Om Slekt og Data Salten

Er du interessert i slektsforskning og har slekt i Nordland? Da vil Slekt og Data Salten være laget for deg.

Harieth og Albert Selfors sine 6 barn 1913 Tromsø

Slekt og Data Salten

Slekt og Data Salten er et slektshistorielag og et distriktslag i foreningen Slekt og Data, som er landets største forening for slektsforskere, med over 11000 medlemmer.

Laget holder til i Bodø og dekker hele Nordland fylke, og har over 600 medlemmer. De fleste medlemmene er fra Bodø og Salten, men vi har også  tilknyttede medlemmer fra hele landet.

Medlemsmøter

Laget har medlemsmøte den første torsdagen i hver måned fra september til mai. Fast møtelokale er Stormen bibliotek kl. 19:00, med foredrag som tar for seg lokalhistoriske tema eller slektsforskertema. Møtene er gratis og åpne for alle. I juni er det ofte en tur med lokalhistorisk vri.

Kurs og hjelp

Vi avholder årlig kurs i slektsforsking. Mange av medlemmene og har stor kompetanse og hjelper gjerne andre med  å løse slektsfaglige utfordringer. 

Slekt og Data Saltens formål

  • Å skape et lokalt forum for databehandling i slekts- og personalhistorie og spre kunnskap om dette.
  • Å stimulere slektsforskning i sitt område.
  • Å organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med dataregistrering av genealogisk kildemateriale samt å stimulere slikt arbeide.

Kontakt

Slekt og Data Salten
E-mail: sekretar@sa.slektogdata.no

Årskontingenten

Årskontingenten for medlemskap i Slekt og Data er kr. 585 og omfatter også medlemskap i distriktslaget.

 

 

Kontaktpersoner

Anne Grete Mensen

Anne Grete Mensen

Nettredaktør

webmaster@sa.slektogdata.no
Bjørn Finnes

Bjørn Finnes

Leder

leder@sa.slektogdata.no

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad