Våre røtter

Få med deg nær lokalhistorie fra Nordland, formidlet av egne veteraner og gode slektsforskere, på høstens første medlemsmøte. Merk at dette medlemsmøte er på onsdag, ikke torsdag som vanlig.

Bertnes ullvarefabrikk

Våre røtter

Stormen bibliotek
Onsdag 2. september kl.19.00
Ole M. Jarlodd: Arbeidsfolkan på Ullvarefabrikken
Kirsti Holand: Det gamle samfunnet og døden

Arbeidsfolkan på Ullvarefabrikken

Ole M. Jarlodd

Ullvarefabrikken på Bertnes ble etablert i slutten av 1890-årene og  var i drift i 56 år. I denne perioden var det oppganger og vanskelige tider gjennom 1. verdenskrig, mellomkrigstiden, 2 verdenskrig og etterkrigstiden. Det var utfordringer med forurenset elv, bygging og vedlikehold. Her var boliger, veveri, spinneri og ullinnlevering. Ulltepper var spesialiteten. Antall ansatte var mellom 20 og 40. Hvem var disse arbeidsfolkan?

Det gamle samfunnet og døden

Kirsti Holand

Vi får høre om utviklinga i dødeligheten i et nordnorsk kystsamfunn med utgangspunkt i en kartlegging av kommunen Vega i hundreåret 1765 - 1865. Om kriseår, overdødelighet på våren, spebarnsdødeligheten og om døden på havet. 

Møtet er gratis og alle interesserte er velkommen!
På grunn av koronatiltak blir det dessverre bare plass til et publikum på 30 personer. 

Alle fremmøtte vil bli registrert for mulig smitteoppsporing i etterkant av arrangementet. 

 

 

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad