Slekt og Data tildelt driftstøtte fra Kulturrådet for første gang

Dette er en viktig anerkjennelse for det arbeidet som alle våre tillitsvalgte, frivillige og medlemmer har gjort, og gjør, for å fremme slektsforskning og ta vare på vår felles kulturarv. 

Ledersamling 2018

Viktig anerkjennelse

Slekt og Data er tildelt 200 000 kroner i driftstøtte fra og med 2020. Samme år som vi feirer vårt 30 års jubileum.

- Dette er en viktig anerkjennelse for det arbeidet som alle våre tillitsvalgte, frivillige og medlemmer har gjort i alle disse årene for å fremme slektsforskning og å ta vare på vår felles kulturarv, sier Anne Schiøtz, generalsekretær i Slekt og Data. 

Det er Norsk kulturråd som tildeler støtten. Formålet med ordningen for driftstilskudd er å sikre forutsigbare driftsrammer for virksomheter som har høyt kunst- og kulturfaglig kvalitetsnivå, langsiktige mål og betydning ut over sitt lokale nedslagsfelt, slik at man oppnår: 

  • bred formidling over hele landet av profesjonell kunst
  • et mangfold av kulturuttrykk av høy kvalitet
  • faglig utvikling innenfor områdene Kulturrådet har ansvar for
  • å sette kunst og kultur inn i en bredere samfunnsmessig sammenheng

Slekt og Data er medlem i Norges Kulturvernforbund. Det er første gang siden tidlig 2000 tallet at nye kulturvernorganisasjoner er blitt med i ordningen. 

Slekt og Datas formål er å skape møteplasser og tjenester for alle som er interessert i person- og slektshistorie og gjennom dette legge til rette for at disse historiene blir funnet, bevart og formidlet. Organisasjonen skal fremme slektsforskning og skape forståelse for den verdien slektshistorie har for vår identitet og kulturarv.

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad