Slekt og Datas Gravminner

Gravminner er basert på frivillighet og er bygget opp av dugnadsinnsats over mange år. Målet med basen er dokumentere viktige kulturminner og hjelpe deg å finne stedet hvor dine forfedre er gravlagt.

Gravminner kan hjelpe deg å finne:

  • Gravstedet til avdøde slektninger.
  • Fødsels- og dødsdatoen til avdøde slektninger.
  • Oversikt over gravlagte på ulike gravplasser.
  • Bilder av gravsteiner/gravminner.

Unikt verktøy

Gravminner er unikt verktøy du kan bruke for å finne ut mer om dine forfedre. Tilgangen til offentlige, søkbare arkiver, som kirkebøker og folketellinger, er ofte begrenset om vi ønsker å finne opplysninger som er nyere enn 100 år gamle. Vår database kan derfor være et godt verktøy om du leter etter informasjon om noen som har levd i nyere tid. Gravminner inneholder over 2,8 millioner registrerte navn og over 2 millioner bilder av gravsteiner og gravminner. 

Kan du finne alle?

Alt arbeid er basert på frivillig engasjement og dugnadsinnsats. Gravminner er under kontinuerlig arbeid og den er ikke komplett, men blir større dag for dag. Hvis du ikke finner den du leter etter skyldes det som oftest at:

  • Gravplassen som vedkommende ligger på ikke er registrert ennå.
  • At vedkommende er gravlagt etter at registrering var ferdigstilt.
  • At gravminnet ble fjernet før fotograferingen av kirkegården ble gjort.

Vi har alltid behov for flere til å registrere og fotografere gravminner i hele Norge. Ta kontakt med gravminnekoordinatoren for distriktet hvor du ønsker å fotografere, for mer informasjon.

Målsetningen med Gravminneprosjektet

Gravsteiner og gravminner er viktige kulturminner. Gravminneprosjektets målsetning er å registrere personopplysninger og fotografere alle gravsteinene på norske gravplasser, og gjennom dette bevare, dokumentere og formidle historien om de som levde før for fremtiden. Bevaring av flest mulig gravminner sikrer at viktige kilder om enkeltmennesker blir bevart for ettertiden.

En vandring på en gravplass kan dessuten fortelle mye kulturhistorie. Inskripsjoner kan fortelle om yrker og gamle håndverk. Dekorasjoner kan fortelle om sosial status og endringer gjennom tidene. Gjennom fotograferingsarbeidet blir også denne delen av historien bevart.

Gravstedsregistreringen omfatter følgende:

  1. Fotografering og deretter digital registrering av opplysninger på gravsteiner på norske gravplasser.
  2. Digital registrering av opplysninger i papirbaserte gravstedsregistre (protokoller eller kartotek) etter avtale med norske kirkeverger o.a.
  3. Mottak og tilrettelegging av databasebaserte gravstedsregistre etter avtale med norske kirkeverger o.a.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Ofte stilte spørsmål

Du har lov å lagre en digital kopi av bildene til privat bruk, uten å spørre gravminnefotografen om lov. Om du skal bruke bildene utover privat bruk er dette kun lov om dette blir gjort med fotografens samtykke. To eksempler på hva som ikke er privat bruk er å legge ut et gravminne på nettet eller å trykke bildene i en bok. Da sprer du bildet til allmennheten og trenger fotografens samtykke.

People or organizations desiring to use digital versions of the photos contained on this site for use on another web site or in publications must obtain the written consent of the contributor, or the legal representative of the submitter, and also contact the site Project Coordinator with proof of this consent. Photographers retain full copyright of their original photo.

Det kan være flere årsaker til dette.

1. Gravplassen som vedkommende ligger på er ikke registrert enda.

2. Vedkommende er gravlagt etter at registrering var ferdigstilt.

3. Graven er slettet før fotografering ble gjort.

4. Graven er ikke registrert i mottatt database fra kirkevergen.

Om du kontakt med kirkevergen for en aktuell kommune, vil man finne kontaktinformasjonen på kirken.no.

Vi har startet innsamling av kart over gravplassene. Pr i dag har vi kun lagt ut noen få kart. Årsaken til dette er at vi ønsker å få en bedre presentasjonsmulighet for kartene enn den vi har i dag. Dermed vil ikke kart bli tilgjengelig før vi har fått på plass fase 2 av Gravminner i Norge. 

Dette finner du informasjon om ved å gå inn på den aktuelle gravplass og sjekker det som står under: Om registreringen.  

Så hyggelig at du vil bidra! Man bør ikke starte fotografering av en gravplass uten at dette er avtalt med den lokal gravminnekoordinatoren for området. Se kontaktinformasjon her. Da unngår man dobbeltarbeid.

Arbeidet er basert på dugnad og frivillig innsats. Derfor er det ingen som er engasjert i prosjektet som får økonomisk kompensasjon.

Det trengs fotografer til flere gravplasser i landet. Man melder sin interesse til den lokale gravminnekoordinatoren for området man ønsker å fotografere. Se kontaktinformasjon her. Husk å oppgi hvor du ønsker å ta bilder.

Dette melder du inn via korrekturknappen.  Denne finner du bak hver enkelt person i gravminner. Korrigeringen man legger inn må gjøres på den personen det gjelder. Hvis korrigeringen gjelder flere personer i databasen, må dette legges inn på hver enkelt av dem.

Tittel/yrke, fullstendig fornavn/etternavn og pikenavn. Fødsels- død- og begravelsesdato/år. Fødested, bosted og dødssted. 

Det betyr at det på tidspunktet for fotografering, ikke var noe gravminne på denne personen. Årsaken til dette kan være forskjellig: Graven er slettet, graven fjernet for oppussing, graven fjernet for å få bli oppdatert. 

Det kan også bety at gravminnet er står oppført som slettet hos kirkevergen. Vi har valgt å ikke bruke ordet slettet, men "Gravminne mangler". 

Dersom gravplassen står oppført som ferdig registrert og dette er et gravminne som allerede stod på gravplassen da registreringen ble foretatt (altså blitt uteglemt) må dette meldes til oss. Oppgi personens data og navn på gravplass, legg gjerne med bilde av gravminnet dersom dette er mulig. Dette sendes til gravkorr@slektogdata.no

Dersom dette er en person gravlagt etter at registreringen er ferdigstillet avventes det med å legge inn slik oppdatering til det foretas en fullstendig oppdatering av hele gravplassen.

Ikke oftere enn en gang i året, men det er ønskelig å få til at en gravplass oppdateres minst hvert femte år. Første prioritert er nå å få inn data fra de gravplasser som mangler.