Bind 4/side 469 Klætten

Svar
Tore Kristiansen
Innlegg: 4019
Registrert: 18. november 2004 kl. 9.47
Sted: KRISTIANSUND N

Bind 4/side 469 Klætten

Legg inn av Tore Kristiansen » 28. september 2008 kl. 0.00

Om Esten Bårdsens barn står det på side 469:
Esten Baardsen var f. 1643 og hadde 3 sønner
B1. Arnt f. 1681. Han tok over Glåmen i 1712.
B2. Jon f. 1684. G. med Ales Rasmusdatter Kvisvik. De ble med Klætten.
B3. Peder f. 1689. Hans lagnad er ikke kjent

I pantebok B for Nordmøre (folio 104b) er det tinglyst et skjøte der Arnt Estensen Glåmen får overdratt til sammen 28 marklag fra sine søsken. Her får vi nevnt alle barna til Esten Bårdsen Kletten. Skjøtet er datert Klætten 6. mars 1723. De solgte «til Voris broder Arnt Estensen hans hustrue og Arvinger Voris Tilfaldende Arvepart hans paaboende gaard Glaamen efter voris Sl. Fader Esten Arentsen Klætten»
De som solgte var:
«Jeg Joen Estensen Klætten Solt Otte Marklaug,
ieg Peder Estensen Fløstad Otte Mhl.
Jeg Tore Jensen Eichrem paa min Hustrues Biritte Estensdatters veigne Toe Mrkl,
ieg Paal Johansen Stabben paa Miin Moders veigne Toe Mrkl.,
ieg Rangnil Estensdatter Kamsvaagen Fiire Marchl.
Og Jeg Erich Oudensen Aspen paa min Hustrue Ingebor Estendatter veigne Fiire Marchl».

Sl. Esten Bårsen fikk feil farsnavn i panteboka, men det er nok en skrivefeil. Ved manntallet i 1701 kalles han for Esten Baarsen.

Barna til Esten Bårsen Kletten blir etter dette:
1. Arnt Estensen, ble bruker på Glåmen, se Halsaboka bind 4 side 507.
2. Jon Estensen, overtok garden på Klætten.
3. Peder Estensen. Ble bruker på Fløystad, se Straumsnesboka bind 1 side 496. Der står det ikke hvor Peder kom fra og heller ikke farsnavnet hans. Peder kjøpte Halset på Bergsøya og bosatte seg der 1738-1739.
4. Biritte Estensdatter, gift med Tore Jensen Eikrem. Det er vel han som var bruker i Oppistua Eikrem i 50 år, men som dessverre bare har fått ei setning i Straumsnesboka bind 1 side 120. «Tore Jensson vart brukar etter faren i 1685 og sat med garden til 1736.»
5. NN Estensdatter gift med Johan Paulsen Stabben. Se Tustnaboka bind 3 side 47 der forfatteren ikke har funnet fram til hvem kona til Johan og mora til Paul/Pål var.
6. Ragnild Estensdatter gift med Peder Bårdsen i Oppistua Kamsvåg. Hun kalles for Magnhild i Straumsnesboka bind 1 side 550, men det står da der at hun kom fra Kletten.
7. Ingebor Estensdatter gift med Erik Audensen i Øvergarden på Aspa. Se Straumsnesboka bind 3 side 489 der forfatteren ikke nevner navnet hennes.
:) Tore

Tore Kristiansen
Innlegg: 4019
Registrert: 18. november 2004 kl. 9.47
Sted: KRISTIANSUND N

Re: Bind 4/side 469 Klætten

Legg inn av Tore Kristiansen » 3. november 2013 kl. 20.35

Et skifte på Inner Taknes i 1671, folio 140a, skifteprotokoll 1668-1676 forteller oss hvem kona til Esten var; Mali Arntsdatter. Hun var datter av Arnt Eriksen Inner Taknes og kona Karen Jensdatter. Mali hadde også brødrene Erik, Jens og Størker.
Siden sønnene til Esten var født på 1680-tallet, er det ikke sikkert at Mali var mor til barna hans.
:) Tore

Svar

Gå tilbake til «Halsa: Halsaboka»