Svenske navneskikker

Bruk av navn i nabolandet kan se ut som slurv og unøyaktigheter.

Det svenske tidsskriftet «Släkt-HISTORIA» har mye stoff som er relevant for oss. Mange i Østfold har aner i Sverige og vi kan finne tips som hjelper oss videre. En artikkel beskriver bruk av navn og her er nabolandet litt annerledes enn vi er vant med. Hele artikkelen er på 15 sider.

En del av artikkelen forklarer varianter av patronym. Her finnes, meg bekjent, ikke tilsvarende her i landet, i hvert fall ikke i samme omfang. Patronym som Erikson ble til Erson og Olsson kunne være kortform av Olofsson. Tilsvarende kunne Simonsson bli til Simsson og Jonasson til Jonsson.

Lokale varianter

Visse distrikt kunne ha særegne variasjoner av fornavn. Her kunne Olaus være det samme som Olof. En person med navn Per kan dukke opp i dåpsregisteret som Pelle. Johannes, Johan og Jan kunne brukes om hverandre. Tilsvarende var det med Anders og Andreas.

Kortformer var vanligere enn her til lands. Kristina ble til Stina og Margareta til Marta eller Greta. Dobbeltnavnet Maja Greta var det samme som Margareta. Andre navnevarianter kunne være så forskjellige at det ikke er lett å se noen sammenheng som at Cecilia ble til Sissa. Et noe tilsvarende eksempel fra NordNorge var min kones oldemor som står i dåpsregisteret som "Serianne", men som like ofte er registrert som "Sigrid Anne" eller "Sigrid Anna". 

Tidsskriftet har mye interessant på nettet og finnes med adresse: www.slakthistoria.se

Blant artiklene på nettet forteller Petter Sjølund hvordan et 16 år gammelt dobbeltmord ble oppklart ved hjelp av DNA.

Ennå ikke medlem

i Norges største organisasjon for slektsforskere?

Se alle medlemsfordeler

Annonse:

banner ad

Annonse:

banner ad