Sigrid Estensdatter og Christoffer Olsen Vågland gift 1790

Moderator: MOD_Møre_og_Romsdal

Svar
Erlend Kvalvaag
Innlegg: 514
Registrert: 26. april 2013 kl. 18.43
Sted: BØ I TELEMARK

Sigrid Estensdatter og Christoffer Olsen Vågland gift 1790

Legg inn av Erlend Kvalvaag » 6. april 2014 kl. 17.26

Hei,

Sitter her med originalutgaven av Halsaboka Bind II og prøver å finne ut av følgende på side 451 under Pestu Vågland:

"Esten Olsen og Lisabeth Pedersdtr. hadde en datter, Sigrid, f. 1771. Hun ble gift med Christoffer Olsen Blekken, f. 1764, d. 1798. Da de var så nær i skyld som tremenninger måtte de søke og fikk den 6. juli 1790 kgl. løyve til å gifte seg."


Ut fra det som står i Halsaboka Bind II greier ikke jeg å finne at Sigrid Estensdatter og Christoffer Olsen var tremenninger. Muligens blir det lengre tilbake i tid enn det boka dekker.

Noen som vet sammenhengen?

Christoffer og Sigrid var mine 3 x tippoldeforeldre.

:)
Erlend

Tore Kristiansen
Innlegg: 4019
Registrert: 18. november 2004 kl. 9.47
Sted: KRISTIANSUND N

Re: Sigrid Estensdatter og Christoffer Olsen Vågland gift 17

Legg inn av Tore Kristiansen » 7. april 2014 kl. 0.29

Da må på, hver kant, en av besteforeldrene ha vært søsken. Du får sette opp lister og se om du finner ut av forbindelsen. Det hadde vært kjekt om du fant det ut! :-)

Halsabøkene er ikke til å stole på når det gjelder 1700-tallet. Det er mye rart seinere også, men 1700-tallet har Vaagland behandlet på en særdeles tragisk måte. Skifteprotokollene er til god hjelp når vi skal finne slektsforbindelser som har gått Vaagland hus forbi.
:) Tore

Tore Kristiansen
Innlegg: 4019
Registrert: 18. november 2004 kl. 9.47
Sted: KRISTIANSUND N

Re: Sigrid Estensdatter og Christoffer Olsen Vågland gift 17

Legg inn av Tore Kristiansen » 7. april 2014 kl. 0.43

Etter at jeg har fått tenkt meg litt om, så var det en Esten på Blekkan tidlig 1700-tall. Kanskje forbindelsen er der?

Og da kan et skifte i 1748 være til god hjelp. Det er omtalt i denne posten i et annet innlegg her på Halsaforumet.
:) Tore

Erlend Kvalvaag
Innlegg: 514
Registrert: 26. april 2013 kl. 18.43
Sted: BØ I TELEMARK

Re: Sigrid Estensdatter og Christoffer Olsen Vågland gift 17

Legg inn av Erlend Kvalvaag » 7. april 2014 kl. 22.22

OK, takk. Blir litt svimmel av den boka, ja. Skal rapportere hva jeg finner etterhvert ;)

Erlend

Tore Kristiansen
Innlegg: 4019
Registrert: 18. november 2004 kl. 9.47
Sted: KRISTIANSUND N

Re: Sigrid Estensdatter og Christoffer Olsen Vågland gift 17

Legg inn av Tore Kristiansen » 15. februar 2016 kl. 13.47

Erlend, har du kommet noe videre?

Det er litt merkelig at bygdeboka skriver at tillatelsen ble gitt i 1790. I følge Stangvik ministerialbok 1784-1819, side 45 står det under tjenestene på venstresida den 8. mai (Dom. Miser.) at bevilgninga ble gitt 4. mars 1791.

På Kristoffer Olsens side het mora Gjertrud Pedersdatter. Hennes foreldre var Peder Størkersen Kamsvåg og Mildri Estensdatter født på Blekken. Omhandlet i flere emner; bl.a. Peder Størkersen Henden, senere Kamsvåg, født?,død 1758 og Kamsvågskiftet 5. april 1800 med 95 navn.
Faren het Ole Kristoffersen og var født på Blekken. Hans far het Kristoffer Kristensen Blekken og moras navn vet vi ikke, ennå. Kanskje hun var ei Andersdatter. Se emnet Den fiktive Ragnild Chr. Settem gift på Blekken

På Sigri Estensdatter side het foreldrene i følge Halsaboka bind 4, side 190, Esten Olsen Vågland og Lisbet Pedersdatter Vågland, Pestu. Og det stemmer. I FT1801 står de to som Sigris foreldre.
Lisbets foreldre het, side 189, Peder Pedersen og Sigri Olsdatter. I Ekstraskattmanntallet 1762, Nordmøre fogderi, side 153 står Lisbet Pedersdatter som barn på Ytre Vågland med foreldrene Peder Pedersen og Sigrid Olsdatter.

Siden besteforeldrene skal være søsken, må forbindelsen være til stede på begge sidene. Er forbindelsen på den samme sida, betyr det at foreldrene til disse to var søskenbarn, og det har vi ingen indikasjoner på at de var. Besteforeldrene var:
  • Peder Størkersen Kamsvåg, sannsynligvis født på Sponåsen. Skifte 1759.
  • Mildri Estensdatter Blekken, skifte 1736.
  • Kristoffer Kristensen Blekken. Skifte 1751.
  • ukjent navn, hadde ei søster, Randi Andersdatter i Bøfjorden. Skifte 1741.
  • Esten Olsen Våglands far
  • Esten Olsen Våglands mor
  • Peder Pedersen Vågland, Ifølge Halsaboka bind 4, side 160-161 var Peder sønn av Peder Knutsen i Oppistu-Vågland og kona Marit Ingebrigtsdatter.
  • Sigri Olsdatter. Hun døde i 1786 (lenke til transkribert kirkebok), 87 år gammel. Hun kom fra Liabø ifølge bygdeboka.

Vi må nok finne Esten Olsens foreldre for å se hvor slektsforbindelsen har vært.
----------------
I Halsaboka bind 4, side 189-190, Pestu-Ytre Vågland, står det at Peder Pedersen og Sigri Olsdatter hadde 5 barn. Dette stemmer ikke.
Bygdebokforfatter Vaagland har tydeligvis funnet skifte etter Marit Pedersdatter Ytre Vågland 8. desember 1733, folio 266a i skifteprotokoll 1772-1776. Enkemannen var Ole Pedersen, og arvingene var hennes søsken. Jeg skal ikke ta med alle mine undersøkelser her, men Marit kom fra Linvåg på Tustna. Tustnaboka bind 1, side 390. I skiftet står Isak Pedersen Fjellingsdal som bror, og han kom fra Linvåg i følge Tustnaboka, bind 3, side 12-13. Den ene søstra hennes, Maria, var gift med Esten Estensen i Bortistua, Ytre Vågland. Halsaboka bind 4, side 205. Ei anna søster, Else Pedersdatter Årsund, døde i 1803 på Ytre Vågland. Marit var dermed ikke datter av Peder og Sigri.

Barna til Peder og Sigri som står nevnt i ekstraskatten var Ole, Peder og Lisbet. Det er heller da grunn til å tro at enkemannen i dette skiftet, Ole Pedersen, var sønnen til Peder og Sigri. I SAT, Nordmøre fogderi, B, Manntall 1770-1806, er det flere tiendemanntall. I listene for perioden 1770-1774 står Peder Pedersen og det er overstrøket med Ole Pedersen.
I tiendemanntallslistene 1775-1780 har det stått Ole Pedersen men overstrøket med Peder Pedersen. I tiendemanntallslistene 1781-1790 er Peder Pedersen overstrøket med Esten Olsen.
Slik jeg forstår disse overstrykingene har den første brukaren blitt erstattet med en ny i løpet av perioden.
Og da kan brukarrekka på Pestu-Ytre Vågland ha vært: Peder Pedersen etterfulgt av sønnen Ole Pedersen i 1773. (Ole skyldte veldig lite i kongens skatter ved skiftet etter kona, og i ei restanseliste av ekstraskattmidlene (Riksarkivet, Nordmøre fogderi) for året 1772, datert 4. januar 1773, står Peder Pedersen som en av brukerne på gard nr. 97 Ytterwogland. Han var skyldig 1 riksdaler for året 1772. Det samme var Esten Estensen, mens Peder Ellingsen var skyldig 2 rdr. Husmannen Jøsten Sæter var skyldig 24 skilling, men det var for året 1764.)
Ole ble igjen etterfulgt, etter 1775, av sin bror, Peder fram til ca. 1781 da svogeren Esten Olsen overtok. Alternativt at det var gamlefar Peder som igjen overtok drifta av garden på slutten av 1770-tallet. Her trengs det nok litt flere kildeundersøkelser til.
:) Tore

Tore Kristiansen
Innlegg: 4019
Registrert: 18. november 2004 kl. 9.47
Sted: KRISTIANSUND N

Re: Sigrid Estensdatter og Christoffer Olsen Vågland gift 17

Legg inn av Tore Kristiansen » 15. februar 2016 kl. 20.03

Forbindelsen er funnet!

Det var Gjertrud Pedersdatters mor, Mildri Estensdatter Kamsvåg, og Esten Olsen Våglands mor, Gjertrud Estensdatter Bårset, som var søstre. De kom begge fra Blekken.

I Halsaboka bind 2, side 273 under Nistu-Bårset står både Esten Olsen og kona Lisbet Pedersdatter. De står nevnt som brukere på Bårset 1765-1775. Der står det at mora til Esten, Gjertrud Estensdatter, var visstnok fra Ytre Vågland. Hun kom fra Blekken.
Det var skifte etter Gjertrud 21. april 1739, folio 261a i skifteprotokoll 1736-1741. Det var bare 3 barn som arvet; Esten, Marit og Gjertru.

I to skifter i 1748 ser vi sammenhengen litt klarere. I Tingvoll: Peder Størkersen-emnet er det to innlegg om dette. I dette innlegget fra september 2010 er arvingene etter et skifte på Stigan skrevet ganske klart. Her står ikke Mildri og Gjertru med gardsnavn, men det står i det neste skiftet i skifteprotokollen i 1748, og det står i dette innlegget fra februar 2016.
:) Tore

Erlend Kvalvaag
Innlegg: 514
Registrert: 26. april 2013 kl. 18.43
Sted: BØ I TELEMARK

Re: Sigrid Estensdatter og Christoffer Olsen Vågland gift 17

Legg inn av Erlend Kvalvaag » 15. februar 2016 kl. 20.20

Hei, Tore!

Nei, her har jeg nok latt det skure og tatt for god fisk det som har stått i Halsaboka II (fra 1954) og ikke kommet noe videre :oops: . Så her er det mye å ta tak i for min del.

F.eks har jeg Peder Pedersen og Sigrid Knutsdatter (f. Liabø) Vågland som foreldre til Lisbeth Pedersdatter. Her burde jeg selvsagt reagert, for som kilde i tillegg til Halsaboka II (side 451) har jeg Ekstraskatten 1762, og der står det jo Sigrid Olsdatter

Som foreldre til Kristoffer Olsen Vågland, har jeg Ole Kristoffersen og Ragnhild Kristoffersdatter (f Settem) Blekken (Halsaboka II, side 244 og 245). :roll:

Jeg få begynne å nøste og se om jeg greier å følge alle ledetrådene du har kommet med; imponerende arbeid Tore! :D

mvh Erlend

Tore Kristiansen
Innlegg: 4019
Registrert: 18. november 2004 kl. 9.47
Sted: KRISTIANSUND N

Re: Sigrid Estensdatter og Christoffer Olsen Vågland gift 17

Legg inn av Tore Kristiansen » 16. februar 2016 kl. 13.03

Ja, da har du litt å rette opp i. Det er Kjell Fredly som har vært pådriveren de siste årene her. Jeg prøver å følge opp det han finner på, jeg. :) Men vi har funnet mye som må rettes opp i bygdebøkene på 1600- og 1700-tallet i dette området.

Vaagland mener at Sigri Olsdatter ble født i 1703. Siden alderen ved begravelsen var litt mer, er det nok de to skiftene på Liabø etter foreldrene til Siri (hun kalles for Siri) i 1718 og 1719 som har gjort at Vaagland har funnet ut at hun var fra Liabø. I denne rettinga til Pestu-Vågland, side 189, som gjelder brukaren foran Peder og Sigri, står Siri Olsdatter nevnt under 4a. Lenke til skiftene etter foreldrene står der.

Peder Pedersen står nevnt i Halsaboka bind 4, side 161. Skiftet etter faren ble holdt 14. september 1719 og starter i skifteprotokollen 1714-1720 på folio 354b.
:) Tore

Svar

Gå tilbake til «Halsa»