Arkiv i Nordland i Ukjent arving

Kom og hør Ida Jensen fra Arkiv i Nordland fortelle om arbeidet med Evelyn-programmet i TV-serien "Ukjent arving" og om interessante kilder som finnes på Mørkved.

Kai-Samuel Vigardt - foto Arkiv i Nordland

Arkiv i Nordland i Ukjent arving

Torsdag 2. februar 2023 kl. 1900
Litteratursalen, Stormen bibliotek 
Ida Jensen

I 2019 tok NRK kontakt med Arkiv i Nordland for å finne slektninger til Evelyn Johannessen. Arkiv i Nordland oppbevarer rundt 15.000 meter med kommunale, fylkeskommunale og privatarkiver fra hele fylket. 

Mye av informasjonen som ble innhentet til programmet kommer fra kommunale arkiver. Disse arkivene kan fortelle mye om et levd liv. Evelyn ble funnet i jordmorprotokoller, skoleprotokoller, formannsprotokoller og i fattigvesenets protokoller. Det ble også funnet enorme mengder informasjon om Evelyns slektninger. Alt dette vil Ida Jensen fra Arkiv i Nordland ta for seg på medlemsmøtet.

Velkommen

Møtet er gratis og alle interesserte er velkommen!

Streaming

Foredraget blir streamet. Det kan følges direkte og ses i ettertid. Du finner det her:

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad