Tillitsvalgtopplæring i distriktslaget Oslo/Akershus 8. mars 2021.

Opplæringen for deg som er tillitsvalgt (valgt eller oppnevnt) i SD O/A fire mandagskvelder på TEAMS.

8. mars 2021, klokka 18:00 - 21:00

Arrangementstype:Kurs
Sted:TEAMS.
Arrangør:Slekt og Data Oslo/Akershus
Påmeldingsfrist: 1 mars 2021
Påmeldingsinfo:Bekrefte innkalling ved mottak av link.
Kontaktperson:

Sigbjørn Elvebakken tlf: 986 27 866. leder@oa.slektogdata.no

Pris:Gratis

Mandag 8. mars 2021 klokka 18:00 på Teams:

TEMA:
Deltakerne presenterer seg.
Presentasjon av organisasjonen.  Leder Sigbjørn Elvebakken.
Gjennomgang av vedtektene for distriktslag og lokale grupper. Leder Sigbjørn Elvebakken.
Spørsmål.
 

Mandag 15. mars 2021 klokka 18:00 på Teams:

TEMA:
Hjemmesida, nettsider, arrangementskalender. Leder Sigbjørn Elvebakken.
Utlysing av forsjellig som skal inn på hjemmesida og arrangementskaenderen.
Styremedlem Sissel Marit Bue.
Søknader om støtte til opplæring. "Studieforbundet Kultur og Tradisjon".
Styremedlem Sissel Marit Bue.
Spørsmål.
 

Mandag 22. mars 2021 klokka 18:00 på Teams:
Arkivet for SD O/A. Det digitale arkivet. Styremedlem Sissel Marit Bue.
Spørsmål.

Mandag 12. april 2021 klokka 18:00 på Teams:
Frivillighetsregnskapet. Styremedlem Sissel Marit Bue. 
Teams.  Leder Sigbjørn Elvebakken.
Spørsmål.


 

Annonse:

banner ad