Sorenskriver Andreas Jessen

For etterlysn. som ikke kan plasseres på undernivå

Moderator: MOD_Sør-Trøndelag

Svar
Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 11. juni 2005 kl. 2.13

Jeg prøver å finne ut om sorenskriver i Fosen, fra ca 1746 til 1760,Andreas Jessen, bodde på Hitra og om han hadde familie og hvor han eventuelt døde.

gj01097
Innlegg: 467
Registrert: 30. mars 2005 kl. 8.46
Sted: BREKSTAD

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av gj01097 » 13. juni 2005 kl. 12.15

Andreas Jessen, sorenskriver i Fosen 1743-1764, var eier av Fjellvær og bodde der.
Mvh
Terje

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 13. juni 2005 kl. 22.49

Hei Terje: Takk for ditt svar. Jeg driver på for å finne ut hvor min "stamfar" Peter Jessen kommer fra. Han døde i Arendal i 1814 66 år gammel, altså var han født i 1748.Han var toller i Arendal. Peter var gift 1 gang med Cicilie Schjelderup i Kristiansund i 1776. Andre gang gifter han seg i Gentofte i København i 1788 før han reiste til Hammerfest som tollkontrollør. VI vet ikke hvor Cisilie dør, men en av hans sønner bosetter seg på Klauva på Senja og derfra kommer min slekt. Men vi finner Jessen i folketellingen i København både i 1787 og i 1801, før han reiser til Arendal i 1805. Men vi vet ikke hvor han kommer fra, derfor prøver jeg teorien om at han kanskje stammer fra Andreas Jessen.
Mvh Oddmund

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 14. juni 2005 kl. 0.03

Hei igjen Terje: Jeg glemte å fortelle at Jessen er oppført som kjøbmann i Kristiansund da han gifter seg med Cesilie Schjelderup. Vi har oversikten over hennes familie. Jessen bor i Købh i !787, da som enkemann. han jobber da i det Vestindiske compagnie. Så blir han toller i Hfest øfr han etter en mellomperiode i Købh blir toller i Arendal. Vi har ikke funnet ut noe om familien hans i Krsund, men min tiptipoldefar gifter seg med Birgitte teilmann fra Krsund i 1800 i Hammerfest.
Mvh Oddmund

Bjørn Flor
Innlegg: 314
Registrert: 5. januar 2005 kl. 8.32
Sted: TRONDHEIM

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Bjørn Flor » 16. juni 2005 kl. 10.46

Ovenstad: Militærbiografier, B.II, har på s. 480: Peter Jessen, mynt- og bergtiendeskriver, gift med Antonette Petersdatter Vibe. Deres datter Anna ble født c. 1659. Kanskje en forfar?
mvh
B

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 16. juni 2005 kl. 18.46

Hei Bjørn: jeg har vært innom Peter Jessen som du nevner, men han hadde ingen sønner. Datteren Anna ble gift Schjelderup. Jeg håper at noen som har tilgang til kirkebøker,bygdebøker etc fra Hitra kan finne ut om Andreas Jessen døde på Fjellvær, om det var skifte der etter han og eventuelle barn.
Oddm

7870
Innlegg: 121
Registrert: 21. februar 2005 kl. 23.26
Sted: SANDSTAD

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av 7870 » 11. juli 2005 kl. 0.00

Oddmund Jessen
Sorenskriver Andreas Jessen døde på Nordbotn på Fjellværøya tidlig i 1780-åra. Han hadde tidligere eid den tidligere futegården og seinere sorenskrivergården Fjellvær, med underliggende husmannsplasser og noen mindre gårder i nabolaget. I første halvdel av 1770-åra solgte han Fjellvær til Erik Christopher Schancke, som var gift med konas brordatter. Ved salget tok Jessen unna Nordbotn, og her bodde han til sin død. Da Jessen døde, flytta Madam Jessen, Maren Bernhoft, til brordatra si på Fjellvær, og hun døde der ikke lenge etter. Den 4.juni 1783 vart det holdt registreringsforretning på Nordbotn etter Andreas Jessen og Maren Bernhoft (Fosen skifteprotokoll nr.10a 1783-1790, fol.207b-211a). Her er det veldig mye interessant å finne, også når det gjelder slektshistorie. Jeg har for mange år sia notert bruddstykker fra registreringsforretninga og fra sjølve arveskiftet, og av mitt materiale kan jeg se at det ble holdt auksjon på Nordbotn 21.juli 1783 (jeg har ikke gjennomgått auksjonsprotokollen). Skifteforretninga pågikk helt fram til august 1785. Paret hadde ikke livsarvinger, så de hadde skrevet testamente. Madam Schancke (altså Madam Jessens brordatter) fikk testamentert 500 riksdaler og Henrik Jessen, som var sønn av Andreas Jessens brorsønn, fikk vel 140 riksdaler. Resten av boet ble fordelt på arvingene, som var barna etter Madam Jessens bror og hennes søster, Madam Elsebe Chatarina Parelius.
Vel, dette var noen opplysninger i full fart. Håper det var til litt hjelp.
Mvh
Svein Bertil Sæther

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 26. juli 2005 kl. 10.24

Svein Bertil Sæter: Takk for svaret ditt. Jeg fikk med dine opplysninger avkreftet at det var noe slektsforhold mellom min 3xtippoldefar Peter Jessen og Andreas Jessen. Så for meg blir det bare å begynne på en ny søkerunde. Det er så merkelig at det ikke skal finnes noen spor som kan lede til Peter Jessens fødested eller hvor han kommer fra. Jeg har prøvd en henvendelse til riksarkivet i Trondheim for å få svar på om det kan ligge et spor i den tillatelsen, bevilgningen Peter og Cisilie fikk da de giftet seg "i huset" i Kristiansund, men jeg har ikke fått noe svar derfra. Men takk for hjelpen, det var kjempebra.
Hilsen Oddmund Jessen

Lars Elvrum

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Lars Elvrum » 1. juni 2006 kl. 15.48

Hans bror var handelsmann på Kløven i Senja. Deres far var toller i Hammerfest; formodentlig
gift to ganger. Var agent i Kr.sund før han kom
til Hammerfest som byens første toller.

Lars Elvrum

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Lars Elvrum » 1. juni 2006 kl. 16.15

maskina falt ut. Føyer til at handelsmannen på
Kløven fikk arvemidler fra Itzehoe ved Flensburg
ved et tilfelle. Har selv lett etter toller
Jessens forfedre. Du kjenner sikkert til at
en annen sønn er arkitekt for Arendal rådhus.

Lars Elvrum

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Lars Elvrum » 17. juni 2006 kl. 13.50

Av Statsarkivet i Tr.heims privatarkiver ser det ut til at toller Jessen hadde en del forbindelse med familiene Knudtzon i Kr.sund og Trondheim. Hans K (borgermester i Tr.heim) og Nicolay H K i Kristiansund var brødre fra Bredsted SV for Flensburg. Min teori er at Jessenfam i Slesvik tok kontakt med en av brødrene den tid begge bodde i Tr.heim, og at Peter Jessen så kom nordover som handelsbetjent hos en av dem, slo seg senere ned i Kr.sund som negociant (kommisjonær el. lign). Så fulgte hans karriere i Tollvesenet.

Den tidligste jeg kan se er Jes Lorentzen i Bredsted, far til Marten og Lorenz Jessen d.e. Den sistnevnte var byfogd i Flensburg, d. 1626.
Senere på 1600-tallet har vi kammerassessor og landskriver Lorenz Jessen i Bredsted (sønn av Lorentz Jessen d.e.?).

Den andre sønnen av Jes Lorenzen var Marten Jessen. Var far til sokneprest Johannes Andreas Jessen i Store Vi, død ca. 1663. Her forekommer altså navnet Andreas. Fra han stammer bl.a. adelsslekten von Jessen. Komponisten Johannes Brahms tilhørte slekta til et av barna. Det vil vel ikke være urimelig å regne en god del av Jessenfamiliene i Norge fra denne Jes Lorenzen i Bredsted?

Klarer du å finne forbindelsene her, vil jeg sette pris på å bli orientert (adresse nevnt over). Det lille jeg har er fra de ufullstendige opplysninger i Knud Gethers tykke verk (882 s): Middelalderfamilier i Flensburg og Nordfrisland, 1986-87. Bd 2 er personregister. Utgitt av Dansk Historisk Håndbogsforlag, Klintevei 25, Dk-2800, Lyngby Danmark. Det finnes bl.a et eksemplar på Trondheim folkebibliotek.

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 21. juni 2006 kl. 18.30

Dette var helt utrolig!
Jeg har nettopp,nå på mandag klart å oppspore hvor Peter Jessen kommer fra. Riksarkivet fant en opplisting fra enkekassen som Jessen var medlem av. Peter Jessen var født 21.03.1748 i Sørup i Flensborg som sønn av teilmester Lorens Jessen og hustru Margareta Chatarina. Riksarkivet har ikke klart og finne søknaden som Peter skrev i 1787 da han søkte på jobben som toller i Hammerfest. Men de har funnet søknaden fra 1804 da han søkte på tollkasserer jobben i Arendal. Peter dør 20.03.1748, dvs dagen før han fyller 60 år. Kona vil ikke skifte med hans barn. Jeg har fått kopi av skifteprotokollen fra Arendal, får nå hjelp til å oversette den. Den yngste sønnen, Christian Frederich, er født i 1785 så jeg er usikker på om han kanskje er adoptert av Jessen. Christiane og Peter gifter seg i Gentofte kirke 9.april 1788. Jeg har utskrift av kirkeboken. CF får til slutt jobb som overtollbetjent i Christiania og dør der i 1834,49 år gammel. Moren dør i Egersund (Moss?) i 1825, 78 år gammel. Peter Jessens datter, Anne Dorothea, var gift med kjøbmann J.Joseph Kittel. Du skal få flere opplysninger senere. Jeg har også opplysninger om Peter Krog Bonsach Jessen, hans kone og sønn + en god del om Lorens Peter Jessen.

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 21. juni 2006 kl. 18.33

Hei igjen. Jeg kom til å skrive feil dødsår på Peter Jessen. Det skal være 1814 og ikke 1748.

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 21. juni 2006 kl. 20.34

Nytt spørsmål: hva inneholder privatarkivene?
Hilsen Oddmund

Lars Elvrum

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Lars Elvrum » 22. juni 2006 kl. 10.52

Statsarkivet i Tr.heim svært interessant samling av bl.a. forretningsarkiver etter private kj.menn 1700- og 1800tallet. Jeg holder på med et av dem,
handelsmann Vogelsang, som eide Kløven til ca. 1817. Her ligger hundrevis av brev til/fra Lorentz P. Jessen på Kløven.

Utrolig heldig for oss i dag at fornuftige folk fant på å ta vare på disse forretn.papirene før det ble for sent. Vogelsang drev den rene "gerilja" sammen med stiftamtmann grev Moltke og den senere biskop Matthias Bonsach Krogh mot væreieres og bergenseres metoder nordpå. En merkelig oppmykning og moralsk bevissthet mot egoistiske holdninger på flere plan i samfunnet. Vogelsang ruinerte seg på sin kornforsyning til bl.a. Ingøy og Kløven i krigsårene.

Da Vogelsang overtok Kløven, var det nødsår, også haugianere kom nordover med korn til befolkningen. På Kløven var det imidlertid rikelige forsyninger, under rettssak mot en haugianerskute der, kom opplysningen frem om "den hellige kasse", som ble tua som veltet lasset for H N Hauge og ble en hovedanklage mot han.

Her er mange kuriositeter. 1808 lå en liten skute i Kløven, snek seg innaskjærs til Russland for å hente korn. Styrmann var Daniel Dønnes, som sommeren 1809 ble tatt av en åpen båt med 20
eng.menn noen meter fra land ved Hesnes. Mener at H. Ibsen har hentet noe av stoffet i Terje Wigen fra denne episoden. Samme eng. kaptein sperret året etter hele Bergensfarten for nordlandsjektene ved å legge seg ved Stadt. Vogelsang var i sitt andre ekteskap g.m. et søskenbarn av kaptein Drejer, kjent fra stubben ved Trangen. "Gamle" Heltberg, som var lærer for Ibsen, Bjørnson osv. vanket ut og inn hos Vogelsang i barndommen.

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 22. juni 2006 kl. 14.02

Jeg må nok ta meg en tur til Trondheim i ferien for å lete litt i dette arkivet. Det er skrevet en god del om Lorens P Jessen i bygdebok for Sørreisa. Dersom du ikke har dette og det er intressant for deg, skal jeg sende deg et kopi. Mathias Bonsach Krog var fetter til Lorens P`s mor, Cisilie Schjelderup. Hun var opprinnelig fra Hamarøy, men oppvokst i Kristiansund hos Peder Krogh Bonsach som var bror av Cisilies mor, Anne Elchen Bonsach. Hun var igjen datter av Mathias Bonsach, sogneprest på Trondarnes. Lorens P hadde følgnede faddere i Kristiansund: byfogd i Bergen og postmester i Kristiansund Johan Koren Christie, Chr.Christiansen, Anna Brun Kaasbøll(kona til Peder Kaasbøll)Susanna Mejer Krogh og Magdalena Juull. ( Lorens P er født 13 sept. 1777 og død 6 juni 1837 på gården Solberg på Senja, ikke så veldig langt fra Kløven). Da Peter Jessen dro til Hammerfest i 1788 ble det foretatt en kausjonsforretning i Lenvik hvor Matias Bonsach Krog, daværende sogneprest, var involvert. Det gjalt en kausjon på 200 RD. Det var tydligvis kontakt mellom familien selv om Cisilie var død og Peter gift på nytt.

Lars Elvrum

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Lars Elvrum » 22. juni 2006 kl. 14.41

Her er mang en nyttig opplysning å ta med seg. En eller annen burde snart sette seg ned og skrive fam. Schjelderups historie. Mektige prester og proprietærer bl.a. Trøndelag 1700tallet, bl.a. amtmann i Nordland Owe Sørensen? Schjelderup som bodde på Storfosna i Tr.lag. Ville nok ta for stor plass å ta diskusjonen om den familien her, a la emnet Knud von Hadeln på debattsidene under Digitalarkivet (føres tilbake til franske konger 700-tallet). Schjelderup også innom den familien, Knud v H overtok Storfosna etter amtmann Owe S.

Tipser deg om Lorentz Jessens konkursbo? ca 1828/29, et overveldende rikt og innholdsrikt materiale (Statsark. i Tromsø), skal selv bruke en god del tid på det. Det var Lorentz Petter J som skaffet Edward? Christie plass som faktor på Ingøy (10 år siden jeg holdt på med dette, så en del detaljer uklare i farten), bror til sekretæren Wilhelm Koren Christie i Riksforsaml. på Eidsvoll, sikkert en gammel kjenning fra Kr.sund-tiden. Vogelsang også nær kontakt med fam. Falsen.

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 22. juni 2006 kl. 18.52

Lorens P var også valgt inn som representant i 1814, iflg. oversikt fra Stortinget, men han kom ikke så langt som til Eidsvold. Han var også den første veginspektør i NordNorge. Det står en del om konkursen i bygdeboken for Sørreisa. Gjelden var vel bortimot 33000 spesidaler, fallet var stort, som det står. Hans fraskilte kone Bergithe Andrea Grønbeck Lund f. Teilmann, datter av Andreas Peter Teilmann, toldkontrollør i Kristiansund, dør på Kårviknæsset i Lenvik sogn 2/11 1838. Lorens P er min tipptippoldefar. Hans sønn Lorens, min tippoldefar, kom til Tana rundt 1855.

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 23. juni 2006 kl. 9.55

Noen har en gang koblet vår Jessenfamilie til Carl Emil Jessen, dansk sjømilitær, med vår slekt. Vedkommende var sønn av Nicolaj Jessen som igjen var sønn av Tycho Jacop Jessen, diaconus i Neuenkirchen. Jeg har bare sett på dette som fantasi, men det har kanskje noe for seg?

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 23. juni 2006 kl. 15.19

Enda et lite spørsmål: du nevner at Lorens P fikk arvemidler fra Itzehoe, var det oppgitt hvem han fikk disse arvemidlene fra?

Lars Elvrum

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Lars Elvrum » 28. juni 2006 kl. 11.43

Privatarkiv 246 Vogelsang i Statsark Tr.heim, henvisninger under gjelder kopibøker i dette privatarkivet etter Vogelsang. Bare en praktisk opplysning: Fra okt flytting til nye lokaler, etter det blir det mer praktisk, med alt materiale på samme sted (må bestilles en dag i forveien idag). Adresser se Statsarkivet på Internett.

Jessen-folk jeg har notert meg (de fleste sikkert irrelevante): Itzehoetipset usikkert, tror ikke navn ble nevnt, flg. henvisninger: Kopibok III, s. 14, 145-6, 252. Synes å huske at Itzehoe ble nevnt der. En Jørgen Jessen i Holebøll har jeg notert meg.

FT 1801 Peter Jessen hand.betjent hos Henrick Meinke i Tr.heim (f ca. 1784).

Skipperne Nicolai og Bertel Jessen nevnt kopibok III s. 302 og 323.

Endel Jessen i sentraladm. i Kbhvn (egne oppslagsverk statsarkivene, større biblioteker).
Sjekk også Hornemanns stamtavler (Statsark. Tr.heim osv).

Vincent Jessen på Majbøll (herregård, Als) driver med personalhistorie, har muligens oversikt over dansk slektshistorie om familien. Da jeg besøkte han for 10 år siden, adr. Peberbjerg, Skovbyvej 14, DK 6470 SYDALS. Grei kar.

Peter Jessen i Hammerfest. Til å begynne med faktor for et dansk firma, før han ble toller der. Konfirmasjoner: Lorenz Petter og Ane Dorthea 1793 (?), Peder Krogh Bonsach 1798. En av grunnene til at PJ ønsket seg bort fra Hammerfest var nok at kona var sykelig, varig skadet av byens klima, jfr. dødsannonsen Gløersen: Dødsfall i Norge 1763-1825 s. 192.

Lorenz Petter Jessen på Ingøy. Overtok som faktor der ca. aug 1802. Kopibok IVB, s 232-3, deres hjem brant ned, kona reddet seg ut i bare nattøyet, sto med et barn på armen og så at alt de eide gikk opp i flammer (fam.faren bortreist for anledn, melder fra om dette iflg kopiboken 20. november 1802). Samme høst (7. okt) salmedikteren M B Landstad f. på naboøya Måsøy. Vogelsang ordnet raskt ny bygning, egtl bygård fra Tr.heim, det finnes fotos av det gml handelsstedet hos folk på Ingøy, ble brent av tyskerne? 1806 forlot Lorenz det grusomme Ingøy (hans ord), ble da bedt om å skaffe ny faktor på øya, kopibok IVB s 476-7.

Lorenz P J på Kløven. Moderniserte handelen, man fikk krambod og omsetningen skjøt i været, IVC s. 76. Han og frue tilbrakte en vinter hos Vogelsang i Tr.heim, IVC s. 672. Om slekten til Caroline Musæus, se Gløersen, Dødsfall 1826-40 s. 287. En vesentlig årsak til J's konkurs var at hans største kreditor, Vogelsang, døde bare et par år etter å ha solgt Kløven til han. Dermed kom de som hadde krav til Vogelsang naturligvis til å kaste seg over Jessen (Vogelsang ville neppe krevd oppgjør av Jessen mens han levde). Nesten alle kj.menn i Chria og Tr.heim gikk konkurs etter 1814.

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 28. juni 2006 kl. 19.27

Takk for dine mange og intressange opplysninger. Det åpner en ny horisont for meg som har tenkt å skrive en liten slektshistorie om min Jessenslekt. I søknaden til Peter Jessen til tollkassererstillingen i Arendal, har Peter også skrevet om at 16 år i Hammerfest er nok og at climaet ikke er det helt beste.
I kongelig resulusjon av 13/12-1787 blir Peter Jessen ansatt som tollkontrollør i Hammerfest. Han bor da på Kongens Nytorg i København. Det står videre at Peter hadde vært ansatt i den ostindiske handel som bokholderassistent og at han var blitt sagt opp i jobben pga endringer i handelen. Han hadde fått 150 riksdaler i pensjon. I forbindelse med tollerjobben søkte han om å få beholde 100 riksdaler av pensjonen som tilleggslønn. Du skriver at Peter var faktor for et dansk firma før han ble toller. I tilfelle var han kanskje det i Kristiansund før han dro tilbake til København? Eller kunne han ha tilleggsjobb som agent også i Hammerfest? Det er intressant å få vite når han dro tilbake til København fra Kristiansund. Det må ha vært mellom 1782 og 1785. Jeg er på søk etter å finne ut hvor Cisilie Schjelderup, hans første kone døde. Hun er ikke registrert i Gløersen og jeg har heller ikke funnet henne i tilsvarende bok for København. Han du noen tips å komme med i den forbindelse?

Lars Elvrum

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Lars Elvrum » 29. juni 2006 kl. 14.48

Både Peter Jessen og sønnen Lorenz Peter ser ut til å ha drevet en del handel i H.fest. Dvs før Lorenz ble faktor på Ingøy. Var vel muligens OK den gang.

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 6. juli 2006 kl. 17.35

Hei! I min søken etter Jessenfamilien i Flensborg har jeg kommet i kontakt med en person som har funnet en Ziegelmeister (teglmester) Lorentz Jessen som får borgerbrev i Flensborg i 14 jan i 1729. Det er nok far til min Peter Jessen. Men vedkommende driver på å skriver om Vogelsang på Als! Han skriver om Johan Christian Vogelsang som flyttet til Trondheim ++++. Dersom du søker på Dis Danmark, AneEfterlysning vil du kunne lese alt.
Hilsen Oddmund

Henry Stenersen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Henry Stenersen » 8. oktober 2006 kl. 22.32

Hei dere som vet så mye om Jessenslekta. Min kone Britt (Jessen ) Stenersen er også etterkommer av Peter Jessen. Jeg leste derfor det dere har skommet fram til med stor interesse.
Jeg har en god oversikt over Peter Lorentz Jessen juniors slekt fra Tana.Jeg vil svært gjerne ha kontakt med dere,

Oddmund Jessen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Oddmund Jessen » 13. oktober 2006 kl. 11.58

Hei: det var hyggelig at du kaster deg inn i slektsdebatten. Min tipoldefar het Lorens Peter Jessen og kom til Tana ca. 1855. Han hadde tre sønner før han flyttet fra Tromsø og fikk mange barn etter at han kom til Tana. Min oldefar het Kristoffer og min bestefar Ludvik. Vi har forholdsvis god oversikt over slekten, men det er alltid intressant med nye opplysninger. Jeg vil prøve å lage en slektshistorie over Peter Jessens slekt, men det er en stor jobb.
Hilsen Oddmund

Henry Stenersen

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av Henry Stenersen » 25. oktober 2006 kl. 23.46

Hei Oddmund. Jeg går ut fra at det var meg du svarte.Du får litt av en oppgave når du går i gang med å skrive bok om den slekta.Jeg syns det er flott at noen gjør det.Min kone er av en annen gren av slekta fra Tana, men hennes søster er gift med din relativt nøære slektning Arnfinn Jessen, sønn av Kåre. Jeg har kanskje noen opplysninger du ikke har, for jeg har holdt på med slekta i noen tiår.Jeg vil gjerne ha mer direkte kontakt. Jeg traff nylig Marit Jessen ,kjenner du henne?
Min E-post adr er: he.st@nordtroms net

dn26487
Innlegg: 8
Registrert: 17. februar 2011 kl. 10.00
Sted: Spania

Re: Sorenskriver Andreas Jessen

Legg inn av dn26487 » 14. mai 2011 kl. 21.17

Mathias Bonsach Krog var født 4/10 1754 i Vadsø, flytta til Alstahaug og døde på Belsvåg i 1828. Gift med Nicoline Antonette Møldrup fra Bergen.

Svar

Gå tilbake til «Fosen - ukjent kommune / hele regionen»