Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

For etterlysn. som ikke kan plasseres på undernivå

Moderator: MOD_Sør-Trøndelag

Svar
dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av dn19444 » 3. februar 2007 kl. 14.14

I Årbok for Fosen (2006) er det en artikkel om Sara Kjerstina Flors og hennes familie. Jeg har bidratt med en del opplysninger til denne artikkelen og jeg er svært interessert i å finne ut enda mer om Sara Kjerstinas etterkommere.

Datteren Henrikka er kanskje den vi vet aller minst om. Hun gifta seg hjemme i Gjevika med en Ole Jonsen, f. ca. 1724. Hans opphav kjenner jeg ikke, men har en følelse av at han kan være fra Kjølsøya (uten at jeg har noe bevis for det). De fikk barna Jacob (f. 1751) og Johanna (f. 1754) mens de ennå losjerte i Gjevika, men i 1762 finner vi dem igjen på Eidsøya. Jeg tror ikke de fikk flere barn. Ole døde i 1770, og året etter ble Henrikka gift på nytt med en Peder Johansen, f. ca. 1741. I 1744 fikk Peder Eidsøen ei datter ved navn Henrikka. Først avskrev jeg Henrikka den eldre som mor til dette barnet på grunn av alder. Folketellingen i 1801 forteller at Henrikka da var 82 år og følgelig rundt 55 år da Henrikka den yngre ble født. I 1802 døde imidlertid Hendricha Jacobsdatter Ejdsøe og da oppgis alderen til 73 år. Dermed var hun trolig ti år yngre enn det folketellingen viser og var mest sannsynlig mor til nevnte Henrikka.

Etter at Henrikka døde, giftet Peder Johansen seg på nytt med ei Sara (1804). Jeg har ikke fått sjekket hennes etternavn ennå, men det er antakelig mindre viktig i denne sammenhengen.

Jeg har ikke klart å spore opp Jacob Olsen (f. 1751) eller Henrikka Pedersdatter (f. 1774) ennå. Det som forvirrer er at det er nevnt to Henrikka Jakobsdatter på Eidsøya i 1801. Den yngste er gift med en Petter Andreas Olsen og de hadde i 1801 tre barn. Alderen stemmer perfekt med Peder Eidsøens datter Henrikka, og etternavnet kunne jo vært ei feilskriving. Men både ved hennes død og i skiftet omtales hun som Jacobsdatter!

Henrikka Jacobsdatter (den eldre) og Ole Jonsens datter Johanna Olsdatter tror jeg ble gift med Jacob Gundersen fra Kløven på Frøya. Paret ble boende på Eidsøya. De hadde sønnen Ole og kanskje også ei Beret, men så døde Johanna (jeg har ikke fått sjekket skiftet fra 1781 ennå). Jacob giftet seg på nytt med ei Cathrina Nilsdatter, og de fikk flere barn (i alle fall Lorents og Johanna).

Håpet mitt med å legge ut disse resonnementene er at det kanskje er flere som ønsker å kartlegge folket etter Sara Kjerstina Flor eller at det kanskje er noen som har info om folket på Eidsøya.

Jakob Gundersen og Johanna Olsdatters sønn Ole Jakobsen giftet seg i 1803 med Gjertrud Sivertsdatter Dombu fra Straum. De skal ha etablert seg på Aune ved Stadsvika (under Dolm). Jeg har lagt ut en egen etterlysning etter dette folket. Kanskje finnes det etterkommere som vet noe...

Jeg vet at Fugelsøy i Hitraboka nevner at Beret Jakobsdatter skal ha blitt gift Ole Norddolm og at ei annen datter (Barbro?) skal ha vært gift med Kristen Amundsen Barman. Barbro omtales for øvrig som Olsdatter senere og hvis fødselsåret (ca. 1769) stemmer, så kan hun ikke ha vært barn av Jakob og Johanna. Hun kan for så vidt ha vært en attpåklatt til Ole Jonsen og Henrikka Jacobsdatter. Kanskje var det i forbindelse med barsel at Henrikka den eldre døde?

Ja, her er ennå mye uklart.

Mvh
Krister Olsen

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 4. februar 2007 kl. 0.24

Utmerket at dette blir tatt opp!

Bare en geografisk opplysning + litt til i kveld: Stadsvik og Aunet er i Hitraboka nevnt mellom Svenes og Barmen i Barmfjorden. Gjertrud Sivertsd. Schaar Dombu, som er nevnt ovenfor, er nok identisk med den Gjertrud Sivertsd. som har datteren Andrea Justine Olsd. Strand (f. 1816) i Sandstad. Sistnevnte er da gift med sin tremenning, Sten Hanssen Schaar Svenes (f. 1814). De blir eiere av bruket Bakkan på Glørstad i Barmfjorden.

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 4. februar 2007 kl. 10.50

Det antas i første innlegg at Jakob Gundersen på Eidsøy er identisk med Jakob Gundersen Kløven fra Frøya. Ifølge Frøya II er sistnevnte født i 1779, og kan da umulig være den samme som fra 1774 til 1786 i to ekteskap får barn på Eidsøya. Merkelig nok finner jeg heller ingen eldre Jakob Gundersen nevnt i manntallet for 1762. Dette tyder vel på at Jakob på Eidsøy er født mellom 1750 og 1754, hvis han ikke er innflytter.

Så litt om de to Henrikka Jakobsd.:

Tellingen 1762 nevner Ole Jonsen og Henrikka Jakobsd. som brukere av Eidsøya.

I 1801 bor to Henrikka Jakobsd. der, den eldste (82/73 år) er nok da enke etter Ole Jonsen og gjengiftet med den godt yngre Peder Johansen (60 år). Den yngste Henrikka (27 år) er gift med Petter Andreas Olsen, som ifølge Hitra II er bror av Hans Olsen Sandåsen.

Den yngste Henrikka i 1801 er nok Jakob Gundersens datter, f. 1774 i følge Hitra II, og da datterdatter av den eldste, som hun er oppkalt etter.

Den eldste Henrikka er nok kalt etter sin morfar i Tolga, stiger Henrik Anderssen Flor, som er tippoldefar til den yngste.

Noen Henrikka Pedersd. finner jeg ikke nevnt i f.t. 1801, men yngste Henrikka oppgis i Hitra II å ha en datter Maren Henrikka Pettersd., f. 1798.

Når Peder Johansen Eidsøy i 1804 gifter seg på nytt med en Sara, tyder det på at hun kan være i slekt med Peders avdøde kone, siden dennes mormor på Gjevik heter Sara.

For øvrig er dette forvirrende nok, med så mange like navn i flere generasjoner. Før de her nevnte har vi på Eidsøy også Ole Jakobsen, som er sønn av
Jakob Karlsen (1666-1717) og Anne Ellefsd. Denne Jakob er en sannsynlig bror av naboen Ole Karlsen Sandåsen, og han er i så fall av Aspaslekten via Honnes og Vikstrøm. Jeg vet ikke om den her omtalte Ole har etterslekt.

17887
Innlegg: 2678
Registrert: 3. september 2005 kl. 14.49
Sted: OPPHAUG

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av 17887 » 4. februar 2007 kl. 19.21

Denne Sara Kjerstine Floer blir født i 1855 - hører hun med her ?

<a href=http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2389&idx_id=2389&uid=ny&idx_side=-199>Lenke</a>

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av dn19444 » 4. februar 2007 kl. 23.22

Hei

Her er det mye interessant å ta tak i. Når det gjelder Jacob Gundersen er jeg selvsagt ikke sikker på at han er fra Kløven, men i FT 1801 er hans alder oppgitt til ca. 50. Jeg har gått gjennom kirkeboka for Hitra i denne perioden, og den eneste jeg finner med dette navnet er Jacob Gundersen født på Kløven i 1752. Så dette er ikke den Jacob som er nevnt i 1801, men sikkert en slektning. Dessuten er det ikke rart at han ikke er nevnt i 1762, for der er bare barna over 12 år tatt med.

Jacob Gundersen og Johanna Olsdatter ble gift i 1773, men i kirkeboka oppgis det ikke noe fødested til brudgommen. Så der er jeg like langt. Kanskje kan det finnes frøyværinger blant faddere ved ungenes dåp som kan øke oddsen.

Når det gjelder Henrikka den yngre har jeg en teori om at det faktisk kan være ført feil i kirkeboka. Det står Peder Eidsøens barn Henrikka, men etter som Peder også står blant fadderne (det var vel ikke vanlig at foreldre også var faddere!?!), så har jeg en følelse av at denne Henrikka kan være datter av Jacob. Det føles rett i forhold til at Henrikkas alder ifølge FT 1801 stemmer med fødselsåret 1774. Dessuten ble hun født samme år som Jacob og Johanna ble gift. Jeg tror dette var deres første barn!

Jeg har funnet tre barn til Ole Jakobsen og Gjertrud Sivertsdatter: Karen, f. ca. 1811, Serina, f. ca. 1817, og Jakob, f. 1820. Karen tror jeg havnet på Broholm, mens jeg tror Serina havnet i Jektvika (Dolmøya). Jakob har jeg ikke funnet igjen i folketellingene. Noen Andrea Justine har jeg ikke klart å finne som barn av dette paret.

Når det gjelder din Sara Kjerstine Floer, Aud, så er nok dette en etterkommer av nevnte Sara i Gjevika. Sara hadde etterkommere på innsida av Hitra, blant annet med etternavn Strøm. Dette kan nok Sandstadboka bekrefte.

Krister

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av dn19444 » 4. februar 2007 kl. 23.25

Rettelse i 1. avsnitt i forrige innlegg:

Feil:
"Så dette er ikke den Jacob som er nevnt i 1801, men sikkert en slektning."

Skal være:
"Så dette er ikke den Jacob som er nevnt i Frøyaboka, men sikkert en slektning."

Krister

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 5. februar 2007 kl. 9.46

Takk for et til dels meget nyttig svar.

Når jeg nevner at Gjertrud Sivertsd. Strøm som sannsynlig mor til Andrea Strand, så skyldes det følgende innførsel i kirkeboken (utskrift gjort av Hasselberg):

---Andrea Olsd. konf. 2/10 1832, 16 år gl. (født på Strand), dtr. av gm. Ole Pedersen og Gjertrud Sivertsd.--- (gm. betyr nok gårdmann, min anm.).

På Hitra og Frøya finnes i 1801 kun to Gjertrud Sivertsd., den ovenfor nevnte på Strøm og en 24 år gammel tjenestejente på Rørøy. Ut fra sammenhengen ellers er da førstnevnte den aktuelle.

Imidlertid oppgir Sandstadboka at Ole Pedersen Flatval er gift med Gurianne Andreasd. Strand (fra Vedøya), vigselsår ikke nevnt, og Andrea Justine angis som deres eldste datter. Navnet hennes gjør det jo svært sannsynlig at hun faktisk er det, siden Guriannes far er Andreas Andreasssen.

Dette er faktisk av en viss interesse i forhold til Fillan også, siden Guriannes mormor er Ellen Pedersd. Sørseter (Fjellvær), datter av Peder klokker og Anne Jonsd. Gjevik. Sistnevnte er tante til den eldste Henrikka Jakobsd. på Eidsøy, dvs. at Gurianne er firmenning av den yngste Henrikka på Eidsøya. Dertil er Guriannes stefar grandnevø av Nils Justensen Belsvik på Eidet.

Hvem har egentlig rett her: Sverre R. Utseth i Sandstadboka eller daværende prest i kirkeboken?

Er det særlig sannsynlig at en av foreldrene kan være feil angitt ved konfirmasjonen? Dette forekommer vel gjerne oftere enn tilsvarende ved dåp, vil jeg anta.

Bjørn Flor
Innlegg: 314
Registrert: 5. januar 2005 kl. 8.32
Sted: TRONDHEIM

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Bjørn Flor » 5. februar 2007 kl. 10.50

Når det gjelder henvisningen til Sara Kjerstina Flor, f. 1855, datter av Daniel Rasmussen Berg og hustru Anna Jørgine, f. Strøm, så er jo Strøm og Flor på Hitra sterkt sammenvevet. Er det en sammenheng?
Faddere Nils Hegge og hustru Birgitte, må vel være Nils Rossing Parelius Hegge og hustru Birgitte Marie Christensen, som ble gift på Hitra 1843, men som bodde på Storfosen gård 1844 til 1878.
mvh
Bjørn F

17887
Innlegg: 2678
Registrert: 3. september 2005 kl. 14.49
Sted: OPPHAUG

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av 17887 » 5. februar 2007 kl. 15.04

Håper jeg ikke forstyrrer debatten når jeg legger lenke til Sara (født 1885) og hennes familie i FT 1865:

<a href=http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=19&filnamn=f61621&gardpostnr=114&personpostnr=713&merk=713#ovre>Lenke</a>

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 5. februar 2007 kl. 15.40

Noen flere data ang. mitt innlegg ovenfor:

Gurianne Andreasd. Strand er datter av Karen Jensd. Drågen i hennes andre ekteskap med Andreas Andreassen, som ifølge Sandstadboka dør i 1797. Karens mor Ellen er datter av Peder klokker på Sørseter, og vel dermed kusine av Henrikka Jakobsd. Eidsøy. Karens far er Jens Ingebrigtsen, og ut fra miljøtype virker det sannsynlig at han kan være en bror av klokker og lærer Anders Ingebrigtaen Bremvåg, særlig siden Karens bror Ingebrigt bor nettopp på Bremvåg. En kan da undres på om Karens andre mann, Andreas Andreassen (eller Anders Anderssen) kan være identisk med lærer (i Fillan) Anders Anderssen Sølien (vel helst fra Vinje?), som ifølge Hitra I s. 414-415 er sykelig i 1794, men fortsatt får utbetalt lønn i 1799. Den A.A. som er Karens mann (og ikke kan identifiseres ut fra Sandstadboka), må være død i 1800, da hun det året inngår sitt tredje ekteskap. Er det noen som vet noe ang. dette?

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 5. februar 2007 kl. 17.55

Ang. Jakob Jonsen Gjevik, som er g.m. datteren til stiger Flor i Tolga (svigersønn av Irgens) og søsteren Anne Jonsd., som er klokkerkone på Sørseter Fjellvær (søsteren Margrete Jonsd. kjenner jeg ikke til, men det er kanskje hun som bor på Jensøya under Ansnes i 1762?), så er det litt merkelig at barneflokken til Jon Holgersen Gjevik (f. 1649) er såpass bra gift. En mulighet er det derfor, også siden Holger-navnet er sjeldent her, at denne slekten kan ætte fra sokneprest i Åfjord Holger Lauritsen Buch (1532-1612), som skal ha 7 barn, hvorav kun få er kjent.
I tid kan Jon Holgersen evt. være et oldebarn av hr. Holger, som i alle fall har en sønnesønn, Holger Hanssen Buch, som på 1620-tallet studerer i København. Sistnevnte har en bror Jakob Hanssen Buch (d. 1668, kfr. navnet Jakob på Gjevik), som er kapellan i Tingvoll og Åfjord. (Han er gift i Aspaslekten og er bl.a. Edvard og Nina Griegs 3-tippoldefar). Se Dahls prestebok s. 180.

Bjørn Flor
Innlegg: 314
Registrert: 5. januar 2005 kl. 8.32
Sted: TRONDHEIM

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Bjørn Flor » 6. februar 2007 kl. 11.24

Dette faller utenfor Henrikka med etterkommere, men det får våge seg.
Sara Kjerstine Floer Berg, f. 1855 på Ørlandet, er etterkommer etter Sara den 1.s datter Cornelia.
Daniel Berg, f. 12.4. 1830, Ørlandet er sønn av Rasmus Danielsen Berg (Lexen) og Sara Kjerstina Strøm, f.1796, en i den lange rekken med Saraer i den familien, fire generasjoner etter den første.

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 6. februar 2007 kl. 12.29

Primært ønskes vel info om Henrikka og Eidsøya,( og det er jo kommet en del ! ), men vel også om andre av Sara Flor Gjeviks etterkommere. Jeg antar at denne kanskje er kjent av noen:
Sara Kjerstina Flor Nilsdatter Eide og ektemann Daniel Eriksen Strøm, bosatt Aunøya, Innhitra,
fikk i 1772 datteren Cornelia Flor Strøm. Sistnevnte ble i 1792 gift med Isach Jørgen Coldevin Christensen Dass, Lurøy, Helgeland.
Dersom Isach er en etterkommer av dikterpresten, så er hans familie her forenet med en etterkommer av Sara samt Nils Justesønn Eide.
( Kilde: F S )

Knut
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

Odd Roar Aalborg
Innlegg: 604
Registrert: 4. desember 2004 kl. 11.01
Sted: LONEVÅG

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Odd Roar Aalborg » 6. februar 2007 kl. 13.30

Jeg kommer vel i mine innlegg her med litt "utenomsnakk", men synes det må være lov på slike temaer også å ta med litt perifere data rundt de mest aktuelle personene, da det er viktig å overskue helheten i slike miljøer. Hvis en lager et nytt tema for hver "detalj", mister en lett mye av sammenhengene og den generelle oversikten, som kan bidra til å besvare de spørsmål en har, og som også kan hjelpe til med å kartlegge den aktuelle slektskretsen.

Bjørn Flor
Innlegg: 314
Registrert: 5. januar 2005 kl. 8.32
Sted: TRONDHEIM

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Bjørn Flor » 7. februar 2007 kl. 10.23

Sara Kjerstina Flor Berg, f. 1855, har Anna Jørgine Strøm som mor ved dåpen, men Anna kalles Elene Strøm i folketellingen i 1865. Er det noen som kan oppklare, samt plassere henne inn i Strøm-familien. Hun skal være født i Hemne, og dit kom jo mange Hitter-Strøm også.

Fortsatt sidesprang. Isach Dass er ikke etterkommer av dikteren Peter Dass, men av hans bror.
1. Isak Jørgen Christensen1 DASS ble født 1772 i Lurøy, Nordland. Isak ble gift i 1793 med Cornelia Flor STRØM, datter av Daniel Eriksen STRØM og Sara Kjerstine Flor Nilsdatter Justesen EIDE, De hadde 12 barn som i 1860 fikk kongelig bevilling til å anta navnet Dundas. Isak Jørgen Christensen var skipper og handelsmann i Lurøy, Nordland. Isak Jørgen DASS døde i 1836.
--- 2. generasjon ---

2. Christen Petersen2 DASS ble født cirka 1737.Christen Petersen var godseier på Lurøy gård, Nordland. Christen ble gift den 13 nov 1771 med Stinchen Catharina COLDEVIN, datter av Isach Jørgen COLDEVIN og Maria Anna Emahus Hansdatter TØNDER. Christen DASS døde i 1791.

--- 3. generasjon ---

4. Peter Jacobsen3 DASS ble født cirka 1705. Peter ble gift med Adelus Christensdatter MECHLENBORG. Peter Jacobsen var skipper og handelsmann i Lurøy, Nordland. Peter Jacobsen DASS døde cirka 1769.

--- 4. generasjon ---

8. Jacob Benjamin4 DASS ble født 1685. Jacob Benjamin var sorenskriver i Leines, Helgeland, Nordland. Jacob Benjamin ble gift den 8 mar 1705 med Maria Karstensdatter ANGELL, datter av Carsten Marcussen ANGELL og Kirsten Marcusdatter ANGELL, Jacob ble altså gift med søster av sin stemor. 8 barn.

--- 5. generasjon ---

16. Benjamin5 DASS ble først gift med Maren Jensdatter FALCH, datter av Jens ALBERTSSEN og Kirsten Pedersdatter FALCH og så cirka 1693 med Juditha Carstensdatter VOLQVARTS, datter av Carsten VOLQVARTS og Kirsten Marcusdatter ANGELL. Benjamin var handelsmann i Åkvik, Møre og Romsdal. Benjamin DASS døde den 25 nov 1702 i Åkvik.

--- 6. generasjon ---

32. Peter Petersen Don6 DASS ble født cirka 1620 i Skottland. Han tok borgerskap i Bergen. Peter Petersen Don var handelsmann. Han bodde i Herøy, Nordland og ble gift i 1646 i Herøy, Helgeland, Nordland, med Maren Pedersdatter FALCH, datter av Petter Jacobsen FALCH og Anna JONSDATTER. Peter Petersen Don DASS døde i 1653 i Helgeland, Nordland.

mvh
Bjørn F

17887
Innlegg: 2678
Registrert: 3. september 2005 kl. 14.49
Sted: OPPHAUG

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av 17887 » 7. februar 2007 kl. 11.40

Her er en Anna Ingeborg Jørgine Sofie Nielsdatter Strøm, født 1828; dåpsbarn nr 74
<a href=http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2374&idx_id=2374&uid=ny&idx_side=-18>Lenke</a>

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av dn19444 » 28. februar 2007 kl. 22.50

Et par tillegg når det gjelder inngifte til Eidsøya:

Jeg har nå fått bekreftet gjennom militære ruller at Jakob Gundersen var fra Kløven på Frøya og født i 1752. I tillegg viser det seg at Peder Johansen som ble gift med enka Henrikka Jakobsdatter på Eidsøya, var fra Fausland.

Ellers ble Jakob Olsen, eldstesønnen til Henrikka og hennes første ektemann, gift på Glørstad og bodde der (oppført også i 1801-tellingen).

Krister

Bjørn Flor
Innlegg: 314
Registrert: 5. januar 2005 kl. 8.32
Sted: TRONDHEIM

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Bjørn Flor » 2. mars 2007 kl. 12.32

Jeg har notert Jakob Olsen som født 1751. Er det rett, slik at folketelleren har lagt 4 år til hans alder?
Det var også betydelig aldersforskjell mellom ham og Kirsten Carlsdatter. Betyr de 22 årene at det ikke finnes etterkommere etter dem?

Bjørn F

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av dn19444 » 2. mars 2007 kl. 12.37

Hei, Bjørn

Dette er riktig Jakob Olsen. Det bekreftes både i moras skifte og i sjølegdsrullene. Fødselsåret er 1751 og det aner meg at de ikke hadde barn, men det vet jeg ikke sikkert.

Krister

Hallstein Eriksen

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Hallstein Eriksen » 5. mars 2007 kl. 17.31

Foreldrene til Johannes Irgens:

Henrik (jurgens) Irgens født 1585 død 1659, Izehoe, Holstein, Tyskland var gift med Catharina Fruchtnichts født 19/5 1611, d. i København 29/8 1675

Foreldrene til Henning Johannesen Irgens:

Johannes Irgens, født 1612 død 1669, Izehoe,
Holstein, Tyskland var direktør ved Røros kobberverk, døde i 1659 på Røros. Johannes studerte medisin og ble dr.Philos.et.med. i Palua 11.april 1635. Studerte fra 5.mai samme år i Siena. Han bodde med hustru og barn i Itzehoe, da han av sin bror Joachim Irgens ble kalt til Røros. I 1651 ble han ansatt som direktør ved Røros Verk. Johannes kjøpte Rørosgaard av presten Anders Bernhoft, hvor han bodde og anla vei til Røros. I 1657 var han så syk at han overga verkets bestyrelse til Jackob Mathias Tax.

Johannes giftet seg i 1637 på Izehoe, Holstein, Tyskland med Elisabetha Sofie Anna Henningsdatter Gotz Arnisæus født i 1618 i Haderslev, Jylland, Danmark døde i 1694 på Røros gård. (Hun ble gift andre gang med Daniel Faber?, Danmark). Hun var datter av Henning Arnisæus født 1570, Schlanstedt, Halberstadt, Tyskland døde Sep 1636, Hillerød, Sjælland, Danmark og Elisabeth Götz. født ???? døde 1631, Hillerød, Sjælland, Danmark. Hennes far Henning Arnisæus ble den 19 Juli år ???? immatrikulert ved ”Akademia Julia” i Holmstedt, ble senere professor og Christian IV’s livlege.


Foreldrene til Elisabeth Sofie Irgens:

Henning Johannesen Irgens født 1637, Izehoe, Holstein, Tyskland døde Okt 1699, Røros gift første gang i 1670 med Anna Cathrine Hansdatter Wesling født 1637 i Trondheim (Kristiansund?), Sør-Trøndelag døde i 1696 på Røros. Datter av lagmann Hans Mortensen Wesling og Giertrud Rehnes

Henrik Andersen Flor gift første gang med Elisabeth Sofie Irgens han var hytteskriver og skogforvalter, først tilsatt i Tolga senere i Røros.

Andre gang ble Henrik gift med Anne Chatrine Pedersdatter Hagerup født 1686 Sætensgård i Tolga. Hun var søskenbarn med den første kona.

Under den Svensk-norske krigen kommanderte han et kompani av berverksarbeidere.

Den første kona Elisabeth Sofie Irgens døde på barselseng den 25.09.1713 etter å ha født sitt 16 barn. 11 av barna overlevde henne. Sognepresten i Tolga diktet et minneskrift om henne.

Henrik Andersen Flor og Elisabeth Sofie Irgens er foreldre til:

Sara Kjerstina født 1692 død 1770, Røros gift med Jakob Jonsen Gjevik født 1691 død 1734, Hitra
blir da tante til Eidsvollmannen Richard Flor. Hun ble da også hitterværing gjennom ekteskapet med Jakob Jonsen Gjevik.

De fikk 7 barn

1. Jonas Jakobsen født ???? gift med Maren Nilsdatter (Han var gårdbruker i Gjevika)
2. Henrik Jakobsen Flor (han tok slektsnavnet etter mora) født 1734 druknet 1764 gift med Maren Hansdatter født 1733
3. Elisabeth Sofie Jakobsdatter født ???? gift 1743 med Jens Christensen Selvaag
4. Cornelia Jakobsdatter født ???? gift med Nils Justensen Eide
5. Martin Jakobsen Gjevik født 1728 død 1780 gift med Birgithe Regine Flor 1735 død 1774 (Han var baker i Kristiansund og også nær slektning med kona)
6. Margrete Maria Jakobsdatter født ???? gift med Amund Eriksen Broholm, Agdenes
7. Henrikka født ????

Sara Kjerstina Flor gift andre gang med Johan Arntsen, Hemne fikk datteren

1. Anna Chatrine født 1736

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av dn19444 » 5. mars 2007 kl. 18.53

Hei, takk for innspillet

Martin Jakobsen Gjevik, baker i Kristiansund, har jeg ingen tro på er noen sønn her. Han er i ikke nevnt i skifte etter foreldrene, og heller ikke nevnt i noen andre sammenhenger i forbindelse med denne familien.

Jeg har tidligere sett at noen opererer med Martin som sønn av Sara og Jakob, men ingen har lagt fram noe bevis eller kildehenvisninger til disse opplysningene.

Krister

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 6. mars 2007 kl. 22.31

takk for fin oversikt Hallstein, antar du er en ætling av Sara og Jakob.
for ordens skyld, Bruholmen ligger på Ørlandet,se bl.a emne 2120 underFosen.

Når det gjelder Sara Kjerstinas andre ektemann, er det noen som har ment at han het Johannes Andersen og var fra Skaget i Fillan, ikke Johan Arntsen fra Hemne. Hadde vært fint å få en avklaring vedr. dette forholdet.

Sara hadde en tippoldemor med etternavnet
Fruchtnichts. På Ulvøya bodde det på 1600-tallet folk med etternavnet Frøchtnichts, skrevet litt forskjellig.
Dette åpner for en teori om hvordan Sara kom til Hitra og møtte Jakob. Sara hadde muligens sin morfars slektninger på Ulvøya, og Jakob hadde sin morsslekt der... Senere fikk de en sønn som
ble gift i Ulvan.

Beklager at det ble lite om Henrikka og mer om hennes foreldre.

Mvh Knut
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 7. mars 2007 kl. 10.52

ad Henrikkas søsken og foreldre: Utdyper litt mer her. Ikke bare ble Henrik gift og fikk etterkommere i Ulvan, men søsteren Elisabeth Sofie ble jo gift i Selvågan. Derfra til Ulvan er det en times spasertur, og langs veien ligger (Melk)Vika under Ulvan hvor Jakob Jonsens mor kom fra. Til Selvågan kom muligens også Margrete Maria Jakobsdatter fra Bruholmen, i alle fall havnet 3 av hennes barn der. Vil tro at de der på Ulvøya hadde mye slekt, også på sin mor Saras side ?
Grunnen til at jeg skriver dette, er at det har vært reist spørsmål om hvorfor Sara Kjerstine Flor kom fra Røros og helt ut til Hitra og ble der - og hvorfor det ble nettopp Jakob Jonsen Gjevik på henne. Når det gjelder sistnevntes slekt, kan den godt være ganske "fornem" både på fars og mors side - er det noen som vet mer om hans aner ? Når det gjelder hans fars slekt i Gjevika, se et innlegg fra Odd Roar Aalborg lenger opp. Når det gjelder hans mors slekt, så var Melkvika en av de største plassene under Ulvan, og har ofte blitt "befolket" av etterkommere av gårdfolkene nedi Ulvan.

Mvh Knut
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av dn19444 » 7. mars 2007 kl. 15.03

Sara Kjerstina var i alle gift med en Johan Arentsen. Han er innskrevet som Johan Arentsen ved dåpen til Ane Cathrina i 1736 og da hans kone introduseres i Fillan-kirka senere samme år. I forbindelse med den sistnevnte innføringen står det oppført at Ane Cathrina var Sara Hendriksdatters 9. fødsel.

Sverre Utset oppgir også at han het Johan Arntsen og at han skal ha vært født i Hemne. Sjølegden fra 1759 forteller om en oppsitter i Gjevika som heter Johan og som er 52 år gammel. Dette må være vår mann. Den sier ingen ting om fødested, men det står anført at han er flyttet til Trondhjem. I legden fra 1761 står han oppført i Gjevika. 52 er oppgitt som alder også da. I 1773 er han ikke tatt med i sjølegden, så da er han muligens død. Jeg har ikke funnet hans begravelse i kirkeboka, så det er jo mulig at han døde et annet sted. Mye tyder på at han kanskje flyttet fra stedet etter at Sara Kjerstine døde i 1770. Kanskje er dette som menes med innføringen i sjølegden. Ofte noterte de i de gamle bøkene i ettertid hvis det skjedde noe med den innskreve, for eksempel at han døde eller flyttet.

Når det gjelder Johannes Andersen Skaget, har jeg ingen kjennskap til ham, men jeg kan ikke se at Sara ble gift flere ganger (hvis hun ikke giftet seg et annet sted enn på Hitra).

Det at Ane Cathrina var Sara Kjerstines 9. fødte er også interessant. Det betyr at det mangler to barn i barneflokken. Når jeg tenker meg om så var det vel i skiftet etter Jakob Jonsen at Martin Jakobsen Flor ikke var nevnt. Han kan jo ha vært sønn av Sara for det, men fødselsåret indikerer jo at han kom til verden mens Jakob og Sara var gift. Det hadde vært fint om noen kunne oppgi hvordan baker Martin har havnet i denne barneflokken. Det har jo også versert historier om at Sara hadde en sønn før hun ble gift med Jakob. Det som i alle fall er sikkert er at det mangler to sikre barn. Om det kan ha vært dødfødsler vet ikke jeg. Mulig det er noen andre som kjenner til om de ble tatt med i prestens regning.

Ellers er Knuts teorier om hvordan Sara havnet på Hitra svært interessante. Fruchtnichts-teorien virker ikke usannsynlig.

Er det for øvrig noen som kjenner til skjebnen til de andre Holgersen-karene som er oppført i Hitra-manntalet fra 1701? Hvis de er brødre av Jon Holgersen i Gjevika, kan det jo tenkes at vi kan spore opp opphavet gjennom dem...

Krister

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 8. mars 2007 kl. 13.27

Krister, takk for oppklaring vedr. Johan Arentsen. I slektstavla for Klingenbergætta står:
"Ole ( Klingenberg, min anm. ) ble gift med Gjertrud Andersdatter Skaget. Hun var datter av Anders og Anne Catherina på Skaget. Anne var datter av Sara og Johannes på Skaget. Sara var enke etter Jakob Gjevik ... " Jeg kan nå trygt rette dette til Sara og Johan, og de to bodde neppe på Skaget heller, men i Gjevika. Anne Catherina blir forøvrig det tredje av Saras barn som jeg nedstammer fra :)
Ennå er det mange spørsmål som gjenstår her. Skal prøve å se litt på Holgersen-karene i 1701, hvorvidt jeg har notater om noen av dem.

Mvh Knut
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

Hallstein Eriksen

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Hallstein Eriksen » 8. mars 2007 kl. 15.49

Ja, mine besteforeldre på morsiden er Emelie Fjeldvær gift med Martin Lervåg (hvis du vet noe om slekta til martin så send meg gjerne en mail: halstein@broadpark.no)farsiden Harald Alfred Eriksen gift med Magda Bergljot Risvik.

Ellers så er jeg bare en amatør:)

Sara Kjerstina Flor gift andre gang med Johan Arntsen, Hemne fikk datteren:

Anna Chatrine født 1736 som ble gift med Anders Berntsen Skaget?

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av dn19444 » 8. mars 2007 kl. 16.20

Dette blir jo lite om Henrikka etter hvert, men det er jo svært interessant likevel.

Vi kan nok avskrive denne Martin Jakobsen som sønn av Sara Kjerstine, men det er ingen tvil om at det er slektskap mellom han og folket i Gjevika. Morten Mathias Jacobsen Krogh ble gift med Birgitta Regina Andreasdatter Flor i Kristiansund den 15. januar 1768. Det ble søkt om kongelig tillatelse til giftermålet fordi de to var søskenbarn.

Søskenbarn var de fordi Birgitta var datter av Andreas Henriksen Flor og Morten var sønn av Maren Henriksdatter Flor. Andreas og Maren var begge søsken av "vår" Sara Kjerstine. Sara var dermed tante til både brud og brudgom.

Hallstein, Ane Cathrina ble gift med Anders Bentsen Skaget i 1761 i Fillan-kirka.

Krister

Knut Ragnar Ansnes
Innlegg: 2172
Registrert: 8. november 2013 kl. 20.26
Sted: Hitra

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Knut Ragnar Ansnes » 8. mars 2007 kl. 22.06

Hallstein: Jeg har noe om Martin Lervåg og hans farsslekt, og sender deg en e-post.
Vennlig hilsen
Knut Ragnar Ansnes
Nes, Viken

Brukeravatar
Aud Mari Kalland Sterten
Innlegg: 1264
Registrert: 31. mai 2006 kl. 13.40
Sted: TRONDHEIM

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Aud Mari Kalland Sterten » 19. oktober 2007 kl. 19.03

Hei,

Jeg kom over en vielse i Hemne i 1735, nesten nederst på høyre side. Sara Henriksdatter Floor gift med Johan Arntsen ?
www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16145&idx_id=16145&uid=ny&idx_side=-57

Aud.

Bjørn Flor
Innlegg: 314
Registrert: 5. januar 2005 kl. 8.32
Sted: TRONDHEIM

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av Bjørn Flor » 1. november 2007 kl. 15.46

Jeg følger deg til Johan, men så mener jeg det står Jenson, for første bokstav i de to navnene virker å være like. Hendrischd. er skrevet med liten h, så derfor undres jeg på om Johans tredje navn starter med stor H eller Sk.
Jeg får nemlig ikke uten videre navnet til å slutte med sen, heller ilden, og to valg blir da Skaavilden (Skaarilden?) eller Haavilden. Er det noen som er stødigere enn meg i denne skrifttypen, som kan si om jeg tar fullstendig feil, eller om det er noe som likner?

mvh
Bjørn F

dn19444
Innlegg: 859
Registrert: 28. oktober 2005 kl. 12.59
Sted: TILLER

Re: Sara Kjerstina Flors datter Henrikka

Legg inn av dn19444 » 1. november 2007 kl. 21.58

Hei

Dette var et kjempeinteressant innspill. Jeg er ikke i tvil om at det står Skaarilden her, og det kan heller ikke være tvil om at dette er rette par. Sverre Utseth har tidligere hevdet at Johan Arntsen var fra Hemne, og dette er en bekreftelse. Årstallet stemmer også med når giftermålet må ha funnet sted. Det var skifte etter Saras første mann var i 1734 og de fikk sitt første ektefødte barn i 1736.

Uvanlig var det heller ikke at det ble feil farsnavn noen ganger i kirkeboka, for det er ingen tvil om at Johan het Arntsen. Han står omtalt i en rekke kilder senere som Arntsen.

Rundt 1710-1720 bodde det for øvrig en Arnt Johansen på Skårilden i Hemne. Det viser tingbøkene. Jeg har lagt inn etterlysning for noen dager siden under Hemne, men ikke fått noe napp ennå.

Krister

Svar

Gå tilbake til «Fosen - ukjent kommune / hele regionen»