Kirsten Olsdatter fra Møkkenes

Moderator: MOD_Vestfold

Svar
gj19415
Innlegg: 69
Registrert: 23. april 2013 kl. 14.18
Sted: SLEPENDEN

Kirsten Olsdatter fra Møkkenes

Legg inn av gj19415 » 21. oktober 2013 kl. 11.11

I bygdeboken for Stokke under Nedre Møkkenes står det at Ole Mikkelsøn ble gift med Kirsti Olsdatter i 1752.

I kirkeboken for Stokke står forlovelsen mellom Kirsten Olsdatter og Ole Michelsen 22.3.1752 og bryllupet 6.4.1752. Forlovere var Halvor Rømmingen og Ole Løche.

I kirkeboken står også dåpen til følgende barn: Maren 1753, Randi 1756, Karen 1760, Ole 1763, Berte 1766 og Dorothea 1769.

I folketellingen fra 1801 står Kirsti Olsdatter oppførst som bosatt på Nedre Møgenes, 74 år gammel.

Er det mulig å finne ut hvem foreldrene til Kirsten/Kirsti var, og hvor hun kom fra?

Brukeravatar
gj00026
Innlegg: 1230
Registrert: 1. desember 2004 kl. 15.25
Sted: LARVIK

Re: Kirsten Olsdatter fra Møkkenes

Legg inn av gj00026 » 21. oktober 2013 kl. 19.50

I mitt arbeid har jeg konkludert det med at Kirsti Olsdatter (ca. 1727-1811) på Nedre Møkkenes i Skjee var datter av Ola Nilsen (ca. 1684-1762) på Flåtnes i Skjee. Jeg kan ikke bevise dette, men jeg kan forklare årsaken til at jeg har konkludert slik, så får du se om du synes argumentasjonen er god nok.

Ola Nilsen på Flåtnes i Skjee døde 1762 (gravlagt 21. august), 78 år gml. Det finnes ikke noe skifte etter ham eller hans kone, men det foreligger et skjøte, datert 26. februar 1753 og tinglyst 30. mars, på 2 bpd smør i Flåtnes fra Ola Nilsen på Flåtnes til sønnen Halvor Olsen. Ola Nilsens kone, Dorte Halvorsdatter, samtykket til salget.

Ola Nilsen og Dorte Halvorsdatter hadde altså sønnen Halvor Olsen (ca. 1717-1808) på Flåtnes. Bygdeboka kjenner ikke andre barn av Ola Nilsen og Dorte Halvorsdatter, men siden det ikke finnes noe skifte etter dem, kan det ha vært flere barn. – Og det var det.

31. mars 1759 ble det åpnet skifte etter Hans Jakobsen (ca. 1720-1758) på Nedre Hontvet i Skjee. Skiftet ble sluttet 26. september 1760. Han etterlot seg enka Anne Olsdatter og to døtre, og på døtrenes vegne var morbroren Halvor Olsen på Flåtnes til stede. Anne Olsdatter (ca. 1714-1791) på Nedre Hontvet må altså ha vært datter av Ola Nilsen og Dorte Halvorsdatter.

Ser vi så på fadderne til barna til Halvor Olsen og Mari Mikkelsdatter på Flåtnes og fadderne til barna til Hans Jakobsen og Anne Olsdatter på Nedre Hontvet, kan vi merke oss følgende: For Flåtnes-barna var Kari Olsdatter Rømminga fadder 1754 og 1759, Kirsti Olsdatter (bosted ikke nevnt) var fadder 1757, mens Kirsti Olsdatter Nedre Møkkenes var fadder 1767. For Hontvet-barna var Kirsten Olsdatter Flåtnes fadder 1749, mens Kari Olsdatter Rømminga var fadder 1753 og 1756.

Kari Olsdatter (ca. 1724-1771) på Rømminga var gift 1746 med Gunder Andersen (ca. 1698-1767). De hadde hele ni barn til dåp i perioden 1747-1765. Halvor Olsen Flåtnes var fadder for åtte av disse, og dermed er det liten tvil om at også Kari Olsdatter på Rømminga var datter av Ola Nilsen og Dorte Halvorsdatter.

Blant fadderne til de ni Rømminga-barna finner vi også Kirsti Olsdatter Flåtnes (1747, 1750 og 1752). I 1754 var Kirsti Olsdatter Flåtnes igjen fadder, men presten har stiplet under ”Flaatenæs”, noe som er ensbetydende med å stryke over, og tilføyd ”Møgenæs” i stedet. Endelig var Kirsti Olsdatter Møkkenes fadder i 1761.

Vi har altså slått fast at Ola Nilsen og Dorte Halvorsdatter hadde barna Halvor Olsen Flåtnes, Anne Olsdatter Nedre Hontvet og Kari Olsdatter Rømminga, og for deres barn forekommer ei Kirsti Olsdatter som fadder ved flere anledninger. Hennes bosted er først Flåtnes, siden Nedre Møkkenes, og skiftet skjer mellom 1752 (27. februar) og 1754.

Denne Kirsti Olsdatter framstår som et fjerde barn av Ola Nilsen og Dorte Halvorsdatter, og hun må identifiseres med den Kirsti Olsdatter som 22. mars 1752 ble trolovet til Ola Mikkelsen, og som kom til å bo på Nedre Møkkenes. For deres seks barn var Halvor Olsen Flåtnes fadder 1753 og 1760, mens Kari Olsdatter Rømminga var fadder 1760. Dette underbygger konklusjonen ytterligere.
Vennlig hilsen

Kristian Hunskaar
http://www.hunskaar.no/kristian/

gj19415
Innlegg: 69
Registrert: 23. april 2013 kl. 14.18
Sted: SLEPENDEN

Re: Kirsten Olsdatter fra Møkkenes

Legg inn av gj19415 » 22. oktober 2013 kl. 10.52

Tusen takk! Dette var overbevisende argumenter, og jeg er enig i konklusjonen din.

Takk for hjelpen.

Svar

Gå tilbake til «Stokke»