Styrmannskolen i London

Styrmannsskolen i London var i drift mellom 1942 og 1944 og utdannet totalt 143 3.styrmenn. Les mer om hvilken informasjon du kan finne om deres skoletid.

Annonse:

banner ad