøtet

 1. Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter.
 2. Valg av møteleder, samt en person til å skrive protokoll og to til å undertegne protokollen.
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 4. Styrets beretning om siste års virksomhet
 5. Regnskap med revisors beretning
 6. Eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte for styrearbeid.
 7. Budsjett for inneværende år
 8. Innkomne saker
 9. Eventuelle vedtektsendringer
 10. Valg av:
 • Leder for ett år (jfr § 9)
 • Styremedlemmer for to år (jfr § 9)
 • a) Varamedlemmer for ett år (jfr § 9) i rekkefølge
 • Revisor for to år
 • Valgkomité for ett år
 • Valg av delegater med vararepresentanter til Slekt og Data sitt landsmøte (i år med landsmøte). Ved forfall av de valgte representanter, kan styret velge ny representant uten at denne må velges av årsmøtet.

 Innkomne forslag - sendes til sekretar@he.slektogdata.no med frist 20.februar.

 

Hvor finner jeg sakspapirene til årsmøtet?

Alle sakspapirer vil bli lagt ut inne tidsfristen under menyen på høyre side. 

 

Slik blir du med digitalt hvis du ikke kan møte fysisk

Logg deg gjerne på i god tid før møtet.

 

Velkommen!

Les mer om

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Les mer om

Annonse:

banner ad