Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Moderator: MOD_Møre_og_Romsdal

Svar
Kenneth Staurset Fåne
Innlegg: 191
Registrert: 21. februar 2012 kl. 20.56
Sted: MOLDE

Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Legg inn av Kenneth Staurset Fåne » 7. mai 2020 kl. 8.38

Hei

Jeg sitter med en gammel nøtt som forhåpentligvis kan bli knekt. Det gjelder en underlig historie om en kineser som ble plukket opp i Kina av et skip hjemmehørende i Molde. Han skal ha jobbet noen år på skipet, men da skipet kom hjem i juli 1863 blir han boendes i Molde og blir snart tatt inn i skole. Han får navnet Peter Anji Møller, men i folketellingen i 1865 står det Petter An-Nil og kapteinen på skuta han kom med, Ludvig August Møller (f. 1832 i Molde- d. 1881 i Ålesund), er adoptivfar.

Folketellingen finner dere her:
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038277001649

I 1866 blir han elev ved Molde Middelskole og Latingymnasium. Det finner du her:
https://www.digitalarkivet.no/view/47/pl00000000059452

Men så er han sporløst borte. Jeg har drøftet det med noen historikerkolleger og en fortelling går ut på at han kom tilbake til Molde som tryllekunstner lenge etterpå, men det har vi ingen kilder på. Hvor ble han av?

I Molde-skolens program for 1867 som blir gjengitt i Trondhjems Borgerlige Realskoles Adressecontorsefteretninger 7. juli 1867 har Rektor Brinchmann viet mye plass til fortellingen om den kinesiske gutten. Jeg har skrevet av denne:
I det fra Molde Skole for indeværende Aar udgivne Program fortæller Rektor, at Skolen blandt sine Disciple har en Gut, som vist ingen anden Skole i de nordiske Lande har Mage til. Det er en Chineser. Gutten er født i Ningpo og blev af Kaptein Møller under hans Ophold i China som Fører af Brig «Rauma» af Molde funden ved Siden af sin paa en Matte i Sneen henliggende syge og blinde Fader. «Af Medlidenhed», fortæller Rektor videre, «tog Hr. Møller ham ombord, hvor Drengen paa Grund af den gode Behandling, der blev ham tildel, fandt sig saa vel tilfreds, at han besluttede at gjøre Reisen med Skibet, hvor han tildels forrettede kahytsdrengstjeneste. Ved Skibets hjemkomst i Juli 1863 blev han landsat her for at lære Norsk, saa Christendomskundskab og blive døbt. Efter en Tid at have gaaet i Almueskolen og desuden modtaget privat Undervisning, blev han ved dette Skoleaars Begyndelse anmeldt til Optagelse i denne Skole.

Han kunde ikke læse rent indenad (nogle Bogstaver og Bogstavforbindelser lærer han vel aldrig at udtale tydeligt), ligesom han ogsaa i Skrivning og Regning stod betydelig tilbage, især naar hensees til hans Alder, der efter Distriktslæge Graaruds Paategning paa hans Vakcinationsattest af 25de September 1865 ved Optagelsen i 1ste Fællesklasse a antagelig var 14 ½ Aar, Medens Normalalderen for Disciple, som indsættes i denne Klasse, kun er 8 Aar. Han er nu, efter have tilbragt et Aar i Klassen, i de sidste Maaneder som Aftelingens Fur, igjen anmeldt til Udtrædelse, idet Skolen saagodtsom har opgivet Haabet om at kunne bringe ham synderlig videre inden nogen rimelig Tid. Trods hans fuldstændige Mangel paa Undervisning i Hjemlandet og de for ham ganske nye Livsformer, hvori han her indførtes, maa det vel, naar der paa den anden Side tages hensyn til hans Alder og ubetydelige Fremskridt under hans omtrent 2aarige Skolegang her i Byen, siges, at hans Evner ere temmelig indskrænkede. Bemærkes maa der dog, at hans Læselyst ogsaa har været ringe, og at han navnlig i Begyndelsen havde adskillige Vanskeligheder at overvinde paa Grund af det fremmede Sprog.

Ved hans Indtrædelse i denne Skole ledede jeg selv Optagelsesprøven; han vidste da, at Isaks Fader hed Abraham; spurgte jeg ham derimod, hvad Abrahams Søn hed, havde han intet Svar at give. Heller ikke kunde han besvare Spørgsmaalet om Navnet paa Abrahams hustru; jeg formodede, at dette sidste Ord var ham ubekjendt, og spurgte ham, om han vidste, hvad «Hustru» er. «Hus» svarede han. Chinesisk har han aldrig villet tale, ikke engang for sin Forsterfader og dennes Moder, ved hvilke han dog hænger med sønlig Kjærlighed, ligesom han synlig lægger Bind paa aldeles at ignorere sit Fædreland. Saa meget har han dog været at formaa til at ytre, at Faderens (og de andre Slægninges) Navn var «Anji», og herefter har han faaet Navnet Peter Anji Møller. I Førstningen af sit Ophold her røbede han af og til nogen Vildskab, især naar han drilledes af Gadegutter; senere og navnlig under hans Ophold i denne Skole har hans Opførsel været saa god, som man billigvis kunde forlange, ja til halvaarsexamen fik han endog 2 for Opførsel, men jeg maa ogsaa give hans Kammerater den Ros, at de, uagtet hans stærkt udprægede mongolske Fysiognomi allerede ved første Øiekast røber Raceforskjellen, uden Tvang have afholdt sig fra at saare ham paa det ømmeste Sted, hans Nationalfølelse. I Sangundervisningen har han paa Grund af fulstændig Mangel paa musikalsk Anlæg ikke kunnet deltage.»
«Jeg har», slutter Rektor, «givet denne Beretning saavidt udførligt, dels fordi den vil vidne om et maaske enesteaaende Forsøg paa en Chinesers Opdragelse i en norsk Skole, og dels fordi den giver et Indblik i de store Vanskeligheder, der selv under ellers gunstige Forholde kunne være forbundne med Europæisk Civilisations Omplantelse paa fremmedartet Jordbund.»

Kjell Farstad
Innlegg: 1825
Registrert: 8. oktober 2012 kl. 11.24
Sted: SKÅLA

Re: Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Legg inn av Kjell Farstad » 7. mai 2020 kl. 10.50

Kan det være denne?
FT1900 Kristiania
https://www.digitalarkivet.no/census/pe ... 7045113504

Tore Kristiansen
Innlegg: 4040
Registrert: 18. november 2004 kl. 9.47
Sted: KRISTIANSUND N

Re: Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Legg inn av Tore Kristiansen » 7. mai 2020 kl. 12.05

Jeg synes at søkefunksjonen på RHD er bra, for der kan man søke ved hjelp av fødestedskoder.
Fødestedskoden for Kina er 5000 og Hong Kong er 5001.

I FT1875 fant jeg en telegrafist Olaf Møller i Kristiania som var født i Kina i 1848.

I Kragerø i 1875 var det en taskenspiller født i 1846, Arr Hee, hvis du skal følge tivolisporet.

Ble han tryllekunstner/tivoliarbeider er det vel et mer internasjonalt yrke? Og det er ikke sikkert at han finnes i folketellingene i Norge.
:) Tore

Tore Kristiansen
Innlegg: 4040
Registrert: 18. november 2004 kl. 9.47
Sted: KRISTIANSUND N

Re: Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Legg inn av Tore Kristiansen » 7. mai 2020 kl. 12.09

Telegrafist Olaf Møller står som telegrafstationsbestyrer i Hammerfest i FT1900.

Der står det at hans eldste datter er født i Kristiania i 1876. Så da har han vel blitt gift straks etter FT1875 i Kristiania? Da går det vel an å finne vielsen der og sjekke ham ut, eller inn, i denne historia?
:) Tore

gj25675
Innlegg: 4100
Registrert: 29. mai 2016 kl. 12.36
Sted: DRØBAK

Re: Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Legg inn av gj25675 » 7. mai 2020 kl. 12.17

Her er de i 1905
OBA, Kommunal folketelling 1905 for Kristiania kjøpstad, 1905, s. 37769
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/of20130903037896

Petrus skal ha kommet til Kristiania omkring 1875

I stavanger i 1885
https://www.digitalarkivet.no/census/pe ... 3290002827
Med kone Ella Caroline fra København

Ella fra København var også med Arr Hee i Kragerø i 1875
https://www.digitalarkivet.no/census/pe ... 2158003060

Petrus midlertidig i Bergen i 1891
https://www.digitalarkivet.no/census/pe ... 2994019106
Her med kone Ella, og datter født i Stockholm i 1888

Datteren konfirmert i Trondheim i 1903
https://www.digitalarkivet.no/view/279/pk00000000527503
Hun var på barnehjem i Kristiania i 1900
https://www.digitalarkivet.no/census/pe ... 7045131395

I 1899 bor Victoria hos far og stemor i Lakkegata 44
OBA, Kommunal folketelling 1899 for Kristiania kjøpstad, 1899, s. 7298
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/of20130423007313

I 1910 er Anna Benseid (her Bensy) enke
https://www.digitalarkivet.no/census/pe ... 6392003667Hilsen
Matthias
Sist redigert av gj25675 den 7. mai 2020 kl. 13.48, redigert 1 gang totalt.

Kenneth Staurset Fåne
Innlegg: 191
Registrert: 21. februar 2012 kl. 20.56
Sted: MOLDE

Re: Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Legg inn av Kenneth Staurset Fåne » 7. mai 2020 kl. 13.34

Her er vi kanskje på rett spor med denne kineseren. For Arr Hee Benesaid holdt forestilling i Molde 23. og 24. april 1882. Men om denne kineseren er den samme som Peter Anji Møller, det vet jeg ikke, men det er kanskje nærliggende å tro siden han i 1885 i Stavanger heter Peder Berneseid, senere Petrus og mellomnavn er Arr Hee (som gjerne sikkert kan være Anji på 1860-tallet).
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.

gj25675
Innlegg: 4100
Registrert: 29. mai 2016 kl. 12.36
Sted: DRØBAK

Re: Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Legg inn av gj25675 » 7. mai 2020 kl. 14.14

Søkeresultat fra kommunal folketelling i Kristiania 1.12.1923

Navn Født Fødested Kj Famst Sivst Erverv Arb.giv Bosted Leil. Menighet Fil
Anna Randine Beneseid 25.02.1863 Overhalden k e Skurekone Magelsen Motzfeldts gate 8C 18 Wexels Bunke250u

Hun dør 31.1.1930, nederst til venstre her. Ingen arvinger
SAO, Oslo skifterett, G/Ga/Gab/L0016: Dødsfallsprotokoll, 1929-1931, s. 99
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090514330101

Ella Caroline Marie Bennasaid død 26.4.1897, nederst til høyre her
SAO, Oslo skifterett, G/Ga/Gaa/L0017: Dødsfallsprotokoll, 1895-1897, s. 306
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090513380653

SAO, Johannes prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0008: Ministerialbok nr. 8, 1897-1917, s. 290
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060227020297

Borgerlig vielse 24.11.1897, nr 24
SAO, Johannes prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. 6, 1893-1906, s. 278
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060512070058
SAO, Oslo byfogd avd. I, L/Lb/Lbb/L0005: Notarialprotokoll, rekke II: Vigsler, 1897-1902, s. 71b-72a
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20110301350533


Ane Randine Greners dåp, nr 54
SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 843/L0634: Klokkerbok nr. 843C03, 1860-1884, s. 40
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20050426010807
https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000008674425

gj25675
Innlegg: 4100
Registrert: 29. mai 2016 kl. 12.36
Sted: DRØBAK

Re: Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Legg inn av gj25675 » 7. mai 2020 kl. 19.48

Tore skrev:
I FT1875 fant jeg en telegrafist Olaf Møller i Kristiania som var født i Kina i 1848.


I dette tilfellet dreier det seg nok om en feiltranskripsjon.

Olaf Møller er født i Chr:a, altså Christiania
Her er originaldokumentet
RA, Folketelling 1875 for 0218aP Vestre Aker prestegjeld, 1875, s. 2523
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/ft20110104380761

gj25675
Innlegg: 4100
Registrert: 29. mai 2016 kl. 12.36
Sted: DRØBAK

Re: Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Legg inn av gj25675 » 7. mai 2020 kl. 22.00

Her er dåpen til Eugenia Victoria i Katarinakyrkan i Stockholm, nr 171
LÄNK
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00006806_00179
KÄLLHÄNVISNING
Katarina kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0009/C I/24 (1887-1888), bildid: 00006806_00179, sida 147

Foreldre først ført som «okända», men overstrøket og en Eleonora Cicilia Maria Ottilia Olsen skal ha «erkänt sig vara moderen»

Ella Caroline Marie Bennesaid er muligens denne Eleonora Cicilia Maria, men om hun virkelig er moren er høyst uvisst. Hun skulle jo være 60 år da hun døde i 1897, og det er mulig hun bare har tatt til seg barnet.

Det står også her at Eugenia Victoria døde i Paris 3.7.1969

Kenneth Staurset Fåne
Innlegg: 191
Registrert: 21. februar 2012 kl. 20.56
Sted: MOLDE

Re: Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Legg inn av Kenneth Staurset Fåne » 11. mai 2020 kl. 10.08

Matthias skrev:Her er dåpen til Eugenia Victoria i Katarinakyrkan i Stockholm, nr 171
LÄNK
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00006806_00179
KÄLLHÄNVISNING
Katarina kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0009/C I/24 (1887-1888), bildid: 00006806_00179, sida 147

Foreldre først ført som «okända», men overstrøket og en Eleonora Cicilia Maria Ottilia Olsen skal ha «erkänt sig vara moderen»

Ella Caroline Marie Bennesaid er muligens denne Eleonora Cicilia Maria, men om hun virkelig er moren er høyst uvisst. Hun skulle jo være 60 år da hun døde i 1897, og det er mulig hun bare har tatt til seg barnet.

Det står også her at Eugenia Victoria døde i Paris 3.7.1969Mange takk så langt. Det gjelder å få den siste brikken på plass om Peter Anji/An-Il Møller og Peder/Petrus Arr Hee Bennosaid er samme person. I Brinchmanns beskrivelse står det at gutten kom fra Ningpo (Ningbo) og det er langt fra Hongkong, men så står det også at han ble funnet sammen med sin far som lå på en matte i sneen. I Ningpo er det et fjell som heter Hongkongshan, så det er ikke nødvendigvis Hong Kong (byen) gutten ble plukket opp i. Det er også veldig sjeldent snø i Hong Kong (byen), kun fire tilfeller er kjent.
Sist redigert av Kenneth Staurset Fåne den 13. mai 2020 kl. 8.28, redigert 1 gang totalt.

Kenneth Staurset Fåne
Innlegg: 191
Registrert: 21. februar 2012 kl. 20.56
Sted: MOLDE

Re: Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Legg inn av Kenneth Staurset Fåne » 12. mai 2020 kl. 15.27

Jeg har gjort litt research på Nasjonalbiblioteket og har funnet mange annonser for Arr Hee Benesaid.

Jeg har fra Klingenberg i Kristiania i 1869, Theatret i Bergen 1869, Festningen i Kristiania 1875, På den nye dampskipsbrygge i Fredrikstad i 1875, I ridehuset på Klingenberg i Kristiania 1876, Nytorvet i Lillehammer 1876, Herr murer Engs sal i Hedmark 1877, Fredrikstad i 1881, Brusehaven i Kristiansand i 1881, I det store Paulo-telt på Grosserer Jens Hofgaards tomt paa Mølen (Fredrikstad) i 1885, i Paulo-teltet på Wleugels plads i Risør 1885, i det Engelske Ridehus i Bergen 1885, i det store telt på Mølen i Fredrikstad, I goodtemplarlokalet i Tromsø 1887, på kanalen i Moss 1889, markedsplassen på Mølen (Fredrikstad) i 1893,

I tillegg da også i Gymnastiklokalet i Molde i 1882.

I tillegg finner jeg en opplysning fra 1910 i avisene Socialdemokratene og i Nordisk Tidende at en forhenværende knivkaster Piedro Arthur Benno-said på 65 år er død i Kristiania.
Du har ikke de nødvendige tillatelsene for å vise filene som er tilknyttet dette innlegget.

gj25675
Innlegg: 4100
Registrert: 29. mai 2016 kl. 12.36
Sted: DRØBAK

Re: Kineser i Molde på 1860-tallet - Peter Anji Møller

Legg inn av gj25675 » 12. mai 2020 kl. 15.44

Dødsfallmeldingnr 367
SAO, Oslo skifterett, G/Ga/Gac/L0005: Dødsfallsprotokoll, 1909-1911, s. 70
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090515341213

Har vært gift før, men ingen barn i foregående ekteskap, står det. Da var nok Victoria Eugenie bare pleiebarn

Svar

Gå tilbake til «Molde»