Seeking Norwegian to English translation for an upcoming fam

Moderator: MOD_nyhetsgrupper

Svar
Barb

Seeking Norwegian to English translation for an upcoming fam

Legg inn av Barb » 20. februar 2008 kl. 20.51

I know this is a little long, but I promised my 82 year old father
that I would see if anyone would be willing to translate the below
text for a book he is putting together for an upcoming Aase (Åse)
family reunion. I believe it is probably from an old Bygde Bok.

Thank you in advance for this translation should anyone be willing to
help with it.

Sincerely,

Barbara Aase Starr

1800. i 1810 var det Anders Ellendson, Jon Olson og Jon Ivarson og i
1820 dei same. I 1825 var det Ellend Andersson. Ola Jonson og Jon
Ivarson, og i 1838 dei same. I 1862 skøytte Ellend Andersson bruk
nr. 1 til Sigrid Eiriksdotter enkja etter sonen Anders som for illa
uppi Fonn um vinteren. Men ho Sigrid bytte gard med bror sin Ellend
Ovri, han var gift med Inga dotter til Ellend Åse, so det vart same
ætti. men på kvinnesida. - I 1876 selde Ellend Ovri bruket til Ivar
Olson Refsdal og reiste til Amerika. På dei andre bruki sat enno folk
av den gamle ætti.

Ivar Olson Refsdal dreiv ikkje garden på Åse, men selde att same året
1876 til Svein Hansson Bøtun. som flytte frå Fresvik til Åse med
huslyden sin. På bruk nr. 2 sat då Jon Olsen Åse og på bruk nr. 3 Ola
Alvson Åse. I 1886 let Svein Bøtun garden frå seg til sønene Svein
Sveinson Åse og Severin Sveinson Åse, og innmarki på dette bruket vart
lagt ut I tvo, det var I 1889. I 1891 fekk dei tvo brørne kvar sin
part av garden, og det vart bygt hus på det bruket som Severin
hadde. Samstundes vart dei andre bruki på Åse og kløyvde, so det i
alt vart seks bruk der. Brukarane var i 1944: På bruk nr. 1 Svein
Sveinson Åse, på bruk nr. 2 Jon Sjurson Åse, på bruk nr. 3 Ola og Jon
Jonsøner Åse, på bruk nr. 4 Jon Severinson Åse, på bruk nr. 5 Jon
Jonson Åse, på bruk nr. 6 Knut Andersson Åse.

Stein R

Re: Seeking Norwegian to English translation for an upcoming

Legg inn av Stein R » 21. februar 2008 kl. 22.17

Barb <barbstarr5447@aol.com> wrote in news:97594ac5-170b-42bc-b85a-
c21296017470@d5g2000hsc.googlegroups.com:

1800. i 1810 var det Anders Ellendson, Jon Olson og Jon Ivarson og i
1820 dei same.


In 1810 it was Anders Ellendson, Jon Olson and Jon Ivarson, and in 1820
the same (people at the farm).

I 1825 var det Ellend Andersson. Ola Jonson og Jon Ivarson, og i
1838 dei same.

In 1825 and 1838 no Jon Olson, but instead a man named Ola Jonsson
[probably Jon Olson's oldest son - names alternated since the first
son was often named for paternal grandfather].

I 1862 skøytte Ellend Andersson bruk nr. 1 til Sigrid Eiriksdotter
enkja etter sonen Anders som for illa uppi Fonn um vinteren.

In 1862 Ellend Andersson deeded subfarm no 1 to Sigrid Eirksdotter,
the widow of Ellend's son Anders, who perrished up at Fonn in the
wintertime.

Men ho Sigrid bytte gard med bror sin Ellend Ovri, han var gift
med Inga dotter til Ellend Åse, so det vart same ætti. men på
kvinnesida.

But Sigrid swapped farms with her brother Ellend Ovri, who was
married to Inga, the daughter of Ellend Åse [Aase] - so the farm
stayed in the same family - but on the female side of the family.

- I 1876 selde Ellend Ovri bruket til Ivar Olson Refsdal og
reiste til Amerika.


In 1876 Ellend Ovri sold the subfarm to Ivar Olsen Refsdal and
emigrated to America.

På dei andre bruki sat enno folk av den gamle ætti.

On the other subfarms there still are decendants of the old (Aase)
family.


Ivar Olson Refsdal dreiv ikkje garden på Åse, men selde att
same året 1876 til Svein Hansson Bøtun. som flytte frå Fresvik
til Åse med huslyden sin.

Ivar Olson Refsdal did not farm Åse (Aase) - he resold the farm
the same years as he bought it (1876) - to Svein Hansson Bøtun,
who moved from Fresvik to Åse with his family.


På bruk nr. 2 sat då Jon Olsen Åse og på bruk nr. 3 Ola Alvson
Åse.

At subfarm no 2 was Jon Olsen Åse, and at subfarm no 3 Ola Alvson
Åse.


I 1886 let Svein Bøtun garden frå seg til sønene Svein Sveinson
Åse og Severin Sveinson Åse, og innmarki på dette bruket vart
lagt ut I tvo, det var I 1889.

In 1886 Svein Bøtun gave the farm to his sons Svein Sveinson Åse
and Severin Sveinson Åse (note that these people are not related
to the other Åse family - they just adopted the same farm name
after buying abd moving to subfarm 1 on Åse). In 1889 the cropland
was split in two parts.


I 1891 fekk dei tvo brørne kvar sin part av garden, og det vart
bygt hus på det bruket som Severin hadde.

In 1891 the two brothers got one part of the farm each, and a new
house was constructed on Severin's part of the land.


Samstundes vart dei andre bruki på Åse og kløyvde, so det i alt
vart seks bruk der.

At the same time, both of the other two subfarms at Åse also were
split into two parts, so there now was six subfarms.


Brukarane var i 1944:
På bruk nr. 1 Svein Sveinson Åse,
på bruk nr. 2 Jon Sjurson Åse,
på bruk nr. 3 Ola og Jon Jonsøner Åse,
på bruk nr. 4 Jon Severinson Åse,
på bruk nr. 5 Jon Jonson Åse,
på bruk nr. 6 Knut Andersson Åse.

In 1944 the people living at the subfarms were (list of subfarm and
names).

Subfarms 1 and 4 seems to be the ones that came from old subfarm
1 (ie the one sold out of the family - Svein Sveinson Åse could be one
of the two sons of the buyer - same name. Jon Severinson Åse is probably
Severin Sveinsson son).

Hope that was somewhat helpful.

Grin,
Stein

Svar

Gå tilbake til «soc.genealogy.nordic»