Daniel Fredrich Køste, f. ca. 1750

Moderator: MOD_Rogaland

Svar
18144
Innlegg: 74
Registrert: 26. mai 2006 kl. 10.07
Sted: SANDEFJORD

Daniel Fredrich Køste, f. ca. 1750

Legg inn av 18144 » 21. januar 2008 kl. 18.12

Søker oppl. om han og kona.
I FT1801 for Haaland er han oppført som tollvisitør i Tananger.
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/we ... k=982#ovre
Kona er oppført som "fød Holtzer".
Er det noen som har oppl. om hvor disse to kommer fra, hvor/når de gifter seg, når de dør?

THOM

Ket Henriksen
Innlegg: 134
Registrert: 16. november 2004 kl. 20.51
Sted: HUNDVÅG
Kontakt:

Re: Daniel Fredrich Køste, f. ca. 1750

Legg inn av Ket Henriksen » 21. januar 2008 kl. 21.44

Det ser ut til at de kan ha bodd en tid i Bergen da sønnen Andreas Daniel ble døpt i Mariakirken i Bergen 23. feb 1787, født 16.02.

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=2&filnamn=dp12011668&gardpostnr=54866&personpostnr=161413#nedre

Kirkeboken: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8709&idx_id=8709&uid=ny&idx_side=-60
--

Ellers kan du finne litt info om sønnen Andreas Daniel Køste i Gard og Ætt for Sola (Haaland) tilgjengelig på Internet her:
http://skarsten.no/atle/tan_minn/kilder/ - Gården Tananger:

BRUK 10, SNIGMYR - husmannsplass til 1904

1. (1816-) Andreas Daniel Køste, f. ikr. 1787, bleiv på sjøen 19/9 1835 saman med bror til kona, los Ola Govertson. Dei kollsiglde, og vart ikkje funne att. F: tollvisitør i Tananger, Daniel Fredrik Køste og Anna Holtzer.

Gift 30/3 1826 m. Berta Govertsdtr., Ta­nanger-Meland (2.4.5), d. 2/2 1896. Andreas Daniel Køste var ei tid konsti­tuert overtollbetjent her.

Born:

1. Daniel Fredrik, f. 8/5 1826, Stavanger, n. i ftl. 1875, krins 9, liste 77.

2. Georg Køste, f. 18/12 1827, ugift, budde ei tid i Stavanger og var skipper, men flytte hit og budde saman med mora, tok over plassen då ho døydde i 1896, og her døydde han sjølv 24/9 1900.

3. Johan Fredrik, f. 6/12 1829, var toll­rorskar då han flytte til Stavanger i 1858, n. i ftl. 1875, krins 7, liste 79.

4. Andreas Bernhard Elieser, f. 8/3 1832, Stavanger, bøkker, g. 21/3 1867 m. Johanna Ommundsdtr., Njå i Time, n. i ftl. 1875, krins 4, liste 52.

5. Ane Bergitta Elisabet, f. 19/5 1834, g. 3/7 1862 m. tollrorskar i Tananger Hans Torgerson, Sømme (12.7.4). Dei fekk 13/6 1863 sonen Andreas Daniel og flytte i 1865 til Tunge (Tollsta­sjonen 2), Randaberg der han var toll­stasjonsstyrar. Seinare tollbetjent i Tananger-Meling (11.1).

6. Andreas Daniel, f. 26/4 1836, d. 13/5 1837.

--------------------------------------------------------------------------------

BRUK 11 - Delt frå bruk 4 i 1904

1. Hans Torgerson Sømme, jfr. Tananger-Meling (10.1.5). Etter at han hadde vore toll­stasjonsstyrar på Tunge, var han under­tollbetjent i Tananger, og dei budde her.

Gift m. Ane Bergitta Eli­sabet Køste, Tananger-Meling (10.1.5).

Born:

1. Andreas Daniel, f. 13/6 1863, Tananger, ug.
2. Torger, f. 1869, sjå Tananger-Meling (4.2.2).

Ket Henriksen
Innlegg: 134
Registrert: 16. november 2004 kl. 20.51
Sted: HUNDVÅG
Kontakt:

Re: Daniel Fredrich Køste, f. ca. 1750

Legg inn av Ket Henriksen » 21. januar 2008 kl. 21.58

Fant litt mer om Daniel Fredrich Køste her:

http://www.sola.kommune.no/lokalhistorie/TanangersMinne/tollstasjon-tananger.htm

"Den andre tollvisitøren vi kjenner til i Tananger er Daniel Fredrik Køste (ca 1751 - 1837). Han var gift med Anne Bergitte Elisabeth Køste (ca. 1754 - 1816) Det er ikke så mye vi vet om Daniel, men i henhold til folketellingen 1801, fikk han minst 3 barn."

---

Norsk Slektshistorisk forening har en oversikt over TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886
http://www.genealogi.no/kilder/Tollere/i-l.htm :

Køste, Andreas, født 1717. Sersjant ved Bergenhus regiment. 45 år i militæret. Undertollbetjent i Bergen (Tananger?) 23. des. 1776. Død 18. mai 1795.

Køste, Daniel Fridrich, født 1750. Konstituert i 9 år for å hjelpe sin far, A. K. Uthavnsbetjent i Tananger 2. des. 1795.

Køste, Georg, født 18. feb. 1827. Skipsfører. Leiet tollrorskarl i Tananger 24. mai 1885.

Køste, Johan Fredrik, født 6. des. 1829. Sjømann. Tollrorskarl i Stavanger 1. mai 1858.

18144
Innlegg: 74
Registrert: 26. mai 2006 kl. 10.07
Sted: SANDEFJORD

Re: Daniel Fredrich Køste, f. ca. 1750

Legg inn av 18144 » 23. januar 2008 kl. 18.33

Takker og bukker! :D
Her har jeg litt å jobbe videre med.

THOM

Eva Wathne
Innlegg: 10
Registrert: 4. desember 2004 kl. 17.03
Sted: SOLA

Re: Daniel Fredrich Køste, f. ca. 1750

Legg inn av Eva Wathne » 28. januar 2008 kl. 20.53

Som en kuriositet gjengir jeg et brev fra Andreas Daniel Sømme (f. 13.6.1863) til sin fetter Andreas Tollaksen Joa, skolelærer i Montana.
-------------------------------------

Fra Andreas Daniel Sømme, (søskenbarn) til Andreas Tollaksen Joa i USA.

Stavanger den 19de November 1883

Kjære Søskendebarn!
Da jeg var hjemme sidst fik jeg af min Fader vide din Adresse, saa jeg nu kan faa Anledning til at skrive.

Da jeg den Aften, du reiste, traf dig om bord paa Dampskibet, forundrede det mig meget at høre, at du vilde til America, da jeg ikke havde hørt det mindste om det før, ("det kom nok paa i en Fart."), som det staar i Visen; men hvad skal man gjøre i det arme Norge, landet er jo saa overfyldt med Mennesker, at man kun med megen Møie kan fortjene det daglige Brød. Vort Land suges nu disse Dage af Rigsretten, og indbyrdes Had hersker nu mellem de to Partier, (Høire og Venstre), saa at man gjerne kan frygte for inbyrdes Uroligheter. Jeg seer af dine Breve, at du holder dig til Venstre, og hylder Republik under Ledelse af en Precident, det er ganske stik imod mig, jeg raaber: "Leve Kongen og Unionen"!; men :"Ned med Sverdrup, Steen og Republikken"! Vi har nu i 70 Aar levet i Fred og Ro i vort Kongerige og under vore Konger; men nu kan det se verre ud. Den Frihed, som man raaber paa, kan blive ombyttet med noget, som er det modsatte af Frihed. Hvad vor Religion og Statskirke angaar, saa ser det du til at den sløves af den saakaldte Frihed; nei det var ikke blot om dette jeg vilde skrive.

Min daglige Syssel er som Kontorbetjent ved Stavanger Støberi & Doks Kontor, hvor Lønningen just ikke er saa stor, men man faar være fornøiet for det første. Her paa Værkstedet er Arbeidslivet meget stort, her sysselsættes daglig 300 Mand, med Skibsbygning, Maskinarbeide, Jern- og Metalstøbning, Snedker- og Tømmermandsarbeide, Smede- og Sjauerarbeide. Vi har nu under bygning 2 Jerndampskibe, et for et engelsk Rederi, som nu en af de første Dage skal gaa af Stabelen, og et for Kjøbmand Herlofsen, med flere i Soggendal. Vi ere 8 Mand paa Kontoret og 2 Tegnere, som gjør Tegninger til de Arbeider som skal gjøres.

Hos Faster Lisbeth paa Sømme har der været en stor Udryddelse, da nemlig de 3 yngste Børen ere døde paa en Uge af Trondhjemsk Halsesyge. Det var meget tungt for Forældrene at miste saa mange paa en Gang, som du vel kan forestille dig. Sygdommen var saa smitsom, at ingen fik komme ind og hjelpe dem med nogen somhelst Ting, hellerike med Begravelsen maatte der være flere, end saa meget at de kunde faa dem begravede. Kisterne maatte graves 4 Alen ned i Jorden og oversmørres med Tjære, og saa maatte de ligge paa en særskildt Plads paa Kirkegaarden. Den næst eldste af Børnene har og saa været angrebet af samme Sygdom; men skal nu være til Forbedring. Fra dit Hjem har jeg ikke hørt noget i det sidste; men jeg tror de lever vel, hvis ikke saa havde jeg vel hørt noget da jeg var hjemme sidst.

Vi har nu udover Høsten havt et meget stormende og regnfuldt Veir, men nu i denne sidste Uge, har vi havt stile og klart Veir med Frost, saa at der har lagt sig en Tomme tyk Is; men du kjender vel Gutternes Dumdristighed paa Isen, saa ogsaa her idet nemlig 2 Gutter her fra Byen havde vovet sig midt uu paa Mosvandet og der druknede. Det er sørgeligt at man ikke skal lære, da dette Aar efter Aar igentager sig.

Jeg lever vel og finder mig vel fornøiet, som jeg ogsaa haaber, at du gjør. Jeg ønsker gjerne at faa høre ifra dig og det fjerne Vesten med det første.

Saa hilses du paa det vennligste fra dit stedse hengivne Søskendebarn.

Andreas Sømme

Min adresse er: Enkefru Beutlich

Bergelandsgaden, Stavanger

Svar

Gå tilbake til «Sola»