Samer, DNA og gamle folkevandringer

Moderator: MOD_DNA

Svar
6691
Innlegg: 73
Registrert: 16. februar 2005 kl. 22.13
Sted: TROMSØ
Kontakt:

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av 6691 » 30. juli 2017 kl. 18.03

Når du skriver at samene er ei "egen etnisk gruppe --- av relativt ny dato", så har dette også vært mitt poeng i alt jeg har skrevet på min FB-side. Og begrunnelsen for å insistere på det, er den massive holdningen i det samiske miljøet på at samene er er "urfolk i Norge". Men det stemmer jo ikke, fordi det samiske innslaget i Finnmark ble innledet av en del finske og samiske MENN som kom i perioden 0-500. De samiske kvinnene må i overveiende grad ha blitt igjen i Sør-Finland. (https://www.facebook.com/groups/1381924528488558/ ).

Det siste spørsmålet om 20-40 % sibirsk DNA, har et helt logisk svar: Fordelingen av haplogrupper blant samene i Norge viser at samiske kvinner har nesten 100 % europeisk DNA, mens mennene fordeler seg med 50 % på sibirske og 50 % europeiske haplogrupper. Over noen hundre år er det rimelig at fordelingen med sibirske aner ikke blir akkurat 25 %, men at vi - pga rekombinasjonen pr. generasjon - får en fordeling på omlag 20-40 %.

gj03489
Innlegg: 172
Registrert: 15. august 2006 kl. 15.12
Sted: KVALØYA

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj03489 » 30. juli 2017 kl. 18.25

Her er det faktisk viktig å understreke atter en gang: Samenes urfolkstatus har ingenting å gjøre med tanken om at "de var her først", dvs før noen andre folkegrupper, men hviler derimot på det faktumet at de levde i området før statsgrensene var et faktum, og at de var og er en minoritet som lever blant en majoritetsbefolkning.

For øvrig stiller jeg et spørsmålstegn ved utsagnet om "det samiske innslaget i Finnmark ble innledet ved en del finske og samiske MENN som kom i perioden 0-500." Hva med samer i Sør-Troms, for ikke å snakke om i Nord-Sverige og Finland? Disse tilhører jo også de samme haplogruppene på "kvinnelinja" som samene i Finnmark, og det er vel ingen grunn til å tro at dette fylket skiller seg ut fra de andre områdene i Nord-Norge hva angår opprinnelsen til den samiske befolkningen?

6691
Innlegg: 73
Registrert: 16. februar 2005 kl. 22.13
Sted: TROMSØ
Kontakt:

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av 6691 » 30. juli 2017 kl. 21.58

Her blir vi nok ikke enige. Jeg er selvfølgelig klar over den merkelige oppfatningen av begrepet ”urfolk” som er kommet inn i ILO-konvensjonens norske oversettelse og dermed i annen norsk lovgivning. Når man kaller samenes for et "urfolk", aksepterer man en meningsløs språkforståelse: Urfolk betyr på norsk naturligvis ”den opprinnelige” befolkningen, men fra 1990 er det altså blitt vedtatt at urfolk også skal kunne bety ”de som kom sist” eller de som kom "når som helst". Denne merkelige språkbruken, kan selvfølgelig - om man vil - overføres også til andre begreper: Vi har i Norge f.eks. ett ord for "sola", men kortslutningen fra departementet muliggjør at sola også kunne være et felles begrep for sol og måne. Eller man kunne lage ett felles begrep for natt og dag. Hensikten med begrepsbruken er derfor ikke klar språkbruk, men språklig forvirring. - Det er all grunn til å se nærmere på de politiske prosessene som førte fram til en språklig forvirring som jeg ikke nøler med å kalle den mest ekstreme i norsk språkhistorie.

Det nye urfolksbegrepet er etter mitt syn en KONSTRUKSJON som er utformet for å bidra til å opprettholde uholdbare myter. Men denne formen for helgardering holder selvfølgelig ikke. Jurister kan brukes til så mangt - de skal ikke nødvendigvis HA rett, men de skal prøve å FÅ rett - også når de ikke har det.

I grenseområder mellom fire land som i Finnmark, blir det naturligvis litt blanding av folkegrupper, og dermed en del minoriteter -.de norske samene skal være sjeleglade for at de ble en del av Norge.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 4. august 2017 kl. 7.42

Eksempler på beregning av prosentandel samiske aner

Slektstavla til Ellen Inger M. Kemi går nesten 200 år tilbake, og alle hennes aner ser ut til å være reindriftssamer fra Kautokeino-Karasjok området. Ellen Kemis genom gir derfor et godt bilde av genomene til reindriftssamene fra dette området for nesten 200 år siden. Det er vanskelig å skulle argumentere imot at disse reindriftssamene og dermed Ellen Kemis genom er så nært ‘’100% samisk’’ som det vel er mulig å komme. Ellen Kemis DNA resultater viser at hun er 45% ‘’nordsibirsk’’ som definert tidligere.

Fordi den etniske profilen til et barn alltid ligger nær middelverdien av profilen for de to foreldrene, er det enkelt å finne beste estimat at den genetiske profilen til for eksempel samer og søringer som har 0% sibirsk DNA:

100% same + 100% søring gir barn som er 50% samiske med %-andel sibirsk DNA lik 22%.
100% same + 50% samisk som ovenfor, gir barn som er 75% samisk med %-andel sibirsk DNA lik 33%.
100% same + 75% samisk som ovenfor, gir barn som er 87% samisk med %-andel sibirsk DNA lik 37%.

Historia for ekteskap mellom samer og finner blir helt analog til det som ser vist ovenfor, bortsett fra at alle 100% finlendere, i motsetning til søringer, har en betydelig andel sibirsk DNA (ca. 15%). Dette tallet er noe forskjellig for Nord- og Sør-Finland, men det siste hopper vi her glatt over og benytter videre %-andelen angitt ovenfor. Man får da følgende:

100% same + 100% finlender gir barn som er 50% samiske og %-andel sibirsk DNA lik 30%.
100% same + 50% samisk som ovenfor, gir barn som er 75% samisk med %-andel sibirsk DNA lik 37%.
100% same + 75% samisk som ovenfor, gir barn som er 87% samisk med %-andel sibirsk DNA lik 41%.

Alt dette er litt omtrentlige tall på grunn av den variasjon som for eksempel i hver generasjon gir seg til kjenne ved de forskjellene som man alltid finner mellom søsken. Likevel viser eksemplene ovenfor hvordan man enkelt kan finne ut omtrentlig hvor stor prosentvis andel av ens aner som er samiske, hvis man vet at det har vært giftemål med kun finlendere/kvener eller kun søringer.

Hvis det på slektstavlene skjuler seg både søringer og kvener bak navnene, blir svarene noe ‘’midt imellom’’ det som vist i eksemplene ovenfor.

Det er ellers påfallende at prosentandelen sibirsk DNA for 100% samer delvis høyere enn for skandinaviske steinaldermennesker(SHG)-DNA. Prosentandelene er henholdsvis 45% og 40%. Når man ser kaldt og nøkternt på tallene, viser dette at det er like riktig å se på 100% samer som nord-sibirske nomader utvannet med SHG enn det omvendte. Dvs. at det like gjerne er tale om reindriftsnomader fra Nord-Sibir som tok opp i seg SHG-DNA etter hvert som de vandret videre vestover. Det virker mest sannsynlig at dette skjedde så tidlig at den skandinaviske steinaldermenneskene enda ikke hadde nådd å blande seg med husdyrgjetere fra områder nær Svartehavet, dvs. før den nordiske bronsealderen (1700-500 f.Kr.). Samene blandet seg bare i ubetydelig grad med jordbrukeren fra Mellom-Europa. Både studier av Y-DNA og den språkhistoriske utviklinga henvist til tidligere i denne lenka, indikerer begge at samene oppstod som en egen etnisk gruppe først i tida rundt bronsealderen.

Dette noe grove bildet tyder dermed på at samene i like gjerne kan ses på ætlinger fra nordsibirske reinsdyrnomader og at det som vi våre dager ses på som signaturkulturen for samene, også stammer fra disse nordsibirske reinsdyrnomadene og ikke fra SHG-kulturen.

Det er ellers interessant at det som skisseres ovenfor, minner påfallende på det som ble presentert i 2002 i den refuserte doktoravhandlinga til arkeolog Karsten Adriansen. Kanskje det er på tide å ta fram denne bok og ta en ny titt på hva han hadde å si? Hvis det da i det hele finnes noen kopier rundt om etter alle bokbålene i forbindelse med denne saken. På følgene lenke finner man imidlertid en skannet pdf-versjon av Karsten Adriansens avhandling:

https://1drv.ms/f/s!AkcIFqZTir7Kg8BXLXybTWw30SRSCQ

Ellers illustrerer genomdataene fra Ellen Kemi hvor viktig det er at flest mulig av reindriftssamenes genomer blir sikret snarest mulig med tanke på å få fram nye harde data om samenes genetiske forhistorie.

Hilde Aga Brun
Innlegg: 16
Registrert: 31. januar 2017 kl. 11.48
Sted: TVEDESTRAND

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av Hilde Aga Brun » 24. august 2017 kl. 21.12

Hei, Anita. Du skriver at samer har 8% samoedic i Norge. Om en har opp mot et par prosent så har man da noe samiske aner? Kjenner du generelle andre spesifikke indikatorer på norske samer? kaukasisk, sibirsk,beringian?

gj03489
Innlegg: 172
Registrert: 15. august 2006 kl. 15.12
Sted: KVALØYA

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj03489 » 24. august 2017 kl. 23.12

Nå er det nok trådstarter A.E som har satt seg grundigst inn i dette temaet basert på opplysninger om dna-resultater fra både samer, finner og nordmenn på GEDmatch.com, men ut fra det jeg har sett i hans oversikter, så kan det virke som om samer har opptil 8% dna felles med samojeder, mens finner/kvener faktisk har så mye som 5%. (Nordmenn har 0). En prosentandel på ca 2% kan altså vitne om både samiske og/eller finske/kvenske forfedre. Som trådstarter har skrevet i flere innlegget i denne tråden, virker det som om samer og kvener har relativt mye nordsibirsk dna. Men her er det viktig å være klar over at nordsibirsk dna kan være så mangt; f.eks. felles gener med finsk-ugriske folkeslag som komier og marier, tyrkiske befolkninger bosatt i nordlige deler av Russland, eller folk som samojeder, jakuter etc. Et godt råd kan være å se på ditt eget resultat på mdlp World-22 og mdlp K23b Admixture Proportions på GEDmatch. Her vil du få et forslag til hvordan din egen "admixture" kan forstås.

Hilde Aga Brun
Innlegg: 16
Registrert: 31. januar 2017 kl. 11.48
Sted: TVEDESTRAND

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av Hilde Aga Brun » 25. august 2017 kl. 17.43

Takk igjen! Det var til god nytte. Tilleggsmulighetene for utsjekking ga også større innsikter og utteling. :)

gj26171
Innlegg: 22
Registrert: 10. april 2017 kl. 8.52
Sted: Meråker

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26171 » 3. september 2017 kl. 20.36

I Gedmatch er MDLP World-22 og MDLP k23b de eneste valgene hvor samer er representert som en gruppe.
Jeg ser generelt to problemer med de: de er ikke oppdatert med nyere forskning eller justert, fordi "magnus ducatus Lithuania project" ser ut til ikke å være oppdatert siden 2012. Og hele MDLP prosjektet går ut i fra opphav fra nordlige Europa, med fokus I Litauens genetikk.
Ett alternative om man vil ha et alternative, er å sende email til "Eurogenes" bloggeren, som er å finne blant Gedmatch, han har en offline kalkulator som har samiske referanser, i hans "Basal-Rich" prosjekt for å forstå steinalderen (betalt tjeneste).
http://bga101.blogspot.se/2017/03/fund- ... andor.html

Problemet med disse beregningene er tids horisonten kan være svært lang, kanskje tusen år. Likevel tror jeg for skandinaver disse Gedmatch beregningene for slektsforskning kan være av noe interesse, da de "store" firmaene, etter hva gen bloggere skriver, bruker tyrkisk talende Yakuts dna som det asiatiske component i Finnsk.
https://en.wikipedia.org/wiki/Yakuts (De burde vel brukt samisk? ...)

Mitt svar er: Samoedic komponent i Gedmatch kalkulatorene betyr noe østlig. Språk vitenskapen påstår Finsk og Samisk oppstod som uavhengige språk, fra et felles språk ca. fra 1000BC til 700AD. Husk genene kan ikke si hva en person kaller seg, og hvilket morsmål en har. Man kan godt ha null "samoedic" i Gedmatch og ha arvet gener fra en ekte same, også. Det jeg vil fram til, er disse genene kan være svært gamle, og selv om Eurogenes "Basal Rich" antagelig er bedre en k23b og World-22, gir de svar på genetikk, ikke hvilket språk en persons reelle forfedre snakket. Men de kan gi pekepinn hvor genene kommer fra.

gj03489
Innlegg: 172
Registrert: 15. august 2006 kl. 15.12
Sted: KVALØYA

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj03489 » 3. september 2017 kl. 21.58

Sitat: "Problemet med disse beregningene er tids horisonten kan være svært lang, kanskje tusen år. Likevel tror jeg for skandinaver disse Gedmatch beregningene for slektsforskning kan være av noe interesse, da de "store" firmaene, etter hva gen bloggere skriver, bruker tyrkisk talende Yakuts dna som det asiatiske component i Finnsk".

Nå kjenner jeg ut fra egne erfaringer ikke til andre "store firmaer" enn FTDNA.com og National Geographic, men i alle fall sistnevntes tilfelle ser det ikke ut til at den sibirske dna-komponenten i finner/kvener og samer bare (!) kommer fra tyrkisktalende yakuter eller samojeder.

Ellers peker du på noe vesentlig: Hva slags språk en folkegruppe snakker sier ingenting om deres "genetiske sammensetning". Historien er full av folkeslag som har skiftet språk gjennom tidene, akkurat som de har skiftet kulturell tilhørighet! Genene forteller likevel sin egen historie, selv om dette ikke har annen betydning enn at vi får en viss indikasjon på hvordan et landområde er blitt befolket gjennom tidene.

gj26171
Innlegg: 22
Registrert: 10. april 2017 kl. 8.52
Sted: Meråker

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26171 » 4. september 2017 kl. 15.00

Nå kjenner jeg ut fra egne erfaringer ikke til andre "store firmaer" enn FTDNA.com og National Geographic, men i alle fall sistnevntes tilfelle ser det ikke ut til at den sibirske dna-komponenten i finner/kvener og samer bare (!) kommer fra tyrkisktalende yakuter eller samojeder.

Nå tar jeg genetikkere og profesjonelle på ordet når det påstås på nettet Yakuts er brukt, siden de profesjonelle firmaene er "peer previewed" på ordentlig vis, selv om de ikke har journal artikkler I google og DOI nummer.

Det jeg vet, er at ingen påstår Yakuts er forfedrene til noen i Norden. Det firmaene gjør, er å ta prøver fra sett av folkeslag, for å finne forfedre populasjoner (k nummer= antall forfedre grupper). Har du K2, blir alle en miks av afrikanere og alt annet, etc.

Hilde Aga Brun
Innlegg: 16
Registrert: 31. januar 2017 kl. 11.48
Sted: TVEDESTRAND

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av Hilde Aga Brun » 4. september 2017 kl. 18.37

Hei, takk for svar. det er så utrolig mange valgmuligheter for tester på Gedmatch. Har noen av dere oversikt over hvilke som gir mest innsikt i hva? En kan f.eks. skrive inn saami som søkt på etnisitet og få opp en ti valg. En kan skrive inn Norwegian etc.
Jeg har valgt spreadsheet for å sammenligne med gjennomsnitt i Norge f.eks. Har det noe for seg? Og oracle 4. Hva kan de egentlig fortelle? Hva blir man klokest av, hvilke sier mest om nær fortid i forhold til "gamle gener"? Om noen av dere vet noe om det. Jeg har også treff på andre sibir - gener, Øst sibir, paleo mm. Noen spesielle kjente utslag i forhold til samiske? Svensk-samiske, er de linket til sørsamiske? Er det endel av testene der inne som ikke har noen verdi for en fra Norge? Det ble mange spørsmål... Om noen kan svare på noe setter jeg pris på det :-)

gj26171
Innlegg: 22
Registrert: 10. april 2017 kl. 8.52
Sted: Meråker

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26171 » 5. september 2017 kl. 23.00

Skal prøve å gi noen svar om valgene, men jeg er ikke en genetiker! :)
å søke på etnisitet avgjør ikke noenting, annet en at du vet alle valgene har det du søker på. Det påvirker ikke resultatet mot å velge samme valg i Admixure (Heritage).
MDLP: alle er interessante, k23b tror jeg er nyest, siden genetikeren bak Eurogenes synes den er matematisk best av de som ikke er hans, og den eneste som han syns unngår noe han kaller "kalkulator effekten" utenom hans egne.
World-22 har samer med, og k23b, som de eneste på Gedmatch. World-22 ser ut til å kalle samenes komponent urgammelt nordisk steinalder, men gir antagelig korrekte svar. Alle MDLP fungerer best for nordiske, øst Europa og baltiske folk.
Eurogenes: K13 er en grei kalkulator for de fleste folk. EU test V2 K15 er egentlig samme test som Jtest (J for Jøde test, altså ashkenazi-europa test), men med indianere. Veldig god test om du faktisk lurer på hvor de eksotiske sibirske genene kommer fra, og vil teste noe annet en skandinaviske populasjoner.
Resten av Eurogenes er av interesse, spesielt for forhistorien.
Dodecad: v3 har listet hvor referanse populasjonene er fra, noen er hans egne datasett, andre er publiserte. Antagelig en av de mest ryddige, vitenskapelig. Fokuserer på det store bildet, mens k7b og k12b er veldig gode om du vet du har indianske forfedre. World9 har ingen nordisk populasjon, og den afrikanske fungerer ikke spesielt bra for hvite europeere.
De fire andre vet jeg lite om, men puntDNAL er for afrikansk slekt, ethiohelix for BARE afrikansk slekt (i videst mulig forstand, inkludert arabisk/jødisk), Harappaworld er ganske vid og verdens spennende, og GedrosiaDNA har interesse i rundt India, og sentral sør asia generelt.
De to oraklene er to forskjellige måter å kalkulere vår genetiske opphav på; som en blanding av to populasjoner, eller som forsøk på å matche fire helt forskjellige hypotetiske "beste foreldre", i vid forstand.
og k23b sin "svensk same" er like gjerne nord fra som sør, det er, så vidt jeg vet, ikke noe som helst forskjeller på sør og nord samer genetisk, utenom ekteskap med omverdenen, og heller ikke forskjell på sjøsamer, bondesamer eller reindrift samer. Og for å si det sånn; hittil har jeg nesten ikke sett noen gedmatch, myheritage eller lignende resultat uten de "øst sibirske" eller "paleo sibirsk" dna. For å forklare hva de er, er "paleo sibirsk" et navn på folk i urelaterte sibirske folk, ket (språklig i slekt med Apache indianere), yukaghir, etc. "East siberian" er en vag term for nordlig Sibir, og dna et i testen deles med indianere og folk hele veien i nord Sibir, fra gammelt av.

Hilde Aga Brun
Innlegg: 16
Registrert: 31. januar 2017 kl. 11.48
Sted: TVEDESTRAND

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av Hilde Aga Brun » 6. september 2017 kl. 9.36

Takk for nye innsikter, pekepinner og tips! Fine å ta med seg for en større forståelse. :) Mye spennende og forklarende. Setter pris på det.

gj26284
Innlegg: 9
Registrert: 13. september 2017 kl. 12.24
Sted: Oslo

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26284 » 13. september 2017 kl. 12.52

Arnljot skrev:[b]Det er ellers interessant at det som skisseres ovenfor, minner påfallende på det som ble presentert i 2002 i den refuserte doktoravhandlinga til arkeolog Karsten Adriansen. Kanskje det er på tide å ta fram denne bok og ta en ny titt på hva han hadde å si? Hvis det da i det hele finnes noen kopier rundt om etter alle bokbålene i forbindelse med denne saken. På følgene lenke finner man imidlertid en skannet pdf-versjon av Karsten Adriansens avhandling:.


Jeg har nå lest en del av hva du har skrevet og jeg tror ikke vi skal ta opp igjen Adriansens avhandling for den er og blir et verk som ikke holder mål til vitenskapelige avhandlinger.

Jeg syns du fokuserer for ensidig på autosomalt DNA her. Vi vet jo f.eks at samisk N1c eller N3 som det het før ikke inneholder variantene til f.eks brodergruppene av N som finnes blant sibirske folkeslag det som før ble kalt N2 så vidt jeg kan huske men i stedet ligger nærmere opp til de som finnes hos finlendere, estere osv. som synes å ha kommet vestover til Europa i en sydligere "bane". Det samme gjelder også for f.eks D5 og Z (se Gyllensten 2005, Tambets 2004) som ikke synes å ha kommet direkte fra Sibirske folkeslag.

Jeg er for øvrig også skeptiske til disse Gedmatch.com kalkulatorene hvor det kan finnes feilkilder. Du kan jo f.eks se på MDLP World-22 og kjøre noen samer på denne og se om du får noe nærheten av standardverdien for komponenten "North-European Mesolithic" så høyt som 76.4% som er i "spreadsheet" normalen for samer i kalkulatoren.

gj26284
Innlegg: 9
Registrert: 13. september 2017 kl. 12.24
Sted: Oslo

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26284 » 13. september 2017 kl. 13.23

Man kan for øvrig bruke gedmatch kalkulatorene til å finne de resultatene en selv ønsker å se. Ta f.eks bruke MDLP World-22 median verdier for folkeslagene i Norden og sorterer de på North-European Mesolithic komponenten og får da "bevis" for at samene i stor grad kommer ut av den opprinnelige jeger og fangstbefolkningen i Fennoskandia, mens spesielt svensker og nordmenn i liten grad er det. Den "sibirske" delen er nesten forsvunnet. Så slikt kan man bruke kalkulatorene :)
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 14. november 2017 kl. 19.31

Johannes Krause er professor i arkeologi og paleogenetikk ved Universitet i Tübingen,
Tyskland. Videre er han direktør for Max Plank Institute for the Science of Human History,
Jena, Tyskland. Han har vært en av de mest framtredende i de omfattende internasjonale
forskningsarbeidene de siste 5-6 årene vedrørende kartlegging av forhistoriske genomer i
Europa.

I denne lenka https://www.youtube.com/watch?v=Dk65TbJRN_A

finner man en video tatt opp under et offentlig foredrag (19. mars 2015) ved professor
Krause der han blant annet beskriver det internasjonale arbeidet med kartlegging av
forhistoriske europeiske genomer og de forhistoriske folkevandringene som ligger til grunn
for det genetiske bildet av folkegruppene i dagens Europa.

Dette er et utmerket oversiktsforedrag som ville være meget lærerikt for de fleste.

Alle analyseresultater som er vist tidligere på disse sidene for et femtitalls mennesker
hovedsakelig fra Nord-Skandinavia, bygger direkte på resultatene fra arbeidene til
professor Johannes Krause og hans internasjonale kollegaer.


Det er her av interesse å legge merke til at i professor Krauses beskrivelse av de
folkeforflytningene som må tas med for å forklare det genetiske bildet av dagens europeere,
nevnes ikke samene i det heletatt.

Det genetiske bildet av europeerne for 100-200 år siden kan per 2017 greit gjøres rede for
ved å ta med følgende fire folkegrupper og deres forflytninger:

1) Steinalder jegere og sankerne som mot slutten av siste istid oppholdt seg i
middelhavsområdet og langs Europas sørlige atlanterhavskyst.

2) De tidligste jordbrukerne som ankom Sørøst-Europa fra Lilleasia for ca. 9000 år siden.
For oss her i Norden er det verdt å merke seg at de jordbrukerne som omsider kom
hit, genetisk sett bestod halvt om halvt av steinaldermenneskene beskrevet
underpunkt 1) og de opprinnelige jordbrukene fra Lilleasia. 70-80 % av genene til
menneskene i Sør-Norge stammer fra de sistnevnte jordbrukerne.

3) Mennesker som hadde spesialisert seg på kvegdrift og kom fra steppene nord for
Svartehavet. Disse ankom Europa fra sørøst for ca. 4500 år siden (Yamnaya).

4) Menneske fra Nordvest-Russland og nordlige Sibir. Alt like etter at isen begynte å
smelte langs norskekysten ved slutten av siste istid ankom et lite, men signifikant
antall steinaldermennesker til Nord-Skandinavia fra Nordvest-Russland. Disse blandet
seg med steinaldermenneske som alt hadde kommet opp langs norskekysten fra
sørvest. Mange tusen år senere kom det et betydelig antall reinsdyrnomader til
nordre Skandinavia fra nordlige deler av Sibir.

Samene var på ingen måte med på å utforme dagens genetiske kart av Europa. Akkurat som
alle de andre folkegrupper i dagens Europa, er samene genetisk sett en blanding av de fire
folkegruppene beskrevet ovenfor, og samen ble, som de øvrige europeiske folkegrupper,
‘’født’’ som en følge av de store genetiske omveltningene i samband med bronsealderen. For
dagens ‘’100%’’ samer fra Finnmark kommer ca. 45% av DNAet fra gruppe 4), ca. 40% fra
gruppe 1) og resten fra gruppe 3).

Det virker som om det offentlige Norge, til tross for kunnskapsløftet, har mislykkes
fullstendig når det gjelder ta inn over seg de nye vitenskapelige resultatene beskrevet
ovenfor. Dette ser ut til å gjelde de fleste fra landets statsminister til de såkalte ‘’frie
mediene’’ som urettmessig til og med tar seg den ‘’frihet’’ å konsekvent sensurere bort all
nye vitenskapelige resultater som berører det som er beskrevet ovenfor. Det er som om alle
fortsatt skulle tviholde på at jorda er flat som ei pannekake og at mediene systematisk
sensurerte bort all ny vitenskapelig informasjon om at jorda egentlig er trill rund. Tatt i
betraktning at vi snart skriver år 2018, er dette så pinlig for alle her til lands at det er ikke
godt å vite om man skal le eller gråte.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 17. november 2017 kl. 1.00

Den som på flere måter har markert seg mest i de store internasjonale samarbeidsprosjektene når det gjelder kartlegging av genomene til forhistoriske europeere, er professor David Reich ved Department of Genetics, Harvard Medical School, USA. Han fikk sin bachelor ved Harvard University, og litt overraskende var denne i fysikk. Han tok deretter sin PhD. i zoologi ved University of Oxford, England.

På Yoytube finnes flere interessante foredrag holdt av professor David Reich. Det ferskeste av disse er fra 25 mai 2017 og finnes på denne lenka:

https://www.youtube.com/watch?v=IZjbp_LepPM

Den matematikk opplæring dr. Reich fikk som en del at sitt fysikkstudium og som de færrest biologer har, merkes tydelig når har begynner å gå inn på de matematematiske metodene han har benyttet.

De analyseprogrammene man finner hos GEDmatch.com under ‘’MDLP project’’ og som er benyttet i alle admixture analysene rapportert på denne DIS-lenke for rundt 50 utvalgte nordboere hvorav mange med samiske aner, er utarbeidet i nært samarbeid med professor David Reich.

gj26284
Innlegg: 9
Registrert: 13. september 2017 kl. 12.24
Sted: Oslo

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26284 » 1. desember 2017 kl. 10.46

Arnljot skrev:Samene var på ingen måte med på å utforme dagens genetiske kart av Europa. Akkurat som
alle de andre folkegrupper i dagens Europa, er samene genetisk sett en blanding av de fire
folkegruppene beskrevet ovenfor, og samen ble, som de øvrige europeiske folkegrupper,
‘’født’’ som en følge av de store genetiske omveltningene i samband med bronsealderen. For
dagens ‘’100%’’ samer fra Finnmark kommer ca. 45% av DNAet fra gruppe 4), ca. 40% fra
gruppe 1) og resten fra gruppe 3).


Hva er kilden til disse beregningene? Dine?

Jeg registrerer for øvrig følgende fra Reich 2014 hvor levninger fra Yamna-kulturen ble sammenlignet med et knippe morderne befolkninger og her kan en tydelig se at nordmenn synes å ligne mest på Yamna-kulturen av det utvalget som ble presentert av moderne befolkninger muligens som følge av isolasjon fra de store vandringene i Europa etter den store migrasjonen fra Svartehavet. Tilknyttningen til den opprinnelige jeger og fangstbefolkningen synes å være minimal. Estere synes å ha det største utslaget.

EDIT: Det lille innslaget av jeger fangst i Reich synes å svare omtrentlig for nordmenn på ca 10 % i MDLP 22 World.

Er for øvrig enig i at det har vært lite fokus på i norske medier at nordmenn i stor grad hvis vi skal tro Reich 2014 er etterkommere av krøtternomader fra nord for Svartehavet noe som også passer bra med den svært lave laktoseintoleransen som er nede i hele 4%.
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.
Sist redigert av gj26284 den 1. desember 2017 kl. 11.10, redigert 3 ganger totalt.

gj26284
Innlegg: 9
Registrert: 13. september 2017 kl. 12.24
Sted: Oslo

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26284 » 1. desember 2017 kl. 10.54

Arnljot skrev:De analyseprogrammene man finner hos GEDmatch.com under ‘’MDLP project’’ og som er benyttet i alle admixture analysene rapportert på denne DIS-lenke for rundt 50 utvalgte nordboere hvorav mange med samiske aner, er utarbeidet i nært samarbeid med professor David Reich.


Du benyttet en MDLP kalkulator og jeg benyttet en annen MDLP kalkulator men jeg kom fram til et helt annet resultat at samene er nærmest 80% direkte etterkommere etter den opprinnelige jeger og fangstbefolkningen. Hva synes du om det?

gj03489
Innlegg: 172
Registrert: 15. august 2006 kl. 15.12
Sted: KVALØYA

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj03489 » 1. desember 2017 kl. 15.00

Interessant, særlig tatt i betraktning av at de første jeger- og fangstgruppene ser ut til å ha kommet inn i landet sørfra og sørvestfra, og enda mer interessant ettersom samene ser ut til å ha et betydelig sibirsk innslag, kanskje så mye som mellom 20-40% flg. diverse MDLP-kalkulatorer. Hvilken MDLP-kalkulator har du brukt?

gj26284
Innlegg: 9
Registrert: 13. september 2017 kl. 12.24
Sted: Oslo

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26284 » 1. desember 2017 kl. 15.39

Anita skrev:Interessant, særlig tatt i betraktning av at de første jeger- og fangstgruppene ser ut til å ha kommet inn i landet sørfra og sørvestfra, og enda mer interessant ettersom samene ser ut til å ha et betydelig sibirsk innslag, kanskje så mye som mellom 20-40% flg. diverse MDLP-kalkulatorer. Hvilken MDLP-kalkulator har du brukt?


MDLP 22 World. Der har samene medianverdier på bare noen få prosent sibirsk men svært høy i northern mesolittikk jeger samler.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 1. februar 2018 kl. 7.51

En fersk situasjonsbeskrivelse finnes nå på denne nettstedet:

https://resett.no/2018/01/28/hvor-stor- ... iske-aner/

Lesbarheten ville blitt vesentlig dårligere hvis jeg isteden hadde lagt ut dokumentet her i dette forumet.

I lenka over gis en generell fersk oversikt med unntak av spørsmål vedrørende prosentandelen DNA hos ‘’100%’’-samer som er knyttet til folkevandringene fra Sørøst-Europa under bronsealderen. Det dreier seg her om ca. 15% av ‘’100%’’-samers DNA.

Det er tidligere påpekt at ‘’100%’’-samene i stor grad har unngått admix med den skandinaviske jordbruker befolkninga. Det er vanskelig å se for seg en sosial modell hvor ‘’100%’’-samenes forgjengere over lengere tid hadde stor nærkontakt og admix med innvandrerne fra sørøst knyttet til folkevandringene i bronsealderen, mens de samme ‘’100%’’-samene samtidig nærmest skydde de lokale jordbrukerne.

Alternativet blir da at det var reinsdyrnomadene som bragt med seg DNA-et fra bronsealder innvandrerne. Det blir litt som for de skandinaviske jordbrukerne. I tillegg til DNA fra de opprinnelige jordbrukerne fra Lilleasia var de også bærere store mengder DNA fra vest-europeiske steinaldermennesker. I så fall betyr dette at reinsdyrnomadene i det som i dag er Nordvest-Russland under bronsealderen over en periode på mange hundre år levde i nærkontakt med bronsealder innvandrerne før de dro videre vestover til Finland og Nord-Skandinavia. Detter er ingen umulighet. De reinsdyrnomadene som blandet seg med de skandinaviske steinaldermenneskene og derved ga opphav til dagens samer, ville har ha hatt ca. 75% nord-sibirske aner og resten fra bronsealder innvandrerne. Totalt sett gir dette alternativet følgende etniske opphav for samene:

1) 60 % reinsdyr nomader hvorav 3/4 av deres aner komme fra Nord-Sibirske reinsdyr nomader or resten fra bronsealder innvandre fra sørøst.
2) 40 % skandinaviske steinalder mennesker

Et viktig poeng her er at dette betyr at vår tids samer oppstod som en egen etnisk/genetisk først etter bronsealderen. Dette er i fullt samsvar med funn fra både studier av Y-DNA og de finsk-ugriske språks historiske utvikling. Dette har vært diskutert tidligere i dette forumet. Nederst i dette dokumentet er gjengitt en figur som gir en oversikt over de finsk-ugriske språks historie som ble publisert i 2013. I følge dette relativt ferske studiet kommer man fram til at de samiske språkene skilte seg ut først da man nærmet seg vikingtida(!), mens den finsk-samiske språkgruppa som helhet oppstod ca. ved slutten av bronsealderen. For flere detaljer se http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jeb.12107/full

Dette viser at dagens ‘’100%’’-samer trolig er et av de aller yngste av Europas mange blandingsfolk, og altså ikke det eldste som enkelte forsøker å få oss til å tro.
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 4. februar 2018 kl. 10.27

Bare en kort tilleggskommentar:

I og med at reindriftsnomadene som er beskrevet ovenfor, hadde tatt opp i seg mange mennesker med bakgrunn i bronsealderkulturen inklusive dennes våpenteknologi, ville ikke de skandinaviske steinalder jegerne og sankerne ikke ha noe å stå imot med etter hvert disse bronsealder reindriftsnomadene vandret videre vestover i Nord-Skandinavia. Det er derfor ikke overraskende om kulturen til de nye blandingsfolket bestående av skandinaviske steinaldermennesker og bronsealder reindriftsnomader ble dominert at de sistnevntes språk og reindriftskultur.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 4. februar 2018 kl. 11.32

Anita bragte opp dette med fiske, og det er faktisk mulig at hun her er inne på et meget interessant punkt. Da jeg brukte begrepet skandinaviske steinalder jegere og sankere, var det brukt nærmest metaforisk og ikke på noen måte ment å skulle utelukke fiskere. På kysten av Nord-Norge ville fiske trolig også under steinalderen vært noe av det viktigste. Den korrekte beskrivelsen ville derfor ha vært skandinaviske steinalder jegere, fiskere og sankere.

Og det er ikke bare fullt mulig, men trolig høyst sannsynlig at blant steinalderbefolkninga lengst i nord som ble fanget opp i den samiskspråklige kulturen, var det også noen som fortsatte med sine gamle fiskertradisjoner og som aldri begynte med reindrift. Dette vil i så fall bety at man hadde samiskspråklige fiskere alt før begynnelsen av vår tidsregning. Begrepet sjøsamer er ofte hett diskutert, men det ser faktisk ut til at hvis man tror på det alternative bildet skissert ovenfor, kommer dette med sjøsamer fram helt av seg selv. Interessant!

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 8. februar 2018 kl. 23.29

Kort sammendrag: Hva kan DNA-resultatene til Ellen Kemi fortelle oss om samenes forhistorie?

Ellens DNA-resultater viser at hennes genom kommer hovedsakelig tre ulike etniske folkegrupper:

1) Ca. 45% reindrifts nomader fra Nord-Sibir
2) Ca. 40% skandinaviske steinalder mennesker
3) Ca. 15% bronsealder mennesker

Fordi de nord-norske steinalder menneskene mest sannsynlig aldri dro ut på noen vandring, ligger det an til at andelene 45 % reindriftsnomade DNA og ca. 15% bronsealder DNA må blitt transportert til Nord-Norge av tilreisende mennesker. Det virker usannsynlig at det noen gang har funnet sted en separat innvandring til Nord-Norge av 100% bronsealder mennesker. Det mest sannsynlig er derfor at de var reindriftsnomadene som brakte med seg både de 45% -ene reindriftsnomade DNA og det ca. 15%-ene bronsealder DNA.

Det ligger godt til rette for at ei eventuell slik sammensmelting av tidlige reindriftsnomader og bronsealder mennesker kan ha funnet sted i nordvestre deler av dagens Russland. DNA-data viser at nettopp denne delen av dagens Russland var en viktig genetisk smeltedigel under og delvis etter bronsealderen for en betydelig del av DNA-et til de fleste av dagens Europeere.

For å få til en så omfattende sammensmelting av DNA-et til reindriftsnomadene fra Nord-Sibir og bronsealder menneskene vil den menneskelige kontakten måtte ha vært så tett og så omfattende at det resulterende nye etniske folkegruppa med stor sannsynlighet fullt ut hadde tilegnet seg bronsealderens teknologi. Det vil si at disse nye reindriftsnomadene våpen teknologisk med stor sannsynlighet holdt vanlig bronsealder standard.

I de siste lommene med steinaldermennesker i Mellom-Europa levde menneskene av blant annet av jakt på rein. Når det gjelder steinaldermenneskene i Nord-Norge, er det å forvente at steinaldermenneskene som bodde langs kysten hovedsakelig levde av fiske og jakt på sjøpattedyr, i tillegg til noe jakt på rein.

Det at prosentandelen steinalder DNA og DNA fra de nye reindriftsnomadene er omtrent like store, tyder på at etterkommerne av de opprinnelige steinaldermenneske og de nyankomne bronsealder reindriftsnomadene over en betydelig tidsperiode må ha vært harmonisk nok til at man fikk hyppige giftemål på kryss og tvers mellom disse to folkegruppene.

Da det her totalt neppe er tale om mer enn noe få tusen mennesker, ville det som følge av dette oppstå enda ei genetisk sett ny og homogen folkegruppe i løpet at bare 400-500 år. Siden språket blant dagens samer i hovedsak er et finsk-ugrisk språk, er det mest sannsynlig at det var det også var et finsk-ugrisk språk som ble benyttet i den tidsperioden da den første genetiske blandinga av de to opprinnelige folkegruppene fant sted.

Det er ikke usannsynlig at man ved nærmere sammenlikning vil kunne finne lånord fra steinaldermenneskes språk i dagens samiske språk her til lands. Dette ville eventuelt mest sannsynlig være ord som er knytte til sjøfiske og jakt på sjøpattedyr, og som ikke finnes innen de øvrige finsk-ugriske søsterspråkene. Om dette vil kunne være av interesse, overlates til dagens samiske språkforskere å finne ut av.

Det er liten grunn til å tro at levesettet til etterkommerne etter steinalder fiskerne, endret seg noe større etter at de kom i harmonisk nærkontakt med de nye reindriftsnomadene. Det eneste måtte eventuelt være man måtte være mer forsiktig når det gjaldt jakt på rein.

I sum innebærer dette at man trolig relativt raskt etter ankomsten av de nye reindriftsnomadene fikk man en fiskerbefolkning i deler av Nord-Norge som kunne det finsk-ugriske språket som de nyankomne reindriftsnomadene brakte med seg. Den tette koplinga mellom etterkommerne av steinalder fiskerne og de nye reinsdyr nomadene innebar videre at etter ca. 500 år til ville de alle snakke samme språk og populasjonsgenetisk være identiske. Det god grunn til å forvente at genomet til menneskene i deler av Nord-Norge på dette stadiet, ikke ville avvike mye fra det man i dag finner hos Ellen Kemi.

Dette betyr at på denne tida ville ca. 40% av befolkinga i deler av Nord-Norge bestå av samisktalende mennesker som hadde fiske og fangst av sjøpattedyr som hovednæringsvei og som genetisk var identisk med dagens samer. Dette er mennesker som derfor med full rett vil kunne kaller sjøsamer.

De resterende ca. 60% av befolkninga leve av reindrift og være det som min samiskspråklige mor kalte ‘’fjellfinna’’. Hun brukte også betegnelsen ‘’finnemisjon’’, men i løpet av mindre enn 50 år er altså dette endret slik at det politisk riktige nå til dags er at ordet fjellfinna erstattes med ordet samer.

Det mest sjarmerende med det bildet som er skissert ovenfor, er at det gir ei rimelig troverdig forklaring på hvordan og når sjøsamene kommer inn i samenes historie og hvor stor prosentandel av samene opprinnelig var henholdsvis sjøsamer og reindriftssamer.

Det språkhistoriske kartet vist tidligere, antyder at dagens samiske språk etablerte seg først for rundt 2000 år siden. Sjøsamene ville dermed tidligst ha slått ut i full blomst for vel ca. 1500 år siden.

Problemet her er selvsagt at det fortsatt er tynt med bevis for at det hele foregikk som antydet ovenfor. Dette vil si at foreløpig er det hele, til tross for sin sjarme, strengt tatt ikke er mer enn en interessant arbeidshypotese. Men det er ikke lett å finne en god alternativ skisse.

gj26284
Innlegg: 9
Registrert: 13. september 2017 kl. 12.24
Sted: Oslo

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26284 » 12. februar 2018 kl. 11.57

Arnljot skrev:Det er ikke usannsynlig at man ved nærmere sammenlikning vil kunne finne lånord fra steinaldermenneskes språk i dagens samiske språk her til lands. Dette ville eventuelt mest sannsynlig være ord som er knytte til sjøfiske og jakt på sjøpattedyr, og som ikke finnes innen de øvrige finsk-ugriske søsterspråkene. Om dette vil kunne være av interesse, overlates til dagens samiske språkforskere å finne ut av.


Substratet av ukjent opphav er tungt i samiske språk med hele 1/3 av vokabularet. I områder som gjelder jakt, fiske og fangst så er ordtilfanget av ukjent opphav flere ganger større en de uralske arveordene. Substratet har også kommet i to lag først på proto-samisk og deretter i språk og dialekter etter at proto-samisk delte seg opp i dialekter. Les Aikio, Sarikivi osv som har gjort forskning på dette og som mener ordtilfanget tilhører den gamle steinalderbefolkningens språk. I arkeologien så er det kontinuitet fra yngre steinalder til samisk jernalder bl.a i gravskikker og fangstmetoder. I kultur så har man funnet 4000 år gammel bergkunst av "vindmannen" som opptrer i nyere tid på den samiske runebomma. Det er ellers påfallende likheter mellom gammel bergkunst og det man hadde på den gamle runebomma.

gj03489
Innlegg: 172
Registrert: 15. august 2006 kl. 15.12
Sted: KVALØYA

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj03489 » 12. februar 2018 kl. 16.04

Kan du vise til forskning som påviser tilstedeværelsen av en egen samisk folkegruppe allerede i yngre steinalder? Ja, noen av samenes forfedre har nok levd i det som nå er Norge helt siden siste istid, akkurat som om noen av nordmennenes forfedre har gjort det samme. Men poenget er at både nordmenn og samer er etterkommere av mange folkegrupper som har innvandret til området fra ulike steder og til ulike tider. Arkeologen Bjørnar Olsen ved Universitetet i Tromsø er inne på dette i sin bok om samenes historie, der han i klartekst sier at arkeologiske undersøkelser tyder på at det i tidens løp utviklet seg to atskilte grupper; en norrøn befolkning og en samisk befolkning, med hvert sitt språk og tildels hver sin kultur. Underforstått: Denne prosessen tok svært lang tid, og kanskje må vi til jernalderen før vi kan snakke om en egen samisk kultur. Heldigvis ser det ut som om flere og flere samer lar seg dna-teste i disse dager, og disse testene peker på at samene, i likhet med nordmenn flest, har en mangeslunken opprinnelse. Det er nettopp det trådstarter peker på i flere av sine innlegg. At samer har tatt til seg/"lånt" flere kulturelle elementer fra noen (!) av sine forfedre er neppe så merkelig, enten vi snakker om likhetstrekk med diverse helleristninger eller hva det måtte være.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 13. februar 2018 kl. 23.34

Den betydelige mengde ikke-uralske ord i samisk høres spennede ut og passer godt inn.

Trolig det eneste som kan bringe mer sikkerhet inn i spørsmålet om sjøsamenes tidlige historie, er funn av godt bevarte forhistoriske skjeletter i sjøsamenes tradisjonelle boområder. Dette vil måtte være skjeletter hvor det er mulig å ekstrahere nok godt bevart DNA og som stammer fra perioden ca. 2000-4000 år før vår tid.

Hadde man slike genomer og sammenliknet analyseresultatene fra disse med analyseresultatene fra Ellen Kemis genom, ville man i prinsippet lett kunne si noe mer om når og hvordan de forhistoriske fiskerne i nordområdene genetisk sett endret seg fra å være 100% skandinaviske steinaldermennesker til dagens 100% samer.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 16. februar 2018 kl. 7.01

Nederst i dette innlegget er det lagt ved kopi av en figur fra et studie av den historiske utviklinga av de uralske språk foretatt av T. Honkula et al. og publisert i 2013. Mitt spørsmål til forskere på samiske språk er: Adskiller dagens konsensus blant språkforskerne seg fra resultatene oppsummert i denne figuren? Eventuelt hva er de viktigste forskjellene?

Analyseresultatene fra DNA-et til reindriftsamen Ellen Kemi fra Karasjok (‘’100%’’ same) viser at ca. 40% av hennes DNA kommer fra skandinaviske steinaldermennensker. Til språkforskerne: Anser man at denne prosentandelen steinalder DNA er tilstrekkelig for å forklare at ca. 1/3 av dagens samisk er av ikke-uralsk opphav?

Er det slik å forstå at det som kalles proto-samisk, kan være språket som ble brukt av de som vandret inn over Nord-Skandinavia fra øst, før de genetisk sett blandet seg nesten 1:1 med den lokale steinalderbefolkninga? Og at dagens samisk er språket til det nye blandingsfolket som oppstod som resultat av dette? Har man fra et språkforskningssynspunkt noen ytterligere holdepunkter for når overgangen fra proto-samisk til dagen samisk fant sted? Fra figuren under kan de se ut som om denne overgangen skjedde for ca. 2000 år siden.
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 25. februar 2018 kl. 7.46

Er det noen som vet om runebomme er noe man finner kun finner hos de uralspråklige i Nord-Skandinavia, eller finnes noe slikt også hos de uralspråklige i dagens Nord-Russland?

Hvis runebomme finnes kun i Skandinavia, taler mye på at runebomme kan ha røtter tilbake til de skandinaviske steinaldermenneskene. Ca. 1/3 av dagens samisk stammer også mest sannsynlig fra disse steinaldermenneskene; kanskje også samenes religion?

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 27. februar 2018 kl. 14.48

Jeg ble nettopp gjort oppmerksom på følgende lenke til et dokumentarprogram om samene på SVT kunnskapskanalen:

https://urplay.se/program/203237-samernas-tid-allianser-i-sapmi

I dette programmet opplyses det at i den svenske vitenskapelige verden anses samekulturen å ha oppstått for 2000 pluss/minus noe hundre år siden. Dette gir dermed det svaret jeg savnet, vedrørende gyldigheten av utviklinga av de ulike uralske språk igjengitt i figuren vist lengere opp på denne sida.

Dette at steinaldermenneskene har klart få til at 1/3 (!!) av det samiske språk idag består av steinaldermenneskenes ord knyttet til deres livbergingskultur, viser at denne livbergingskulturen må ha vært usedvanlig livskraftig. Har man først klart å berge så mange ord fra denne kulturen i dagens samisk, er det nesten utenkelig at ikke også en del av steinaldermenneskens lokale stedsnavn har blitt bevart helt opp til vår tid. Er det noen som kjenner til om det har vært gjort systematiske klassifiereringer av lokale stedsnavn på kysten av Nord-Norge med tanke på om det kan klassifieres som å ha germansk, samisk eller steinalder opphav?

Ellers minner det som sies om samekulturens opphav i SVT-dokumentaren, veldig mye på det som står å lese i arkeolog Karsten Adriansens refuserte doktoravhandlig. For de av oss som er gamle nok til å huske det hat, hets og latterliggjøring som arkeolog Adriansen i sin tid ble utsatt for, må det være tillatt å stille spørsmål ved om han til slutt faktisk ble offer for et akademisk justismord satt i sene av de politiske eliten ved UiT.

Dokumentaren fra SVT kunnskapskanalen referert tll ovenfor, gir forøvrig et historisk bilde av folkevandringene i det høye nord som er i fullt samsvar med det som har vært presentert her over lengre tid og i økende detalj.

I steden for eventyret om at samene er Nordens urbefolkninga, viser de siste vitentskapelige funn snarere på at samene er et at Europas aller yngste blandingsfolk.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 6. mars 2018 kl. 12.02

Samers mtDNA og yDNA

Storskala sekvensering av mtDNA startet alt for ca. 30 år siden, og det ble tidlig forsøkt brukt til å kartlegge forhistorisk folkevandringer. Unntatt for de aller enkleste tilfellene er det imidlertid av matematiske grunner praktisk talt umulig å si noe detaljert om vår genetiske forhistorie ut fra studier som, ene og alene, går ut fra fordelinga av de ulike variantene av mtDNA blant de forskjellige folkegrupper slik den er i vår tid. Det samme problemet gjelder også for forsøk på tilsvarende bruk a yDNA og aDNA (autosomt DNA). Gjennombruddet for folkevandringsstudier kom derfor først ca. 2007 da man for omsider lykkes med å sekvensere DNA fra forhistoriske skjeletter. En stor del av de tolkninger som ble gjort av mtDNA og yDNA data før ca. 2010, er derfor av begrenset verdi. I mange tilfeller bidrar disse eldre tolkningene mer enn noe annet til økt forvirring. Et av de fyldigste og mest oppdaterte nettstedene som gir en oversikt over resultater knyttet til mtDNA og yDNA, er
https://www.eupedia.com/genetics/

I følge dette nettstedet ser prosentfordeling til dagens samer slik ut for de ulike haplogrupper av mtDNA og yDNA:

mtDNA U5b1b1 (47,6%), V (41,6%), D5 (3,1%), H1 (2,5%) og Z (1,3%).
yDNA N3 (47,3%), I (25,9%), R1a (11,0%) og R1b (3,9%).

Både kvinner og menn er bærere av mtDNA, men bare kvinner fører sitt mtDNA videre til sine barn.

Bare menn er bærere av yDNA. Y-kromosomet er det minste av alle kromosomer, og den viktigeste funksjonen til genene i dette kromosomet er å bestemme om et gitt foster skal utvikle seg til å bli ei jente (default kjønn) eller en gutt (kjønnsdifferensieringa). Alle genene i samtlige kromosomer til enhver kvinne har i en eller annen generasjonen bakover i tid befunnet seg på sverdsida av slekta. Det tilsvarende er tilfelle for alle menns gener, med unntak av de som finnes i y-kromosomet.

Med tanke på det som følger lengre ut i denne teksten, er det her viktig å legge merke til at dette innebærer at dersom alle menn og gutter i ei genetisk sett homogen folkegruppe plutselig blir drept, fører dette, ut fra et populasjonssynspunkt, ikke til tap av noen gener med unntak av genene knyttet til y-kromosomene. Sagt på en annen måte: Den kvinnelige halvdelen av en homogen populasjon er bærer av kopier av samtlige gener i populasjonen med unntak av genene i y-kromosomene. Det er tilsvarende for den mannlige halvdelen av en populasjon.

Sekvensering av DNAet fra forhistoriske skjeletter viser at mtDNA med haplogrupper U5 og V begge var vanlige blant skandinaviske steinaldermennesker. Dette betyr at praktisk talt alle dages samer, både menn og kvinner, har ei morslinje som går direkte ned til de skandinaviske steinalder-menneskene, hvilket i seg selv er ganske enestående.

Sekvensering av DNAet fra forhistoriske skjeletter fra skandinaviske steinaldermennesker viser at de dominerende yDNA-haplogruppene var I* og I2a1. At eupedia.com oppgir at man for dagens samer finner 25,9% av yDNAet tilhørende haplogruppe I, ser imidlertid ut til å ha sammenheng med at de fleste av dagens samer har slektstre som viser tilfeller av giftemål med germanske jordbrukere. Sorterer man imidlertid fra samene med germanske jordbrukere i sitt slektstre, oppgir flere kilder at prosentandelen av haplogruppe I blant samene er lik null.

Haplogruppe N3 stammer fra uralspråklige stammer fra Nord-Russland ankom for 2500-3000 år siden.

Haplpogruppe R1a kommer fra bronsealder (‘’metallalder’’) mennesker som kom fra områdene nord for Svartehavet.

Hvordan kan man så forene det funnene som er beskrevet ovenfor, med analyseresultatene for
det aDNAet til den ‘’100%’’ reindriftsamen Ellen Kemi, Karasjok og de språklige funn knyttet til moderne samisk beskrevet tidligere i dette diskusjonsforumet?


Den enkleste og trolig beste, men ikke spesielt hyggelige forklaringa går som følger:

1) Menn fra de uralspråklige stammene fra Nord-Russland som ankom for 2500-3000 år siden og var bærere av yDNA haplogruppe N3 og delvis R1a, overmannet samtlige bosteder tilhørende de lokale skandinaviske steinaldermenneskene som i årtusener som hadde hatt kystfiske og fangst som sin livbergingskultur. ‘’Militært’’ er det er her av interesse å legge merke til at de tilreisende trolig var metallalder mennesker. mtDNA haplogruppe Z assosieres med områdene hvor yDNA N3 er vanlig. Dette innebærer at de tilreisende nesten ikke brakte med seg sine egne kvinner.

2) Tilsvarende hendelser har det vært mange av opp gjennom historia, og i slike tilfeller er det er ikke uvanlig alle de lokale steinaldermenneskene ble drept av de tilreisende metallalder menneskene. Se f.eks. https://reich.hms.harvard.edu/
Der erobrerne ikke bringer med seg sine egne kvinner, blir som regel bare mennene og guttebarna drept. Dette siste sikrer at det ikke vokser opp noen gutter som i voksen alder måtte ønske å hevne drapene på noen av sine fedre. Erobrerne overtar deretter bostedene med kvinner og jentebarn, før de etter hvert får nye barn sammen med de erobrede kvinnene. DNA-dataene tyder på at det er nettopp dette siste som skjedde etter som de uralspråklige vandret videre vestover. Dette forklarer fraværet av steinalder yDNA hapogruppene I* og I2a hos dagens samer. Dette at de uralspråklig ikke brakte med seg sine egne kvinner, forklarer det hvorfor størstedelen av mtDNA til dagen samer stammer fra de skandinaviske steinaldermenneskene. De tilreisendes status som erobrerne forklarer også hvorfor det nye fellesspråket i hovedsak ble uralsk.

3) Fordi erobrerne ikke hadde noe erfaring med kyst fisk og fangst, var det nærmest uunngåelig at man på de gamle overtatte steinalder bostedene fortsatte med den gamle og veletablerte livbergingskultur. Hva ellers skulle de kunne de leve av? Dette forklarer lett hvorfor det raskt oppstod et nytt uralspråk (etter hvert dagens samisk) blant erobrerne som hadde ca. 1/3 av sine ord fra livbergingskulturen til steinaldermenneskene.

4) Dette at alle kvinner i praksis bare hadde anledning til å få barn med erobrerne, førte til at prosessen med å få fram et nytt blandingsfolk fra steinalder kvinner med sitt språk og uralspråklig mannlige erobrere som sitt utspring, gikk maksimalt raskt. Pga. av at det her totalt er tale om maksimum noe få tusen personer, ville det nye blandingsfolket (dagens samer) genetisk sett være fullt etablert alt etter ca. 15 generasjoner (ca. 450 år).

5) Det noe overraskende i skissen som er oppsummer ovenfor, er at de første generasjonene av dette nye blandingsfolket egentlig var starten på det som etter hvert ble sjøsamene. Dette betyr at sjøsamene trolig spilte en mye større rolle i samenes historie enn det som de hittil har fått kredit for.

Da at samene har morslinjer direkte ned til de skandinaviske steinaldermenneskene, er i fullt samsvar med aDNA analyse resultatene for Ellen Kemi som viser at for henne er bidragene fra henholdsvis steinaldermenneskene og de uralspråklige stammer fra Nord-Russland omtrent like store. At man hos dagens samer finner ca. 11% R1a er i fullt samsvar med at ca. 10% av Ellen Kemis DNA kommer fra steppefolkene fra områdene nord for Svartehavet (bronse/metall-alder mennesker). Det er også interessant å legge merke til i hvor stor grad studiene av alle det tre typene DNA studier i dette tilfellet supplerer og forsterker hverandre.

Det er selvsagt mulig å lage seg modeller hvor møtet mellom den gamle steinalderkulturen og de uralspråklige N3 innvandrer stammene var mindre dramatisk, men dette at dagen samisk har et så stort tilfang av ord fra steinaldermenneskenes livbergingskultur, forutsetter et uvanlig tett daglig samkvem over mange generasjoner mellom de to forskjellige kulturene. I denne sammenheng er det ikke noe som slår beskrivelsen skissert ovenfor, når det gjelder å få til både den sterke språklig og genetiske koplinga mellom de to opprinnelige kulturene. Fra det tidspunkt at samtlige steinalder menn og gutter hadde blitt drept, var alt den påfølgende utviklinga nesten uunngåelig.

gj03489
Innlegg: 172
Registrert: 15. august 2006 kl. 15.12
Sted: KVALØYA

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj03489 » 6. mars 2018 kl. 15.36

Dette innlegget peker jo mange interessante, for ikke å si skremmende mulige scenarioer m.h.t. den befolkningsmessige utviklingen i nord. Samtidig er vel menneskets historie full av liknende hendelser, dvs at et militært sterkere befolkningsgruppe nedkjemper en svakere gruppe, med katastrofale konsekvenser for de beseirede. Men noen spørsmål dukker også opp. Blant annet ser det ut som om flere og flere samer lar seg dna-teste på f.eks. ftdna.com og My Heritage. Dette er jo selvsagt positivt for de av oss som er interessert i dette temaet, men problemet er det selvsagt er vanskelig å fange opp evt forskjeller hva angår genetikken til sjøsamer og reindriftssamer? I deler av Sør-Troms og antakelig Nordland ble den sjøsamiske befolkningen assimilert allerede på 1600- og 1700-tallet, og da er det selvsagt vanskelig å oppspore mannlige etterkommere etter sjøsamer for å finne ut noe om dere y-dna. Disse vil så å si være "forsvunnet" og "gjemt" i den norske befolkningen i området. Utfallet av dét igjen er at vi muligens bare kjenner til haplogruppene som etterkommerne av reindriftsnomader innvandret til Troms og Finnmark tilhører. Det samme problemstillingen kan forsåvidt også tenkes å gjelde dagens kvinnelige samer, altså etterkommerne av sjøsamene og (!) av svenske og finske reindriftssamer som slo seg ned i Nord-Norge fra særlig slutten av 1700-tallet. Kan det altså være slik at sjøsamer og reindriftssamer med opprinnelse i indre strøk av Finland og Sverige har en ulik genetisk "profil"? Et annet spørsmål gjelder de kvinnelige haplogruppene V og U5b1. Disse er vel representert i liten grad blant den norske befolkningen både i nord og sør, noe som kanskje kan virke litt merkelig om en tenker oss at et slikt mt-dna er en arv fra den opprinnelige steinalderfolket i det som nå er Norge. Her er det nærliggende å tenke på at det hovedsakelig er Nordkalotten som fikk denne innvandrerbefolkningen der kvinnene tilhørte nettopp haplogruppe V og U51b. Et annet spørsmål en kan stille seg, er hvem disse kvinnene innvandret sammen med? Kan det tenkes at det var menn som tilhørte bl.a. haplogruppe N og snakket et uralsk språk, og at det faktisk er snakk om en "protosamisk" gruppe som var etablert allerede lenge før 2000-2500 år siden, altså før de vandret inn i områdene på Nordkalotten. I så fall svekkes mulige teorier om en mer eller mindre voldelig etablering i de senere samiske områdene. Kanskje kan det være så enkelt at flere folkegrupper levde fredelig side om side i tusenvis av år, før de "best tilpassede" ble en majoritetsbefolkning i sine områder?

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 11. mars 2018 kl. 13.57

SAMENES ANER

Vi har tidligere her sett at mye taler for at metallalder medlemmer av uralspråklige stammer mindre enn 1000 år før vår tidsregning overmannet de lokale steinalder befolkningene i den nordligste delen av Norge og deretter tok livet alle lokale menn og guttebarn.
Uavhengig av hva forholdstallet mellom antallet steinalder kvinner og uralspråklige erobrere var umiddelbart etter denne hendelsen, ville hver og en av den første generasjonen med felles barn mellom de gjenlevende kvinner og menn ha hatt 50.0 % av sitt DNA fra steinalder mødre og 50.0% fra sine uralspråklige fedre.

Da disse førstegenerasjon barna i sin tur fikk egne barn seg imellom, ville vert av disse andre-generasjon barna i sin tur også være bærere av 50.0 % DNA fra steinalder bestemødre og 50.0% fra sine uralspråklige bestefedre. Og slik fortsatte det i hver påfølgende generasjon med mindre det også fant sted giftemål mellom noen tilhørende det nye blandingsfolket (50% steinalder og 50% ‘’Sibir’’) og medlemmer av andre folkegrupper.

I den vedlagte figuren vises % DNA-overlapp mellom vårt standard utvalg av nålevende mennesker som har lastet opp en kopi av sitt DNA til GEDmatch.com og et utvalg av forhistoriske folkegrupper. Denne gangen har vi plassert personene langs den horisontale aksen etter mengden DNA fra samenes morslinje, dvs. prosentinnholdet DNA fra de skandinaviske steinalder menneskene (Nordens urbefolkning). De med størst prosentandel samiske aner finnes til venstre i figuren og de som er 100% søringer lengst til høyre. Finlendere og personer som er en blanding av litt av hvert, finner man igjen omtrent midt på langs den horisontale aksen.

Kurven merket ‘’Europeisk steinaldermennesker’’ er lik summen av %-andelen DNA fra ‘’Skandinaviske steinaldermennesker’’ og steinaldermenneskene fra Vest- og Sør-Europa. Søringer og finlendere fikk størstedelen av sitt steinalder-DNA flere tusen år etter slutten av siste store istid og da via de germanske jordbrukerne, og altså ikke direkte fra den Skandinaviske urbefolkninga slik tilfellet er for samene.

Det forventes at når de opprinnelige samene giftet seg med søringer, så ville forholdstallet mellom prosentandel DNA fra folkegruppene som representerte henholdsvis samenes mors linje og farslinje, forbli holde seg uendret. Fra figuren ser man at dette faktisk holder stikk langt ned mot midten av kurvene.

Et av de store ubesvarte spørsmålene i denne forbindelse er hvorfor man også hos samene finner en så stor andel DNA fra ‘’Caucasians’’. Det mest sannsynlige her er dette DNAet kom inn i dagens samer via de uralskspråklige erobrerne. Prosentandelen ‘’Caucasians’’ DNA hos dagens ‘’100%’’ samer er ca. 10% som betyr at denne prosentandelen måtte ha vært ca. 20% hos de uralskspråklige erobrerne. Dette er for øvrig samme prosentandel som man finner hos dager finlendere og søringer. Fra figuren ser man da også en gradvis økning i %-andelen ’Caucasians’’ DNA etter hvert som samene blir mer og mer utvannet med finlendere og søringer. Det at de uralspråklige erobrerne var bærere av ca. 20% ‘’Caucasians’’ DNA er en sterk indikasjon på erobrerne kom fra en godt innarbeidet metallalder kultur.

Ellers har Ken Anti som er mannen til Ellen Kemi og også han reindriftssame, nettopp lagt ut sine haplogrupper på Facebook: mtDNA= U5b1b1a1 (steinalder mors linje) og N-N231 (farslinje til uralspråklige sibirsk stammer). Analyse av hans aDNA viser høy og nærmest like prosentandeler skandinavisk steinalder DNA og DNA fra uralspråklige sibirske stammer. Ut fra det som er diskutert tidligere, framstår dermed Ken Anti, i sum, nærmest som prototypen på en 100% norsk mannlig same.
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.

77347
Innlegg: 4
Registrert: 21. februar 2017 kl. 20.53
Sted: Hesseng

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av 77347 » 12. mars 2018 kl. 0.13

Hei, interessant tema, min far har U5b1b1a.

Jeg tror det er mest sannsynlig at U5b1b1a og V, kom sammen med det uralske språket til Nordkalotten for ca 2000 år siden, og at disse mtDna gruppene har slått seg sammen med den mannlige N-M231 på et tidligere tidspunkt.

Det er 3 grunner til at jeg tror det:

1. mtDNA som er funnet i steinalderbefolkningen i Skandinavia, er U5a1, og U4, ikke U5b1b1a eller V.

2. U5b1b1a er ganske nylig funnet i et 5500 år gammelt skjelett i Litauen (fra Varna kulturen), noe som kan tyde på at denne mutasjonen har skjedd sør for Finland, og ikke på Nordkalotten.

3. U5b1b1a finnes ikke bare hos samene, men også i Sør - Finland, Baltikum, Russland, Polen, Bulgaria Hviterussland ++.

gj03489
Innlegg: 172
Registrert: 15. august 2006 kl. 15.12
Sted: KVALØYA

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj03489 » 12. mars 2018 kl. 15.00

Som sagt i et annet innlegg, så kan dette være en plausibel forklaring på samenes opprinnelse. Kvinner tilhørende haplogruppe V7a1 og U5b1b1a kan (!) for noen tusen år siden ha slått seg sammen med menn tilhørende haplogruppe M231 (N1c) utenfor (!) det samiske kjerneområdet i Skandinavia, og etterkommerne etter disse utviklet seg med tiden til en egen etnisk gruppe som snakket et finsk-ugrisk språk, som etterhvert ble samisk. Det trenger overhodet ikke være snakk om at samenes forfedre har fordrevet/utryddet den eksisterende steinalderbefolkningen. Et moment som muligens taler mot det, er at nordnorske kvinner som ikke har samisk tilhørighet og med forfedre som antakelig har bodd langs kysten i tusenvis av år, tilhører andre haplogrupper, f.eks. U5a1b. Kanskje er det rett og slett så enkelt som at samene har vandret nærmest fiks ferdig inn i sitt kjerneområde for et par tusen år siden eller så, samtidig som det levde andre folkegrupper i området, som med tiden ervervet seg et indoeuropeisk språk og "ble" kystboende nordmenn? En interessant tanke i den sammenhengen er for øvrig at mange finnlendere (deriblant kvener) faktisk også tilhører haplogruppe M-321 på "mannslinjen", men forfedrene til disse innvandrerne fra (via?) Sibir kan for noen tusen år siden ha slått seg sammen med andre folkegrupper enn samene gjorde. Resultatet ble selvsagt en befolkning med en litt annen genetisk "profil" enn hva som er vanlig i den samiske befolkningen.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 12. mars 2018 kl. 15.33

Det ser ikke ut til å være så lett å finne sikre tall på hvor stor %-andel av mannlige norske nord-samers Y-DNA som tilhører haplogruppe R1a. For svenske samer oppgis 9%, nord-finske samer 20% og uspesifisert oppgis for 11% ‘’samer’’.

Det framstår likevel som meget sannsynlig at det er det ca. 12% ‘’Caucasian’’ DNA for ‘’100%’’ nord-samer som er ansvarlige for mannlige norske samers %-andel haplogruppe R1a. Dette betyr ca. 12% av nord-samers DNA er noe som de har felles med søringer og de fleste andre europeere. Vel 30% av alle menn med aner fra Midt-Norge er bærere av haplogruppe R1a, inklusive undertegnede. Legg imidlertid merke til at man må bakover i tid minst 2000 år langs disse slektslinjene før man her finner fellers aner mellom de nordligste samene her til lands og søringene.

Videre finner man at figuren vist ovenfor hvor personene er plassert langs den horisontale aksen etter %-andel skandinavisk steinalder DNA (morslinja), gir en betydelig letter vei fram til å finne ut hvor stor andel av ens aner som er samisk:

1) Overfør en kopi av sitt genom til GEDmatch fra FTDNA, 23andMe eller hvem man måtte ha benyttet til å foreta en analyse av sitt DNA.
2) Inne i GEDmatch bruk MDPL World22 til å finne ut sine egen prosentandel skandinavisk steinalder DNA (‘’North-European-Mesolithic’’).
3) Gå inn i figuren vist ovenfor og finn ut hvor man havner langs den horisontale aksen.

Er svaret fra MDLP WORLD-22 ca. 40%, er man så godt som 100% samisk. Er svaret 30%, er man ca. 3/4 same. Er svaret 20%, er man omtrent halvsame avhengig av om man har mest finlendere eller søringer på sin slektstavle. Er svaret lavere enn ca. 20%, kan man like gjerne være 100% finlender som 1/4 eller 1/8 same med resten søring DNA. Denne meget enkle testen forteller selvsagt ikke alt, men sier likevel mye om en persons %-andel samiske aner som det ikke er enkelt å få fram på annen måte.

77347
Innlegg: 4
Registrert: 21. februar 2017 kl. 20.53
Sted: Hesseng

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av 77347 » 12. mars 2018 kl. 20.58

Ja, det høres sannsynlig ut at det kan være en forbindelse mellom 12% R1a, og 11% Caucasian DNA.

Tror dette kan ha kommet inn i den samiske befolkninga i perioder hvor det har vært tett kontakt med Indoeuropeere. Ifølge finsk/samiske språkforskere bodde det allerede folk som snakket ur - germansk i Sør Finland (stridsøks - kulturen), da det samiske språket kom dit, og tok over. Mange låneord fra ur - germansk kom inn i det samiske språket da.

Også senere, da samene kom i kontakt med ur - skandinaver lenger nord (rundt år null), kom mange nye ord inn i det samiske språket , og kanskje yDNA haplogrupper som R1a, R1b og I1 da også ?

Mer dna testing vil kanskje kunne fortelle mer om dette i fremtiden !!

Ellers testet jeg også MDPL World 22, og fikk ca 16% North-European-Mesolithic.

Tror imidlertid det blir feil å oversette North-European-Mesolithic til Skandinavisk steinalder dna. I bloggen til han som laget denne testen står det følgende:
North-European-Mesolithic - is a local "component" centered in ancient Mesolithic La Brana samples, Saami, Baltic and Finnic populations. That's why it has a double label "North-European-Mesolithic"

Denne kategorien er altså laget som en miks av steinalder dna fra Spania, og moderne dna fra samisk,finsk og baltisk befolkning, ikke fra Skandinavisk steinalder dna.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 14. mars 2018 kl. 20.38

Dette at prosentandelen y-haplogruppe R1a varierer så mye for de ulike samiske gruppene, er en klar indikasjon på at R1a er resultatet av en større folkevandring vestover fra sentrale deler av dagens Nord-Russland.

Den beste kandidaten for ei slik større folkevandring bestående av personer som var bærere av R1a, peker seg klart ut i figuren (Wikipedia) lagt ved etter denne teksten. Her ser man at hele Trøndelag er markert som bærere av R1a (R-Z84). Menneskene som vandret vestover fra Nord-Russland til Trøndelag må ha passert gjennom områdene nord for Norrbotten, og der ville de uunngåelig ha kommet i kontakt med den lokale uralspråklige befolkninga. Dette er den enkleste og trolig den mest sannsynlige forklaringa av at ca. 12% av y-haplogruppene til nord-samer er R1a.

Det at vel 30% av alle menn i Trøndelag er bærere av R1a, betyr at når går man noen tusen år tilbake tid, vil man uunngåelig finne mange eksempler på felles aner mellom trøndere og nord-samer.

Til orientering er det også lagt ved et kart som viser utbredelsen av samisk og kvensk i Norden per 2018. Kartet er hentet fra lenke [url]https://www.ethnologue.com/map/DKFINO .
[/url]
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.

77347
Innlegg: 4
Registrert: 21. februar 2017 kl. 20.53
Sted: Hesseng

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av 77347 » 15. mars 2018 kl. 23.18

Legger ved et kart som jeg fant på http://www.eupedia.com.
Her ser en at undergruppen R-Z284, som er den vanligste i Skandinavia har kommet sørfra, noe jeg tror også er den mest anerkjente teorien.
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.

gj03489
Innlegg: 172
Registrert: 15. august 2006 kl. 15.12
Sted: KVALØYA

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj03489 » 16. mars 2018 kl. 15.10

Her er jeg tilbøyelig til å være enig med trådstarter A.E. Vitenskapsjournalisten Karin Bois, som baserer seg på flere forskningsrapporter i sin bok "Svenskarna og deres forfäder" (kilder oppgitt på s. 223-226i boka ) skriver følgende: "Den senaste tidens DNA-forskning viser at R1a enda sedan jägarstenalderen har varit vanlig i nuvarande Russland. Inte minst dominerande sådana DNA-varianter i en kultur som höll til på stäpperna norr om Kaspiske havet och Svarta havet, en kultur som arkeologerna kallar yamna". Dette yamnafolket og andre beslektede folkeslag fra bl.a. de pontiske stepper og deres ætlinger antas å ha etablert seg i store deler av Sentral- og Nord-Europa, og menn tilhørende haplogruppe R-Z284 har ekspandert fra bl.a. kontinentet (og østfra?) og inn i Skandinavia. For øvrig er dette en bok som anbefales alle "amatører", lettfattelig som den er, og med henvisninger til kilder for de som ønsker å lære mer om forhistoriske folkevandringer.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 18. mars 2018 kl. 12.01

Det er analyseresultatene fra aDNAet til en håndfull mennesker med røtter inn i det gamle trønderske bondesamfunnet som hos meg har etterlatt inntrykket av at det over tid må ha vært betydelig folkevandringer fra dagens Nordvest-Russland til Midt-Norge. Dette kommer også fram på den siste kurven vist i dette forumet hvor personene er plassert etter prosentandel skandinavisk steinalder DNA. Her ser man at det er stor forskjell på prosentandelen ‘’sibirsk’’ DNA mellom personen lengst til høyre, som er fra indre Vestlandet, og de nærmeste til venstre i kurven som alle er fra tjukkeste bygda i Midt-Norge. Det ligger an til at det her er noe viktige som man enda ikke har klart å få noe grep på.

Haplogrupper har ikke akkurat vært det som jeg har fokusert mest på, men i enkelte sammenhenger er det klart at også disse DNA-testene gir interessante resultater. Problemer er imidlertid at ofte er det frustrerende mye sprik mellom det som sies på de ulike nettsidene. Tar man for eksempel en titt på denne lenka:

https://no.wikipedia.org/wiki/Opphavet_ ... en_i_Norge

finner man følgende utsagn som er stikk imot det som sies enkelt andre steder:

''Haplogruppe R1a1 er vanlig i Norge, og utgjør 37 % av befolkningen i Trøndelag, minkende sørover til 26 % i Oslo-området og 13 % i Danmark. Fordelingen tilsier at de har kommet nordfra og etter hvert flyttet sørover. Stephen Oppenheimer[8] mener at R1a1 ikke har kommet til Norge via Danmark, med den begrunnelse at Danmark har færre av denne typen enn Norge, og at det er et annet spekter av individuelle typer. De har da trolig kommet via Arkhangelsk og Kolahalvøya til Norge. Videre basert på analyser av genetiske grupper, at de kom til Norge om lag for 5700 år siden’’.

Her ville det ha vært svært interessant om det finnes noen uavhengig bekreftelse på årstallet som her nevnes.

Med de mye mer detaljerte yDNA-analysene som nå tilbys, burde det vel være relativt enkelt å finne ut mere om opphavet til de trønderske R1a gruppene og deres eventuelle slektskap med nord-samene. Min egen YFULL analyse ga som resultat R-CTS4179 og R-YP5816.

77347
Innlegg: 4
Registrert: 21. februar 2017 kl. 20.53
Sted: Hesseng

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av 77347 » 19. mars 2018 kl. 0.23

Ja, det ligger mye gammelt, og ut - datert ute på nett.

Eupedia.com, yfull, og diverse prosjekter på ftdna har jeg imidlertid inntrykk av er ganske oppdatert. Ellers kommer det jo stadig nye artikler basert på det siste de har funnet ut ved hjelp av adna.

Har boka som Anita refererer til, og jeg synes også den er meget bra. Der står det at Z284 kom via Danmark for ca 4800 år siden helt i starten av kapittelet om "Herderna från Steppen". Z284 er jo også kalt for den Skandinaviske grenen av R1a.

Det er også et kapittel om Samene i boka, og der står det at de samiske R1a, R1b og I - linjene skilte lag med de andre Skandinaviske linjene for ca 1500 år siden. Dette basert på høyoppløselige Y - dna tester.

Har forresten også tatt Big Y, og har R1a jeg også, men litt overraskende var det ikke av type Z284, men en undergruppe av Z280, som er en slavisk type. Hvordan den har kommet til Norge vet jeg ikke ...

gj26284
Innlegg: 9
Registrert: 13. september 2017 kl. 12.24
Sted: Oslo

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26284 » 13. april 2018 kl. 10.23

Arnljot skrev:Er det noen som vet om runebomme er noe man finner kun finner hos de uralspråklige i Nord-Skandinavia, eller finnes noe slikt også hos de uralspråklige i dagens Nord-Russland?

Hvis runebomme finnes kun i Skandinavia, taler mye på at runebomme kan ha røtter tilbake til de skandinaviske steinaldermenneskene. Ca. 1/3 av dagens samisk stammer også mest sannsynlig fra disse steinaldermenneskene; kanskje også samenes religion?


Tromma finns helt til østsiden av Sibir, men illustrasjonene på den samiske tromma er veldig forskjellig fra de sibirske. I den samiske tromma ser vi heller figurer som ligner påfallende på helleristningene vi har i Fennoskandia. I et tilfelle så har man jo observert 4000 helleristning av vindmannen som også fantes på tromma.

gj26284
Innlegg: 9
Registrert: 13. september 2017 kl. 12.24
Sted: Oslo

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26284 » 13. april 2018 kl. 10.25

Arnljot skrev:Analyseresultatene fra DNA-et til reindriftsamen Ellen Kemi fra Karasjok (‘’100%’’ same) viser at ca. 40% av hennes DNA kommer fra skandinaviske steinaldermennensker. Til språkforskerne: Anser man at denne prosentandelen steinalder DNA er tilstrekkelig for å forklare at ca. 1/3 av dagens samisk er av ikke-uralsk opphav?


Denne analysen baserer seg nok på uralske arveord som går tilbake til proto-uralsk, ikke paleo-europeisk substrat i samisk.

gj26284
Innlegg: 9
Registrert: 13. september 2017 kl. 12.24
Sted: Oslo

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26284 » 13. april 2018 kl. 10.29

Arnljot skrev:Dette at steinaldermenneskene har klart få til at 1/3 (!!) av det samiske språk idag består av steinaldermenneskenes ord knyttet til deres livbergingskultur, viser at denne livbergingskulturen må ha vært usedvanlig livskraftig. Har man først klart å berge så mange ord fra denne kulturen i dagens samisk, er det nesten utenkelig at ikke også en del av steinaldermenneskens lokale stedsnavn har blitt bevart helt opp til vår tid. Er det noen som kjenner til om det har vært gjort systematiske klassifiereringer av lokale stedsnavn på kysten av Nord-Norge med tanke på om det kan klassifieres som å ha germansk, samisk eller steinalder opphav?


Les Aikio 2004 og senere publiseringer. Se f.eks Hatter (Hathir) og Jeahkir i Finnmark. Disse stedsnavnene kan ikke forklares verken fra uralske eller indo-europeiske språk.

I ordforådet relatert til jakt, fiske og fangst så er ordtilfanget av ukjent opphav flere ganger større enn de uralske arveordene.

gj03489
Innlegg: 172
Registrert: 15. august 2006 kl. 15.12
Sted: KVALØYA

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj03489 » 15. april 2018 kl. 21.41

En av de senest publiserte forskningsrapportene som berører bl.a. samer, finner og andre folkeslag i nord:

https://www.biorxiv.org/content/biorxiv ... 7.full.pdf

gj26171
Innlegg: 22
Registrert: 10. april 2017 kl. 8.52
Sted: Meråker

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26171 » 5. juli 2018 kl. 11.47

Ny forskning om mesolitikere, "Scandinavian Hunter Gatherers": https://forskning.no/arkeologi-historie ... ord/297297
Mennene, er I2, kvinnene U5a og U4a.

Angående runebomme: Tja.. Har tenkt lenge på hvordan jeg skal formulere dette problemet..
Problemet er det beste sammenlignings grunnlaget kunne vært Tengriismen sine trommer, Tyrkisk språklig sjamanisme.
Problemet er, som genetikerne og amatørene som diskuterer med Eurogenes bloggeren Vadim, postet en analyse hvor de Uralske folkene beslektet med samer, kan tolkes som en 4 veis blanding genetisk, av blant annet samer, tyrkere, etc... Samer og Finner kan være unike, i og med at de ikke har vært i kontakt med sibirske Tyrkisk språklige reinsdyr nomader (Tyrkisk språk har opprinnelse i øst, likt Uralske språk, språktrærne går østover).
Finnes det artige sjaman trommer som ligner? Ja. Men hva beviser dette?

AE, Se på denne bloggen, spesielt denne posten:
http://fennoscandia.blogspot.com/2013/0 ... ation.html
problemet med MDLP, kan være ett spørsmål, hva er "la brana" for MDLP's opphavsmenn Leon Kull og genetikeren Vadim Verenich?
La-Brana 1 er beslektet med samer og finner.
La-Brana 2 ligner en blanding av vanlige Nordmenn blandet med Finnlendere og Samer.
problemet, er leser jeg Fennoscandia bloggen rett, ble det forsket med et syntetisk dna sett hvor La-Brana 1 & 2 var blandet i Fennoscandia bloggen. Hva gjorde Leon og Vadim?

Problemet er delvis min første link; mesolitikere. La-Brana 1 er ikke av en samisk person i utgangspunktet, men et felles utgangspunkt for mesolitisk dna i Europa for analyser. I og med at et "osceanisk" dna komponent spøkelse dukker opp i asiatisk dna, vil Denisov mennesker som eksempel dukke opp mest lik samer i norden, for MDLP betyr dette 100% samisk. (Gjør du noe feil, bl.a. analyserer prøver av folk utenfor spesifikasjonen "fra norden-Baltikum/Nord Europa" i MDLP....).

Testene stapper bokstavelig talt alt i bokser, etter beste match, derfor behovet for reanalyse og stor matematisk forståelse for slikt arbeid. Ville vært interessant om noen kunne fått hjelp til å lage en Gedmatch kalkulator med nyere forskning, for skandinaver, for MDLP virker å dra på årene, etter min mening.
AE: "sibirske" komponenter kan også ha feilkilder. Autosomal dna analyser er ikke 100% objektiv vitenskap.
Men prosent tabellene dine er en interessant forslag, kanskje spesielt for Nord Norge?

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 22. juli 2018 kl. 11.19

Hyggelig at resultatene fra moderne DNA forskning nå begynne å få gjennomslag også i sosiale medier. Noe av det mest interessante i den sammenheng er at instituttbestyreren ved Institutt for arkeologi, Universitetet i Tromsø nå har gått ut i mediene hvor hun bedyrer at ingen arkeologer ved henne institutt lengre mener at samene er Nordens urbefolkning. Men hvorfor har det tatt de så lang tid å komme til denne konklusjonen?

Det er ikke vanskelig å ha forståelse for at det i folkeopplysningsøyemed kan være hensiktsmessig med en del forenklinger når det gjelder vår genetiske forhistorie, men det er viktig at man ikke samtidig utilsiktet tegner et bilde som blir unødvendig unøyaktig eller til og med delvis direkte misvisende.

Nedenfor følger derfor ei kort oppsummering av de viktigste folkeforflytningene inn til Europa og delvis internt i Europa som inngår i beskrivelsen av det genetiske opphavet til menneskene som levde i Norge-Sverige-Finland fram til for 100-200 år siden. Dette er resultater som i hovedsak kommer fra moderne studier av autosomt DNA (a-DNA).

1) Vest-europeiske steinalder mennesker: De første moderne menneskene kom til Europa fra Afrika via Midtøsten for ca. 40 000 år siden. Det var disse moderne menneskene (Cro-Magnon) som for 20 000 – 30 000 år siden etterlot seg fantastiske hulemalerier både i Spania og Frankrike. DNA studier gjort bare for et par år tilbake viste imidlertid at disse første vest-europeisk steinaldermenneskene ca. 2000 år før slutten av siste istid ble fortrengt og genetisk sett utryddet av nye steinaldermennesker som ser ut til å ha kommet fra områdene rundt Lilleasia. Det er disse sist ankomne steinalder-kolonistene som i dagenes diskusjoner om moderne europeeres genetiske opphav, refereres til som vest-europeiske steinalder mennesker.

2) Skandinaviske steinalder mennesker: Etter hvert som isen smeltet langs norskekysten ved slutten av siste store istid, ble den isfrie kysten etter kort tid befolket med vest-europeiske steinaldermennesker. Omtrent på samme tid tok et langt mindre antall øst-europeiske steinaldermennesker seg nord-vestover til kysten av Nord-Norge. DNA-data viser at disse to gruppene steinaldermennesker raskt dannet et nytt blandingsfolk bestående av ca. 95% vest-europeiske steinaldermennesker og resten mennesker fra nordlige Øst-Europa. Det genetiske bidraget til de skandinaviske steinaldermenneskene fra menneske fra øst er heller beskjedent, men det fungerer likevel som en meget hendig og viktig genetisk markør som kan brukes til å skille mellom henholdsvis skandinaviske og 100% vest-europeiske steinaldermennesker. De skandinaviske steinaldermenneskene var fra et genetisk synspunkt uten tvil Nordens urbefolkning.

3) De tidligste europeiske jordbrukerne: Dette var mennesker som kom fra områdene rundt Lilleasia til Sørøst-Europa for ca. 8000 år siden og etter hvert bredte seg utover resten av Europa.

4) Mellomeuropeiske jordbrukere: Et par tusen år senere hadde man i Mellom-Europa fått en dominerende jordbruksbefolkning hvor ca. 55% av DNAet stammet fra vest-europeiske steinaldermennesker og resten fra direkte etterkommere de tidligste europeiske jordbrukerne beskrevet under punkt 3. Det var dette nye mellom-europeiske blandingsfolket i sin tid utgjorde den første bølga av jordbrukere sørfra til Skandinavia.
Et av de interessante punktene som det her er viktig å merke seg, er at de mellom-europeiske jordbrukerne brakte med seg en ny og separat bølge med 100% vest-europeiske steinalder DNA til Skandinavia. Denne andre runden med tilførsel 100% vest-europeiske steinalder DNA kom imidlertid hele 6000-7000 år senere enn den første bølga som ankom like etter siste store istid.

Ser man nærmere på resultatene fra analyser av a-DNA, ser man at mennesker fra Sør-Norge typisk har bare 10 % av sitt DNA fra skandinaviske steinalder mennesker, men hele 40% av sitt DNA fra vest-europeiske steinaldermennesker. Det vil si at antallet tilreisende mellom-europeiske jordbrukerne i Sør-Norge var 3-4 ganger så stort som det opprinnelige antallet skandinaviske steinaldermennesker. Etter hvert ble de opprinnelige steinaldermenneskene i Sør-Norge genetisk sett fullt assimilert inn i den nye jordbrukerbefolkninga med aner i Mellom-Europa. I dag domines genomet til de fleste søringer av DNA fra disse mellom-europeiske jordbrukerne.

Lengre nede i denne teksten skal vi se at en stor andel av de som i dag ser på seg selv som kulturelt 100% samer, har et visst islett av DNA fra sørnorske jordbrukere. Dette gir seg til kjenne blant annet ved at de fleste av dagens samer av er bærere av 30-40 % DNA fra skandinaviske steinaldermennesker pluss 2-10% DNA fra vest-europeiske steinaldermennesker. Dette siste kan kun ha kommet inn ved at det en eller annen gang opp gjennom tidene har forkommet giftemål mellom mennesker med henholdsvis samisk bakgrunn og jordbruker bakgrunn.

Det er meget viktig å ha klart for seg disse to separate kildene til DNA fra steinaldermennesker når det gjelder for menneskene fra Norge-Sverige-Finland, og at disse to DNA strømmene i tid skiller seg fra hverandre med mer enn ca. 5000 år. Det litt paradoksale resultatet av dette er at søringer, svensker og finlendere totalt sett faktisk har en høyere prosentandel steinalder DNA enn det samene har. Men samtidig er det slik at genetisk sett 100% samer har ca. fire ganger så mye av sitt DNA fra Nordens urbefolkning som det man finner hos en typisk søring.

5) Bronsealder mennesker: Disse utgjorde en historisk sett meget viktig innvandring av mennesker til Europa fra områdene nord for Svartehavet som startet for ca. 4000 år siden. Disse menneskene ernærte seg for en stor del av kvegdrift, men er ellers kjent for at de bragte med seg ny metallteknologi (bronse) og herunder våpenteknologi. Det er ingen tilfeldighet at enkelte historikere refererer til bronsealderen som bronsekrigernes tid hvor det var mange stridende krigsherrer.
Dagens samer har ca. 10% av sitt DNA fra bronsealder menneskene, mens for de øvrige nordboerne ligger denne prosentandelen nær 20%. Til tross for at dette historisk sett må ha vært en viktig hendelse i samenes historie, ser det ut som om lite er kjent når det gjelder når og hvordan samene ervervet denne prosentandel bronsealder DNA. Det ligger at til at disse menneskene var bærere av y-DNA (farslinja) haplogruppe R1a.

6) Nomader fra Nord-Sibir: For 2000-3000 år siden fikk man i nordre Skandinavia en relativt sett delvis betydelig innsig av uralspråklige sibirske reinsdyrnomader fra områdene rundt nordlige deler av Uralfjellene. Det er etter hvert kommet fram resultater både fra språkforsknings, y-DNA (farslinjer) og arkeologiske funn som alle peker i retning av at hoveddelen av denne tilstrømninga av mennesker med nord-sibirske aner til Norden, fant sted for ganske nøyaktig for 2000 år siden (pluss/minus noen får hundrede år). Det vil si på den tida da Alexander den store (bronsealder teknologi) og senere romerne (våpen av jern med egger av stål) hadde sine glansdager.

I år 2008 hadde man ved bruk av siste nytt innen a-DNA analyser omsider lykkes med å kartlegge genomet til neandertalerne (genetisk sett meget nær slektning av homo sapiens) fra 30 000 -40 000 år gamle skjeletter. Dette markerer en revolusjon når det gjelder å kartlegge forhistoriske folkevandringer. Har man først genomdataene til et menneske som levde for f.eks. 6000 år siden, er det like enkelt å bestemme sitt eget slektskapet til dette for lengst avdøde mennesket som det er å kartlegge sitt eget slektskapet til nålevende personer. Det er også viktig å merke seg at antallet genetiske markører som sjekkes ved a-DNA analyser, typisk ligger litt i overkant av 100 000.

Ved m-DNA studier (morslinjer) ligger det benyttede antall genetiske markører typisk så lavt som 32-150. For y-DNA studier (farslinjer) har man i de aller siste kommersielt tilgjengelige studiene et vesentlig høyere antall markører, men for de fleste publiserte arbeider er antallet markører i y-DNA studiene sammenlignbare med de som benyttes ved m-DMA studier. Det vil si at man i praksis må har prøver fra flere hundre mennesker for å få fram statistisk sett like nøyaktige resultater ved slike DNA studier som det man får fram fra til genomet til en person ved bruk av a-DNA teknikker. De fleste lesere av denne teksten er vel godt kjent med at det å framskaffe genetiske data fra flere hundre samer, er ingen triviell utfordring. Det er blant annet derfor de nye a-DNA resultatene per i dag i praksis er så mye presisere enn publiserte resultatene knyttet til studier av m-DNA og y-DNA. Men som vi skal se, gir de gamle studiene av både samenes m-DNA (morslinjer) og y-DNA (fars-linjer) viktige analyse resultater som de er alene om å gi.

I praksis er det nå til dags er meget enkelt å bestemme med god nøyaktighet hvor stor del av ens eget genom stammer fra hver av seks de forskjellige folkegruppene beskrevet ovenfor. Resultatet av ei slik kartlegging er vist i figuren nederst i denne innlegget. Med unntak av hun som befinner seg lengst til venstre langs den horisontale aksen, er det for alle slik at nærmeste person til venstre enten har høyere eller lik prosentandel DNA som stammer fra de skandinaviske steinaldermenneskene.

Det interessante her at når man benytter dette prinsippet for plassering av personene langs den horisontale aksen, ender samene opp helt til venstre mens 100% søringer plasserer seg lengst til høyre. I området midt langs den horisontale aksen finner man igjen personer som er antatt å ha nær 100% finsk avstamning eller hører til blant de mange fra Troms og Finnmark som oftest har et ukjent blandingsforhold av aner med henholdsvis samiske, kvenske og søring/dansk/svensk opphav.

Man kan her først legge merke til at alle samene lengst til venstre langs den horisontale aksen har ca. 10% av sitt DNA fra bronsealder menneskene fra Sørøst-Europa. Denne prosentandelen øker gradvis til den ender opp rundt 20% for søringene helt til høyre. De er videre tydelig at prosentandelen jordbruker DNA er på vei mot null når man kommer helt til venstre i figuren. Dette tyder på at i grensa hvor personene genetisk sett er 100 % samisk, er prosentandelen bronsealder DNA ca. 10%, og de resterende 90 % med DNA likt fordelt mellom skandinavisk steinalder DNA og DNA fra nord-sibirske nomader. Legg ellers merke til at forholdstallet mellom prosentandel skandinavisk steinalder DNA og DNA fra menneskene fra Nord-Sibir ligger nært 1:1, selv for de samene som pga. inn-gifte i ulik grad er blitt ‘’utvannet’’ med DNA fra søringer.
y-DNA data viser at ca. 10% av farslinjene til dagens samer tilhørere haplogruppe R1a som var den dominerende haplogruppa for bronsealder menneskene. Resten av samenes farslinjer kommer fra nord-sibirske nomader. Noen undersøkelse rapporterer også om funn blant samer av haplogrupper som dominerer blant søringer. I denne sammenheng bør man imidlertid legge merke til at en god del av de som selv regner seg som samer, i realiteten har en større eller mindre prosentandel DNA fra tidlige jordbrukere og dermed også vil kunne være bærere av søringer y-DNA haplogrupper. Det er derfor grunn til å forvente at genetisk sett 100% samer ikke har noen farslinjer felles med søringer.

m-DNA data viser at nesten ingen samiske kvinner har morslinjer som går tilbake til de nord-sibirske nomadene. Det vil si at de tilreisende uralspråklige mennene med nord-sibirske aner ikke bragte med seg sine familier da de ankom eller at de reiste tilbake og hentet slike på et senere tidspunkt.

De nye a-DNA analysene vist i figuren under, demonstrerer for første gang at så godt som alle morslinjene til dagens samer (menn og kvinner) går direkte tilbake til de skandinaviske steinalder kvinnene som i sin tur var direkte etterkommere av Skandinavias urbefolkning.

Det er likevel et annet viktig punkt som fortsatt skriker etter svar: Hvor ble det av mennene som var bærere av farslinjene til alle disse skandinaviske steinalder kvinnene?

Noen ganger blir dette forklart ved at de tilreisende med nord-sibirske aner ‘’giftet seg inn’’ i den opprinnelige steinalder befolkninga. Hvis forholdstallet mellom det opprinnelige antall menn i steinalder befolkninga og de uralspråklige tilreisende med nord-sibirske aner som ‘’giftet seg inn’’ f.eks. var 1:1, ville det resulterende nye blandingsfolket ha halvparten av sine farslinjer fra steinalder menneskene og den andre halvparten fra de med nord-sibirske aner også bli 1:1. Videre ville det være slik at det nye blandingsfolket hadde 2/3 av sitt DNA fra de skandinaviske steinalder menneskene og den resterende 1/3 fra de med nord-sibirske aner. Resultatene illustrert i figuren under, viser derimot at dagens samer er ikke engang i nærheten av å ha en slik genetisk forhistorie.

Enten man liker det eller ikke, er i prinsippet bare to måter alle farslinjen fra steinaldermennene kan ha blitt brutt på. Den ene måten er at alle menn og guttebarn som befant seg i den lokal steinalder befolkninga da de tilreisende uralspråklige mennene ankom, umiddelbart enten ble fordrevet eller drept. Den andre muligheten er at de lokale mennene og gutten ble tatt til fanger av de tilreisende og deretter beholdt som slaver uten mulighet til å få egne barn. Begge disse alternativene ville gi som resultat at det nye blandingsfolket som oppstod ved ‘’ekteskap’’ mellom skandinaviske steinalder kvinner og uralspråklige menn med nord-sibirske aner, ville få at forholdstallet mellom skandinavisk steinalder DNA og nord-sibirsk DNA som var nøyaktig 1:1. Dette er påfallende at dette er helt i samsvar med resultatene vist i figuren under. Det vil si at m-DNA, y-DNA og a-DNA resultatene peker mot samme bilde når det gjelder det genetiske opphavet til dagens samer.

De to alternativene beskrevet ovenfor høres grusomme og brutale ut, men dens slags menneskelig adferd var ikke på noe måte uvanlig i forhistorisk tid. Se for eksempel hva som skjedde med Cro-Magnon menneskene for ca. 14 000 år siden og omtalt nesten øverst i denne teksten. Her ble ikke en engang kvinner og jentebarn spart. Heller ikke norske vikingers adferd f.eks. i Skottland og Irland er akkurat noen søndagsskole lesning. Det er derfor er ingen grunn til å personlig å ta inn over seg den slags historiske hendelser som er skissert ovenfor, selv om man har aldri så tjukt opp med samiske aner. Det som hendte, skjedde tross alt for ca. to tusen år siden. Dessverre er det bare å erkjenne at i fri dressur er det slik er homo sapiens er. At det er slik bekreftes for øvrig i større og mindre grad daglig også i NRKs internasjonale nyhetssendinger.

Kort oppsummert ser bildet som framkommer slik ut: En gang for ca. 2000 år siden ankom anslagsvis 500 uralspråklige menn uten familier til de nordligste deler av vært land. Alle disse tilhørte samme etniske og språklige folkegruppe, og de hadde alle kun nord-sibirske aner.

Ei så stor ansamling av menn uten medbragte familier framkommer nesten bare i militær sammenheng. Som nevnt ovenfor blir bronse alderen ofte omtalt som bronsekrigernes tidsalder med mange forskjellige krigsherrer. Som et mulig alternativ kan man derfor tenke seg at de tilreisende uralspråklige mennene var soldater som hadde endt opp på feil side i et større militært slag og som for å berge livet, måtte komme seg bort raskest mulig. Når så ei slik tenkt gruppe omsider endte opp i den nordligste delen av vårt land, ville de ikke ha noe mulighet til å livberge seg på grunn mangel på husvære, fiske- og fangst-utstyr, og ikke minst bruken av slikt utstyr. Eneste mulighet for å overleve ville faktisk være å overmanne den lokale befolkning der de fantes, fordrive/drepe alle av hannkjønn og deretter ta over bostedene med kvinner, båter, og fiske- og fangst-utstyr, og ikke minst kunnskapen om de beste jakt og fiskeplassene fantes og hvordan redskapene skulle brukes. På grunn av det siste, ville de ikke være unaturlig at de nyankomne uralspråklige kolonistene i opplæringsøyemed beholdt enkelte mannlige slaver. I praksis måtte de nyankomne uralspråklige mennene ganske enkelt gå over til å bli uralspråklige lokale fiskere og fangstmenn for i det hele å overleve.

Dette siste vil også lett forklare hvorfor ca. 30% av dagens nord-samisk består av ikke-uralske ord som beskriver fiske og fangst av sjøpattedyr og derfor mest sannsynlig stammer fra det opprinnelige steinalder språket. Dette nye uralspråklige blandingsfolket minner påfallende på hva man ville i dag ville kalle sjøsamer.

Det som er beskrevet overfor er i fullt samsvar med a-DNA resultatene vist i figuren under.
Hvordan det nye samiske blandingsfolket fikk inn 10% DNA fra bronsealder mennesker, ser det foreløpig ut til at ingen har noen god forklaring på. Det kan for øvrig se ut som de tilreisende bronsealder menneskene (ca. et par hundrede) også kun ha bestått av menn uten medbrakte familier. Det er heller ikke utenkelig at også de sistnevnte var fordrevne soldater, men fordi at de sist ankomne ble ansett som ‘’våpen brødre’’ tillot de først ankomne uralspråklige kolonistene at de nyankomne uten noen dramatikk kunne få gifte seg inn i de nye uralspråklige blandingsfolket. Dette kan være å tøye det hele vel langt, men det ville eventuelt være i fullt samsvar med a-DNA resultatene vist i figuren under.

I den siste tid har det vært presentert enkelte sammendrag av samenes genetiske historie som dessverre i litt for stor grad bærer preg av mangelfull grunnleggende fagkompetanse hos skribentene. Det er spesielt dette med forståelsen av den vitenskapelige tyngden knyttet til de nye a-DNA resultatene som flere ser ut til å ha problemer med. Når det gjelder innsikt i denne skribentens fagkompetanse, er det enkleste å ta en titt på følgende lenke:
https://scholar.google.com/citations?user=pMNN-A8AAAAJ&hl=en

Min interesse for temaet som er diskutert i teksten ovenfor, skyldes at det ligger an til at halvparten av min morfars aner var samiske og resten kvenske. Min morfars mor kom blant annet fra de velkjente Kautokeinoslektene Hætta, Logje, Eira og Tornensis. Dette innebærer blant annet at enten jeg eller minst en av mine to søsken ifølge nettstedet GEDmatch er i slekt med så godt som alle med kjente samiske anser som har lastet opp kopier av sine genomer til dette nettstedet. Min mormor var halvt kven og halvt søring (Hordaland). Min mor snakket kun samisk fram til at hun begynte i folkeskolen.
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.

gj26171
Innlegg: 22
Registrert: 10. april 2017 kl. 8.52
Sted: Meråker

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26171 » 13. oktober 2018 kl. 23.39

En opdatering om Gedmatch:

Har prøvd Samisk arkeologisk DNA i Gedmatch, og alle ser ut til å gi nogenlunde ok svar.
Untatt MDLP k23b, her er ett eksempel på problemet, dette er en kolahalvøy same, antatt totalt typisk opphav for området, og fult samisk:

# Population Percent
1 European_Hunters_Gatherers 28.49
2 Caucasian 13.53
3 Subsaharian 9.65
4 European_Early_Farmers 5.86
5 East_Siberian 5.31
6 Tungus-Altaic 4.81
7 Ancestral_Altaic 4.46
8 Archaic_Human 4.32
9 South_East_Asian 3.99
10 South_Indian 3.95
11 East_African 3.81
12 Amerindian 3.03
13 Archaic_African 2.48
14 South_Central_Asian 2.32
15 African_Pygmy 1.4
16 Near_East 0.98
17 Khoisan 0.89
18 Austronesian 0.58
19 North_African 0.14

Single Population Sharing:


# Population (source) Distance
1 Finn ( ) 15.49
2 Karelian ( ) 15.49
3 Finn_East ( ) 16.15
4 Finnish-East ( ) 16.39
5 Saami_Kola ( ) 16.75
6 Finnish_FIN ( ) 16.78
7 Vepsa ( ) 17.6
8 Russian-Ural ( ) 18.2
9 Tatar ( ) 18.45
10 Tatar-Mishar ( ) 18.9
11 Bashkir ( ) 18.96
12 Tatar_Lithuania ( ) 19.05
13 Chuvashs ( ) 19.09
14 Komi ( ) 19.17
15 Finn_West ( ) 19.23
16 Saami_Finland ( ) 19.52
17 Tatar-Kazan ( ) 19.82
18 Tatar_Mishar ( ) 19.98
19 Chuvash ( ) 19.99
20 Tatar_Kryashen ( ) 20.01

Mixed Mode Population Sharing:


# Primary Population (source) Secondary Population (source) Distance
1 79.7% Finn_East ( ) + 20.3% Lemba ( ) @ 8.9
2 80.6% Finn_East ( ) + 19.4% Luo ( ) @ 8.97
3 80.7% Finn_East ( ) + 19.3% BantuKenya ( ) @ 8.99
4 77.9% Finn_East ( ) + 22.1% Kikuyu ( ) @ 8.99
5 81.6% Finn_East ( ) + 18.4% Mada ( ) @ 9.06
6 80.2% Finn_East ( ) + 19.8% Bulala ( ) @ 9.06
7 80.8% Finn ( ) + 19.2% Lemba ( ) @ 9.07
8 79.5% Finnish-East ( ) + 20.5% Lemba ( ) @ 9.07
9 81.1% Finn_East ( ) + 18.9% Luhya_Kenya_LWK ( ) @ 9.09
10 81.7% Finn ( ) + 18.3% Luo ( ) @ 9.1
11 81.7% Finn ( ) + 18.3% BantuKenya ( ) @ 9.11
12 77.7% Finn_East ( ) + 22.3% Hema ( ) @ 9.12
13 82.6% Finn ( ) + 17.4% Mada ( ) @ 9.13
14 77.6% Finnish-East ( ) + 22.4% Kikuyu ( ) @ 9.15
15 80.4% Finnish-East ( ) + 19.6% Luo ( ) @ 9.16
16 80.5% Finnish-East ( ) + 19.5% BantuKenya ( ) @ 9.18
17 82.1% Finn ( ) + 17.9% Luhya_Kenya_LWK ( ) @ 9.18
18 81.3% Finn ( ) + 18.7% Bulala ( ) @ 9.22
19 80% Finnish-East ( ) + 20% Bulala ( ) @ 9.25
20 79.5% Finn_East ( ) + 20.5% Alur ( ) @ 9.25

Min vurdering? k23b regner feil. Alle førmoderne samiske dna prøver tilgjengelig gir slike tulle resultater, hovedsakelig Bantu og Afrika støy. Ingen annen kalkulator gir så mye rare resultater, men vær forsiktig med å overanalysere modale populasjons prosenter, imho.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 3. desember 2018 kl. 20.57

På et annet nettforum er jeg blitt oppfordret til å kommentere en nylig publisert vitenskapelig artikkel som spesielt tar for seg de forhistoriske anene til menneskene i Nordøst-Europa. Det er her av spesiell interesse å få avklart om dette helt ferske arbeidet eventuelt har noe å bidra med når det gjelder vår forståelse av norske nord-samers genetiske forhistorie. Fordi min kommentar er for lang til å passe lett inn på det aktuelle nettforumet, tar jeg isteden kommentaren inn her på dette nettforumet.

Det først som man må definere, når man skal diskutere norske nord-samenes forhistoriske genetiske historie, er hva man per i dag mener med at en person eventuelt er 100 % norsk nord-same og hva er den forhistoriske genetiske profilen til en slik person er. De mest relevante opplysningene om dette får man per i dag ved bruk av de analyseverktøyene som finnes på nettstedet gedmatch.com. På dette nettstedet har det dessuten etter hvert dukket opp genomdata for beundringsverdig mange med samiske aner.

Per i dag er Ellen Kemi fra Karasjok den som ut fra sin stamtavle ligger an til å være nærmest det som man kan kalle en 100 % norsk nord-same. Hennes stamtavle er i så måte nesten uslåelig. Analyse av hennes forhistoriske aner gir lett avrundet følgende resultat:

45 % skandinaviske steinaldermennesker (Direkte etterkommere av Nordens urbefolkning).
45 % uralspråklige mennesker med forhistoriske aner fra Nord-Sibir.
10 % bronsealder mennesker med aner fra Sørøst-Europa

Det er viktig at man leser resultatene fra slike DNA-analyser på samme måte som leser resultatene fra opinionsmålinger. I de sistnevnte resultatene er det alltid innebygget en viss statistisk usikkerhet. Med en samplingsmengde på 1000-2000 personer ligger usikkerheten i resultater fra slike opinionsmålinger typisk på 1-2 prosentpoeng. Dette til tross for at mediene ynder å gjengi resultatene med ett siffer bak kommaet.

For å teste usikkerheten i analyseresultatene fra gedmatch.com fikk undertegnede i sin tid genomet fra samme person analysert både hos FTDNA og 23andme. Det viste seg da at resultatene ved bruk av samme analyseverktøy på genomdataene fra samme person hentet inn fra de to uavhengige genomanalyser selskaper, typisk avvek med opptil 1-2 prosentpoeng for hver av for de rapporterte forhistoriske folkegruppene. Finlesning av forskjeller i det siste sifferet i slike analyser har derfor begrenset verdi. Det er likevel slik at dersom det opp systematisk opp verdier på 1-2 % for en gitt forhistorisk folkegruppe, betyr dette at det nok finnes spor av slike aner uten at man kan si stort annet enn at verdien er større enn null og mindre enn 1-2%.

Hos FTDNA angis hvilken prosentandel av en persons genom som er ‘’ikke-europeiske’’. Det viser seg at prosentandelen ‘’ikke-europeisk’’ DNA rapportert hos FTDNA er nært knyttet til prosentandelen samer som man får fram ved bruk av GEDmach analyser. Ellen Kemi er også ut fra FTDNA analysene helt på topp når deg gjelder prosentandel samiske aner, men sist jeg så etter, finnes det faktisk 3-4 personer til blant FTDNAs kunder som ligger på samme nivå som Ellen Kemi. Beklageligvis har ingen av disse sistnevnte personene enda latt seg registrere som brukere hos GEDmatch og i den forbindelse har overført en kopi av sine genomdata til det sistnevnte nettstedet.

I denne sammenheng med dette er det viktig å minne om at det å overføre av en kopi av sine genomdata til GEDmatch betyr ikke dette at noen enkeltpersoner får innsikt i de originale genomdataene. Brukerne får kun innsikt i analyseresultatene som framkommer ved bruk av et klart avgrenset antall analyseprogrammer. Hvis noen er sterkt imot at andre skal få konkret informasjon om hvor stor andel av ens genom som stammer fra samene, er det selvsagt ikke av interesse å ikke overføre en kopi av sine genomdata til GEDmatch. Personlig synes jeg at hvis mange fortsatt har problemer i denne sammenheng, er det bare trist.

Det foreligger det eldre analyser av yDNA fra et visst utvalg av samer som viser at farslinja til norske nord-samer for størstedelen av samen stammer fra Nord-Sibir. En mindre andel av farslinja kommer fra bronsealder menn med halplogruppe R1a. På grunn det relativt lave antall personer som var med i disse undersøkelsene pluss at det ikke vites hvor mange av de som var med, som var halvsamer osv., og dermed ikke 100 % samer, er resultatene fra disse studiene forbundet med betydelige statiske og andre usikkerheter. Hovedtrenden er imidlertid klar: Den aller største andelen av farslinjen hos 100% norsk nord-samer kommer opprinnelig fra Nord-Sibir og resten stort sett fra bronsealder menn.

Analyser av mDNA viste at ingen av disse mennene fra øst brakte med seg kvinner fra sin egen etniske gruppe. Dette siste er faktisk en sterk indikasjon på at det ikke var tale om en vanlig innvandring, men at det vel så gjerne kan være ei tilstrømming av krigere med Nord-Sibirske forhistoriske aner. Sammen med DNA-resultatene for Ellen Kemi viser dette at alle morslinjene til dagens 100 % norske nord-samer går tilbake til de lokale steinaldermenneskene (urbefolkninga) i de nordligste deler av vårt land.

Til sammen gir dette et helt bemerkelsesverdig resultat når det gjelde norske nord-samers forhistoriske genetiske historie. Fra et biologisk stå sted må det en eller annen gang foregått noe helt spesielt i den nordligste delen av vårt langstrakte land: Fra et visst tidspunkt må det ha vært slik at samtlige barn som ble født i denne delen av vårt land, alle hadde lokale steinalder kvinnene som sine mødre og de tilreisende uralspråklige mennene som sine fedre. Fra samme tidspunkt må det ha vært slik at ikke bare ble de de lokale steinalder menn, men også deres guttebarn ble forhindret fra å bidra genetisk til påfølgende generasjoner.
Sammenlikner man den forhistoriske genetiske profilen til disse førstegenerasjonsbarna (se den vedlagte figuren) ser man at denne er nesten identisk med det som man finner for dagens 100 % norske nord-samer. Disse førstegenerasjonsbarna kan derfor genetisk sett anses som de første norske nord-samene som noen gang så dagen lys.

Der er her videre viktig å legge merke til at hverken mødrene eller fedrene til disse nye først norske nord-samebarna selv var samer. Foreldrene var henholdsvis lokale steinalder kvinner og tilreisende uralspråklige menn. Det blir derfor formelt feil når man selv i det svensk produserte dokumentarprogrammet ‘’Samenes tid’’ snakkes om at samene i sin tid kom vandrende nordvest over i retning av de nordligste deler av vårt land fra landområdene rundt dagens Moskva. Genetisk sett fantes de norske nord-samene først etter at de tilreisende uralspråklige mennene hadde ‘’giftet seg’’ med de lokal steinalder kvinnene i de nordligste deler av vårt land og fått barn sammen med disse. Det som kom vandrende fra sør-øst kunne derfor genetisk sett umulig ha vært samer.

Ut fra dette følger videre at de norske nord-samene det aller yngste blandingsfolk i hele Europa. Og ikke bare det: Det ligger utrolig nok an til at det finnes et fødselsår for de norske nord-samefolket! Både lingvistiske og yDNA studier tyder på at de norske nord-samenes fødselsår ligger rundt år null pluss/minus noen få hundre år. Det kan her ellers være greit å minne om at det totale antall mennesker som det her til enhver tid er tale om, trolig ligger rundt 1000 -2000 personer.

I prinsippet kunne man tenke seg at man fikk en gradvis sammensmelting av den lokale steinalder befolkinga og de tilreisende uralspråklige mennene. Hadde det vært slik, ville man imidlertid ha sett genetiske spor som tydet på at det over flere generasjoner, i et visst omfang, fantes lokale parallellsamfunn bestående av kun av de opprinnelige steinaldermenneskene mens resten av befolkninga bestod av etterkommerne til de nye blandingsbarna. Noen slike spor ser man imidlertid ikke. De genetiske dataene referert til ovenfor tyder derfor på at det på et eller annet tidspunkt har funnet sted ei plutselig og totalt sosial omveltning over hele de nordligste delene av vårt land.

Detaljene knyttet til hvordan steinaldermennene og deres guttebarn ble holdet utenfor det genetiske bildet, er ukjent. Den enkleste mulige forklaringa er at de uralspråklige mennene som trolig kom fra en bronsealderkultur, ganske enkelt drepte eller fordrev de lokale steinaldermennene og deres guttebarn. Dette høre både brutalt og usmakelig ut, men var ikke uvanlig på den aktuelle tida. Som eksempel kan nevnes at Alexander den store rutinemessig drap alle overlevende menn i samfunn som ikke umiddelbart underkastet seg, for deretter å selge alle kvinner og barn som slaver. Romernes adferd var ikke noe bedre. Tilsvarende funn er gjort av danske DNA-forskere når det gjelder vandringa av nomader for ca. 1000 år siden (med mongol-buer!) fra Nordøst-Sibir over Nord-Canada etter hvert til Grønland. Dagens inuitter er dirkete etterkommer av disse krigerske nomadene som ankom Grønland på den tida da de siste etterkommerne etter de norske vikingene fortsatt var bosatt på Grønland. Disse krigerske sibirske nomade hadde som praksis å drepe mennene i de lokale samfunnene de kom over for så å overta hele samfunnene med bosteder, kvinner og det hele.

Figuren presentert til slutt i dette innlegget, viser et grafisk sammendrag av hovedtrekkene når det gjelder norske nord-samers genetiske forhistorie. De presenterte dataene stammer hovedsakelig fra bruk av analyseprogrammene i GEDmatch og har vært presentert tidligere i dette forumet.

Når det gjelder første generasjon vist i figuren under, er det videre verdt å merke seg at uansett hva forholdstallet mellom antallet menn og kvinner var, ble den genetiske prosentandelen mellom steinalder DNA og nord-sibirsk DNA for førstegenerasjonsbarna nøyaktig 50%/50%. Når disse barna så i sin tur giftet seg med hverandre, forble forholdet mellom prosentandelene steinalder-DNA og Sibir-DNA undret. Selv med ei mindre utvanning (admix) med bronsealder menn (haplogruppe R1a) har dette forholdet mellom disse to prosentandelen holdt seg bemerkelsesverdig konstant opp gjennom generasjonene. Forholdstallet 1:1 når det gjelder %-andel steinalder DNA og %-andel sibirs DNA, holder seg også tilnærmet konstant selv i de tilfellene hvor det, spesielt i de siste generasjonene, har funnet sted betydelig admix av nordnorske samer med både kvener/finlendere og søringer.

Den vedlagte figuren viser også den forhistoriske genetiske profilen til mennesker fra Sør-Norge. Deres genetiske profil er fullstendig dominert at det DNAet som jordbrukerne fra Mellom-Europa brakte med seg for ca. 6000 år siden. Den opprinnelige steinalder befolkninga (Nordens urbefolkning) er nesten tynnet helt bort, men søringen fikk inn påfyll av steinalder-DNA ved at de tilreisende jordbrukerne selv var bærere av store mengder steinalder-DNA fra sørlige områder av Europa.

Den genetiske profilen for halvsamer som er resultatet av giftemål mellom en 100 % norske nord-same og en 100 % søring, er også visst i figuren under. Som man ser, er den genetiske profilen til en slik halvsame svært forskjellig fra det man har for en 100 % nord-same. I den omtalte vitenskapelige artikkelen oppgis det ikke noe om hvorvidt de samene man refereres til, er 100 % samer, halvsamer eller ‘’liksomsamer’’ av den type ‘’NRK-samen’’ Lars Monsen. I følge lokalhistorikeren Gunnar Qwen ligger det at til at Lars Monsen mer enn noe annet er full av DNA fra kvener/finlendere. For oss som er gamle nok til å huske at Stortinget i sin tid fritok samene for å oppfylle minstekravet til kroppshøyde for å kunne begynne på Politiskolen, vil det derfor ikke forundre det aller minste om en så storvokst og kraftig kar som Lars Monsen har mye mer kvens enn samisk blod i årene. Dette til tross for at han selv, ifølge mediene, angivelig er av en annen oppfatning.

All den stund det i den aktuelle vitenskapelige artikkelen ikke sies noe om den prosentvise andelen 100 % samer, halvsamer og ‘’liksomsamer’’ i det brukte utvalg av samer, har de funn som refereres til i den omtalt artikkelen, ingen betydning for det som er skissert i den vedlagt figuren.

I det hele avhenger innholdet i det som er vist i figuren under, ikke på noen måte av findetaljene i den genetiske forhistoria til de som i den vedlagte figuren er referert til som 100 % uralspråklige menn.

Noe av det mest selsomme med historia presentert over, er likevel at presseeliten i Norge tydeligvis misliker disse resultatene så sterkt at de har bestemt seg for å sensurere de bort fra all vanlig norsk presse. Undertegnede har ved en rekke anledninger sendt inn forslag til leserinnlegg om temaet til forskjellige aviser, men er hver gang blitt møtt med øredøvende taushet. Dette til tross for at mediene ellers stadig forsøker å få oss til å tro at Norge er et mønsterland når det gjelder ‘’den frie presses’’ og dens beskyttelse av ‘’det frie ord’’. Her er det flere som burde skjemmes.

I Sør-Norge er det spesielt Klassekampen og deres ideologiske medløpere som igjen og igjen presenterer gamle eventyr som evige sannheter. For noen som er gammel nok til også å ha hatt den tvilsomme ære å ha opplevd at flere av ens medstudenter plutselig begynte å misjonere for det syn at Pol Pot og hans massemordere innen Røde Khmer var deres helter med Pol Pot som ‘’broder nummer en’’, er det siste heller ikke noen overraskelse. Som vanlig lar de nok sin egen klassekamp agenda gå foran alt annet.
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.

gj03489
Innlegg: 172
Registrert: 15. august 2006 kl. 15.12
Sted: KVALØYA

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj03489 » 5. desember 2018 kl. 15.41

Link til nylig publisert artikkel om det sibirske innslaget hos mennesker i Nordøst-Europa:

https://www.sciencedaily.com/releases/2 ... 092535.htm

gj26171
Innlegg: 22
Registrert: 10. april 2017 kl. 8.52
Sted: Meråker

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26171 » 27. februar 2019 kl. 10.50

Analysen av Ellen Kemi fikk meg til å tenke på to publikasjoner, som du kan se grafene til i disse to blog postene:
http://eurogenes.blogspot.com/2015/01/a ... f-our.html

http://eurogenes.blogspot.com/2018/09/c ... alics.html
Leser du, A.E. den siste grafen som jeg gjør, at Samer ikke har mye om noe neolitisk? Bare Yamnaya kulur gener, mulig fra Finland eller proto-finnsk (ursamisk)? Kan hende "neolitisken" i Ellen er helt samisk. (Tenk på hvor forskjellig det er å leve i Russland mot Norge. Neolitisk spor i Kola må være litt russisk, men se på "svensk same"!
Edit: LBK er tidligneolitisk, CWC er "corded ware culture", kampøks /båtøks / snorkjeramisk kultur. Bronsealder folk og etterkommere av husdyr nomader. Indo Europeere fra Kaukasus.


Tror bare problemet er arkeologi har brent seg kraftig på Tysk førkrigs arkeologi, tror faktisk Dr. Mengele veiledet arkeologi også, om skjeletter. Etc. Begrepet "Kvartsame" eller "Halvsame" er ikke ulikt hva genetikere bruker, de bare skjuler det godt.

23andme eller myheritage bruker "etterkommere etter fire etnisk individer fra det aktuelle området og etnisitet", og ser bort fra brøker mindre enn en kvart, og bruker matematisk analyse.
Og når det angår Klassekampen og gamle AKP-ml ere.. Tror ikke de har peiling, journalister aner ingenting om genetikk.

6691
Innlegg: 73
Registrert: 16. februar 2005 kl. 22.13
Sted: TROMSØ
Kontakt:

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av 6691 » 20. mars 2019 kl. 13.59

KLASSEKAMPEN OG SAMENE

Det siste avsnittet ditt om Klassekampen er det ingen grunn til å tvile på. Jeg har likevel fått inn et par-tre innlegg om samiske problemstillinger de siste årene, men forutsetningen for at det kunne skje var at innleggene mine var en KOMMENTAR til håpløse innlegg som var trykt i KK. Men én gang fikk jeg et innlegg refusert. Det var da jeg kommenterte en usignert artikkel (altså trolig skrevet av redaksjonen), der tilsvarende myter (om innvandring) virkelig slo til. Det var en slags anmeldelse av en av bøkene til Karin Bojs, der anmelderen hevdet at ettersom jordbruket kom fra Midt-Østen og mye ny teknologi kom fra Sør-Russland, så kunne kanskje «genforskningen brukes av progressive krefter for å argumentere for at migrasjon og kulturblanding alltid har vært en del av menneskehetens historie».

Ellers når det gjelder den figuren du avslutter med, så er jeg også enig i hovedtrekkene i den, men den hviler jo på en forutsetning som ikke kan dokumenteres, nemlig gjetningen om at de første mannlige samene som kom til Finnmark utryddet den opprinnelige mannlige steinalderbefolkningen. Det finnes jo spor av haplogruppe I1 i samebefolkningen i dag (de kan naturligvis ha kommet seinere). Men det store mysteriet er naturligvis undergruppene av hg I2. Det var jo denne gruppa som dominerte i Europa da den nye jordbruksbefolkningen kom fra øst i bronsealderen. Mens I1 ser ut til å ha blitt integrert i R-gruppene, ser det ut til at hg I2 har blitt presset mot nord og opprettholdt virksomheten som «jegere og samlere». Det er lite igjen av I2 i Sør-Norge i dag, og enda mindre i Finnmark. Svaret på spørsmålet om hvorfor gruppa forsvant må vi vente på (mer forskning kreves for at forsvinningen skal kunne oppfattes som reell).

Fortsatt mener jeg nok at det på første linje øverst på figuren burde ha stått et ord for den opprinnelige, mannlige steinalderbefolkningen. Også den må ha fått etterkommere parallelt med at innvandrerne fra sør og øst fikk etterkommere med U- og V-gruppene. Og at utviklingen må være mer kompleks enn du antyder.

gj26171
Innlegg: 22
Registrert: 10. april 2017 kl. 8.52
Sted: Meråker

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av gj26171 » 5. april 2019 kl. 19.11

Aprobos I2, det er noe som er like vesentlig, og det er hvordan genene så ut.
Regnestykket er feil.

Se denne posten om genetikk, som en stor bonus, ligger testen ute på Gedmatch, i en versjon:
http://eurogenes.blogspot.com/2014/07/a ... rager.html

En Skandinavisk SHG steinaldermanns DNA ville vært ca. 80% Western Hunter gatherer, og 20% MA-1 (Sibir / Indianer).
Ønskes bevis for koblingen mellom østlig "Hunter Gatherer" og Mal Ta / Buret (MA-1) les den posten og analyser:
http://eurogenes.blogspot.com/2015/10/r ... ry-of.html

Samer er ikke Eastern Hunter Gatherer blandet med Sibir, det er akkurat det samme! Sibir er det reneste EHG populasjonen som eksisterer for øyeblikket! Samer er mer Western Hunter Gatherer (WHG).
Sløyfer vi formalia feil og retter regnestykket, blir samene da fra "Meso damene" 20% Sibir og 80% jeger sanker. Og fra "Sibir kriger menn" nesten rent Sibir. for total 60% Sibir og 40% Jeger Sanker før innblanding av Søring / Bronsealder. Trekk da fra prosentvis litt fra hver av disse og tilføy 10% Bronsealder, og du får veldig lite Jeger Sanker igjen...

Edit:
En kommentar. Du kan skille EHG fra "Sibir", siden en del forsking har gått på å skille Mal'ta dna fra Eastern hunter gatherer og Western i Europa. Problemet er moderne Skandinaviske Norske og Svenske folk er omtrent 15 - 17% ANE i regnestykket, likt mesolitikerne! Det er "Søringene" som ligner mesolitikerne, ikke Samene, siden de sistnevntes genetikk har preg som ikke fantes i Steinalderen.

dn31537
Innlegg: 72
Registrert: 6. februar 2014 kl. 17.10
Sted: Trondheim

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn31537 » 25. august 2020 kl. 13.55

Siste versjon av dokumentet ‘’Saami and DNA’’ vil fra nå av være tilgjengelig via nettsida https:/www.saamidna.com. Framover vil dette nettstedet gjevnlig bli oppdatert og utdypet videre.

dn25293
Innlegg: 257
Registrert: 17. mai 2010 kl. 18.14
Sted: Sveits

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av dn25293 » 26. august 2020 kl. 13.19

Flott å finne all informasjonen på ett sted - mye å lese i kveld!

Svein
Hg: N-FGC14542
(Steinkjer Landsgymnas og Jørstadmoen Befalskole, ca 10 år før deg!)

Arnljot Elgsæter
Innlegg: 2
Registrert: 20. mars 2021 kl. 6.59

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av Arnljot Elgsæter » 20. mars 2021 kl. 7.06

Siste nytt: Farslinjene til fire forskjellige nord-same familier. 

I og med at resultatene fra detaljerte DNA-studier av farslinjene til fire forskjellige nord-same familier nå foreligger, har den siste biten i puslespillet knyttet til nord-samens genetiske/biologiske forhistorie endelig falt på plass. Farslinjene til alle disse familiene går sammen med farslinjene til mennesker som bodde Finland for ca. 2000 år siden. 

De fleste nord-samer som lever i dag viser betydelig utvanning med germansk jordbruker DNA på grunn av inngifte med ‘’etniske nordmenn/svensker/moderne finlendere’’. Ser man bort fra dette, finner man at den ene halvparten av nord-samenes a-DNA-er kommer fra mennesker med uralsk/nord-sibirsk avstamning. Den andre halvparten kommer fra mennesker med vest-europeisk avstamning (Skandinaviske/norske steinalder mennesker).   

I og med at nord-samenes språk er samisk, betyr dette at den uralske/nord-sibirske anene må ha vært samiskspråklige. Noen som snakker samisk og er 100% av uralske/nord-sibirske avstamning, er nærmest per definisjon 100% samisk. Sammen med de nye farslinje resultatene betyr dette at den uralske/nord-sibirske halvdelen av nord-samenes aner ikke er annet enn ‘’100% finske samer’’ og at det var disse finske samene som ankom Finnmark for ca. 2000 år siden. 

Barna som ble resultatet av ‘’giftemålene’’ med disse finske samene (alle menn) og de lokale steinalder kvinnene, ble den første generasjonen med nord-samer. De første nord-samer så dermed ikke dagens lys før enn for ca. 2000 år siden. Litt ironisk kan man også merke seg at disse 100% nord-samebarna strengt tatt kun var halvsamer. Alt tyder på at nord-samene i mange generasjoner hadde et sjøsamisk levesett. For flere detaljer se siste versjon av https://www.samiskdna.com 
 

Arnljot Elgsæter
Innlegg: 2
Registrert: 20. mars 2021 kl. 6.59

Re: Samer, DNA og gamle folkevandringer

Legg inn av Arnljot Elgsæter » 6. mai 2021 kl. 7.54

De siste store bitene i puslespillet om nord-samens opprinnnelse er nå i ferd med å falle på plass

Samenes opphav har alltid vært et mysterium. Dette spørsmålet har fascinert mange, og det har aldri vært mangel på eventyrfortellinger i denne sammenheng. Ved kombinert bruk av moderne DNA-analyser og lingvistiske metoder er det imidlertid nå i ferd med å tegne seg et godt fundert bilde av samenes opprinnelse. Ikke alle er like begeistret for de siste DNA-funnene, men som det heter: ‘’Facts are facts.’’

Fra de tidligste karleggingene av nord-samenes DNA fant man at en stor del av de menn som selv regnet seg som samer, tilhørte den y-DNA haplogruppa som nå er kalt N1c. Den historiske utviklinga av denne haplogruppa er etter hvert blitt kartlagt i stor detalj.  
N1C_rev_Arrow.jpg
Forenklet kan man se på det phylogentiske treet vist ovenfor, som stamtavla for nord-samens y-kromosom.

Man ser her at for 4300-3500 år siden hadde de opprinnelige menneskene fra Nord-Sibir nådd områdene hvor man i dag finner Finland. I løpet av de siste månedene er resultatene fra detaljerte analyser av farslinjene (y-DNA) til fire forskjellige nord-same familier blitt tilgjengelig. De to røde pilene i figuren over viser hvor farslinjene til disse fire nord-same familiene for ca. 2000 år siden går sammen med farslinjene til mennesker som i våre dager lever i Finland/Karelen området. De detaljerte genetiske dataene viser at forfedrene til nord-samene tidligst kunne ha forlatt Finland/Karelen for ca. 2000 år siden.

Menneskene som vandret fra øst inn mot Finland for 4500-3500 år siden snakket et uralsk språk. Tidsutviklinga og oppsplittinga av dette språket har vært studert i detalj, og resultatet fra disse arbeidene er oppsummert i figuren under (T. Honkula et al. 2013): 
Bilde11.jpg
Her ser man tydelig at oppsplittinga av det opprinnelige uralske språket i de tre viktigste variantene av samisk startet for ca. 2000 år siden. YBP står for ‘’Years Before Present’’.

Alt dette kopler seg rett opp til det gamle mysteriet om samens opprinnelse. Det interessante her er at for menneskene som bodde i Finland/Karelen for ca. 2000 år, ikke ble oppsplittet genetisk sett. Det fant likevel sted ei lokal utvikling av et distinkte samiske språk som gjør at samene derigjennom kunne identifiseres som en egen folkegruppe. Samene dukket dermed ikke opp som biologisk sett ferdigutviklet ett eller annet sted langt borte. Isteden oppstod samene lokalt og gradvis som en separat språkgruppe i Finland/Karelen for ca. 2000 år, og alle med 100% nord-sibirske aner.  

Dette betyr at de første finske 100% samer, per definisjon, ganske enkelt er ei gruppe mennesker som snakket samisk og hvor 100% av de forhistoriske anene kommer fra Nord-Sibir.

Identiteten til 100% samene fra Finland/Karelen er dermed først og fremst er av kulturell/språklig og av ikke biologisk/genetisk natur. Dette er trolig forklaringa på at ingen har lykkes med å finne et ‘’generelt samisk signatur-gen’’.

Detaljerte analysere av nord-samenes a-DNA viser at halvparten av deres forhistoriske aner kommer fra vest-europeiske steinalder mennesker mens den andre halvdelen av deres forhistoriske aner kommer fra Nord-Sibir.  

Under er vist bilde av en sjø-samefamilie fra Lerresfjord, Finnmark.
 
SjøSamer.jpg
 Bildet er tatt i 1882 av den danske fotografen Sophus Tromholt og inngår som en del av Unesco World Heritage. Dette bilde er i full overenstemmelse med a-DNA-resultatene som viser at nord-samene, herunder sjø-samenes, forhistoriske aner var halvt vest-europeisk og halvt nord-sibirske. Biologisk sett betyr dette at nord-samene strengt tatt kun er halv-samer.  

De ferske ny studiene av nord-samenes farslinjer viser at det var nord-samenes forfedre som bidro med den nord-sibirske halvdelen av nord-samens a-DNA. Det må videre være slik at det var disse forfedrene som bidro til at dagens nord-samer snakker et uralsk språk.
Nord-samenes forfedre var dermed ikke annet enn finske 100% samer. Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse at 23andMe og andre leverandører av private DNA-analyser rapporterer tilbake at 100% nord-samenes er mer enn 70% finsk. At den siste prosentandelen er større enn 50% skyldes at en betydelig del av også moderne finlenderes forhistoriske aner er vest-europeiske steinalder mennesker.

Det her ellers viktig å merke seg at nord-samenes forfedre ikke kunne ha kolonisert Finnmark før enn at samisk var et vel utviklet språk i det
geografiske området hvor man i dag finner Finland og Karelen. Det vil si at også de lingvistiske arbeidene støtter fullt ut opp under y-DNA resultatene som viser at nord-samenes forfedre tidligst ankom Finnmark for ca. 2000 år siden.

I og med at nord-samenes forfedre er identifisert som de som bidro med den nord-sibirske andelen av nord-samenes a-DNA, må det nødvendigvis være nord-samenes formødre som bidro med andelen vest-europeisk steinalder a-DNA. Dette innebærer også at da nord-samens forfedre koloniserte Finnmark, kunne de ikke ha bakte med seg egne 100% samiske kvinner.   

​Antallet og typen lånord i det nord-samiske språket fra formødrenes steinalder språk tyder på at nord-samene alt fra første dag overlevde ved å
videreføre fiske og fangst kulturen til den opprinnelige steinalder menneskene som bodde langs kysten av Finnmark. Dette betyr at nord-samene i realiteten starte opp som sjø-samer, og at det var sjø-samene som alene var bærerne av den samiske kulturen det første årtusenet av den nord-samiske kulturens eksistens. Det ligger dermed an til at det var disse sjø-samene som i vikingesagaene omtales som samene.

​I et bredere perspektiv dette betyr at dagens finske 100% samer kan se på de norske nord-samene som sine ‘’halv-samiske’’ nieser og nevøer (døtre og sønner av deres brødre). Et enklere, mer forenende og vakkert sammendrag av samenes historie i Fennoskandia kan knapt tenkes. Alle burde kunne leve lykkelig videre i vissheten om å være en del av en slik samisk storfamilie

For de som eventuelt er interessert i flere detaljer, anbefales et ‘’dypdykk’’ på nettstedet https://www.samiskdna.com/   
 
 
 
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.

Svar

Gå tilbake til «Arkeologi, antropologi og spekulasjon»