Tilgang til bøker og aviser på Nasjonalbiblioteket

Når man søker på aviser, bøker, tidsskrifter osv. får man ofte beskjed om at man bare kan lese dette i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo, og det er tungvint for de fleste.

Annonse:

banner ad