Fra Øyer til Finnskogen

Moderator: MOD_Oppland

Svar
dn13136
Innlegg: 146
Registrert: 13. oktober 2011 kl. 14.43
Sted: LILLEHAMMER

Fra Øyer til Finnskogen

Legg inn av dn13136 » 16. oktober 2011 kl. 19.45

Jeg holder på med forskning innenfor skogfinsk kultur, og jeg lurer på om noen har greie på noen opplysninger som finnes i en rettsak i Hof i 1708 der det er noen linker til Øyer?

Med blå skrift:

HOF, AUSTAD 18. OKTOBER 1708
Fogden ville eksaminere noen løsgjengere som var pågrepet øst på skogen.
Niels Laersøn (Laversøn?) ved 70 år barnefødt i Watterland ved Christiania av Kursche foreldre, ettersom hans foreldre var forskrevne hit til Edsvold Wærch. Da hans foreldre døde var han et lite barn. Imidlertid har han til dato fart om i sognene her og der, så han har ikke hatt noen fast bopel og ernærte seg med Høcheten..gen, så vel som og flæche kjeler med videre som han med hans henders gjerninger kunne ernære seg. Mest hadde han vært i Guldbrandsd. og på Hedemarken. Hadde ikke vært i dette fogderiet før i sommer. Ble pågrepen på Findschouen (første gang sett uttrykket finnskogen?). Første natt de kom hit til fogderiet lå de på garden Ruud hos Thore Ruud. Thores nabo Peder Ruud var i retten og sa at Thore ikke var hjemme - og de hadde truet seg til husværelse.

Dagen etter gikk de til garden Waaller. Der var ingen hjemme, så de gikk videre til garden Strætte og derfra til Brue der de lå om natta. Dagen etter gikk de til Søllie der de lå om natta hos Halfuord Søllie og der ba de om mat som Halfuord tilstår. Så ga de seg til Gunder Flobergs sæter, og som de underveis møtte Søfren Biørneby, så spurte de ham om veien til garden Udneset. Søfren viste dem da veien til nevnte Flobergs sæter. Da var det også med dem en kar som hadde en kvit hest, som Søfren Biørneby tilstod. Fra denne sætra gikk de til Jerpelien i Suerig. Da de ga seg fra Jerpelien til Jueberget på norsk side møtte de en person ved navn Niels Lagesøn som spurte Knud Holmen? som kom til dem mellom Jerpelien og Jueberget, hvor veien går til Kaelstad. Så gikk alle til finnetorpet Juberget. Da de kom til fegarden på Juberget spurte Niels Lagess dem om de kunne noe handverk. Han svarte da at han kunne flikke kjeler og gryter. Han tilbød ham å kjøpe kopper av ham, og han kjøpte 4 merker kopper av ham, også personen med den kvite hesten kjøpte noen merker kopper av ham, og han bega seg fra Juberget til finnetorpet Grafberget der de var natta over. Deretter bega de seg til Suerig - til Aspeberget hvor de og var natta over, og derfra til Hylaas hvor han var i 2 netter, og der skiltes Niels Lages og personen med den kvite hesten fra dem.

Niels Laers dro da tilbake til Hylaas vangen hvor de også var om natta, deretter til Medschougen hvor de lå om natta, og derfra til Schrocheberget på svenskesida sør for Medskogen, derfra til Biøerberget hvor han var om natta, og der flikket han en kjele for den ene finne som bodde i Biøerberget. For så finnetorpene i mellom
til han kom til Husuberget og var der i 2 jevndøgn og der ble han og hans følge pågrepet.
Niels Lages hadde sagt at han hadde kjøpt kopperet i Guldbrandsdalen, og ga for det en k......... og noen peng
Niels Laers ble spurt om han hadde vært i kongens tjeneste - svarte nei - hadde ikke noen tid tjent noen mann - hadde fart og flikket om på bygdene.

Neste person Olle Niels - sønn av før nevnte Niels Laers - barnefødt i Romsdalen - hadde vært hos faren til han kunne tjene til føden - hadde tjent hos morbroren boende på Lister?, nemlig Olle Halfuords Dombaas, hvor han tjente 5 års tid og lærte hos ham å flikke kjeler - gikk så på egen hånd og brukte hans handverk - inntil han kom i ekteskap med denne hans hustru - som han ble viet hos sognepresten hr. Christian Friedrens sogneprest til Øyer som kan være for omtrent 5 år siden - har siden han ble gift vært med hans far - har aldri før vært her i fogderiet.

Casper Vermunden sa at i sommer da disse personer gikk på finnskogen da kom en person til hans jente som gjette dyrene og tok en sau fra henne. Hun ville rope og skrike, men han sa at han da ville ta livet av henne. Men om det var disse personer kunne han ikke vite. Hans jente sa han hadde langt svart hår som disse fangne personer.
Ellers forteller Thosten Ols Arneberg og Erich Hendrichs i Oustadsætra at Bertel Hendrichsson i Bjurberget i Sverige da de søkte etter de personer som hadde stjålet en kobberkjel på Suenneby, at disse personer med følge har solgt Raad? Tholling? til Povel Mickelsson Honkainen Jerpelien der bøtet det for ham.

Olle Niels ble spurt om han ikke var den som tok melsekken fra ei kjerring ved Kraagaaen - han svarte at men de lå i Hylees og Aspeberget var ei svensk kjerring der og mol, og hun viste dem melet som var bakemel, men de tok det ikke ettersom deres vei falt om samme kvernhus.

Så ble 3. person stilt fram for retten Laers Niels - sønn til Niels Laers - ved 15 eller 16 år gammel - barnefødt i Øyers prestegjeld i Gulbrandsdalen - har alltid vært hos hans far, unntatt en sommer han tjente hos en mann i Gulbrandsdalen som gjetergutt, men i dette fogderi har han ikke tidligere vært - personen med den kvite hesten - Thron - fulgte med dem over skogen fra Hedemarken - da de kom til Waaller annex dro denne personen fra dem, men kom til dem igjen mellom Streætte og Brue, siden holdt de sammen på Finnskogen inntil de skiltes ved Hylees.

Ble framkalt Arne og Pofuel Suenneby som sa at en kjel ble stjålet fra dem natta etter den 19. juli nest avvikte, samme kjel stod i foerstuen? med skitne klær i, klærne ble også stjålet. Ellers var det hos dem en fremmed kar som Pofuel Suenneby sa het Niels, ettersom han hadde fått gjort seg ei øks på Ruud som det stod en N på, som ga Pofuel Suenneby anledning til å spørre ham hva hans navn var, ellers viste? Pofuel Suenneby ham en tollekniv som han slipte hos dem, han kom til Suenneby ved middagstider? og gikk derfra da sola gikk ned, og samme natt ble kjelen stjålet. Samme kjel kunne være verdt 10 d. - Pofuels dreng hadde dratt slipstein for ham da han slipte kniven, og gitt ham 2 ß for det, og sagt .............................?.
Samme person hadde på seg en grå vadmelskjole med tinnknapper da han var hos dem. Sifuer Ruud hadde tilstått for Arne Suenneby at han byttet kjolen med samme person og ga ham 1 ½ d. i mellom. Ellers ville Arne og Pofuel Suenneby avlegge ed på at det kopper som den arresterte person nå viste i retten, er fra den samme kjelen som ble stjålet fra dem.
Thosten Suenneby som tjente hos lensmannen var også i retten og mente at disse kopperstykkene skulle være av kjelen som ble stjålet på Suenneby, og om det ikke var, har han ved loven og øvrigheten tillatelse til å anstraffe? samme personer som på skogen ofuer Strepper (streifer omkring?).
Olle Ols Huslegaarden sa han møtte disse personer i sommer ved breven i Flisen, og de spurte ham da etter veien til Medskogen. Da var det med dem en kar som hadde gult hår og en kvit hest.
Ellers svarte allmuen etter fogdens tilspørgende at de ikke bare blir bebyrdet av slike omstreifende personer hver i deres hus med trusler om de ikke kan få det de begjærer, men endog i sætra om sommeren hvor deres tjenestepiker kan være alene med dyrene, kan de skremme livet av dem om de ikke får det de begjærer. Slike omstreifende personer må avstraffes og sendes ut fra stedet.

Elisabet Grafberget ble kalt fram og sa at den personen som de hadde fått kopper av kom i sommer gående til Grafberget og hadde ei tung bør å bære. Om natta lå han i Grafberget. Da han var der spurte han etter disse personer som nå står her, om de hadde sett dem siden hans bror var i samme følge og hadde hans hest med seg. Sigfrid Andersen Liitiäinen Grafberget hadde svart at han ikke hadde sett noe til dem. Om morgenen gikk samme person fra Grafberget til finnetorpet Juberget. Og da vitnet med Sigfrid Andersen Liitiäinen Grafbergets kvinne (Marit Bertilsdatter) kom etter til Juberget. Da de kom dit, gikk den yngste av de arresterte personer inn på Juberget og lånte en bismer for å veie det kopperet som samme person hadde i hans sekk. Så Berte Jubergets (hvem er dette tro?) sønner så at de veide kopper mellom hverandre, men vitnet så det ikke. Da de hadde fått mat gikk de derfra og lå om natta på Melsnes-sætra.
Kan dette være snakk om Elisabet/Lisbet som kan ha værte ei kone av Morten Andersen Käiväräinen/Liitiäinen født ca. 1670 i Gravberget? (MNS).
Lensmannens tjener sa de hadde vært i arrest i 10 ukers tid mandag førstkommende. Hans husbonde krevde for det i betaling en halv daler for hver.
De arresterte nevnt som far og to sønner og kvinner og barn der de site ikke er navngitt.
Retten går gjennom saken og finner at disse mannspersoner bør sendes til Akershus - i fengsel for livstid, for at allmuen kan bo tryggere i deres hus og i sætrene med deres dyr. Fogden skal betale lensmannen 1 ort og 8 skilling for hver person han har hatt i arrest. Når det gjelder kvinnen må de straks dra fra fogderiet og til det sted de er født. Etter 2 dager har ingen lov til å huse dem uten å bli straffet.

Mvh, Morten Nasch Sandvold

Svar

Gå tilbake til «Øyer»