Alternativ til kurs 23. mars

Det blir for travelt å ha det vanlige kurset i vår, men vi prøver en ny vri ved å finne ut av en familie og en tippoldefar som emigrerte til USA.

En av sønnene til Christian Hansen Grøtvedt dro til USA rundt 1860. Brenda Heistad bor i Houston Texas og kommer til Norge med sin mann Fred Jackson i mai. De vil se stedene der tipp, tipp oldefaren bodde. Hvordan kan vi finne ut av det? I samarbeid bør vi klare det.

Det er bare en av opprinnelig tre Grøtvedtgårder. Bildet er fra Grøtvedt Mellom som lå der friområdet ved Museet er i dag. 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad