Stockfleth (Haderslev mv)

Forsøk først å plassere ditt innlegg i et kommune-forum. Dette forumet er beregnet på diskusjon av slekter som er vanskelig å knytte til én bestemt kommune, og som har hatt fast slektsnavn før 1900.

Moderator: MOD_Slekter

Svar
gj06481
Innlegg: 34
Registrert: 27. mars 2008 kl. 17.42
Sted: OSLO

Stockfleth (Haderslev mv)

Legg inn av gj06481 » 10. mai 2008 kl. 18.34

Litteraturreferanse om slekten Stockfleth blir i all hovedsak "Stamtavle over slægten Stockfleth som agnatisk nedstammer fra Eggert Stockfleth(født i Haderslev, begravet 21 marts 1638 paa Bragernæs kirkegaard ved Drammen)" av August von Eyben. (1929)

I følge Eyben kan det ha eksistert opptil 3 forskjellige Stockfleth-slekter gjennom tidene, hver med sitt unike våpen, hvorav den ene nok egentlig het Stokelet.

Denne trådens Stockfleth-slekt skal etter muntlig tradisjon stamme fra gammel adel, men det er ikke påvist koplinger lenger tilbake enn til Eggert Stockfleth, borger og skipper i Haderslev. Eggert nevnes 13 des 1607 iforbindelse med at han blir "sat i Skat af 8 Skilling lybsk for en Eiendom i Haderslev og desuden af en anden Eiendom i samme by, i hvilken han boede"(Eyben, fra Haderslevs bys arkiv)

Eggert skal også nevnes som boende i Drammen i 1629. Sannsynligvis var han av dem som rømte fra Danmark til Norge ifm tysk invasjon av Jylland i 1627(tredveårskrigen).
Han nevnes i tollregnskapet for Drammen 1622 da han her innførte "mel, malt, flesk, gryn og andet mere, som han her paa havnen forhandlede." 4 barn: Hans, Henning, Jacob og Catrine.(Eyben)

I 1607 nevnes en Heinrich Stockfleth i Haderslev.(Eyben)

En Jacob Stokvliit skal i 1459 ha blitt medlem av "Guds Legems Laug" eller "Papegøjegildet" i Aalborg. (Eyben) Navnet Jacob kjenner vi igjen fra et av Eggerts barn.

I et brev fra 1367 skal en Thomas Stokflet nevnes som væpner ifm en tur kongen hadde gjennom Holsten. Denne Thomas nevnes angivelig i andre brev som Thomas Stokelet. Stokelet-slekten er ifølge andre kilder(bl.a. Svenska medeltidsvapen) av holstensk uradel.

I følge Eyben nevner boka "grosses und allgemeines Waapenbuch" en utdødd adelig slekt "Stockvlet" som stammet fra Nordalbingien. Han nevner personer som Reimer von Stockvlet og ridder Willekin von Stockvlet fra det 13. århundre. Våpenet er visstnok ulikt det til Jyllands-Stockflethenes.

Ovenstående opplysninger er altså hentet fra von Eybens utarbeidelse. Hans kildehenvisninger er til tider litt uspesifikke, men ellers virker han faktisk ganske kildekritisk. Bl.a. betviler han at Eggert Stockfleth kan ha vært holstensk oberstløytnant da det ikke er funnet noe bevis i kildene for dette. Han nevner ikke nøyaktig hvor brevene, der alle disse personene er nevnt, befinner seg.

Ved søk på internett fant jeg at en Henning Stockflett skal nevnes som boende i Haderslev 1576. Han nevnes ikke av August von Eyben. Jeg gikk i anskaffelse av kilden, "De Hansborgske Domme 1545-1578"(1994) og ganske riktig; den 24 oktober 1576 nevnes Henning Stockflett som boende i Haderslev ifm med et søksmål ang. et jordstykke i byen. Tidsmessig kunne dette være faren til Stockfleth-slektens stamfar, Eggert. Sistnevnte er eiendomsbesitter i 1607 og dør i 1638 så han kan dermed godt være sønnen. Dertil kommer også at Eggerts ene sønn heter Henning, som forøvrig godt kan være Eggert førstefødte da Eyben ikke har fødselsdato for Eggerts barn.
Om Henning Stockflett(n. 1576 til haderslev) er Eggert Stockfleths far så har vi altså her en ny stamfar for slekten. Kommentarer ang. dette mulige far og sønn-slektsskapet mottas med takk!
Forøvrig i søksmålet nevnes noen andre slektsrelasjoner, men det er noe vanskelig å forstå dem.

Kan det hende at Stockfleth-slekten fra Jylland har sin opprinnelse i den holstenske uradelsslekt Stokelet eller Stockvlet-slekten fra Nordalbingien? Flere andre slesvigske borgerslekter på 1600-tallet har jo sin opprinnelse i tyske områder.(f.eks. Mecklenburg).
Eller: Har Stockfleth-slekten nødvendigvis tysk opphav eller kan det dreie seg om en opprinnelig dansk slekt?

Har noen opplysninger om andre personer med Stockfleth-navnet som nevnes i 16. og. 17. århundre(eller før)?

Lenke til Eggerts begravelse 27 mars(ikke 21. som von Eyben feilaktig opererer med) 1638; "Hans Eggertsøns fader begrafen": Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?i ... x_side=-14
Permanent bildelenke: http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1 ... 630014.jpg

mvh Leif O. Hansen

[tittelen endret 12/5 2008, THV]

dn03022
Innlegg: 1235
Registrert: 14. juli 2004 kl. 19.55
Sted: OSLO
Kontakt:

Stockfleth (Haderslev mv)

Legg inn av dn03022 » 12. mai 2008 kl. 18.32

Jeg synes kildegrunnlaget fortsatt er for tynt til å si noe om hvem som var Eggerts far. Jeg antar, ut ifra min erfaring med bybefolkningen i Norge (og Danmark og hertugdømmene) rent generelt, at når en finner ulike menn i en liten kjøpstad, med like etternavn, så er disse mennene gjerne av samme slekt. Jeg har derfor ikke problem med å godta at Henning, Heinrich og Eggert er av samme slekt. Og at det kun er en slekt Stockfleth i Haderslev i perioden ca 1550-1630. Men måten disse tre mennene kan være i slekt på, er så uendelig stor. De kan tilhøre vidt ulike grener av samme slekt, en eller flere av dem kan ha arvet etternavnet via en kvinnelinje, og så videre. Henning kan til og med være bestefar til de to yngre, og de to yngre kan vel så gjerne være fettere eller tremenninger, som f eks brødre.

Når vi ikke vet, og mulighetene er mange, er det inntil videre best å slå seg til ro med at vi ennå ikke vet.

Men kilder finnes i stort anntall. Men bekjent har ingen arbeidet med de aktuelle kildene på 100 år. Kildene ligger dels i DRA København, dels i Landesarkivet i Schleswig.

Hvis noen ønsker å arbeide med middelalderkildene, er det beste startstedet å gjennomgå den lange rekken av det schleswig-holsteinske diplomatariet. Her er det utgitt minst 6-7 tykke bind de siste 20 årene. Det er dermed lett tilgjengelig mange tusen middelalderdokumenter som ikke var så enkelt å finne i 1929. Jeg har to av de nye bindene privat, men dessverre er det ikke så mange norske biblioteker som har kjøpt dem inn. Kanskje den som vil arbeide med de nye bøkene, må ty til biblioteker i Tyskland, f eks i Kiel. Den nevnte kildeutgaven om Hansborg-dommene er et fint eksempel på en kildeutgave som øker vår kunnskap om hertugdømmene, men det finnes mye mere av den slags kildeutgaver. Haderslevs byarkiv burde også gjennomgås på nytt av dem som vil granske opphavet til de såkalte haderslevene i Sør-Norge.

Ordet Nordalbingen (dvs de som bor nord for Elbens utløp) anvendes i eldre litteratur som synonymt med Holstein (Holsten).
hilsen Tore H Vigerust, Moderator: Slekter

gj06481
Innlegg: 34
Registrert: 27. mars 2008 kl. 17.42
Sted: OSLO

Re: Stockfleth (Haderslev mv)

Legg inn av gj06481 » 12. mai 2008 kl. 20.05

Stor takk for disse opplysningene, jeg er nybegynner med kilder fra Slesvig-Holsten og særlig diplomkilder. Betydningen av navnet Nordalbingen var også ukjent for meg, så den mottar jeg også med stor takk!

Er det mulig å få opplyst eksakt tittel eller navnet på utgiver av de slesvig-holstenske diplomer, slik at jeg enklere kan lokalisere hvor eksemplarer av disse måtte befinne seg? Foruten "De Hansborgske domme" har jeg også anskaffet meg "Hansborgske registranter", men det er tidkrevende jobb å gå igjennom.

Er det kilder fra Drammen som kan være relevant å undersøke i ifm. Stockflethenes handelsvirksomhet? Hvor befinner seg eksempelvis dette tollregnskap for Drammen 1622 som von Eyben henviser til(innlegg 1)? I Riksarkivet?

Kan man forresten anslå en sannsynlig prosentdel av de sydjyske borgerslekter i de 16. og 17. århundrer som har sitt opphav i tyske landskap eller hertugdømmene? Jeg har hørt en fugl synge at en meget stor andel av handelsfamiliene på Jylland på denne tiden stammet fra slike områder og ikke selve Danmark.

med vennlig hilsen
Leif

Ps. Er dette faktisk Eggert Stockfleth: http://www.phister.org/850.htm ?

dn03022
Innlegg: 1235
Registrert: 14. juli 2004 kl. 19.55
Sted: OSLO
Kontakt:

Re: Stockfleth (Haderslev mv)

Legg inn av dn03022 » 12. mai 2008 kl. 21.25

Kildeserien heter Schleswig-Holsteinische Regesten und Urkunden.

Tollregnskapet må ligge i Riksarkivet.

Ditt avslutningsspørsmål avhenger noe av hviilke definisjoner man legger til grunn.

Legger man til grunn for definisjonen av hertugdømmene, de grenser som de hadde f eks per 1550-1650, så lå Haderslev i hertugdømmet Schleswig, hvilket får som følge at de aller fleste slekter i Haderslev kan regnes med et opphav i hertugdømmet, dvs i sydjylland.

Du bruker uttrykket sydjysk, hvilket ikke er galt, men bare være oppmerksom på at hertugdømmet Schleswig lå i sønderjylland, dvs at alle der var sydjyske, samtidig som svært mange av dem var tyske. Haderslev var, som f eks Tønder, i all hovedsak tyskspråklig per 1600.
hilsen Tore H Vigerust, Moderator: Slekter

gj06481
Innlegg: 34
Registrert: 27. mars 2008 kl. 17.42
Sted: OSLO

Re: Stockfleth (Haderslev mv)

Legg inn av gj06481 » 12. mai 2008 kl. 22.32

Takk for denne informasjonen. Det er interessant.


Hertugdømmenes identitets- og kulturhistorie kan vel diskuteres ut i det uendelige.

mvh Leif

dn27096
Innlegg: 89
Registrert: 26. juni 2011 kl. 12.36
Sted: OSLO

Re: Stockfleth (Haderslev mv)

Legg inn av dn27096 » 4. august 2011 kl. 20.23

Bolette Christine Stockfleth 1721-1774 ?
Er nettopp begynt med slektshistorie,- håper det er ok å fortsette her.

Bolette var gift med Poul/Povel Hansen Hjorth (1709-1778) og de hadde datteren Jacobea Marie Hjort f. 1747 som er min ane. Jacobea ble gift med Jacob Boye.
Kjennes det til anene til Bolette ?? Hvor levet de ? Danmark eller Norge ?
I Danmark synes navnet å være etablert på slutten av 1700- tallet ?
Vennlig hilsen
Niels Marius Conradi, Ålesund

Brukeravatar
Knut Bryn
Innlegg: 368
Registrert: 16. desember 2004 kl. 12.31
Sted: OSLO

Re: Stockfleth (Haderslev mv)

Legg inn av Knut Bryn » 9. august 2011 kl. 2.50

Jeg vet ikke noe om anene til Bolette, men for andre som kan ha noe å bidra med, kan det være greit å vite at hun og Poul Hiort er nevnt i Otto Hjort: "Uddrag av dansk-norske slægter Friis". Kristiania 1911. Der står det at han var rektor ved Skiens skole i 1736 og sogneprest i Askim året etter (s. 19).
Med vennlig hilsen

Knut Bryn
Moderator/Slekter

dn27096
Innlegg: 89
Registrert: 26. juni 2011 kl. 12.36
Sted: OSLO

Re: Stockfleth (Haderslev mv)

Legg inn av dn27096 » 10. august 2011 kl. 12.27

Takk for det, da har jeg funnet mye info om Poul, hans aner og familie.
Er fortsatt interessert i opplysninger om Bolette.
Vennlig hilsen
Marius

dn27096
Innlegg: 89
Registrert: 26. juni 2011 kl. 12.36
Sted: OSLO

Re: Stockfleth (Haderslev mv)

Legg inn av dn27096 » 23. april 2013 kl. 12.51

Det er en egen Friis bok fra København:
Bolette Christine Stockfleth er datter av presten Jacob Stockfleth på Aal i Hallingdal og Abel Margrethe Friis.
Jacob er sønn til Eggert Jacobsen Stockfleth død 1698,- og moren Annichen Huus 1660- 1714.
Eggert er sønn til Jacob Eggertsen Stockfleth født 1607.
vennlig hilsen
Niels Marius Conradi

Svar

Gå tilbake til «Slekter O-Å»