Videregående kurs i slektsforskning 13.februar

Tema: Forbrytelse og Straff

13. februar 2020, klokka 18:00 - 21:00

Arrangementstype:Kurs
Sted:Arkivsenteret Dora, rom 402 i fjerde etasje
Arrangør:Slekt og Data Sør-Trøndelag
Påmeldingsfrist: 5 februar 2020
Påmeldingsinfo:Påmelding til kurs@st.slektogdata.no
Kontaktperson:

Jan Fredrik Sagdahl (leder@st.slektogdata.no)

Pris:Kr 300,-

Slekt og Data Sør-Trøndelag

inviterer til et videregåendekurs i slektsforskning med Finn Karlsen.

Kurset er på èn torsdagskveld på Arkivsenteret Dora:
13.02.2020,     kl 1800-2100.

Kurset koster:   kr 300,-

Påmelding til  
kurs@st.slektogdata.no  innen 5.februar

Kursbeskrivelse:

Forbrytelse og straff

slektsforskerkurs

Et av de områdene som er best dokumentert i arkivene gjelder saker om forbrytelser og påfølgende straff. Her kan det være veldig mange beskrivelser av personer og forhold som ellers kan være vanskelig å finne ut av. I dette kurset følger vi noen saker som dreier seg om forbrytelser gjennom alle faser fra anmeldelse til soning av straff. Vi ser på alle de instansene som kan være involvert og hvilke dokumenter som blir produsert. I og med at alle slike saker må ha en hjemmel i en lovbestemmelse, ser vi også på hvilke lover som kan være brukt og hvordan vi kan finne dem.
Involverte instanser i disse sakene er politi, fogd, sorenskriver, amtmann og fengsel og vi bruker dokumenter fra alle disse. Vi ser også på behandling i Overretten (senere lagmannsretten) og Høyesterett. Et stort problem kan være å finne aktuelle saker fordi det finnes få søkbare registre. Vi ser derfor på hvordan vi kan finne saker som vi kan være interessert i.

Annonse:

banner ad