Sivert/Sjul Rasmussen NN/Togstad, ca. 1689 - 1765

Moderator: MOD_Sør-Trøndelag

Svar
24251
Innlegg: 435
Registrert: 4. november 2009 kl. 12.23
Sted: LILLEHAMMER

Sivert/Sjul Rasmussen NN/Togstad, ca. 1689 - 1765

Legg inn av 24251 » 5. mai 2019 kl. 22.31

Sivert Rasmussen er en nøtt å knekke.

381 Sivert Rasmussen NN
Født ca. 1689, ukjent år for giftermål, død 1765.
382 Kari Olsdatter Togstad?
Født ca. 1690, død 1769.

Barn: Anniche, født ca. 1723, gift med Knut Larsen Berge, drivere på Berge, død 1808.
Siri, « « 1725, gift med Amund Larsen Hoston, se 190.
Ole, « « 1727, neste driver, gift første gang med Ingeborg Larsdatter Hoston, annen
gang med Dordi Halstensdatter NN, død 1802.
Erik,« « ? konas navn er ukjent, død i Trondhjem mellom 1759 og 1765.
Marit, « 1730, død 1730.
Iver, « 1732, gift med Dorothea Pedersdatter Solås, drivere på Solås, død 1766.
Marit « 1737, død 1742.

5 p. trinit 1730 begraves Siver Togstads pikebarn Marit, 11 d.

6 p. trinit 1730 er Sivert Togstad fadder når Anders Jonsen ? døper Maren.

25 oktober 1730 introd. Sivert Rasmussen Togstads kvinne.

2 s. p. epiphan 1731 døper Lars Hoston Anders. Faddere: Lensmann Jon Moes kv. Aren Wigens kv. Kirsti Larsdatter Berge, Sivert Rasmussen Togstad, Rasmus Kvåle, Aren Andersen Hoston.

6 p. trinit 1732 døper Siver Togstad Iver. Faddere: Anders klokker, Ole Klemmetsmo, Ole Arnesen Wormdal, Marit Aune, Daardi Siversdatter Togstad.

1 s. faste 1733 er Sivert Rasmussen Togstad fadder når Jon Rye døper Ole.

3 pinsedag 1733 er Sivert Rasmussen Togstad forlover når Esten Ellefsen og Eli Nilsdatter troloves.

9 p. trinit 1733 er Sivert Togstads kvinne fadder når Ole Eunum døper Kirsti.

På vinterting 1735 kunngjør Sjul Rasmussen et skjøte på Togstad, skyldsatt til 2 spann, fra rådmann Hans Hornemann, datert 15 april 1735, for 210 rd.

18 p. trinit 1737 døper Siver Rasmussen Togstad Marit. Faddere: Lensmann Jon Moes kvinne, Elling Wormdals kvinne, Guri Eriksdatter ibm., Lars L. Berge, Iver Ingebrigtsen Togstad.

2 bededag i faste 1738 er Siver Togstad forlover.

3 s. etter påske 1739 begraves Siri Togstad 78 år.

5 p. epiphan. 1740 er Inger Togstad fadder.

På høstting 1740 kunngjøres obligasjon på 56 rdl. fra Siver Rasmussen Togstad med pant i Togstad til direktør Muller, datert 29 oktober 1740.

4 søndag etter påske 1742 begraves Sivert Rasmussen Togstads datter Marit, 4 ½ år.

På vinterting 1747 kunngjøres Sjur Rasmussen Togstads panteobligasjon på 115 rd til direktør Hans Muller hvor han pantsetter Togstad, datert 29 oktober 1745.

På høstting 1747 vitner Ole Siversen Togstad, 20 år gammel, hjemme hos sin far på Togstad.
På samme ting utpekes Siver Togstad som lagrettemann for 1748.

På vinterting 1748 er Siver Togstad lagrettemann.

3 p. epiphan 1749 begraves Ole Olsen Togstad, 98 år.

Midfastesøndag 1749 er Ole Siversen, Siri Togstad og Brønell Udstad faddere.

På høstting 1751 stevner prostinne Roos Sjur Togstad for 12 års manglende offer skippe? og mat. Sjur møter ikke og saken utsettes til neste ting, hvor han pålegges å møte. S.320.

21 p. trinit. 1751 er Erik Togstad, Marit Klemmetsmoe og Siri Udstad faddere.

På vinterting 1752 tas saken mellom prostinne Roos og Siver Togstad opp på ny. S.340.

17 p. trinit 1752 døper Jon Moe Anders. Faddere: Jon Skaugen, Knut Berge, Erik Togstad, Jodda Hoston, Ingeborg Togstad.

19 p. trinit. 1755 vies soldat Amund Larsen med Siri Siversdatter. Forlovere: Jon Moe og Knut Berge.

4 søndag i advent 1755 døper Amund Hoston Idde i Svorkmo kirke. Faddere: Knut Bergs? kvinne, Hermo Kuseters kvinne, Ingeborg Mortensdatter Lium, Anders Iversen Hoston, Iver Sivertsen Togstad

Maria bebudelsesdag 1756 er Amund Hoston og kvinne faddere når Ole Togstad døper Lars.

St. Michelsdag 1760 døper Amund Larsen Tokstad (feilskrift for Hoston) Karen. Faddere: Ole Tokstads hustru, Erik Hostons hustru, Elen Eriksdatter Hoston, Siver Tokstad, Jon Larsen Hoston.

2 p. trinit. 1761 er Hans og Beret Togstad sammen med Ingeborg Bye faddere.

8 p. trinit. 1761 begraves Hans Togstads kvinne.

17 p. trinit. 1761 døper Ole Togstad Ole. Faddere: Morten Nyhuus, Anders Kvåle, Fredrik Svinsøyen, Eli Hoston, Kirsten Aunemoe.

21 p. trinit. 1761 introd Ole Togstads kvinne.

10 p. trinit. 1762 er Andreas Fannrem og Ingeborg Togstad faddere.

Ekstraskatt 1762
Togstad
Eier Driver Tjenestekar Pike Hos Husmenn
Selveier Ole Siversen Ole Andersen Solvei Hansd. Gl. Kari Vormdal* Hans Knutsen
Ingeborg Larsd. Siver Inge- Catrina Larsd. Bergarbeider datter Brit Hansd.
Brigtsen Simen smelter
Kv. Kari Olsd.
*Gl. Kari Vormdal betler.

16 p. trinit. 1763 er Jon Moe og Ole Togstad forlovere.

9 p. trinit 1764 er Ole Byemoen, Beret Bye og Solvei Togstad faddere.

Jubilate 1765 begraves Sivert Togstad, 76 år.

Skifte etter Sivert Rasmussen Togstad skjer 14 juli 1765 mellom hans etterlevende hustru, Kari Olsdatter på den ene, og deres sammen avlede barn, navnlig Ole, myndig og bor på gården Togstad, Erik, forhen boende i Trondhiem, død og etterlater seg to sønner, Siver, 7 år og Johannes, 6 år, Iver Siversen, myndig og bor på Solås, Anniche Siversdatter, gift med Knut Larsen Berge og Sigri Siversdatter, gift med Amund Larsen Hoston, bor på Hoston. Skiftet styres av lensmann Jon Jonsen Moe og Iver Holte.
Boets bruttoverdi settes til 388 rd. 1 ort 4 skill. Gjeld og skifteomkostninger blir 347 rd. 3 ort 20 skill, så netto blir 40 rd. 1 ort 8 skill.
Ole Sivertsen Togstad oppnevnes som formynder for Siver Eriksen og Iver Siversen Solås som formynder for Johannes Eriksen.

Av skiftet kommer det fram at Togstad tilhører dødsboet, med referanse til tinglysingen fra 1735.
I skiftet gjengis overdragelsen fra Hans Hornemann til Sjul Rasmussen, men så kommer en formulering som virker underlig: «…til bemeldte Sjul Rasmussen og hans arvinger skjøter, selger og avhender to spann landskyld med bygsel i gården Togstad i Orkdals fogderi som hans far Ole Olsen Togstad har bygslet og nå påbor».
Så kommer en henvisning til en auksjon i 1728 hvor Hornemann kjøper gården av kong Fredrik den fjerde, han refererer til sitt kongelige skjøte datert 2 november 1729 på den kongelige residens i København. Deretter redegjøres for oppgjøret mellom Hornemann og Sjul Rasmussen, deretter de vanlige formuleringene omkring en eiendomsoverdragelse.
Skiftet finnes i skifteprotokollen for 1756 – 1766, s. 595b. (619 på sideindikatoren)

https://media.digitalarkivet.no/view/24 ... ?indexing=

At Ole Olsen Togstad er Sjul Rasmussens far kan ikke være riktig, men hva er bakgrunnen for at formuleringen brukes? Stesønn, svigerfar?

Jeg har ikke funnet vielsen mellom Sjul/Siver Rasmussen og Kari Olsdatter i kirkeboka for Orkdal, heller ikke dåp av de eldste barna, dvs. Ole, Erik, Annike og Sigri/Siri. Ut fra dødsår/alder i kirkebøkene er disse barna født en gang mellom 1720 og 1730. Etter 1730 finnes det meste av kirkelige handlinger for Siver Rasmussen registrert i kirkebøkene for Svorkmo.

Siden skiftet er tydelig på at barna som nevnes i skiftet er Siver og Karis kan ikke disse barna stamme fra et tidligere ekteskap for Siver Rasmussen.

Om Kari Olsdatter er datter av Ole Olsen Togstad er uvisst. Skoskatten for 1711 oppgir at Ole Togstad har to døtre, men de er ikke navngitt, har heller ikke funnet noen dåp for døtre etter Ole Olsen.

Siver kan ikke ha vært noen fattiglus, han legger i 80 rd. kontant når han kjøper Togstad, har vel etablerte faddere når han døper egne barn, samtidig er han fadder for barn født av etablerte foreldre.

Det er mulig at han har hatt en sønn kalt Rasmus som har falt fra i ung alder, men det er litt påfallende at det ikke finnes noen Rasmus i skiftet etter ham – kommer pengene fra konas side?

Kjenner noen til Siver Rasmussens og kones herkomst og hvor de holdt til i perioden når de eldste barna ble født?

Inger Bjørnaas
Innlegg: 1040
Registrert: 4. desember 2004 kl. 13.57
Sted: RENNEBU

Re: Sivert/Sjul Rasmussen NN/Togstad, ca. 1689 - 1765

Legg inn av Inger Bjørnaas » 6. mai 2019 kl. 13.30

Personer som sognet til Svorkmo er vel stort sett ikke med i kirkebøker før 1730.

Ellers ser jeg at to av barna til Sivert Rasmusen Togstad er gift med søsken. Siri og Ole.

De er nevnt i skiftet etter Idde Johnsdt. Hoston, f. Moe:

3Aa07 Folio 66
Anno 1768 Onsdagen den 25de Martij Blev efter foregaaende lovlig Intimation
...
holden een rigtig registering og vurdering til paafølgende Rigtig Skifte og Deeling paa
gaarden
Hodstaaen
udi Ørchedals tinglaug, hos den ærlige og meget velagte Dannemand Anders Iversen efter
hans ved
døden avgangen huustrue den ærlige og gudrygtige Danneqvinde Ide Jonsdaatter, som
boede og døde
paa ermelte gaard, Til rigtighed imellem hendes førbenævnte huusbonde paa den Eene og
den salig
avdøde qvinde udi første ægteskab avlede sex levende børn, navnlig Joen Larssen
gammell
43 aar følgelig
myndig boende paa gaarden Kielstad her i Tinglauget, Amund Larssen over myndig aars
alder
gift ???
??? her paa gaarden Hodstaaen, Anders Larssen og myndig boende paa gaarden Qvaale
her
i ting-
lauget, Gunnild Larsdaatter gift med den ærlige og velagte Dannemand Ingebrigt
Friderichsen
boende paa gaarden Brechen her i tinglauget, Ingebor Larsdaatter forhen gift med den
ærlige
og velagte Dannemand Ole Sivertsen boende paa gaarden Togstad her i Præstegieldet, nu
død, men
efterladt sig fiire umyndige sønner navnlig Sivert Olssen gammell 14 aar, Lars Olssen
gammell
12 aar, Anders Olssen 10 aar gammell og Ole Olssen gammell 6 aar, og Johanna
Larsdaatter
gift
med den ærlige og velagte Dannemand Hermund Jonsen boende paa gaarden Kuesetter
her
i tinglauget
paa den anden siide. Paa de fiire umyndige sønners vegne efter avgangen Imgebor
Larsdaatter
Togstad deres arveret efter loven at beobagte var tilstæde de tvende ærlige og velagte
Dannemænd deres
fader Ole Sivertsen Togstad og Amund Larsen Hodstaaen. Til Vuderingsmænd var av den
over Ørche
og Guldals fogderie av ??? Constituerede foget Seigr. Peder Dolmann opnævnt de tvende
ærlige og velforstandige Dannemænd navnlig Lensmanden Joen Jonsen Moe og Iver
Olssen
H??
der begge ...
...
Folio 67b
...
Til formynderes for avgangen Ingebor Larsdatter ??? efterladte fiire sønner bliver herved
beskikket de forhen ??? formyndere nemlig for Sivert Olssen hans Modrbroder den ærlige
og
velagte Dannemand Anders Larsen Qvaale, for Lars Olssen hans fasters mand den ærlige
og
velagte
Dannemand Knud Larssen Berge, for Anders Olssen hans modrbroder den ærlige og
velagte
Dannemand
Aamund Larssen Hodstaaen og for Ole Olssen hans fader den ærlige og velagte
Dannemand
Ole
Sivertsen Toigstad, Ti ...
...
Till formynder for de 2de ælste børn Joen Larsen og Ingeborg LarsDatter blev beskikket de
efter
Loven næst føde væderhæftige værger som er deres Morbbroder??? ærlige og meget
velagtbahre Anders Joensen
Klocher for Amund Joensen blev beordret til formynder den velagte dannemand Lars
Lysingmoen og
for Anders Larsen den ærlige og vælagte dannemand Lars Togstad? og for Johana
LarsDatter blev beskik-
ket til formynder hendes mosters mand den ærlige og velagte dannemand Ingebrigt Fride-
richsen Brechen ti bliver ...
(Arnt Stavnes hjemmesider).

Inger

24251
Innlegg: 435
Registrert: 4. november 2009 kl. 12.23
Sted: LILLEHAMMER

Re: Sivert/Sjul Rasmussen NN/Togstad, ca. 1689 - 1765

Legg inn av 24251 » 16. mai 2019 kl. 10.53

Inger- takk for supplering omkring Siver Rasmussen.

Har tatt opp temaet på Digitalarkivets debattsider og faktaopplysninger fra Håvard Moe gir grunnlag for en mulig anerekke for Siver.

Vil føre for langt å gjengi denne i Slektsforum, men temaet er lett å finne på Digitalarkivet for de som er spesielt interesserte.

Svar

Gå tilbake til «Orkdal»