Utkast til ny arkivlov presentert

I dag, 2. april, fikk Kulturdepartementet overlevert utkastet til den nye arkivloven «Fra kalveskinn til datasjø».

Foto: Nordlandsmuseet

Avløser lov fra 1999

Den nye loven skal avløse arkivloven fra 1999 og være en veiviser for fremtidens bevaring av samfunnsdokumentasjon og arkiver.

Slekt og Data i møte med arkivlovutvalget

Slekt og Data er en av partene som har vært i møte med utvalget som har utarbeidet forslaget til den nye loven. Vi kommer også til å levere innspill til meldingen når det blir åpnet for dette.

Slekt og slektsforskning nevnt flere steder

Vårt felt, slektsforskningen, er nevnt flere steder i meldingen. Det er også påpekt at ett av lovens formål er å legge til rette for forskning, både den vitenskapelige forskningen og annen type gransking.

Slekt og Datas frivillige innsats nevnt

Den viktige frivillige innsatsen Slekt og Datas medlemmer gjør er også nevnt i loven.

«Gjennom sin frivillige innsats bidrar privatpersoner med blant annet veiledning av slektsforskere, digitalisering av kilder og transkribering av håndskrevne kilder ved digitalisering (som kirkebøker, formannskapsprotokoller, skoleprotokoller og fattigkommisjonens protokoller, også med gotisk håndskrift). Den frivillige innsatsen skjer blant annet gjennom foreninger som Slekt og Data og lokale historielag».

Om du ønsker å lese forslaget til ny arkivlov finner du det her.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad