Nesseberget

Moderator: MOD_Akershus

Svar
gj13957
Innlegg: 9
Registrert: 5. mai 2011 kl. 3.24
Sted: Oslo

Nesseberget

Legg inn av gj13957 » 23. juni 2013 kl. 3.38

Hei.

Kjenner noen til stedet Nesseberget under Bekk gård?
Og finnes denne plassen idag?

Mvh

Magne Østhus
Innlegg: 7786
Registrert: 9. mai 2010 kl. 1.22
Sted: LØKKEN VERK

Re: Nesseberget

Legg inn av Magne Østhus » 23. juni 2013 kl. 16.07

Hei !

Ingen her ?
http://www.skislekt.no/Garder_aas_kommune.htm

Mvh. Magne.

gj13957
Innlegg: 9
Registrert: 5. mai 2011 kl. 3.24
Sted: Oslo

Re: Nesseberget

Legg inn av gj13957 » 24. juni 2013 kl. 0.35

Hei!
Ja denne kjenner jeg til men den gir svært lite info.
Det jeg håper på er vel om noen vet om den står beskrevet noe sted og om plassen fortsatt finnes?

Mvh

gj14269
Innlegg: 50
Registrert: 30. juni 2011 kl. 1.18
Sted: Fjellstrand

Re: Nesseberget

Legg inn av gj14269 » 24. juni 2013 kl. 15.19

Hei Petter, fra Ås Bygdebok b. 2 - Bekk s. 196-198:

Nesseberget
Nesseberget eksisterte så tidlig som i 1650-årene, da Jens Håversen
bodde her. Han hadde 3 «Kvæg» i 1657, het det - vel en ku og et par
kalver. Det er kanskje ham Jensebukta sør for plassen er oppkalt etter.
J ens levde iallfall til midt i 1660-årene. Rundt 1711 bodde en husmann
her. Vi vet at han var soldat i Den store nordiske krig, men ikke hva han
het. Ellers kjenner vi ingen husmann ved navn før i slutten av 1730-årene,
da Ole Størkersen var her. Han kom siden til Stein under Norderås - se
der.
I 1753 var Lars Bentsen her i plassen, da kalt «Bekkeberget». Han kom
siden til Bekkevollen under Bekk, se ellers Køya. I 1756 vitnet den 70
år gamle husmannen Per Olsen i odelssaken om Bekk - og han har
rimeligvis bodd her og ikke i den nye plassen Bekkevollen. Men det later
til at Nesseberget har vært ubebodd fra den tid Bekkevollen ble bebygd -
det er iallfall uråd å henføre noen husmannsfamilier hit før i slutten av
hundreåret.
I 1771 fikk Halvor Aschehoug på Askehaug gnmnseddel på Nesseberget,
fra sjøen og opp til skogen. Halvor var først og fremst interessert i å komme
ned til fjorden og få lasteplass til sitt tømmer. Den gamle Askehaug-stranda
lå nå for langt inne og var mindre tjenlig til utskiping, på grunn av landhevningen.
Det er uklart om det var hus på Nesseberget på denne tid. I
1805 solgte Halvors sønn Søren Aschehoug Nesseberget tilbake til Bekk
- og nå var det iallfall nyreiste hus her, som Askehaug kanskje har bygd.
Plassen er registrert som Askehaug-plass i folketellingen 180l. På den tid
bodde Ellef Larsen her. Ellef var f. 1761 og sønn av Lars Ellefsen østBråte-
pl, gift med Ingeborg Henriksdtr., f. ca. 1773. Barn: Larine f. 1795,
OHa f. 1797 i' 1800, Jens f. 1799, Johanne Maria f. 1811, Andreas f. 1816,
til Tømmerkastet. - Den store aldersforskjellen mellom Jens og Johanne
Maria har sin forklaring: Da Ellef hadde vært gift en seks års tid, dro han
fra Ingeborg. Han kom til Lier og holdt seg der i flere år. Omsider kom
han tilbake til bygda og tok seg gårdsgutt-jobb på Nord-Kroer. En dag
i 1809 sendte Hans Kroer ham til Moss med kornlass. Der solgte Ellef
både hesten, sleden og sælen, for han var kommet sammen med Jens
Syvkort og Erik Stokk i Moss. Men «da han blev ædru, kom Frygten
over ham.» Da denne affæren var over, slo han seg sammen med Ingeborg
igjen, og de levde samdrektig i flere år. Ellef døde på Vest-Hogstvet i 1824,
Ingeborg i Kjetterud 1834.
I årene 1807-09 bodde Johannes Larsen her, f. ca. 1758 i Askim. Etter
ham var Nils Svensen og hans kone Gunhild Engebretsdtr. her et par år
1816-18 - se Nylenda under Kjølstad ø. Så var Ole Andersen og hans
kone Helene Svensdtr. her i 1817-2l. De kom siden til Køya - se der.
Husmennene skiftet ofte. I 1826-28 satt Per Olsen og Rebekka Baltsersdtr.
i plassen. De kom siden til Pershytta under Solberg. - Utover i 1830-
årene var Johan Hansen og kone Mette Maria Nilsdtr. her. Johan var
fraktemann, og de kom fra Oppegård. Hos dem losjerte rokkedreieren
Samuel Abrahamsen. Han var f. 1799 og sønn av Abraham Simensen
Oppegård-pl. i Frogn og gift 1827 med Selene, f. 1799, datter av Baltser
Berntsen Fron-pl. Barn: Anneline f. 1828, g. med Johannes Torgersen
Siristua, Baltser f. 1830, til Sandvollen, Abraham f. 1833, til Dyltemdsagstua,
Hans f. 1836, til Sagstua, Søren f. 1839, Johan f. ca. 1841.
I 1852 fikk Tarer Olsen husmannsseddel på Nesseberget. Torer var f.
1792 og sønn av Ole Olsen Halangen N i Frogn, gift 1825 med Maren, f.
1803, datter av Hans Abrahamsen Nesset. Barn: Ole, f. 1826, Karen f.
1831, Kristian f. 1834, Andreas f. 1837, Johannes f. 1841, Anne Sofie f.
1844 t 1847, Nils Anton f. og t 1847. De hadde først bodd en ti års tid på
Nesset og så fra 1837 i en S. Fåle-pl. I Nesseberget var de til ut i 1860-
årene. I 1864 ble Nesseberget delt. Fiskeren Abraham Kristiansen fikk
husmannskontrakt på østre Nesseberget på livstid, for 8 spd. året. De hus
han bygde, skulle Bekk være pliktig til å overta etter takst når han flyttet.
Denne østre eller øvre plassen ble også kalt «Toppen». Abraham Kristiansen
kom fra Kjærnes-stranda, se der. Toppen ble visst nokså snart nedlagt
igjen. I 1871 kjøpte Ole Kjos gården, og han gjorde avtale med Kristoffer
Kaspersen, som skulle bruke jorda i begge plassene. Kristoffer skulle
betale 6 spd. i avgift og ha arbeidsplikt. I 1872 klaget Kristoffer på Kjos.
Etterat riksvegen kom, ble en jordstrimmel liggende igjen mellom veien
og Nesset, og denne ble brukt som lastetomt for Bekk, og gårdsgutten
hadde slått graset der. Dessuten hadde Kjos bygd et nytt hus nå Nedre
Nesseberget «like ved chausseen, på dennes øvre side, ganske i nærheten
av broen til Nesset, og enhver kan se at dette hus ikke kan skade husmannen
i Nesseberget.» Dette huset var rimeligvis det bakeriet som lenge
stod her.
Johannes Andersson og Anne Katrine Svensdtr. var her i 1870-årene.
De var begge svenske og ble gift 1873. Barn: Johan Alfred f. 1874. Fra
slutten av 1880-årene var Julius Johannessen her. Han var f. 1858 og sønn
av Johannes Larsen Vollen under Askjum, gift med Anne Katrine Magnusson,
f. ca. 1862, og svensk. Barn: Hilda Anna, Johan Oskar f. ca. 1889,
vel også flere. Julius kalte seg «Skorhaug», da hans mor var fra Skoro i
Ski. Han var dagarbeider og husmann uten jord, og plassen var nå i realiteten
nedlagt.

Ås Bygdebok m. flere kan lastes ned her:
http://norsk.nordreisavgs.net/lokhist/lokalhistorie.htm

Selve plassen er nok borte i dag. Se kart på s. 16 i bind 2 (Fåle), der er Nesseberget markert som beliggende omtrent tvers over veien i forhold til den kiosken som finnes på Nesset i dag.

Svar

Gå tilbake til «Ås»