Ole Elliassen, ca. 1631 - 1695, død på Kvåle.

Moderator: MOD_Sør-Trøndelag

Svar
24251
Innlegg: 435
Registrert: 4. november 2009 kl. 12.23
Sted: LILLEHAMMER

Ole Elliassen, ca. 1631 - 1695, død på Kvåle.

Legg inn av 24251 » 8. september 2018 kl. 12.01

En foreløpig gjennomgang for Ole Elliassen.

Håper noen har kunnskap om hva som skjer med Oles barn, og eventuelle kommentarer til gjennomgangen.

309 Ole Elliassen Kvåle
Født ca. 1633, ukjent år for giftermål, død 1695
310 Marit Olsdatter NN
Ukjent år for fødsel og giftermål, død 1688.

Barn: Elias, født 1678, intet mer kjent
Ole, « ? , intet mer kjent
Marit, « 1680, gift med Ejner Endresen Steenlie, drivere på Bakk, se 154.
Anders, « 1684, intet mer kjent.

Ole Eliassens herkomst er ukjent. I en gjennomgang av landskatten for Orkdal i 1635 finnes det bare en Ellias, han sitter på Eggen. Om det går an å dokumentere noen kobling mellom Ellias Eggen og Ole Elliassen som kommer til Kvåle er uvisst.

I sitt andre ekteskap er Ole gift med Siri Andersdatter NN og med henne har han barna:
Anders, født ca. 1690, er på Kvåle i Mt 1701
Marit, « ? intet mer kjent
Ingeborg « ? intet mer kjent

Siri Andersdatter blir gift med Lars Rasmussen Lefstad 23 august 1696, forlovere Ingebrigt Haavardsen Kvåle og Peder Rasmussen Lefstad.

Om det finnes to Lars Rasmussen Lefstad omkring 1700, eller at begravelsen til Siri Andersdatter mangler i kirkeboke er uvisst, men Lars Rasmusssen Lefstad blir viet med Marit Andersdatter Øyen 28 mars 1700, forlovere Peder Rasmussen Lefstad og Lars Andersen Kirkaune. Ikke funnet noe skifte etter Siri Andersdatter.

Første gang Ole Elliassen nevnes på Kvåle er når han kreves for leilendingsskatt i 1673. Han sitter på et bruk skyldsatt til 1 spann, 2 øre, 6 mk. hvor forrige driver ble kalt Jacob Elliesen/Ellevsen? i fogdens manntall fra 1664 og prestemanntallene fra 1664/66. Skriften i disse manntallene er så vidt tung å tyde at det er rom for tvil.

Det er heller ikke entydighet mellom matrikkelen fra 1666 og manntallene.

Skifte etter Ole Elliassen 3 februar 1696 mellom hans etterlevende hustru Siri Andersdatter på den ene, og hans barn i 2 kull, navnlig Elias, Ole og Anders Olssønner, samt Marit Olsdatter i det første, og i det annet kull Anders Olsen og Marit og Ingeborg Olsdøtre på den annen side.
Skiftet styres av kapteinløytnant Graber og Ole Andersen på landdrotten oberst Schultz vegne sammen med lensmann Jon Mortensen Moe og Ingebrigt Kvåle. Lagverge for enken er Hermo Eggen og som formynder for barna møtte deres farbror Ole Elliassen Øyen, Ingebrigt Kvåle, Ole Knutsen Kvåle, Jon Buum og Lars Forve.
Slik jeg leser skiftet er Oles kone i første ekteskap Marit Olsdatter, og det skal være skiftet etter henne 22 oktober 1688. Det er ikke referert til skiftet på vinterting 23 november 1688.

Formynder for Elias, 18 år – tar selv sin arvedel.
« « Ole: Ingebrigt Kvåle.
« « Anders d.e.: Ole Øyen,
« « Marit d.e.: Jon Buum
« « Anders d.y.: Ole Knutsen Kvåle
« « Ingeborg: Lars Forve.

Ole går igjen som driver i matriklene fra 1680 og til 1697, noe som dokumenterer at en skal være varsom med å stole på oppgaver i matrikler/skattelister mht. tidspunkt for skifte av driver på en gård/bruk.

Gjennomgangen av tingbøkene etter 1688 kan si mer om Ole Elliassen.

Brukeravatar
11271
Innlegg: 228
Registrert: 2. desember 2004 kl. 11.35
Sted: HEIMDAL
Kontakt:

Re: Ole Elliassen, ca. 1631 - 1695, død på Kvåle.

Legg inn av 11271 » 9. september 2018 kl. 22.19

Her er et par skifter som gir noen ekstra opplysninger:

3Aa04 Folio 592b-594b

Anno 1743 Løverdagen den 26de January

Sted: Nedre Øfne udi Ørchedals tinglaug hos Lars Rasmusen

Hovedperson: hans avdøde huustrue Marithe Andersdatter som uden livsarvinger ved døden er avgangen

Arvinger: ermelte enkkemanden og den salig quindes nermeste arvinger efter loven som ere:
1. den avdødes broder Siver Andersen Sølberg
2. Lars Øfre Øfne, som var den salig kones kiødelig broder, nu død, men efterladt sig een søn og 4re døttre
a. Hermund Larsen, gammel 30 aar, men fra sin fornuft og dets aarsage ansees som umyndig
b. Ingeborg Larsdatter gift med Jon Svendsen Øfre Øfne
c. Margarethe Larsdatter gift med Ole Jonsen Giølmøslien
d. Rannej Larsdatter gift med Erich Olsen Nedre Øfne
e. Anne Larsdatter ?? Peder Olsen Svabrohugen?
3. Brithe Andersdatter, Enkke boende paa gaarden Bach
4. Sigri Andersdatter, forhen boende paa gaarden Qvaale, nu død, men efterladt sig 3 levende børn, een søn og tvende døttre
a. Ole Larsen boende paa gaarden Kielstad
b. Marithe Olsdatter gift med Lars Ifversen Bach
c. Giøde Larsdatter gift med Ole Olsen Hoestaaen

Sum formue : 63 - 14
Sum avgang : 48 2 10
Igjen å arve: 14 2 4

Till formynder for Hermund Larssen, som ej er ved sin fulde fornuft, blev beskikket hans søsters mand Jon Svendsen Kierchøfne


3Aa04 Folio 37b-40

Anno 1737 den 11te September

Sted: Buen udj Ørchedalens Præstegield

Hovedperson: afgangen Ole Olssen

Arvinger:
1. enken Karen Knudtsdatter
2. dend salig mands arvinger
a. broderen Anders Olsen, hvorfor Anders Olsen Skauen forklarede at have faaed skrivelse for 4re aar siden at hand var gifft fire? miile fra Kiøbenhafn
b. søster Marit Olsdatter gift med Anders Jonsen Skauen
c. Marit Olsdatter gift med Lars Iversen Bach

Enkens laugverge: hendes eldste søn Iver Joensen Skolholte
Sum formue : 165 2 16
Sum gjeld : 25 - 10
Igjen å arve: 140 2 6

24251
Innlegg: 435
Registrert: 4. november 2009 kl. 12.23
Sted: LILLEHAMMER

Re: Ole Elliassen, ca. 1631 - 1695, død på Kvåle.

Legg inn av 24251 » 10. september 2018 kl. 17.15

Arnt - takk for at du finner skifter som ikke er synlige for meg.

Så til skiftene:
Skiftet etter Ole Olsen Buen (Buum?) i 1737 leser jeg slik:
Ole Olsen Buen(Buum?) er sønn av Ole Elliassen Kvåle og dør barnløs.
Oles søstre, Marit d.e./d.y er gift på Skauen og Bach, hvem som har havnet hvor er foreløpig ukjent. Marit Olsdatter Bach er i første ekteskap gift med Einer Endresen Steenlie som begraves trinit 1732. Det har gått raskt i svingene mellom Marit Olsdatter og Lars Iversen, de blir trolovet 4 bededag i faste 1733, sønnen Lars blir døpt 2 søndag etter påske 1733, de vies 3 pinsedag 1733, samme dag som hun introduseres.
Anders Olsen d.e. har havnet i Danmark.
Enken, Karen Knutsdatter har tidligere vært gift med Jon NN.

Åpent spørsmål: Er Anders Olsen Skauen som opplyser at Anders Olsen Kvåle er i Danmark
en feilskrift for Anders Jonsen Skauen?

Skiftet etter Lars Rasmussens kone Marit Andersdatter (Sølberg) fra 1743:
Siri Andersdatter (Øyen) har datteren Marit Olsdatter d.y. med Ole Elliassen Kvåle og Ole og Giødda med Lars Rasmussen.
Skiftet etter Ole Elliassen fra 1695 oppgir at han har datteren Ingeborg og sønnen Anders med Siri Andersdatter. Siden Ingeborg ikke nevnes i skiftet etter Marit Andersdatter må det bety at hun har dødd barnløs før 1743.
Det samme må gjelde for Anders d.y. som skiftet fra 1695 nevner som sønn av Siri Andersdatter.

Åpent spørsmål: er Ole Gjønnes som døper Ellias 5 s. etter påske 1744 sønnesønn av Ellias Olsen Kvåle?

Brukeravatar
11271
Innlegg: 228
Registrert: 2. desember 2004 kl. 11.35
Sted: HEIMDAL
Kontakt:

Re: Ole Elliassen, ca. 1631 - 1695, død på Kvåle.

Legg inn av 11271 » 10. september 2018 kl. 18.42

Marit Olsdatter på Skauen dør i 1748, alder oppgitt til 69 1/2 år
Det er skifte etter henne 27. mars 1748

Marit Olsdatter på Bach dør i 1767, alder 78 år
Det er skifte etter henne 15. juli 1767

Det finnes en Anders Olsen som det er skifte etter på Skauen 30. juli 1743
Ved begravelsen er han oppgitt som Anders Skredder, alder 38 år

Brukeravatar
11271
Innlegg: 228
Registrert: 2. desember 2004 kl. 11.35
Sted: HEIMDAL
Kontakt:

Re: Ole Elliassen, ca. 1631 - 1695, død på Kvåle.

Legg inn av 11271 » 10. september 2018 kl. 18.48

Ole Eliassen Gjønnes f. ca. 1713 døper sønnen Elias i 1744
Han dør i 1786, skifte 13. mars 1786

Gift 2 ganger, første gang 20. juni 1743 med Ingeri Siursdatter (skifte 16. mars 1753) og andre gang 7. oktober 1753 med Kari Larsdatter (skifte 22. september 1775)

Han nevnes som barn i skiftet etter Elias Olsen på Giønes 12. april 1731

24251
Innlegg: 435
Registrert: 4. november 2009 kl. 12.23
Sted: LILLEHAMMER

Re: Ole Elliassen, ca. 1631 - 1695, død på Kvåle.

Legg inn av 24251 » 10. september 2018 kl. 20.32

Hallo Arnt.
Du har aldre på Marit d.e./d.y. som greit plasserer de på Bach/Skaugen. Av en eller annen grunn kom jeg opp med alder på en av dem som skar seg med skiftet etter Ole Elliasssen.

Jeg har vært innom Elias Olsen på Gjønnes, men har strøket ham som "min" Ellias, da alderen spriker for mye med de 18 år som Ellias Olsen skal være i 1796, dvs. født ca. 1778. Mt 1701 oppgir at Elias på Gjønnes skal være 40 år i 1701, dvs. født ca. 1661. Har ikke funnet noen høvelig Ellias Olsen i Mt 1701 for Orkdal/Meldal/Rennebu.

Anders skredder/Skaugen har jeg også strøket, han er født ca. 1705, og kan dermed ikke være sønn av Siri Andersdatter, og er for ung til å være sønn av Ellias Olsen Kvåle.

Setter foreløpig strek mht. Ole Elliassen Kvåle, eventuelle suppleringer vil komme fra tingbøkene mellom 1689/95. Nok en gang - takk for løsningene på Kvåle.

24251
Innlegg: 435
Registrert: 4. november 2009 kl. 12.23
Sted: LILLEHAMMER

Re: Ole Elliassen, ca. 1631 - 1695, død på Kvåle.

Legg inn av 24251 » 10. september 2018 kl. 20.38

PS.
Ingebor Olufsdatter Kvåle begraves 10. 11. 1696. Hun rakk altså å bli nevnt i skiftet etter Ole Elliassen.

Svar

Gå tilbake til «Orkdal»