Jørgen Kristensen, bosatt i Løksa ca 1805- 29

Moderator: MOD_Troms

Svar
Jarl Christensen
Innlegg: 158
Registrert: 17. februar 2005 kl. 14.00
Sted: BODØ

Jørgen Kristensen, bosatt i Løksa ca 1805- 29

Legg inn av Jarl Christensen » 17. januar 2007 kl. 15.01

I forbindelse med registrering av Jørgen Kristensen, bosatt på Løksa først på atten-hundretallet har jeg funnet uoverensstemmelser om hans opphav, mellom 2 kilder.
I Salangen bygdebok, forf Per Olai Prestbakmo (POP), s 238 anføres at Jørgen Kristensen f 1771 er sønn til Kristen Jensen og Inger Persdatter, Løksa. Jørgen gifter seg iht POP i 1802 med Anna Kristensdatter f 1778 i Medby og bosetter seg Løksa. De får 3 døtre og 1 sønn.
I Astafjord bygdebok, forf Tore Meyer (TM), par 1318 anføres at Jørgen Kristensen er født i 1774 på Grov og dør i 1829 på Løksa. Han er iht TM, par 123, sønn til Kristen Svendsen (1730- 1777) og Gjertrud Torstensdatter (1732- 1811) bosatt på Grov i Skånland. Jørgen gifter seg i 1803 med Anna Kristensdatter (1778-1850) og bosetter på Løksa.
TM og POP har samme antall barn, navn og fødselsår, - så det er samme par i begge henseende.
Jeg har funnet både Jørgen og Anne i ft 1801 uten at dette gir meg noen avklaring ut over at de begge er tjenestefolk på Indregård i Salangen.
Jørgen Kristensen er en av mine aner. Dersom noen har opplysninger som kan fortelle meg hvem som er hans foreldre, er jeg takknemmelig for det.

Hilsen
Jarl Christensen

Åse Kvitle Kristiansen
Innlegg: 670
Registrert: 22. juli 2010 kl. 0.45
Sted: BRØSTADBOTN

Re: Jørgen Kristensen, bosatt i Løksa ca 1805- 29

Legg inn av Åse Kvitle Kristiansen » 17. januar 2007 kl. 21.02

Det finnes kun én Jørgen Christensen i Ibestad i 1801, men var han fra Løksa eller Grov? FamilySearch som har registrert opplysninger fra Ibestad kirkebok i det aktuelle tidsrommet har to oppføringer på fødsel til Jørgen Christensen, den ene født og død i 1765, den andre f.1774. Foreldre er Christen Svendsen og Gjertrud Torstensdtr. til begge to. FS har ingen registrerte barn av foreldre Christen Jensen og Inger Persdtr. Jeg vet at Tore Meyer har brukt Kirkeboka som kilde for Astafjordbøkene, og da er det rart at han ikke har registrert en Jørgen født i Løksa.

Ifølge Tore Meyer var Christen Jensen, Løksa, gift tre ganger, med Ingeborg Monsdtr , gift i 1781 med Ingeborg Pedersdtr, og et tredje ekteskap. Han var ikke gift med Inger Persdtr., hun var på Løksebotn i 1770. Så får man vurdere hvem som har rett, eller låne filmen og se etter. Om det finnes et skifte etter Christen Jensen og etter Christen Svendsen så kan det jo avgjøre hvem som hadde en sønn Jørgen i Løksa.

Jarl Christensen
Innlegg: 158
Registrert: 17. februar 2005 kl. 14.00
Sted: BODØ

Re: Jørgen Kristensen, bosatt i Løksa ca 1805- 29

Legg inn av Jarl Christensen » 18. januar 2007 kl. 13.45

Takk for svaret!
Jeg har nok vært litt rask da jeg kalte Kristen Jensens kone for Inger Persdatter. Det skulle vært Inger Mogensdatter. Iht POP bor det en Mogens Nilsen som husmann på Løksa fra ca 1770. Han er gift med Synnøve Olsdatter og har en datter som heter Inger. Inger blir gift med en Kristen Jensen f 1744. Opplysningene i POP og TM vedr disse familieforholdene stemmer overens, med unntak av at POP kaller henne Inger og TM kaller henne Ingeborg. Mogens Nilsen har iht TM både en datter som heter Ingeborg og Inger. Inger blir gift med Ole Tørrissen. Inger dør i 1780. Det er vel mest sannsynlig at det er Ingeborg som er riktig navn på Kristen Jensens kone. Det er divergerende opplysninger ang fødselsår på Ingeborg. POP har 1754, TM har 1745.
Jeg ser at POP har en opplysning på s 299 om at Jørgen Kristensen, Løksen f 1771 gifter seg med Anna Dorthea Kristensdatter. Dette kan ikke stemme! Jørgen Kristensen gifter seg 1802/ -03 og da ville Anna Dorthea vært 15- 16 år. Han gifter seg med hennes søster som også heter Anna og er født i 1778. Dette fremgår av TM par 106.
Ut fra det vi vet til nå, kan det se ut som om at Jørgen Kristensen er sønn til Kristen Svendsen fra Grov og har kommet til Løksa som leilending etter 1801. Håper at vi kan få en bekreftelse på dette.

Hilsen
Jarl Christensen

Jarl Christensen
Innlegg: 158
Registrert: 17. februar 2005 kl. 14.00
Sted: BODØ

Re: Jørgen Kristensen, bosatt i Løksa ca 1805- 29

Legg inn av Jarl Christensen » 19. januar 2007 kl. 13.43

Jeg ser at FamilySearch (FS) har registrert at Kristen Jensen og Inger Monsdatter fra Løksa har en sønn født i 1771 og kalt Jørgen Kristensen. De er også registrert i FS med 2 døtre, Mette og Nille født samme år. Det er kun for Nille det er anført dåpsdato, 11. aug 1771. Tore Meyer har kun registrert Nella født 1771. Per Olai Prestbakmo har registrert Jørgen og Mette, begge født 1771. Jeg kan dessverre ikke se at de nye funnene gjorde ting noe klarere.

Jarl Christensen

gj03489
Innlegg: 172
Registrert: 15. august 2006 kl. 15.12
Sted: KVALØYA

Re: Jørgen Kristensen, bosatt i Løksa ca 1805- 29

Legg inn av gj03489 » 19. januar 2007 kl. 20.21

Hei.

Dette er antakelig kjente opplysninger, men Kristen Svendsen, født l730, død l788 , er opprinnelig fra Indregård i Salangen. Han var gift med Gjertrud Torstensdatter (død 1807) fra Myklevoll i Skånland. En datter, Golla Marie Kristensdatter, ble gift på Rongså i Salangen, og det er vel ikke utenkelig at flere av barna havnet i områdtet, hvor de jo hadde nære slektninger.

Med hilsen
Anita Aamo

gj03489
Innlegg: 172
Registrert: 15. august 2006 kl. 15.12
Sted: KVALØYA

Re: Jørgen Kristensen, bosatt i Løksa ca 1805- 29

Legg inn av gj03489 » 19. januar 2007 kl. 22.26

Hei.

Viser forøvrig til Erik Berntsens slektssider:

http://vestraat.net/iea-p/p274.htm#i21649

Anita

Jarl Christensen
Innlegg: 158
Registrert: 17. februar 2005 kl. 14.00
Sted: BODØ

Re: Jørgen Kristensen, bosatt i Løksa ca 1805- 29

Legg inn av Jarl Christensen » 20. januar 2007 kl. 18.26

Takk for svar. Jeg var forsåvidt klar over at Kristen Svendsen kom fra Indregård. Det er riktig som du anfører, at han har flere slektninger i Salangen som gjør det lettere for han å etablere seg der. Jeg ser av FamilySearch at dataene deres ikke nødvendigvis er fra kirkebøker. Dermed kan opplysningen om at Jørgen kristensen er født i 1771 i Løksa og sønn til Kristen Jensen være hentet fra Per Olai Prestbakmos bok. Dersom opplysningen i utgangspunktet er gal, blir den jo ikke noe bedre av å gjentas. Jeg må vel låne mikrofilm over kirkebøkene i den aktuelle perioden og prøve å finne ut noe mere. Største problemet blir vel skrivemåten.

Hilsen
Jarl Christensen

Jarl Christensen
Innlegg: 158
Registrert: 17. februar 2005 kl. 14.00
Sted: BODØ

Re: Jørgen Kristensen, bosatt i Løksa ca 1805- 29

Legg inn av Jarl Christensen » 30. januar 2007 kl. 20.24

Jeg har sjekket med de aktuelle kirkebøkene og kommet frem til at Jørgen Kristensen som bosetter seg på Løksa i Salangen i 1803 er sønn til Kristen Svendsen og Gjertrud Torstensdatter fra Grov i Skånland. I det etterfølgende har jeg brukt dette som utgangspunkt.
I kirkebøkene for Ibestad er det bare 2 personer som er døpt Jørgen i perioden 1770- 75. Bare 1 av dem har en far som heter Kristen. Det er sønn til Kristen Svendsen og Gjertrud Torstensdatter. Han er døpt i 1774. Moren er introdusert etter fødselen 1. mai 1774. Altså er han født før mai 1774. Ettersom det ikke finnes andre aktuelle personer i området i denne perioden, må vi kunne gå ut fra at vår Jørgen Kristensen er sønn til Kristen Svendsen og Gjertrud Torstensdatter og født tidlig i 1774. Fødselsår 1774 stemmer godt med at han er 27 år i 1801. Per Olai Prestbakmo bruker 1771 som fødselsår på Jørgen Kristensen i Salangen bygdebok. 1771 er ikke brukt som fødselsår i kirkeboka. Årstallet er sannsynligvis fremkommet ved avledning fra kirkeboka for døde. Kristen Jørgensen dør 19. jan 1829. I kirkeboka står det at han er 58 år, altså født i 1771. Jeg har flere ganger sett i kirkebøkene at oppgitt alder på døde i kirkeboka kan variere på flere år.
Jørgen bor på Indergaard (Indregård i Salangen) i Astafjord i 1801. Han er tjenestedreng hos enken Anne Maria Svendsdatter. Hun er hans tante.
Han er registrert som bosatt på Indregård allerede i 1792. Dette året blir han konfirmert og Indergaard er oppgitt som bosted. Dette året er det dessverre ikke brukt fødselsår i konfirmantlisten. Jeg har gått gjennom listene for årene før og etter 1792. De aller fleste guttene er konfirmert som 18- og 19- åringer, med overvekt på 18- åringer. Bare unntaksvis er de eldre. Fødselsår 1774 stemmer godt med 18 års alder på konfirmantene.
At Jørgen Kristensen velger å ta tjeneste og bosette seg på Indregård når han skal flytte hjemmefra er naturlig. Faren hans kommer fra Indregård. 2 onkler og 1 tante bor og driver jordbruk på Indregård. Ytterligere 2 onkler og 1 tante bor bare noen få kilometer unna. Vi vet ikke når han flytter til Indregård. Faren dør i 1788. Det ser ut til at eldste broren fortsetter å drive gården. Det fremgår ikke noe av kirkebøkene om flytting da dette er innenfor samme kirkesogn.
Jørgen Kristensen og Anna Kristensdatter blir forlovet 19. des 1802. Da er bostedene oppgitt til Indergaard. De gifter seg 24. april 1803. Da er Jørgens bosted oppgitt til Løksa, mens Anna bor på Indergaard. Jørgen og Anna får 3 døtre og 1 sønn. Bare den ene datteren, Maren Kirstina Jørgensdatter gifter seg og stifter familie. Hun får stor etterslekt. Jørgen dør på Løksa 19. jan 1829. Anna dør i 1850.


Jarl Christensen

Svar

Gå tilbake til «Salangen»