Bind 2/side 430 Stranda under Hals

Svar
Tore Kristiansen
Innlegg: 4019
Registrert: 18. november 2004 kl. 9.47
Sted: KRISTIANSUND N

Bind 2/side 430 Stranda under Hals

Legg inn av Tore Kristiansen » 11. juli 2008 kl. 19.42

I bind 2 side 430 om plassen Stranda under Halsgarden står det at Erik Olsen Hals fikk byksel på plassen tinglyst den 16. oktober 1806. Der er nevnt bøkselvilkåra men om familien står det:
Det er ikkje kjent kvar Erik Olsen var frå. Han var gift med Ane Ellingsdotter. Dei hadde desse borna.
1. Kirsten, f. 1811. Gift 1836 med enkjemannen Arnt Jonson Knarvik. Dei var gardfolk i Indre Knarvika.
2. Marta Sofie, f. 22/8 1814.

Ane Ellingsdotter døydde 63 år gammal i 1829. Erik Olsen vart gift på nytt, 54 år gammal, i 1831 med Ingeborg Halvorsdatter Ytre Stangvik. Ho var da 39 år gammal. Dei hadde ei dotter:
1. Anne, f. 14/3 1832

Ingeborg Halvorsdotter døydde 55 år gammal i 1838. Erik Olson døydde 73 år gammal i 1847.

Anders Knutson Indre Reiten, f. i Halsa fikk byksel på plasseni 1836. Han betalte 100 spd. for bykselen og 2 spd. i årleg grunnleige. Det var uvanleg mykje......

Det er mye som mangler her, og jeg skal forsøke å rette opp noe av det:

Erik og Ane ble gift i Halsakirka i 1805. (Stangvik, Ministerialbok nr. 592A01 (1784-1819), Kronologisk liste 1805, side 119.) Begge står med bosted Nordreiten, men det står ingen sponsores der. På Reiten er også begge to ved FT1801 i tjeneste på kvar sin gard.

Siden kirkeboka for Stangvik brente i 1783, er det ikke så lett å finne opphavet deres, men Ane Ellingsdatter ble konfirmert i Halsa kirke Dom. 4 á Trinit 1786 (Stangvik, Ministerialbok nr. 592A01 (1784-1819), Kronologisk liste 1786, side 15) som nr. "29 Ane Ellingsd. Reiten". Født 1769-1770 skulle da stemme. På samme gard som Ane bor i 1801, var det en bruker som het Elling Ellingsen i tida 1769-1786 i følge Halsaboka bind 2 side 395. Garden under Reiten het Nistu men kalles i dag for Rønningen. Elling ble gift med enka på garden etter 1767, men hun døde i 1793 82 år gammel og kan ikke ha vært mora til Ane. I 1786 skjøtet Elling Ellingsen garden over til Tore Henriksen. Ane bor på samme garden i 1801, og Tore Henriksen var første fadder for sønnen Jakob i 1801 og sønnen Johannes i 1808 og kona hans, Marie Nielsdtr, var fadder for Anes datter Marit i 1805. Det var i alle fall kontakt med folkene i Nistu-Reiten også etter at familien hadde flyttet til Hals på Tustna.

Opphavet til Erik Olsen finnes ved den andre vielsen hans. Erik og Ingeborg giftet seg i Halsakirka 3. juli 1831 og er innført der. Samme dag er attesten fra sorenskriveren datert om at han har holdt skifte etter sin avdøde hustru, men lysingene til vielsen skjedde i Edøykirka. Kanskje det var sommerting i Halse tinglag den dagen, og de benyttet sjansen til å gifte seg da? :) (Halsgarden på Tustna hørte til Halse tinglag.) Men i ministerialboka for Halsa står det at faren til Erik Olsen het Ole Eriksen Hals. Gardsnavnet Hals stoler jeg mindre på enn det andre. Men det kan hjelpe at faren het Ole Eriksen.

Ane og Erik får følgende barn:
1. Jakob f. i 1801. Han døpes 27. desember 1801. (Stangvik, Ministerialbok nr. 592A01 (1784-1819), Kronologisk liste 1802, side 106.) Faddere fra Nordreiten og Megård. Ingen med farsnavn på Ols- eller Ellings-. Jeg har ikke funnet mer om ham.

2. Marit f. i 1805. Marit blir født 15. desember 1805 og døpes 25. desember 1805. (Stangvik, Ministerialbok nr. 592A01 (1784-1819), Kronologisk liste 1805, side 120.) Foreldrene bor fremdeles på Nordreiten, og det er faddere fra Åsbø, Megård og Nordreiten.
Marit blir 31 år gammel gift i Edøy kirke 3. juli 1837 med Johannes Jakobsen Ellefsøe.. (Edøy, Ministerialbok nr. 581A04 (1836-1852), Ekteviede 1837, side 320.) Erik Olsen Strand var far og forlover. De bor på Valen under Edøygarden i FT1865.

3. Johannes f. i 1808. Johannes ble døpt 1. mai 1808. (Stangvik, Ministerialbok nr. 592A01 (1784-1819), Kronologisk liste 1808, side 129.) Også han ble døpt i Halsakirka. Foreldrene står som Erich Olsen Stranden af Edøe og And Ellingsdtr.
Johannes blir gift i Halsakirka 2. januar 1843 som nr. 1 (Halsa i Stangvik, Ministerialbok nr. 592A03 /2 (1831-1849), Ekteviede 1843, side 478.) med Marit Andersdatter Hønsenvig. Hennes familie står ikke nevnt under Hønsvik i Halsaboka, men er omtalt i dette innlegget i Slektsforum. Hva som skjer videre med dem, er foreløpig ukjent.

4. Kirstine f. 1811, slik som det står i bygdeboka. Hun ble døpt i Edøykirka.

5. Marta Sofia, f. 1814 som det står i bygdeboka. Men hun dør allerede 18. november og jordes 2. juledag 1814 (Edøy, Ministerialbok nr. 581A02 (1767-1823), Kronologisk liste 1814, side 619-620.)


Det er nevnt ovenfor at Erik Olsen giftet seg på nytt igjen, og vielsen står i Edøy i Edøy, Ministerialbok nr. 581A03 /1 (1819-1836), Ekteviede 1831, side 378-379 som nummer 7. Dette er kirkebokskjemaet av 1812 der det ikke er egne kolonner for fedrene til brudeparet. Heldigvis (for oss slektsforskere :) ) giftet de seg i Halsakirka; Halsa i Stangvik, Ministerialbok nr. 592A03 /2 (1831-1849), Ekteviede 1831, side 458 for der hadde de nettopp tatt i bruk 1820-skjemaet med egne kolonner for brudeparets fedre. Eriks far står som Ole Eriksen Hals og Ingeborgs far som Halvor Olsen Haugen. Begge var født i Stangvigen. Det var lyst for dem i Edøykirka. Det står også at det var holdt skifte etter Ane. Attest fra Sorenskriveren er datert 3. juli, samme dag som vielsen.

Det er da lettere å finne opphavet til Ingeborg Halvorsdatter:
Hun ble døpt som uekte 4. august 1792 i Stangvik kirke (Stangvik, Ministerialbok nr. 592A01 (1784-1819), Kronologisk liste 1792, side 53) av foreldre Halvor Olsen Haugen fra Surnadal Prestegjeld, soldat ved Brøske kompani og Gundild Andersd. Bæle. Navnet skrevet som Engebor av presten ved dåpen. Faddere fra Stangvik og Brøske. Ingeborg Halvorsdatter som tjener på Ellevset i 1801.

Ingeborg og Erik fikk følgende barn:
1. Anne i 1832 som nevnt i bygdeboka og det kan være henne som er tjenestepige på Fikkan under Lindvåg i FT1865.

2. Henrika i 1835, født 1. juni og hjemmedøpt 10. juni 1835 og bekreftet dåpen 26. juli som nr. 25 (Edøy i Edøy, Ministerialbok nr. 581A03 /1 (1819-1836), Fødte og døpte 1835, side 178-179.) Hun er nok tjenestepige på Lindvåg i FT1865. I FT1900 er hun ugift fattiglem på Tømmervåg.
:) Tore

Tore Kristiansen
Innlegg: 4019
Registrert: 18. november 2004 kl. 9.47
Sted: KRISTIANSUND N

Re: Bind 2/side 430 Stranda under Hals

Legg inn av Tore Kristiansen » 13. juli 2008 kl. 15.55

Barn nummer 2; Marit f. 1805 er omtalt i Smølaboka bind 2.

På side 314 under Ellevsøy står ektemannen hennes nevnt, Johannes Jakobsen.
På side 252f under Øvre Edøyvalen står familien omtalt:
Johannes og Marit fikk en sønn Jakob som døde i 1872. Han ble gift med Marie Sivertsdtr. Risvik som døde i 1887. Jakob og Marie fikk en sønn, Johan Magnus f. 1870 og i følge Smølaboka ble han gift i 1899 med Gjertud Eriksdatter Stokkehaug f. 1871 i Eivindvik.

Dette ekteparet finnes igjen i Vikna i Nord-Trøndelag i FT1900 på Karstenø. Sønnen deres Jakob Meier ble døpt i Vikna 25. november 1900.
:) Tore

Svar

Gå tilbake til «Tustna: Tustna bygdebok»