Forkortelser i folketellingene

I de digitaliserte folketellingene ser vi det er brukt en del forkortelser, som er nyttige å kjenne til. Her får du en oversikt over disse.

Forkortelser under kjønn

 • m = mann
 • k = kvinne
 • !! = ubestemmelig kjønn

Forkortelser under bostatus 

 • b = bosatt på stedet
 • mt = midlertidig tilstede
 • f = fraværende

Forkortelser under familiestilling

 • hf = husfar
 • hm = husmor
 • hp = (selv) hovedperson
 • hu = hustru
 • s = sønn
 • d = datter
 • tj = tjenesteytende
 • fl = losjerende, hørende til familien
 • el = enslig losjerende
 • b = besøkende

Forkortelser under sivilstand

 • ug = ugift
 • g = gift
 • e = enke/enkemann
 • s = separert
 • f = fraskilt           

Forkortelser under sykdomstilstand

 • b = blind
 • d = døv/døvstum
 • s = sinnssyk/sinnssvak
 • a = åndssvak

Forkortelser under statsborgerskap og etnisitet

 • n = norsk
 • l = lappisk
 • lf = lappisk, fastboende
 • ln = lappisk, nomadiserende
 • f = finsk (kvensk)
 • k = kvensk (finsk)
 • b = blandet

Forkortelser under språk

 • n = norsk
 • l = lappisk
 • f = finsk (kvensk)

Forkortelser under eiendom

 • bu = butikklokaler
 • ko = kontorlokaler
 • ve = verkstedlokaler
 • fa = fabrikklokaler
 • an = andre lokaler
 • le = leilighet (le2:3-1-2 = toroms leilighet: 3 stk totalt i bygården hvorav 1 er ubebodd og 2 er bebodde)

---

Toppbilde: Eier: Arkivverket

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler