Trondheimsbasen 2019

Ny versjon av Trondheimsbasen kommer i løpet av 2019

Trondheimsbasen 2019 er planlagt

Nytt i Trondheimsbasen 2019

Ca 100 nye kilder deriblant avskrift av de eldste kirkebøkene i Selbu, nye filer fra Stjørdal, flere filer fra Tukthuset og en god del nye avskrifter av folketellingen i 1891.

Mellom 150.000 og 200.000 nye personer.

Tilgang til over 400 kilder som er skannet men ikke skrevet av. Kildene kommer fra nesten 50 forskjellige arkiver som sokneprestarkiver, lensmenn, fogder og sorenskrivere. Det er også en del militære ruller i samlingen. Dette er kilder som for de flestes vedkommende ikke er tilgjengelig andre steder.

I tillegg til dette er det gjort en god del med normaliseringen i databasen, både når det gjelder navn og adresser. Dette vil antagelig gjøre søk i databasen bedre.

Planlagt utgivelse i løpet av 2019

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad