Slik søker du på Arkivportalen

Her viser vi deg hvordan du bruker Arkivportalen.

Hva er Arkivportalen?

Arkivportalen er en felles søkeportal for mange av de norske arkivinstitusjonene. Den viktigste funksjonen portalen har for deg som bruker, er at den kan vise deg hva som finnes av arkivmateriale og hvor du finner det. Det kan også gi deg ekstra bakgrunnsinformasjon og fortelle deg noe om hvilken tilgang du kan få til materialet – altså sperrefrister.

Kort sagt gjør portalen at du slipper å lete i blinde etter relevant arkivmateriale. 

Du kan også bruke tjenesten til å bestille inn i arkivmateriale i forkant av et besøk på arkivenes lesesal.

Litt generell info om søk

Når du skal søke på Arkivportalen er det svært sjelden du får opp noe om du skriver inn navnet på en person. Det ligger noen tusen privatarkiver etter personer i der, men du skal ha flaks om et av disse hører til akkurat din slekt.

Søk heller på sted, organisasjoner, bedrifter, arkivtyper og så videre. Siden fungerer heller ikke på samme måte som Digitalarkivet der alt er digitalisert, selv om du kan oppleve å få opp søkeresultater som peker dit. Her er mesteparten av søkeresultatene fysisk arkivmateriale. Altså arkivmateriale du må oppsøke et arkiv for å få tilgang til. Men med tanke på at bare noen få prosent av arkivmaterialet i Norge er digitalisert, må vi ofte til et arkiv for å få tak i all informasjonen som finnes om en person.

Så til selve søket

Det er mange måter du kan søke på Arkivportalen, men vi viser deg en av de enkleste metodene du kan bruke.

Si at du for eksempel ønsker å få vite mer om et bestemt barnehjem. Da kan du bruke Arkivportalen til å se om det finnes noe arkivmateriale etter dette, hvor det finnes, hva slags materiale som finnes og hvilken sperrefrist det er på dette.

Trinn 1.

Vi bruker Hole barnehjem som eksempel. Dette søker vi etter via forsiden.

Arkivportalen

Ofte vil det komme opp flere søkeresultater du kan trykke deg inn på. Du kan også velge å trykke søk. 

Trinn 2.

Når vi har trykket oss inn på arkivet får vi mye informasjon. Øverst får vi opp litt av historikken til barnehjemmet og oppbevaringssted, IKA Kongsberg. Vi ser også at arkivet er unntatt offentligheten i 100 år - altså at vi ikke får tilgang til dette materialet i dag.

For å se hva slags materiale som ligger i arkivet, trykker vi på Hieraki.

Arkivportalen

Du kan derifra trykke deg inn på hvert av disse underarkivene som er står der.

Trinn 3.

Om vi ikke hadde trykket oss inn på arkivet fra forsiden, kommer vi til en lang liste med søkeresultater. 

Arkivportalen

 

Det kan ellers være greit å vite at Arkivportalen har fire typer materiale du kan få frem: Arkiv, Serie, Stykke og Mappe/dokument. Om du velger å filtrere på arkiv, får du bare opp hele arkiver. Dette kan ofte være greit å begynne med.

Det er også mulig å søke på ordet «barnehjem» fra forsiden. Det kan være en mulighet om du vet at en av dine slektninger var på barnehjem og vet omtrent hvor vedkommende vokste opp, men er usikker på hvilket hjem hun/han bodde på. Da kan du senere sortere på fylke. 

Et tips på tampen

Du kan også søke avansert. Du kan kommet til den avanserte søkesiden fra blant annet forsiden.

Arkivportalen

Her kan du blant annet søke etter «Næringskategori».

Det er et tips om du forsker på en person som hadde et bestemt yrke. For eksempel jobbet innen hvalfangst. Da kan du velge næringskategorien «Hvalfagst» og får opp arkiver knyttet til denne bransjen. Det er ikke alltid det finnes noe relevant, men det kan av og til dukke opp interessante ting.

Arkivportalen

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad